Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ACADEMIA DE POLIŢIE
„Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea de Științe Juridice și Administrative

FIȘĂ LICHIDARE

Numele și prenumele absolventului:


___________________________________________________________________

Programul de studii universitare de masterat Managementul Resurselor


Umane în Sistemul Autorităților de Ordine Publică, seria 2019-2021, Seria 2019-
2021, învățământ cu frecvență.
Motivul întocmirii fișei de lichidare: finalizare studii.

Avizat:

1.Biblioteca Academiei de Poliție

Prezintă restanțe: DA  NU

Șef bibilotecă:......................................................

2. Compartimentul Evidenţă Studii de Masterat

Prezintă restanțe:
Taxe scolarizare: DA  NU

Evidență școlară: DA  NU

Compartimentul Evidenţă Studii de Masterat.....................................................

Data ______________ Semnătură absolvent_____________