Sunteți pe pagina 1din 20

Utilizarea instrumentelor on-line în activitățile curriculare

Prof. Magdalena Grigore, Daniela Elena Ilie, Genia Joc


Colegiul Național ”Al.I.Cuza”, Galați

Resursele Web au devenit aproape indispensabile în predare, învățare și evaluare. Noile


tehnologii oferă o gamă variată de aplicații, metodele convenționale de predare având din ce în ce
mai mult o alternativă viabilă. Aplicațiile Web sunt mult mai complexe, accesibile și variate, astfel
cei care învață pot accesa de acasă resursele necesare, doar cu câteva click-uri.
Dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor a condus la nuanțarea modului clasic de a
învața. Astfel putem observă că ne îndreptăm spre o revoluție în educație; rolul actual al profesorului,
acela de intermediar al cunoașterii, își pierde mult din pregnanță. Învățarea este orientată către
persoană, permițând elevilor/ studenților să-și aleagă conținutul și instrumentele corespunzătoare
propriilor interese.
Modul de învățare tradițional a devenit greu de gestionat în comparație cu învățământul bazat pe
resursele Web. Putem spune că acest tip de resurse reprezintă de fapt noile cărți ale epocii moderne.
Web site-ul este un instrument nou, foarte eficient, care facilitează procesul de predare/ învățare și
nu numai. Web-ul asigură elevilor un pachet variat de informații științifice fiind incluse în baze de
date, biblioteci online, etc. Atât profesorii cât și elevii pot schimbă idei, opinii, prin intermediul e-
mailului, chat-ului sau site-urilor de socializare. Aceștia pot organiza excursii virtuale în muzee de
artă sau știință, în centrele de cercetare, locuri mai greu accesibile elevilor. De asemenea, elevii pot
publica proiecte, lucrări online acestea fiind vizualizate și evaluate fie de către cadrele didactice, fie
de către colegi.
E-learning vs învățământul tradițional
Clasa este acum un mediu virtual de învățare iar această nu mai este determinată de timp și spațiu.
Lecțiile on-line pot prezența același conținut și pot fi dezbătute la fel ca și lecțiile „convenționale”.
Avantajul este însă faptul că aceste lecții pot fi accesate oricând și oriunde. În condițiile unei motivații
suficiente, orice student care are acces la un calculator poate obține o educație cel puțin egală cu unul
care beneficiază de un program tradițional.
Învățământul bazat pe resurse Web prezintă numeroase avantaje față de învățământul tradițional.
Cursanții își pot alege domeniile de cunoaștere, își pot urmări propriile interese și pot accesa
1
informațiile la propriul nivel. Timpul nu este determinat ca într-o sală de curs, programul fiind mult
mai flexibil. Elevii pot accelera procesul de învățare sau îl pot încetini. Deasemenea acest tip de
învățare permite atât elevilor cât și profesorilor să interacționeze într-o comunitate on-line fără a fi
prezenți în același loc sau timp.
Elevii au posibilitatea de a prezența mai multe informații procesate cu atenție fără a mai fi implicați
emoțional. Spre exemplu într-o discuție on-line, elevii introvertiți tind să fie mai activi din mai multe
motive. În mediul virtual, inhibiția cauzată de aspectul fizic este diminuată. Astfel, elevii au mai mult
timp pentru dezvoltarea cognitivă, pentru adaptarea, corectarea și prezentarea ideilor fără distractori
din afară. Ei nu trebuie să concureze cu extravertiții din punct de vedere emoțional, care tind să
domine sala de clasă într-un timp relativ scurt.
Acest tip de învățământ permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri
externe, slide-uri, documente de tip audio și video în clasa sa virtuală. Astfel elevul devine un
„căutător de cunoaștere, mai degrabă decât un depozit” (Freire, 1970).
Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au posibilitatea de:
• a se informa, documenta și extrage informații utile dezvoltării lor profesionale
• a vizita site-ul ministerului, inspectoratului pentru a fi la curent cu noile programe școlare și
cu programele în derulare la care pot participa; de asemenea, pot accesa forumuri dedicate
cadrelor didactice și pot comunica cu colegi din alte școli pe teme de interes comun
• a accesa informații de pe site-uri de tip wiki(exerciții de auto-evaluare/ teste)
• a declanșa desfășurarea unor activități/aplicații
• a crea o bibliotecă on-line, etc.
În același timp însă, resursele Web pot influența învățământul într-un mod negativ. În multe
universități, educație on-line este egală cu postarea cursurilor pe o platformă de specialitate. Desigur
că acest lucru este absolut util, dar de multe ori informațiile nu mai sunt asimilate de către elevi așa
cum ar fi trebuit să fie.
Cele mai utilizate instrumente Web în educație :
• E-mailul -face conexiunea între două sau mai multe persoane care au o adresă de e-mail.
Deasemenea prin intermediul acestui instrument se poate trimite același mesaj(mail) către mai
multe persoane, în același timp, fără a mai fi necesară duplicarea acestuia. Grupurile sunt un
alt motiv pentru folosirea e-mailului. Acestea oferă posibilitatea susținerii unei discuții cu un
grup de persoane prin e-mail, cu condiția că toți aceștia să aibă o adresă de e-mail, prin care
să poată fi contactați.

2
• Forumuri de discuții -oferă posibilitatea de interacționare, discuții și schimb de experiență cu
ceilalți utilizatori fără a fi necesar că aceștia să fie conectați sau să se afle în același timp și în
același loc.
• Chat-ul-oferă posibilitatea de a comunica în timp real cu utilizatorii conectați la rețea.
• Video conferințe – pentru comunicarea prin intermediul unei camerei web .
• Wiki - reprezentate prin colecții de pagini Web proiectate pentru a permite oricui accesul
liber la conținuturi, utilizând un limbaj de marcare simplificat.
Putem spune despre aceste instrumente că au un rol foarte important pentru cadrele didacatice, acestea
având posibilitatea să: coordoneze o conferință, un proiect sau un colocviu, să realizeze prezentări,
să gestioneze documentele unei clase/ grup, să creeze un spațiu de dezbateri și discuții pentru membrii
unei glase/ grup sau să colecteze date.
Concluzii:
Deși învățământul prin intermediul resurselor web prezintă numeroase avantaje față de învățământul
tradițional, putem afirma faptul că nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente.
Este evident faptul că numărul utilizatorilor de resurse web este în ascensiune iar odată cu această
ascensiune crește și calitatea învățământului. Putem remarca deasemenea valențele benefice pe care
internetul le are în predarea, învățarea sau evaluarea
disciplinelor școlare și faptul că nu mai există multe
domenii în care resursele web să nu joace un rol
fundamental în rezolvarea problemelor curente.
Învățământul de tip e-learning câștiga teren în față celui
tradițional iar elevii aproape că asociază internetul cu
un veritabil profesor.

Instrumentele on-line ce pot fi utilizate în cadrul orelor de curs


✓ Dropbox -www.dropbox.com – stocare in cloud
Dropbox este un serviciu gratuit care permite stocarea fișierelor on-line pe toate
calculatoarele personale cât și pe telefoane. Acestea, odată actualizate pe un
calculator, vor fi automat actualizate pe toate calculatoarele. Spațiul de găzduire de
2 GB poate fi mărit dacă serviciul este recomandat și folosit de prieteni, cu câte 250
MB pentru fiecare recomandare, până la maxim 8GB. Fisierele încărcate intr-un calculator in
Dropbox se publica privat pe net unde rămân stocate și vor fi actualizate simultan odata cu
modificarea lor de pe orice calculator.
Avantajele folosirii Dropbox sunt:

3
• faptul că se poate lucra de oriunde la un document, fără a avea nevoie de un dispozitiv de
memorare;
• fișierele se pot partaja ;
• se pot crea albume foto on-line;
• mai multe persoane pot lucra simultan la un document;
• se poate vedea un istoric al modificărilor, iar variantele mai vechi ale fișierelor nu ocupă
spațiu suplimentar;
• se fac notificări cu privire la actualizările fisierelor.
Pentru a putea utiliza Dropbox, trebuie doar să vă creați un cont pe www.dropbox.com și să descarcați
aplicația Dropbox.O sugestie din punct de vedere didactic pentru Dropbox este folosirea serviciului
pentru a realiza o revistă școlară.
✓ Office 365 - versiunea Google Apps oferită de Microsoft
• Ajutată elevii/studenții și profesorii să realizeze o partajare a
fișierelor, să elaboreze în comun în timp real materiale
accesibile de pe orice dispozitiv conectat la Internet.
• Asigură confidențialitate prin setarea de permisiuni și politici, protecția avansată a datelor
facilitând păstrarea datelor în siguranță.
✓ TitanPad https://titanpad.com – sharing texte
• TitanPad este un instrument online similar cu Google Docs, dar diferența
este faptul că totul se întâmplă în timp real. Două sau mai multe persoane pot sta
la calculatoare separate, în locuri diferite și pot scrie pe o singură pagină, în
același timp. Participanții știu cine este celălalt deoarece textul este evidențiat în
culori diferite . TitanPad oferă de asemenea posibilitatea de a transmite mesaje în timp real,
având o casetă de chat de pe partea dreaptă a ecranului.
Puncte forte:
• Instrument on-line gratuit
• Nu trebuie creat cont
• Foarte ușor de utilizat: deschideți site-ul, creați un pad și va fi generat un link care poate fi trimis
altor persoane ca o invitație la pad
• Mai multe persoane pot scrie în același timp
• Textul poate fi importat din alte surse
• Textul poate fi de asemenea exportat ca și HTML, plain text, chiar și ca Word document
• Oferă foarte multe opțiuni de formatare (ca un document Word cu TitanPad putem formata textul)
• Are posibilități infinite de a reveni la modificările vechi( undo)

4
• Se poate face zoom în document fără a afecta lucrul celorlalți participanți
• Se poate modifica dimensiunea paginii
• Se poate apela la istoric pentru a vedea ceea ce alții au șters.
Puncte slabe:
• Prea multe persoane pot edita, ceea ce poate crea confuzie
• Când multe persoane folosesc aceeași culoare la identificare, se poate confunda numele
• Se poate șterge un alt participant
Oportunități:
• Elevii pot colabora la un document, pot vedea modificările și pot face chat în același timp
• Elevii pot adresa întrebări în timpul prezentării
Amenințări:
• Elevii își pot lua o identitate falsă și pot abuza de acest lucru în timpul proiectului
• Poate fi folosit un limbaj inadecvat
Idei pentru clasă
• Profesorul poate cere elevilor, în același timp, să-și expună anumite opinii
• Profesorul poate afișa pad-ul de pe tabla Smart, elevii cu calculatoare sau laptop-uri pot scrie idei
și pot fi urmăriți astfel încât să nu poată scrie lucruri nepotrivite (deoarece culoarea textului lor
va dezvălui identitatea lor)

Exemple de proiecte de grup:


Tema 1 – Creaţi un site sau un blog cu exemple de site-uri pe care elevii le consideră a fi „cele
mai bune” pentru activitatea lor şcolară (învăţarea limbilor străine, muzee virtuale, simulatoare de fi
zică etc.).
Tema 2 - Creaţi un site sau un blog în care să descrieţi reperele care ne ajută să distingem un
site fals de unul credibil.
Tema 3 - Creaţi un site sau un blog în care să descrieţi măsurile pe care ar trebui să le ia
cetăţenii, precum şi instrumentele pe care ar trebui să le utilizeze, pentru a evita phishing-ul şi a
naviga în siguranţă pe internet.
Tema 4 - Creaţi un site sau un blog cu un plan de îmbunătăţire a reputaţiei online, care să
prevadă criterii şi măsuri ce se impun în timpul „relaţiilor digitale” pe care le stabilesc elevii pe
internet. Profesorul îi va motiva pe elevi să dea tot ce au mai bun şi le va vorbi despre importanţa

5
colaborării, despre utilizarea instrumentelor TIC şi despre criteriile ce trebuie respectate atunci când
îşi publică opiniile în format text sau audio, în limba străină.
Aceste teme oferă posibilitatea utilizării de către elevi a instrumentelor online în diverse activități sau
etape ale procesului instructiv educativ, astfel:
Explorare – Se analizează date din mai multe surse, apoi pot fi organizate împreună cu elevii,
folosind aplicaţii precum Google Docs sau TitanPad. În funcţie de cunoştinţele anterioare, elevii pot
realiza muncă de documentare, folosind instrumente de colaborare.
Colaborare – Elevii contribuie la promovarea colaborării prin intermediul unor instrumente
precum Google Docs sau TitanPad, la capitolul text, şi Google Hangout, la capitolul audio, al
activităţii în grup şi al schimbului continuu de informaţii. Printre instrumentele online destinate
activităţilor de colaborare se numără paginile wiki, blogurile şi altele. Colaborarea este promovată
prin activităţi de învăţare precum „Reprezintă grafi c”, „Realizează” şi „Prezintă”.
Evaluare- Moderaţi o discuţie cu următoarea temă: „Cum este posibil să avem opinii atât de
diferite despre aceeaşi imagine?” Profesorul explică elevilor că legenda poate da naştere la interpretări
diferite. E o altă modalitate de a modifica o imagine, astfel încât să-i fie schimbat înţelesul. Se poate
pune la dispoziţia clasei o imagine. În grupuri, elevii concep o legendă credibilă. Pot modifica
imaginea, îşi pot imagina o dată, un loc etc. Tema poate fi efectuată în română sau altă limbă, după
care va fi încărcată în spaţiul de lucru al şcolii. Apoi, cu ajutorul https://titanpad.com/, întreaga clasă
încearcă să explice cum a fost posibil ca aceeaşi imagine să aibă o interpretare atât de diferită şi la ce
probleme ar putea da naştere acest fenomen.
Redactare colaborativă- Redactarea de texte de către mai mulți utilizatori simultan folosind
TitanPad sau Google docs
✓ Padlet - „avizier” virtual pentru profesori și elevi
Padlet este o aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurinţă opiniile pe un subiect
comun scriind informațiile pe un „perete”. Peretele este, de fapt, o pagină web unde utilizatorii
publică scurte mesaje conţinând text, imagini, clipuri video sau legături către alte pagini web.
Utilizare Padlet
Accesați https://padlet.com/. Logarea se poate realiza utilizând un cont de facebook sau google.

6
Crearea unui „perete”
Din panoul alăturat se pot seta : fundalul, titlul, subtitlul și alte
câmpuri relevante. Totul într-o manieră extrem de simplă. Titlul poate
fi denumirea lecției iar subtitlu sarcina cerută pentru tema de casă .

Dublu-clic oriunde pe „perete” pentru a scrie o notă. Mai întâi


adăugați numele, apoi scrieți mesajul.
Aveți posibilitatea să încărcați link-uri,
fișiere sau o fotografie folosind un webcam
.
Modificați adresa URL a peretelui
selectând "Address". Încercați să păstrați
adresa simplă și ușor de memorat.
Padlet este o modalitate excelentă atât de a colecta idei și resurse de la elevi cât și de a le prezenta
simplu, într-un format atractiv și prietenos. Poate fi folosit, pentru obținerea de feedback la sfârșitul
unei lecții, a face predicții și, în general, a posta idei și contribuții de-ale elevilor.
Sugestii de utilizare a aplicației în „clasă”
Evaluarea în perechi - Elevii își prezintă lucrările temele / proiectele prin încărcarea de atașamente
pe „peretele” creat de către profesor.
Obținerea feed back-ului - Creați un "perete" pe care elevii să-l utilizeze pentru a rezuma cele
învățate sau pentru a adresa întrebările pe care le mai au referitor la subiectul lecției.Acest mod de
utilizare al aplicației Padlet poate fi un sprijin pentru elevii mai timizi care nu se simt confortabil să
pună întrebări în clasă.
Se poate crea un „perete” pe care elevii să scrie ce le-a plăcut/displăcut la o anumită lecție și sugestii
pentru un alt mod de desfășurare a lecției.
Recenzii de carte - Elevii își vor împărtăși opiniile despre cartea lor preferată.Titlul activității ar
putea fi „Cartea din rucsacul meu” sau „Lasă totul și citește”.
Îmbogățirea vocabularului – Profesorul postează un cuvânt și cere elevilor să adauge sinonime
pentru cuvântul respectiv.
Sondaje de opinie - Puneți elevilor o întrebare și cereți un răspuns imediat.
Comunicarea cu părinții elevilor – Creați un perete pentru părinți cu anunțuri referitoare la
evenimentele planificate.
✓ Slideshare - sistem de stocare online a prezentarilor

7
Slideshare este o tehnologie Web 2.0 utilizată pentru găzduirea și
partajarea prezentărilor. Pe lângă acestea, Slideshare mai oferă suport
pentru documente (ppt Word, Open Office), PDF-uri, fișiere video și
seminarii web (webinar).
Popularitatea Slideshare se datorează faptului că oricine poate
vizualiza prezentări și documente valoroase pe teme de interes, le
poate descărca și refolosi în proiectele la care lucrează. Slideshare
este de fapt un gigant al content-ului online care permite postarea
conținutului text și imagine dar și audio și video, în principal prezentări făcute în Power Point. Unul
din avantajele importante ale Slideshare este că acest canal permite optimizarea materialelor pentru a
fi găsite cu ușurință în motoarele de căutare, iar asta în era Google înseamnă mult.
Pentru a putea să încarce un documente pe Slideshare, utilizatorul trebuie să se autentifice. Crearea
unui cont este simplă și rapidă.
Slideshare oferă un motor de căutare a
materialelor în interiorul site-ului, navigarea
după diferite categorii – populare, descărcate, favorite, video, etc. sau business, design, divertisment,
educație, tehnologie, sănătate, etc.
Odată pornită o prezentare, metodele de navigare și de descărcare, respectiv integrare sunt ușor de
localizat și utilizat.
Principalele avantaje oferite de SharePoint sunt posibilitatea de a salva
online prezentările și de a configura modul de vizualizare a acestora –
privat sau public. Prezetările pot fi accesate de oriunde, depinzând doar
de o conexiune la Internet.
În 2011 Slideshare a fost votată printre primele 10 unelte folosite la nivel mondial pentru educație și
eLearning. Printre categoriile oferite de Slideshare se află și Educația, disponibilă la adresa:
http://www.slideshare.net/category/education.
✓ Powtoon (online Powerpoint) http://www.powtoon.com
PowToon este un serviciu online foarte interesant și ne permite să facem prezentări care arată foarte
bine.
Servicul este gratuit, oricine poate realiza o prezentare formată din mai multe slide-uri animate.
Singurele limitări sunt:
Limita de timp de 5 minute
Branding-ul PowToon, în partea dreaptă jos și la finalul prezentării este trecut brandul PowToon,
dacă vreți să scăpați de el va trebui să plătiți o mică sumă de bani.

8
Acestea sunt limitări peste care putem trece foarte ușor dacă plătim pentru anumite pachete, acestea
sunt adaptate pentru fiecare client, de exemplu dacă vreți doar o prezentare a unui proiect, a unui
experiment veți plăti doar 8 dolari. Prețul pachetelor este foarte mic în comparație cu serviciile
profesionale.
Incepătorii se vor obișnui cu instrumentele în doar câteva minute, iar cei mai avansați în câteva
secunde, deci interfața nu-i o problemă pentru nicio categorie de utilizatori. Vă dați seama că nici cei
de la PowToon nu vor să-și alunge clienții.
La prima vedere instrumentele nu sunt suficiente pentru un user mai avansat însă dacă apăsăm de
butoanele „more” din dreptul fiecărui grup de instrumente vom vedea că numărul și varietatea
acestora crește până la nivelul în care nici un slide/ prezentare nu va semăna cu alta.
Foarte utilă este opțiunea de încorporare, astfel putem pune prezentarea oriunde, pe facebook, pe un
site, pe email, pe youtube, etc.
✓ Youtube
YouTube este un Site Web unde utilizatorii pot încărca și viziona materiale audio-video. YouTube
expune o gamă largă de clipuri video create chiar de utilizatori, incluzând și fragmente din programe
de televiziune sau din filme.
Utilizatorii neînregistrați pot vizualiza toate videoclipurile de pe site, iar utilizatorii înregistrați pot,
în plus încărca videoclipuri pe YouTube, pot introduce comentarii și pot da note filmulețelor. Unele
videoclipuri sunt disponibile doar pentru utilizatorii de peste 18 ani (de ex. videoclipurile cu conținut
potențial ofensator). Încă din al doilea an al YouTube-ului au fost adăugate funcții care să ajute
utilizatorii să posteze “răspunsuri video” și să se aboneze la noile videoclipuri ale utilizatorilor
preferați.
Cu interfața sa ușor de folosit, YouTube a făcut posibil ca oricine care poate folosi un calculator să
poată și încărca un videoclip, care după numai câteva minute poate fi văzut de milioane de persoane.
Marea varietate de subiecte acoperite de YouTube a transformat transmiterea videoclipurilor în una
din cele mai importante aplicații ale Internetului.

✓ TeacherTube
Ce este TeacherTube?
TeacherTube este un program similar cu YouTube, doar că scaneaza video-urile apropiate pentru
orele de curs și face rost de acestea numai dacă sunt sigure.
Sunt gratuite?
TeacherTube este gratuit pentru toți utilizatorii.

9
Când te înscrii TeacherTube ți se cere un simplu nume de utilizator, parola, adresa de e-mail, vârsta
și postura (profesor, student, părinte, administrator, etc.)
Ce poate oferi TeacherTube în orele de clasă?
Acest instrument își poate dovedi eficiența pentru toate gradele din sistemul educațional. De la clasele
de grădiniță, folosind video-urile despre numărat până la clasele de a 10-a pentru a crea și posta despre
diferite personalități, încheindu-se cu cei de la colegiu pentru a viziona lucruri despre anatomie ce îi
pot ajuta la testele de verificare.
Acest instrument face căutarea și găsirea materialelor mult mai ușoară decât celelalte pagini.
Cum poți folosi TeacherTube?
Este destul de simplu de folosit și seamănă mult cu YouTube, doar că poți încărca diferite lucruri
precum documente.
Cum ai putea folosi TecherTube în orele de clasa?
-Poți crea un video pas cu pas
-Poți face un afiș despre o carte și să-l încarci
-Poți crea un video despre diferite personalități
-Să spui despre regulile într-o sală de clasă
-Să creezi un video ce semnifică munca studenților în fiecare lună
Weebly este o companie din California (San Francisco).Platforma a fost concepută în 2006 și
in 2007 a fost declarată de către Times printre cele mai bune 50 de site-uri. În prezent pe weebly sunt
găzduite 12 milioane de bloguri si site-uri,Wweebly poate fi folosit pentru crearea de conținut web:
blog-uri, site-uri sau magazine on line.Interfata este foarte usor de administrat și utilizat (drag and
drop).
Pentru a realiza un weebly se
acesează www.weebly.com unde se
deschide un un formular care trebuie
completat pentru crearea unui cont cu:
numele întreg, email și parola.
Platforma este foarte bine optimizată pentru motoarele de căutare, (SEO), optimizare pentru
dispozitivele mobile, pentru desktop, etc. și oferă găzduire gratuită pe viață, nume de domeniu pentru
persoane sau pentru afaceri.
Se alege o temă pentru site-ul, blog-ul dvs. prin selectarea acesteia dintr-o listă. Se alege
un subdomeniu domeniultaugratuit.weebly.com (fără spații) care se termină
cu "weebly.com". Aceasta este adresa URL la care utilizatorii vor găsi site-ul.

10
Proiectarea și editarea site-ului se poate face cu elemente Drag and drop (acestea pot fi găsite în
partea stânga a panoului de administrare). Dacă se face acest lucru, elementele vor fi adăugate
la pagină pentru a face site-ul mai atractiv. Se poate utiliza, de asemenea, cod HTML, dacă
utilizatorul este experimentat.
Se poate adăuga o descriere pentru website prin clic pe My Site
(site-ul meu) folosind tastele tastaturii pentru a edita textul.
Se face clic pe Publish "Publicare" dacă sunteți mulțumit cum
arata site-ul dvs. Făcând acest lucru vă puneți site-ul la
dispoziția publicului online.Pentru a avea trafic pe
site trebuie să treacă câteva săptămâni până se
indexează motoarele de căutare, Google, Yahoo,
Bing, Ask. Se poate edita în continuare site-ul dvs.
după ce este publicat. Puteți face acest lucru prin a
merge la
"www.weebly.com/weebly/userHome.php"

Printre resursele educaționale gratuite ce se pot utiliza la clasă se regăsesc aplicațiile Google
pentru educație (G Suite for Education), inclusiv Google Classroom, o aplicație folosită cu succes
încă de la lansare, datorită avantajelor pe care le oferă atât pentru profesori cât și pentru elevi.
Google Classroom este o platformă web gratuită,
pentru școli, organizații non-profit și pentru oricine deține
un cont personal Google. Google Classroom facilitează
crearea de cursuri, distribuirea şi colectarea temelor,
îmbunătăţeşte comunicarea şi organizarea, și generează economie de timp și hârtie.
Motivele pentru care se poate utiliza Google Classroom în educație:
Aplicația Google Classroom nu conține reclame și nu folosește niciodată conținutul sau datele
elevilor sau profesorilor în scopuri publicitare.
Google Classroom se poate accesa cu orice navigator de Internet al unui computer (de ex.
Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) sau de pe dispozitivele mobile, deoarece

11
Classroom este disponibilă pentru sistemele Android și iOS (descărcare din Google Play Store
sau App Store pentru iOS).
Cu aplicația Google Classroom profesorii pot crea un curs și pot invita elevi și profesori
colaboratori să se alăture cursului.
Elevii se pot alătura unui curs printr-un cod, oferind profesorului mai mult timp pentru a preda.
Se pot reutiliza postările cu anunțurile, temele și întrebările din fluxurile altor cursuri.
Se pot invita până la 20 de profesori colaboratori pentru un singur curs Google Classroom și
astfel se pot gestiona activitățile și temele din cadrul fluxului.
Se pot crea fișiere individuale pentru fiecare elev, printr-un singur clic, distribuind șabloane
de orice tip (documente, prezentări, foi de calcul, imagini etc.).
Se pot adăuga materiale de facilitare la sarcinile de lucru, cum ar fi videoclipurile YouTube,
chestionare cu Google Forms, fișiere de tip PDF și alte fișiere din dosarele Google Drive.
Profesorii și elevii pot desena, pot scrie note și evidenția datele în aceste documente cu
ajutorul aplicației Google Classroom de pe dispozitivele mobile.
Se poate adăuga opțional un subiect pentru teme pe care să îl utilizați pentru o filtrare eficientă
și găsire rapidă, un termen de predare pentru temele elevilor pentru a putea vizualiza temele
întârziate, temele nefinalizate și punctajul de evaluare în funcție de fiecare temă.
Se pot programa anunțurile, întrebările și temele pentru a fi postate automat în fluxul cursului,
la o anumită dată și la o anumită oră. Astfel, elevii vor avea acces la informații doar în
momentul în care au nevoie de ele și se pot organiza mai bine.
Se poate posta o întrebare cu variante multiple de răspuns, apoi se pot vizualiza răspunsurile
selectate de către elevi, direct din aplicația Google Classroom.
Se poateschimba modelul de culoare pentru curs, imaginea temei din galeria de poze implicite
sau încărcați o fotografie nouă.
Se poate crea o pagină de resurse a cursului pentru documente cum ar fi: programa cursului
sau programa școlară, manuale electronice, modalitățile de evaluare, regulile clasei, catalogul
virtual, metodologii, norme de lucru și de protecție, instrucțiuni de securitate și sănătate în
muncă etc.
Google Classroom permite revizuirea munca elevilor incluzând sarcini, întrebări, note și
comentarii. Se poate vizualiza activitatea pentru un anumit curs sau pentru toate și se poate
sorta ceea ce trebuie revizuit. De asemenea, profesorii pot organiza fluxul cursului prin
adăugarea de subiecte la postări și prin filtrarea acestora după subiectele selectate.
Elevii pot fi sortați alfabetic, se poate vizualiza cine a predat tema, se pot nota temele și adăuga
comentarii private. În plus, adnotați și oferiți feedback pentru teme, inclusiv din versiunea

12
mobilă a aplicației. Google Classroom vă permite să exportați rezultatele evaluărilor într-o
foaie de calcul sau într-un fișier de tip CSV.
Profesorii au posibilitatea de a crea teme, de a trimite anunțuri și de a începe imediat discuții
cu elevii de la curs. Aceștia interacționează între ei sau cu profesorii, distribuind resurse în
fluxul cursului sau prin e-mail.
Se poate vizualiza, comenta și edita fișierele în care lucrează elevii, în timp real. Se pot face
adnotări direct de pe dispozitivul mobil.
Se pot posta anunțuri, angaja elevii în discuții bazate pe întrebări sau muta subiecte importante
pentru a fi poziționate primele în fluxul cursului. În plus, aplicația vă permite să gestionați
permisiunile pentru cei care pot face postări și să excludeți din discuție anumiți elevi, dacă
decideți că aceștia și-au pierdut dreptul de a posta sau de a comenta în cadrul fluxului unui
curs.
Cu ajutorul extensiei Trimiteți în Google Classroom se pot distribui către elevi sau
colaboratori link-uri, videoclipuri și imagini de pe Internet.
Profesorii pot invita părinții și tutorii să se înscrie pentru a primi prin e-mail un rezumat al
cursului. Rezumatul Google Classroom pentru părinți include sarcinile de lucru ale elevilor
sau temele nerealizate. De asemenea, părinții primesc anunțurile și întrebările postate de
profesori în fluxul cursului la care s-au înscris.

13
14
15
Kahoot-tutorial in imagini

✓ Kahoot! -Modalitate amuzantă de a răspunde la întrebări în limba engleză pe smartphone și nu


numai.
• Un instrument util în evaluarea cunoștiintelor elevilor și nu numai, aplicația Kahoot! este o
platformă de învățare bazată de joc. Kahoot! inițiază conversații prin introducerea unui
subiect, antrenând elevii într-un gameshow, prin combinarea aptitudinilor de joc și ușurința
de utilizare a tehnologiei mobile, și rezultând o secvență
de lecție foarte atractivă pentru elevi.
✓ Funcționează pe orice dispozitiv cu un browser web! Un
Kahoot este un joc de învățare creat pe platforma Kahoot!
✓ Jocul constă în întrebări cu variante multiple - ca un test,
studiu sau discutii. Se poate utiliza la orice disciplina.
✓ Este proiectat sa poata fi jucat de întreaga clasă împreună în timp real ; elevii pot utiliza
dispozitivele personale(smartphone sau tableta)

16
17
18
Platforma educațională Edmodo permite comunicarea conținuturilor,
distribuirea de chestionare, sarcini de lucru, gestionarea comunicării cu
elevii, colegii profesori și părinții.

Avantajele utilizării platformei Edmodo sunt:


✓ Este gratuită
✓ Este accesibilă online sau folosind orice dispozitiv mobil, inclusiv Android si iPhone
✓ Pentru utilizarea platformei Edmodo nu este necesară decât o conexiune la internet, nefiind nevoie
ca utilizatorii să instaleze vreun program.
✓ Edmodo are caracteristici specifice pentru şcoli
✓ Este un mediu controlat în care profesorul poate vedea fiecare mesaj, fișier sau conținut distribuit
de către membrii clasei lui. Toate aceste date sunt vizibile și pentru părinți,
✓ Se pot posta materiale şi cursuri destinate clasei, link-uri şi clipuri video;
✓ Se pot transmite teme cu termen de finalizare personalizat. Tema poate fi alocată unui grup/clasă
sau mai multor clase;
✓ Se pot realiza sondaje de opinie printre grupurile administrate
✓ Se pot insera anunţuri pentru şcoală sau alte forme cu conţinut digital – blog-uri, link-uri, imagini,
video, documente, prezentări
✓ Se pot crea și lansa teste (quiz-uri).
✓ Se poate oferi feedback la teste/teme.

Crearea unei clase/grup. Adăugarea elevilor/părinților. Edmodo permite crearea claselor


virtuale identificabile după un cod unic format din șase caractere disponibil pentru o perioadă de
timp limitată (aproximativ 14 zile, după care aderarea la grup devine reversibil inactivă din motive
de securitate).
Adăugarea elevilor se face prin comunicarea codului clasei care va fi folosit de elevi în
momentul creării contului pe aplicația Edmodo, versiunea pentru elevi. Fiecare elev are
posibilitatea să comunice părinților un cod specific pentru supraveghere și monitorizare a
progresului școlar. Dacă selectați un grup/clasă puteți vedea postările recente din clasa respectivă
(Recent posts), puteți gestiona/partaja materiale din librarie (Folders), dar și membrii grupului
(Members). În secțiunea Members aveți urmatoarele opțiuni: - să vizualizați progresul școlar al
fiecărui elev (Progress), - să schimbați parola de acces pentru un elev (Manage/Change password)

19
Webografie
Platforma EDUAPPS
Ghid de utilizare aplicații G Suite for Education
Centrul de învățare Google Educator
Lectie demonstrativa Google Classroom
http://europadigitala.ro/google/
https://education.weebly.com/
https://play.google.com/store/apps
http://www.webwewant.eu/
http://www.allyouneediscode.eu
http://www.codecademy.com/learn-tutoriale
http://hourofcode.com/ro
http://www.eun.org/about/members
http://www.eun.org/publications/detail?publicationID=481
http://www.europeanschoolnetacademy.eu
http://learningdesigner.org
https://padlet.com

20