Sunteți pe pagina 1din 33

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2011 – 2012


Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Numele şi prenumele elevului ..........................................
Clasa.........a VI a....................... Data susţinerii testului: .........................

1. Scrie după dictare:


a) literele şi grupurile de
litere*: ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........
b)
cuvintele**: ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................
c)
textul***: ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..................
2. Care sunt personajele din textul de mai sus?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Completează propoziţiile:
Nana e ............................................................................................................................
Ene are ...........................................................................................................................
............................................... este a mea.
4. Cu ajutorul silabelor date formează cuvântul şi scrie alături sensul opus, după model:
fi di cil ......... dificil / uşor
mos fru .............................................................
a ră fa .........................................................
greu .........................................................................
5. Găseşte cuvântul potrivit (din paranteză) şi completează fiecare propoziţie:
(Apa, merge, cuminte, luminos)
Copilul ................................................ la şcoală.
............................. este rece şi limpede.
Chipul bunicii este .............................................
Ionel este un copil ..................................... şi atent la ore.

Timp de lucru: 45 min.


Barem de corectare:
Itemul 1. a) 5 puncte
1. b) 5 puncte
1. c) 20 puncte
Itemul 2. 10 puncte
Itemul 3. 10 puncte
Itemul 4. 20 puncte
Itemul 5. 20 puncte
10 puncte oficiu................................Total 100 puncte

* c m p B G h ci ge che
* cu măr Chiriţă abecedar
* textul: „Doi prieteni”
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ – NIVEL 2 (Probă orală/ aplicată individual))
Anul şcolar 2011 – 2012
Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Numele şi prenumele elevului ..........................................
(elev cu parcurs individual de învăţare/ recuperare)
Clasa................................ Data susţinerii testului: .....................................

1. Pe baza unei imagini suport elevul v-a identifica elementele principale intuite,
formulând răspunsuri la întrebările profesorului.
* Cerinţe minime: Identificarea corectă a cinci elemente familiare (fetiţă/ băiat/ casă/ copac/
animale domestice etc.)
2. Repetă corect după profesor silabe, cuvinte bi şi trisilabice şi propoziţii simple.
3. Alcătuieşte trei propoziţii simple pe baza cuvintelor date (elevul, lucrează, mare).
4. Formulează cu sprijin acordat (imagini suport şi întrebările profesorului) cinci
propoziţii pentru a descrie programul zilnic.

Timp de lucru: 45 min.


Barem de corectare:
Itemul 1. 20 puncte
Itemul 2. 20 puncte
Itemul 3. 20 puncte
Itemul 4. 30 puncte
10 puncte oficiu................................Total 100 puncte
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2011 – 2012
Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Numele şi prenumele elevului ..........................................
Clasa.........a VII a....................... Data susţinerii testului: .........................

1. Scrie după dictare:


a) literele şi grupurile de
litere: .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........
b)
cuvintele: ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..................
c)
textul: ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............
2. Explică sensul cuvintelor şi alcătuieşte o propoziţie cu fiecare cuvânt, după model (troian,
taifas, rotofei, ogradă):
troian = gramadă mare de zăpadă
Andrei a intrat cu sania într-un troian mare de zăpadă.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. Desparte în silabe cuvintele:
plumburiu ...........................................................................
viforniţă ...............................................................................
potriveşte .............................................................................
îmbolnăvit ...........................................................................
excursie ..............................................................................
4. Transcrie textul şi alege forma corectă a ortogramelor:
Într-o/ întro zi mama ia/ i-a spus lui Nică:
- Tatăl tău sa/ s-a dus la/ l-a coasă. Vine mai/ m-ai târziu.
- Ce zici, mai/ m-ai putea ajuta la treabă?
- Bine, de ceai/ ce-ai nevoie?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
5. Dă exemple de:
a) două substantive comune la numărul
singular ...............................................................................
b) două adjective care exprimă însuşiri ale obiectelor .......................................................................
c) trei verbe care exprimă acţiuni, la
timpul prezent ........................................................................................................................................
timpul trecut ..........................................................................................................................................
timpul viitor ...........................................................................................................................................
6) Subliniază verbele şi înlocuieşte-le cu altele cu sens opus:
Andrei a ieşit repede pe uşă. .................................................................................................................
Fereastra s-a deschis cu zgomot. ..........................................................................................................
Timp de lucru: 45 min.
Barem de corectare:
Itemul 1. a) 5 puncte Itemul 4. 10 puncte
b) 5 puncte Itemul 5. 20 puncte
c) 20 puncte Itemul 6. 10 puncte
Itemul 2. 10 puncte
Itemul 3. 10 puncte 10 puncte oficiu................................Total 100 puncte

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2011 – 2012
Disciplina: MATEMATICĂ

Numele şi prenumele elevului ..........................................


Clasa.........a VI a....................... Data susţinerii testului: .........................

1. Numără:
34 ...................... 37 ................................. 42
76 ............ 74 ...................71 ................... 68
87 .................... 90 .................................................................. 100
62 .................... 59 ................................................ 53
2. Descompune, după model:

45 98 32 54 27

3. Compune, după model:


40 5 30 4 40 0 50 6 20 9

45
4. Scrie cu cifre şi cu litere toate numerele naturale de două cifre pe care le poţi forma cu
cifrele: 3, 7, 9.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. Calculează:
22 + 27 = 21 + 14 =
46 – 16 = 37 – 25 =
53 + 28 = 67 + 35 =
47 – 29 = 92 – 47 =

6. Ioana culege 25 de crizanteme şi oferă mamei 13 crizanteme. Câte crizanteme îi rămân?


Rezolvare
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Răspuns:
7. Maria are într-un coş 9 mere, 3 struguri, un morcov, 5 pere şi 8 roşii. Câte fructe are
Maria în coş?
Rezolvare
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Răspuns:

8. Câte triunghiuri sunt în figură?


a) 8 b) 9 c) 10

9.La un aprozar s-au vândut 92 kg de cartofi, iar fasole cu 78 kg mai puţin. Câte kg de fasole
s-au vândut?
Rezolvare
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Răspuns:
10.Cât este ceasul?

..................................................... .................................................

Timp de lucru: 45 min.


Barem de corectare:
Itemul 1. 5 puncte
Itemul 2. 5 puncte
Itemul 3. 5 puncte
Itemul 4. 10 puncte
Itemul 5. 20 puncte
Itemul 6. 10 puncte
Itemul 7. 10 puncte
Itemul 8. 5 puncte
Itemul 9. 10 puncte
Itemul 10 10 puncte
10 puncte oficiu................................Total 100 puncte
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2011 – 2012
Disciplina: MATEMATICĂ
Numele şi prenumele elevului ..........................................
Clasa.........a VII a....................... Data susţinerii testului: .........................

1. Scrie numerele:
a) numai cu litere:
260 ...................................................................................................................................
945 ...................................................................................................................................
b) numai cu cifre:
trei sute patruzeci şi doi

şapte sute douăzeci şi nouă


2. Scrie în casetă semnul “<”, “>”, “=” sau cifra potrivită:
659 602 125 125
945 941 5 6 > 5
3. Încercuieşte numerele mai mici decât 324 dar mai mari decât 317 din şirul următor:
289 316 342 319 403 320 328 318 308
4. Calculează:
421 + 565 = 467 + 335 =
243 + 23 = 686 + 277 =
729 – 416 = 510 – 337 =
502 – 201 = 941 – 679 =
5. Într-un depozit erau 975 kg de cartofi. Într-o săptămână s-au vândut 548 kg de cartofi.
Câte kg de cartofi au rămas în depozit?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

6.Aflaţi termenul necunoscut:

324 + a = 643 b + 521 = 948


………………………………….. ………………………………………
………………………………….. ………………………………………
c – 127 = 853 941 – d = 239
………………………………….. ………………………………………
………………………………….. ………………………………………
7.Calculează:
(428 – 309) + (976 – 529) =
………………………………………………………………………………………………………
(427 + 357) – 321 =
………………………………………………………………………………………………………
8.Desenează un pătrat cu latura de 5 cm. În interiorul pătratului desenează un dreptunghi
cu lungimea de 4 cm şi lăţimea d 2 cm. În stânga pătratului desenează şi colorează un cerc
cu raza de 2 cm.

9. Anca şi-a sărbătorit ziua de naştere într-o zi de joi, pe 9 martie, iar Ina peste 9 zile, în aceeaşi
lună. În ce zi a săptămânii a sarbătorit Ina ziua de naştere?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Barem de corectare:
Itemul 1. a) 5 puncte Itemul 5. 10 puncte
b) 5 puncte Itemul 6. 10 puncte
Itemul 2. 10 puncte Itemul 7. 10 puncte
Itemul 3. 10 puncte Itemul 8. 10 puncte
Itemul 4. 10 puncte Itemul 9. 10 puncte
10 puncte oficiu................................Total 100 puncte
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2011 – 2012
Disciplina: Istorie
Numele şi prenumele elevului ..........................................
Clasa.........a VII a....................... Data susţinerii testului: .........................
1. Care au fost strămoşii noştri?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. Cum se numea ţara noastră pe vremea dacilor şi romanilor?
…………………………………………………………………………………………
3. Numiţi cinci eroi ai neamului nostru şi scrieţi câteva calităţi ale acestora.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..................................................................
4. Cine a înfăptuit Unirea Moldovei cu Ţara Românească?
a) Mircea cel Bătrân
b) Alexandru Ioan Cuza
c) Ştefan cel Mare
5. Când sărbătorim ziua Naţională a României?
a) 1 Iunie
b) 24 Ianuarie
c) 1 Decembrie
Timp de lucru: 45 min.
Barem de corectare:
Itemul 1. 20 puncte
Itemul 2. 10 puncte
Itemul 3. 20 puncte
Itemul 4. 20 puncte
Itemul 5. 20 puncte
10 puncte oficiu................................Total 100 puncte

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2011 – 2012
Disciplina: Istorie
Numele şi prenumele elevului ..........................................
Clasa.........a VI a....................... Data susţinerii testului: .........................

1. Strămoşii noştri au fost ……………………………………………………………


În trecut ţara noastră se numea ..................................................................................
Dacii erau un popor de oameni ………………………………………………………
2. Cum se numeşte domnitorul din imagine?
a) Mircea cel Bătrân
b) Alexandru Ioan Cuza
c) Ştefan cel Mare
3. Numiţi trei eroi ai neamului nostru şi scrieţi câteva calităţi ale acestora.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..................................................................
4. Când sărbătorim ziua Naţională a României?
a) 1 Iunie
b) 24 Ianuarie
d) 1 Decembrie
5. Colorează steagul ţării noastre.
Timp de lucru: 45 min.
Barem de corectare:
Itemul 1. 20 puncte
Itemul 2. 10 puncte
Itemul 3. 30 puncte
Itemul 4. 20 puncte
Itemul 5. 10 puncte
10 puncte oficiu................................Total 100 puncte

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2011 – 2012
Disciplina: BIOLOGIE
Numele şi prenumele elevului ..........................................
Clasa.........a VII a....................... Data susţinerii testului: .........................

1. Indică şi noteză parţile pricipale ale corpului fiecarui animal din imaginile de mai jos:

2 Completează corespunzător următoarele enunţuri:

Corpul unui animal este alcătuit din următoarele părţi:


.................................. , ................................. şi ................................. .
În ţara noastră sunt crescute diferite animale domestice , ca:
................................... , ................................... şi ............................... .
Pentru a trăi şi a se dezvolta , fiecare animal are nevoie de :
.................................... , ............................. ,......................... şi ....................... .
3 a) Scrie în tabel câte trei numere de animale pentru fiecare grupă
Animale sălbatice din Animale din alte zone ale
ţară lumii

b) Grupează pe două coloane animalele enumerate, după modul de înmulţire :

Înmulţire prin ouă Înmulţire :naşte pui vii


şi îi hrăneşte cu lapte

Barem de corectare

Itemul 1.20 puncte


Itemul 2. 20 puncte
Itemul 3.a) 25 puncte
3 b) 25 puncte
10 puncte din oficiu
Total 100 puncte Timp de lucru :45 min

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2011 – 2012
Disciplina: BIOLOGIE
Numele şi prenumele elevului ..........................................
Clasa.........a VI a....................... Data susţinerii testului: .........................

1) Care sunt lunile de toamnă?


Septembrie iunie martie decembrie
Octombrie iulie aprilie ianuarie
Noiembrie august mai februarie

2) Animalele nu mai ştiu ce să mănânce. Arată-le tu printr-o săgeată:


barza broaşte ursul morcovi oaia oi
albina grăunţe veveriţa zmeură vulpea găini
găina polen iepurele alune lupul iarbă

3) Dă la fiecare animal puiul său:


vaca ied scroafă căţel raţă mânz
oaie miel iapă pisoi măgar albina
găină puişor pisică purcel matcă boboc
capră viţel câine mânz broască mormoloc

4)

Denumeşte părţile unei plante Din ce este alcătuit corpul unui animal

5.Notează cu A (adevărat) şi cu F (fals) propoziţiile:

1. Fructele şi legumele conţin multe vitamine.

2. Animalele domestice aduc foloase omului.

3. Cele mai ridicate temperaturi sunt iarna.

Itemi semiobiectivi:1,2,3,5
Item obiectiv :4
I1-10p
I2-20p
I3-20p
I4-30p
I5-10p

10 puncte din oficiu


Total 100 puncte Timp de lucru :45 min
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2011 – 2012
Disciplina: FIZICĂ
Numele şi prenumele elevului ..........................................
Clasa.........a VII a....................... Data susţinerii testului: .........................

1. Completează tabelul

Corp Natural Artificial Corpuri cu Corpuri fără


Viaţă viaţă
brad x x
căţel
garoafă
leagăn
stele
papagal
casă

2. Pentru fiecare material prelucrat precizează material primă utilizată :

Caiet ………………………………………………
Pahar ……………………………………………..
Scaun ……………………………………………..
Pâine ………………………………………………
Fular ………………………………………………
Bancă ……………………………………………..
3.Alege varianta coretă a clasificării corpurilor date din punct de vedere al stării de agregare :
CREION ULEI
a)solid b)lichid c) gaz a)solid b)lichid c) gaz

AER SĂPUN
a)solid b)lichid c) gaz a)solid b)lichid c) gaz

METAN
a)solid b)lichid c) gaz
4. a) Care sunt materialele necesare pentru a construi o casă?

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

b) Care dintre materialele utilizate in contruirea casei sunt materiale naturale şi care sunt
materiale prelucrate?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

5. Completează propoziţiile

Lungimea unei săli de clasă se măsoară cu ajutorul…………………………..


Greutatea unui corp poate fi măsurată cu ajutorul……………………………
Instrumetul cu care se măsoară temperature unui corp este …………………
Unitatea de măsură pentru timp este …………………………………………..

Timp de lucru: 45 min.


Barem de corectare:
Itemul 1. 10 puncte
Itemul 2. 10 puncte
Itemul 3. 20 puncte
Itemul 4. 30 puncte
Itemul 5. 20 puncte
10 puncte oficiu................................Total 100 puncte
PRECIZARI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA TESTUL DE EVALUARE INITIALA
AN SCOLAR 2011-2012
DISCILPINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA
CLASA A -VI-A D.M.M.

In anul scolar 2011-2012 modelul propus pentru testarea initiala la disciplina Limba si
Literatura Romana clasa a VI-a D.M.M. cuprinde trei itemi
semiobiectivi( completare,alegere)si doi itemi obiectivi cu raspuns deschis.
Timpul de lucru efectiv pentru testul initial este de 45 minute iar punctajul maxim
acordat este de 90 puncte la care se adauga 10 puncte din oficiu.
In completarea testului se anexeaza matricea de specificatii care realizeaza
corespondenta dintre copetentele de evaluat (corespunzatoare nivelurilor taxonomice) si
continuturile esentiale specifice programei scolare de Limba si Literatura Romana pentru
clasa aVIa D.M.M.
Matricea de specificatii pe baza careia a fost elaborat testul de evaluare initiala pentru
clasa aVIa D.M.M este:
Competente/ Achizitie Intelegere Aplicare Analiza Interpretare Transfer Punctaj
continuturi de date
Grafemul/grupurile I1 I2 30p+
de litere/textul 10p
Intelegerea textului/ I2 10p
recunoasterea
personajelor
Completarea I3 I3 I5 I5 I3;I5 20p
propozitiilor
lacunare(cu referiri
la un context lexical
dat)
Despartirea I4 I4 I4 I4 I4 20p
cuvintelor in
silabe /sensul
cuvintelor
Oficiu 10p
Total 100p
PRECIZARI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA TESTUL DE EVALUARE INITIALA
AN SCOLAR 2011-2012
DISCILPINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA
CLASA A -VII-A D.M.M.

In anul scolar 2011-2012 modelul propus pentru testarea initiala la disciplina Limba si
Literatura Romana clasa a VII-a D.M.M. cuprinde trei itemi
semiobiectivi( completare,alegere, exemplificare)si trei itemi obiectivi cu raspuns deschis.
Timpul de lucru efectiv pentru testul initial este de 45 minute iar punctajul maxim
acordat este de 90 puncte la care se adauga 10 puncte din oficiu.
In completarea testului se anexeaza matricea de specificatii care realizeaza
corespondenta dintre copetentele de evaluat (corespunzatoare nivelurilor taxonomice) si
continuturile esentiale specifice programei scolare de Limba si Literatura Romana pentru
clasa aVIIa D.M.M.
Matricea de specificatii pe baza careia a fost elaborat testul de evaluare initiala pentru
clasa aVIIa D.M.M este:
Competente/ Achizi Intelege Aplica Anali Transf Interpret Punct
Continuturi tii re re za er de are aj
date
Grafemul/ I1 30p
Grupurile de litere/
Textul
Sensul unor cuvinte/utilizarea I2 I2 I2 10p
corecta a cuvintelor
in contexte lexicale proprii
Despartirea cuvintelor in I3 10p
silabe
Scrierea corecta a I4 I4 I4 10p
ortogramelor
Parti de I5 I5 I5 20p
vorbire(substantivul,adjectivul
,verbul)
Sensul cuvintelor I6 I6 I6 10p
PRECIZARI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA TESTUL DE EVALUARE INITIALA
AN SCOLAR 2011-2012
DISCILPINA : MATEMATICA
CLASA A -VI-A D.M.M.
In anul scolar 2011-2012 modelul propus pentru testarea initiala la disciplina
Matematica clasa a VI-a D.M.M. cuprinde patru itemi semiobiectivi( completare,alegere)si
sase itemi obiectivi cu raspuns deschis.
Timpul de lucru efectiv pentru testul initial este de 45 minute iar punctajul maxim
acordat este de 90 puncte la care se adauga 10 puncte din oficiu.
In completarea testului se anexeaza matricea de specificatii care realizeaza
corespondenta dintre copetentele de evaluat (corespunzatoare nivelurilor taxonomice) si
continuturile esentiale specifice programei scolare de Matematica pentru clasa aVIa
D.M.M.
Matricea de specificatii pe baza careia a fost elaborat testul de evaluare initiala pentru
clasa aVIa D.M.M este:
Competente/ Achizitie Intelegere Aplicare Analiza Sinteza Evaluare Punctaj
Continuturi
Numere I1, I2, I3 I2, I3 I1, I2, I3 I4 25p
naturale(scriere,
compunere,
descompunere)
Operatii cu I5 I5 I5 20p
numere
naturale(+,-)
Probleme care I6, I7, I9 I6, I7, I9 30p
se rezolva prin
operatii
cunoscute
Elemente de I8 I8 5p
geometrie
Unitati de I10 I10 I10 10p
masura
PRECIZARI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA TESTUL DE EVALUARE INITIALA
AN SCOLAR 2011-2012
DISCILPINA : MATEMATICA
CLASA A -VII-A D.M.M.
In anul scolar 2011-2012 modelul propus pentru testarea initiala la disciplina
Matematica clasa a VII-a D.M.M. cuprinde trei itemi semiobiectivi( completare,alegere)si
sase itemi obiectivi cu raspuns deschis.
Timpul de lucru efectiv pentru testul initial este de 45 minute iar punctajul maxim
acordat este de 90 puncte la care se adauga 10 puncte din oficiu.
In completarea testului se anexeaza matricea de specificatii care realizeaza
corespondenta dintre copetentele de evaluat (corespunzatoare nivelurilor taxonomice) si
continuturile esentiale specifice programei scolare de Matematica pentru clasa aVIIa
D.M.M.
Matricea de specificatii pe baza careia a fost elaborat testul de evaluare initiala pentru
clasa aVIIa D.M.M este:
Competente/ Achizitii Intelegere Aplicare Analiza Sinteza Evaluare Punctaj
Continuturi
Numere I2 I1 I1, I2 I3 20p
naturale(formare
, scriere,ordnare,
comparare,
compunere,
descompunere)
Operatii cu I4, I7 I4, I7 I4, I7 I7 20p
numere naturale
Probleme care se I5, I9 I5, I9 I5, I9 I9 20p
rezolva prin
operatii
cunoscute
Aflarea unui I6 I6 10p
numar
necunoscut
Unitati de I9 I9 I9 10p
masura
Elemente de I8 I8 10p
geometrie
Oficiu 10p
Total 100p
PRECIZARI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA TESTUL DE EVALUARE INITIALA
AN SCOLAR 2011-2012
DISCILPLINA FIZICA
CLASA A -VII-A D.M.M.
In anul scolar 2011-2012 modelul propus pentru testarea initiala la disciplina Fizica
clasa a VII-a D.M.M. cuprinde doi itemi semiobiectivi( completare,alegere)si trei itemi
obiectivi cu raspuns deschis.
Timpul de lucru efectiv pentru testul initial este de 45 minute iar punctajul maxim
acordat este de 90 puncte la care se adauga 10 puncte din oficiu.
In completarea testului se anexeaza matricea de specificatii care realizeaza
corespondenta dintre competentele de evaluat (corespunzatoare nivelurilor taxonomice) si
continuturile esentiale specifice programei scolare de Fizica pentru clasa aVIIa D.M.M.
Matricea de specificatii pe baza careia a fost elaborat testul de evaluare initiala pentru clasa
aVIIa D.M.M este:
Competente/ Achizitii Intelegere Aplicare Analiza Sinteza Evaluare Punctaj
Continuturi
Corpuri din I1 I1 I1 10p
mediul
inconjurator
(clasificare,materie
prima)
Starea de agregare I3 I3 20p
a corpurilor
Materiale naturale I2 I4 I4 40p
si materiale
prelucrate
Marimi fizice si I5 I5 I5 20p
masurarea lor

Oficiu 10p
Item 1,4,5 obiectivi
Item 2,3 semiobiectivi Total 100p

PRECIZARI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA TESTUL DE EVALUARE INITIALA


AN SCOLAR 2011-2012
DISCILPLINA BIOLOGIE
CLASA A -VII-A D.M.M.

In anul scolar 2011-2012 modelul propus pentru testarea initiala la disciplina Biologia
VII-a D.M.M. cuprinde unitem semiobiectivi( completare,alegere)si doi itemi obiectivi cu
raspuns deschis.
Timpul de lucru efectiv pentru testul initial este de 45 minute iar punctajul maxim
acordat este de 90 puncte la care se adauga 10 puncte din oficiu.
In completarea testului se anexeaza matricea de specificatii care realizeaza
corespondenta dintre competentele de evaluat (corespunzatoare nivelurilor taxonomice) si
continuturile esentiale specifice programei scolare de Biologie la clasa A VII A DMM.
Matricea de specificatii pe baza careia a fost elaborat testul de evaluare initiala pentru clasa
aVIIa D.M.M este:
Competente/ Achizitii Intelegere Aplicare Analiza Sinteza Evaluare Punctaj
Continuturi
Animale si mediul lor de I1 I1 10p
viata
I2 I2
(recunoastere,alcatuirea 30p
corpului ,necesitati)
Categorii de animale
(clasificare dupa
a)modul de viata I3 I3 I3 25p
b)modul de inmultire I3 I3 25p

Oficiu 10p

Item obiectivi I1,I2


Item semiobiectiv I3 Total 100p

PRECIZARI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA TESTUL DE EVALUARE INITIALA


AN SCOLAR 2011-2012
DISCILPLINA BIOLOGIE
CLASA A -VI-A D.M.M.

In anul scolar 2011-2012 modelul propus pentru testarea initiala la disciplina Biologia
VI-a D.M.M. cuprinde trei itemi semiobiectivi ( completare,alegere)si doi itemi obiectivi cu
raspuns deschis.
Timpul de lucru efectiv pentru testul initial este de 45 minute iar punctajul maxim
acordat este de 90 puncte la care se adauga 10 puncte din oficiu.
In completarea testului se anexeaza matricea de specificatii care realizeaza
corespondenta dintre competentele de evaluat (corespunzatoare nivelurilor taxonomice) si
continuturile esentiale specifice programei scolare de Biologie la clasa A VI A DMM.
Matricea de specificatii pe baza careia a fost elaborat testul de evaluare initiala pentru clasa
aVIIa D.M.M este:
Competente/ Achizitii Intelegere Aplicare Analiza Sinteza Evaluare Punctaj
Continuturi
Partile unei I4 I4 I4 30p
plaaante si a
unui animal
Categorii de I1, I2, I3 I1, I2, I3 I5 60p
plante
(identificare,
recunoastere,
diferentiere)

Oficiu 10p
Item obiectivi I1,I4
Item semiobiectiv I2 ,I3, I5 Total 100p

Şcoala Specială „Constantin Păunescu” Iaşi

Test de evaluare iniţială


Matematică
Clasa a V-a

1. Completează şirul cu numerele care lipsesc: (100 puncte)

1 2 ___ ___ 5 6 ___ 8 9 ___ ___ 12 ___ 14 15 ___ 17 ___ ___


___

2. Stabileşte numărul de elemente din fiecare diagramă : (100 puncte)


3. Ordonează crescător şirul : 12, 10, 17, 16, 19, 20, 11, 14, 15, 13,
18 (100 puncte)

_____________________________________________________________________
_______

4. Ordonează descrescător şirul : 3, 5, 0, 7, 9, 1, 10, 4, 2, 6, 8


(100 puncte)

_____________________________________________________________________
________

5. Scrie vecinii numerelor : (100 puncte)

___ 3 ___ ___ 7 ___ ___ 9 ___ __ 10 ___ ___ 15 ___


___ 18 ___

6. Compară numerele: (100 puncte)

8 3 1 5 0 9 10 7 13 8
17 20

7. Calculează: (100 puncte) 2 + 1 = 6+2= 3 + 7  = 3–2= 7 –


2 = 9–4= 6+ 4=
13+ 14+ 11+ 15+ 16 - 15 - 18 - 19 -
2 4 6 3 3 2 4 3
3

8. Nicu a cules 5 mere. Mihai a cules cu 4 mere mai mult. Câte mere a cules Mihai?
(100 puncte)

Rezolvare: ___________________ Răspuns:


_______________

9. Maria are 9 ani. Sora ei e cu 2 ani mai mică. Câţi ani are sora Mariei?
(100 puncte)

Rezolvare _____________________ Răspuns :


________________

Şcoala Specială « Constantin Păunescu » Iaşi

Test de evaluare iniţială


Limba şi literatura română
clasa a V-a

1. Scrie litera de mână corespunzătoare literei de tipar : (50 puncte )

a ___ e ____ R ____ ş ____ G ____ D ____ n ____ u ____


T ____ f __

2. Uneşte fiecare imagine cu cuvântul potrivit ! (75 puncte)


măr urs şarpe soare semafor veveriţă
melc

3. Completaţi cu literele sau grupurile de litere care lipsesc: (100 puncte)

ma__a co__il papu_ cre_on t__blă __reşe


ro___iţă

4. Transcrie cuvintele: ac, foc, barcă, dop, zece, Costache (100


puncte)

5. Scrieţi trei cuvinte care să înceapă cu: (125 puncte)

- litera
« m »………………………………………………………………………………………………
……

- litera « R »
……………………………………………………………………………………………………

- grupul « ci »
………………………………………………………………………………............................
6. Ordonează cuvintele şi scrie propoziţia obţinută : (100 puncte)

roşie, are, Păpuşa, rochiţă


.................................................................................

7. Citeşte textul ! (125 puncte)

Era o seară frumoasă. Vulpea pândea la marginea satului. Ea era tare


flămândă. A ajuns lângă coteţul găinilor.
– Ce cauţi tu aici? întreabă Grivei.
– Vreau să văd cloşca cu puişorii.

8. Transcrie textul pe caiet ! (100 puncte)

9. Răspunde la întrebări : (125 puncte)


 Cine era flămândă ?
 Unde a ajuns vulpea ?
 Cu cine s-a întâlnit ?

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2011 – 2012
Disciplina: FIZICĂ
Numele şi prenumele elevului ..........................................
Clasa.........a VI a....................... Data susţinerii testului: .........................
1. Completează tabelul:
Corp Natural Artificial Corpuri cu Corpuri fără
viaţă viaţă
brad * *
căţel
garoafă
leagăn
stele
papagal
casă

2. Pentru fiecare material prelucrat precizează materia primă utilizată:


caiet ……………………………………………….
pahar ………………………………………………
scaun ………………………………………………
pâine ………………………………………………
fular ……………………………………………….
bancă ………………………………………………
3. Alege varianta corectă a clasificării corpurilor date din punct de vedere al stării de agregare:
CREION ULEI
a) solid b) lichid c) gaz a) gaz b) lichid c) solid

AER SĂPUN
a) gaz b) lichid c) solid a) solid b) lichid c) gaz

METAN
a) solid b) gaz c) lichid

4. a) Care sunt materialele necesare pentru a construi o casă?


………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
b) Care dintre materialele utilizate în construirea casei sunt materiale naturale şi care sunt
materiale prelucrate?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

5. Completează propoziţiile:
Lungimea unei săli de clasă se măsoară cu ajutorul …………………………………
Greutatea unui corp poate fi măsurată cu ajutorul ……………………………………..
Instrumentul cu care se măsoară temperatura unu corp este …………………………...
Unitatea de măsură pentru timp este …………………………………………………...

Timp de lucru: 45 min.


Barem de corectare:
Itemul 1. 10 puncte
Itemul 2. 10 puncte
Itemul 3. 20 puncte
Itemul 4. 30 puncte
Itemul 5. 20 puncte
10 puncte oficiu................................Total 100 puncte

S-ar putea să vă placă și