Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele…………………………………………..

Clasa a VIII-a A

Test

1. Alege valoarea de adevăr corectă: 20p


a) Iov era un om foarte bogat, fără prihană și drept. A / F
b) Iov s-a revoltat pentru ceea ce i s-a întâmplat știind că el nu păcătuise cu nimic. A / F
c) Satana l-a lovit pe Iov cu lepră, din tălpile picioarelor până în creștetul capului. A / F
d) Pentru răbdarea sa, Dumnezeu i-a întors îndoit tot ce avea. A / F
e) Iov este un personaj imaginar din Vechiul Testament. A / F
2. Cele trei virtuți teologice sunt: credința, nădejdea și dragostea față de Dumnezeu. Menționați două păcatele
împotriva fiecărei virtuți? 12p
a) Păcatele împotriva credinței:
………………………………………………………………………………………………………………..
b) Păcatele împotriva
nădejdii…………………………………………………………………………………………………….....
c) Păcatele împotriva
dragostei………………………………………………………………………………………………………
3. De ce crezi că a îngăduit Dumnezeu ca Iov să fie ispitit de diavol? 10p
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Menționați două învățături morale ce se pot desprinde din încercările prin care a trecut Iov? 8p
a).………………………………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………………………………………
5. Cum ai putea să manifești virtuțile lui Iov și cum ai reacționa dacă : 10p
a) Ești nou în clasă și toți colegii te resping.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Redactează pe verso o compunere de minim 10 rânduri cu titlul ,,Ce reprezintă optimismul pentru tine”. Dați
exemple de oameni optimiști și modul cum se comportă ei. 30p

Se acordă 10p din oficiu.


Barem

1. a) A
b) F
c) A
d) A
e) F
5x2=20p

2. a) 2x2=4
b) 2x2=4
c) 2x5=4
total 12p

3. Răspuns corect 10p, răspuns parțial corect 5p.

4. 2x4= 8p

5. a) Răspuns corect 10p, răspuns parțial corect 5p.

6. - 10p pentru structurarea ideilor


- 10p pentru prezentarea a două calitați
- 5p pentru ortografie
- 5p pentru respectarea spațiului indicat

total 30 p

10 p din oficiu.