Sunteți pe pagina 1din 23

ARGUMENT

Transformarea nivelurilor de tensiune (necesare transportului energiei


electrice cu pierderi cât mai mici cu ajutorul liniilor electrice), au loc în staţiile şi
posturile de transformare, care sunt noduri ale sistemului electroenergetic şi la care sunt
racordate liniile electrice.
Transformatorul electric este o maşină electrică statică cu două sau mai
multe înfăşurări care transformă parametrii energiei electrice tensiunea (cel mai
frecvent), curentul sau numărul de faze de la o valoare la alta fără a modifica frecvenţa.
Energia electrică este produsă de regulă sub formă trifazată în centrale electrice cu
ajutorul generatoarelor electrice la un nivel de tensiune tensiune dictat de considerente
constructive şi tehnologice. Frecvent tensiunea nominală (tensiunea între faze sau
tensiunea de linie) a generatoarelor este de 10-15 kV. Această energie elctrică este
transportată şi distribuită consumatorilor industriali sau casnici. Consumatorii necesită
nivele diferite de tensiune, cei de joasă tensiune au tensiunea nominală de 380 V sau
220 V, alţi consumatori sunt de medie tensiune: 6 kV sau 10 kV (tensiune de linie).
Transportul energiei electrice se face la nivele de tensiune ridicată (700 kV, 400 kV,
220 kV sau 110 kV, tensiune de linie) dictată de lungimea distanţelor de transport şi de
considerente economice. Ca atare este necesară transformarea tensiunii de la un nivel la
altul de către o maşină electrică, acesta este rolul transformatorului.
Proiectul prezinta toate tipurile de transformatoare electrice de putere trifazate.
Capitolul 1

Introducere

Transformatorul electric, a fost inventat pe la începutul erei tehnologice, nu mult


după revoluţia industrială. Iniţial, acesta a fost creat datorită necesităţii de a modifica
parametrii energiei electrice, pentru a satisface diferite nevoi, şi astfel s-a putut creşte
sau scade tensiunea sau intensitatea curentului (după caz), mai uşor şi mai exact. La
început, transformatorul nu a avut mari aplicaţii tehnologice, dar acum , în prezent, este
folosit la toate aparatele electronice, dar cele mai mari şi mai impresionante
transformatoare electrice, sunt cele folosite pentru transportul energiei electrice. Fără
aceste transformatoare, transportul curentului electric pe distanţe medii şi mari, ar fi
aproape imposibil din punct de vedere economic, datorită pierderilor enorme ce pot
apărea prin efect Joule , prin câmpul electromagnetic generat de conductoarele reţelelor
de transport, dar şi prin rezistenţa contactelor care cu timpul se oxidează, sau se slăbesc.
Fără transformatoare electrice, am trai încă în epoca de dinaintea Revoluţiei industriale,
citind la lumina lumânării. Transformatorul electric este un aparat static cu două sau
mai multe înfăşurări, cuplate magnetic, cu ajutorul căruia se transformă parametrii
electrici (tensiunea şi curentul) ai puterii electrice în curent alternativ, frecvenţa
rămânând neschimbată.
Pentru realizarea unui cuplaj magnetic cât mai strâns, înfăşurările sunt aşezate pe
un miez feromagnetic. La frecvenţe mari (> 10kHz), transformatorul se realizează fără
miez feromagnetic.
Principiul de funcţionare al transformatorului a fost stabilit de M. Faraday în
1831 care a şi construit primul transformator cu miez de fier şi două înfăşurări; acest
aparat a fost utilizat la început pentru demonstraţia experimentală a fenomenului
inducţiei electromagnetice.
Transformatorul a fost folosit ulterior pentru producerea tensiunilor electrice
înalte în instalaţii cu arc electric, de către H. D. Rühmkorff în 1851 şi a fost perfecţionat
constructiv de către S. A. Varley în 1851 care a realizat transformatorul cu miezul în
manta şi înfăşurările în galeţi. În perioada 1844 - 1847, B. Iacobi utilizează bobina de
inducţie cu scântei pentru aprinderea explozivului în mine. În anul 1876, Iablochkov
utilizează transformatorul cu miezul feromagnetic deschis pentru alimentarea în curent
alternativ a arcului electric.
În anul 1885, Déri, Blathy şi Zipernowsky patentează transformatorul monofazat
cu miezul feromagnetic laminat, precum şi funcţionarea în paralel a transformatoarelor
electrice.
În anul 1891 M. Dolivo - Dobrovolsky proiectează transformatorul trifazat uscat
cu coloane şi în acelaşi an Braun construieşte primul transformator monofazat în ulei
pentru tensiunea înaltă de 30 kV, demonstrând totodată rolul dublu al uleiului în
transformator:
- mediu de răcire pentru înfăşurări şi miez;
- material izolant pentru înfăşurări.
Capitolul 2

Transformatorul electric

2.1 Generalităţi

Transformatorul electric este un aparat constituit dintr-un sistem de înfăşurări


electrice imobile, între care au loc transfer de energie prin inducţie elctromagnetică. El
este utilizat pentru modificarea parametrilor puterii electromagnetice transferate de la o
reţea electrică de curent alternativ, la altă reţea tot de curent alternativ, păstrând
frecvenţa. Aceşti parametri sunt tensiunea şi curentul, iar alteori şi numărul de faze.
Transformatorul, pentru indeplinirea functiei pe care o are prin definitie, trebuie sa aiba
cel putin un sistem de infasurari constituit din spire electroconductoare, izolate intre ele
si fata de masa, fiind dispuse pe un miez feromagnetic, care serveste la inchiderea
fluxului magnetic. Este format din una sau mai multe înfăşurări. O înfăşurare trifazată
este formată din trei înfăşurări de fază, la cere este aplicata sau se obţine un sistem
trifazat de tensiuni. Înfăşurările primare sunt cele care primesc energia unui receptor sau
unei alte reţele se numeşte înfăşurări secundare.

2.2. Elementele constructive de baza ale transformatorului electric

Transformatorul electric poate fi mono, bi-, tri- sau n-fazat, in functie de reteaua
de alimentare si de cerintele consumatorului. Cel mai simplu dintre acestea este desigur
monofazat. Transformatorul electric monofazat de putere (utilizat in sistemele de
actionari sau instalatii energetice) are urmatoarele elemente constructive de baza:
- miezul magnetic ;
- infasurarile primara si respective secundara ;
- cuva, daca transformatorul este scufundat in ulei.

Miezul magnetic serveste ca drum de inchidere a fluxului principal al


Fig 2.1.
transformatorului. La transformatoarele de putere utilizate la frecventa industriala,
miezul magnetic este construit din tole de otel electrotehnic aliat cu siliciu (~4%), cu o
grosime a tolelor de 0,35 mm, isolate intre ele cu lac. Utilizarea tolelor de otel aliat cu
siliciu asigura reducerea simtitoare a pierderilor in fier.
Miezul electric al transformatorului monofazat prezinta doua variante
constructive, prezentate in figura 2.1. Miezul magnetic are doua parti principale :
coloanele si jugurile. La transformatoarele monofazate de putere aparenta sub 500VA,
tola se taie dintr-o bucata cu ajutorul unei prese, avandu-se grija de a se realize o
taietura dintr-o coloana, pentru a se putea introduce infasurarile transformatorului.
Strangerea tolelor la asemea transformatoare se realizeaza prin nituri, iar sectiunea
transversala a jugurilor sau a coloanelor este un patrat sau un dreptunghi.
Fig 2.2.
La transformatoarele monofazate de putere mai mare, pentru a se realize o mai
rationala utilizare a foilor de tabla din care se taie tolele necesare miezului, coloanele si
jugurile se taie separate fig. 2.2.
Acest lucru usureaza si introducerea infasurarilor si realizarea miezului.
Strangerea tolelor in pachet compact se realizeaza prin butoane isolate fata de tole si
saibe magnetice de presare sau prin infasurare cu chinga din bumbac. Sectiunea
transversala a coloanelor si jugurilor in acest caz poate fi mai complicate decat un patrat
sau un dreptunghi, pentru a se asigura o mai buna inscriere intr-un cerc, in scopul
micsorarii dimensiunilor transversale la o suprafata data fig. 2.2
Infasurarile transformatorului monofazat. Dupa pozitia reciproca a celor doua
infasurari ale transformatorului se deosebesc doua tipuri de infasurari:
- infasurari concentrice mai exact infasurari cilindrice coaxiale, infasurarea de
joasa tensiune fiind de diametru mediu sau mic, iar infasurarea de inalta
tensiune inconjurand pe cea de joasa tensiune, cele doua infasurari extinzandu-se pe
toata inaltimea coloanei;
− biconcentrice - atunci când una dintre înfăşurări este divizată în două părţi,
infasurarea de inalta tensiune este plasata intre doua infasurari de joasa tensiune
(este utilizat la transformatoarele mari);

- infasurari alternate in care pe inaltimea unei coloane alterneaza parti din


infasurarea de joasa tensiune cu parti din infasurarea de inalta tensiune.

Fig. 2.3. Înfăşurările transformatorului;


a- înfăşurări cilindrice concentrice;
b- înfăşurări cilindrice biconcentrice;
c- înfăşurări în galeţi alternanţi
Infasurarile constau in spire circulare realizate din conductoare isolate de cupru
sau aluminiu. Infasurarile se izoleaza intre ele ( prin zone de aer sau straturi izolatoare
din diferite materiale – prespan, polivinil, etc.) si fata de coloane si juguri.
Cuva. Din punct de vedere al modului de racier, transformatoarele se impart in
mai multe categorii. Se deosebesc:
- transformatoare uscate, cu racier naturala sau artificiala la care infasurarile
se afla in aer liber (constructie larg utilizata indeosebi pentru unitati sub 1 kVA);
- transformatoare in ulei cu raciere naturala, in care miezul magnetic si
infasurarile sunt cufundate intr-o cuva umpluta cu ulei (constructie utilizata curent in
scara 1 – 1000 kVA);
- transformatoare in ulei cu racire artificiala in exterior cu aer sau cu
circulatie artificiala si racire artificiala a uleiului ( constructie utilizata la foarte mari
puteri).
Cuva transformatorului in ulei se realizeaza din tabla de otel fig.2.4. Cuva are de

Fig.2.4.
obicei (la puteri mai mari de 100kVA) o serie o serie de nodule exterioare sau de tevi pe
partile frontale, in scopul maririi suprafetei de raciere.
Uleiul din cuva joaca un rol important atat prin calitatile izolatoare mult mai bune
decat ale aerului, cat si prin imbunatatirea racirii infasurarilor. Pentru asigurarea
permanenta a umplerii cuvei cu ului, pe capacul cuvei se afla un vas umplut in parte, de
asemenea cu ulei, care preia totodata si variatiile de volum ale uleiului datorate variatiei
temperaturii de functionare. Acest vas se numeste conservator de ulei.
Pe capacul cuvei se fixeaza si izolatoarele de trecere a consuctoarelor care
stabilesc legatura intre infasurarile transformatorului si retelele exterioare. De obicei,
izolatoarele sunt realizate din portelen, avand dimensiuni si forme care depend de
tensiunea de functionare a infasurarii pe care o deserveste.
2.3. Clasificarea transformatoarelor

Transformatoarele se clasifica după mai multe criterii

a) După domeniul de utilizare, transformatoarele se pot clasifica în:

- transformatoare de putere, pentru reţelele de transport şi distribuţie a


energiei electrice;

- transformatoare cu destinaţie specială, pentru reţelele cu condiţii


deosebite de funcţionare (exemplu: pentru reţele şi instalaţii subterane
miniere, navale etc.);

- transformatoare de construcţie specială, pentru redresoare, pentru


cuptoare electrice, pentru sudare;

- transformatoare de măsură, pentru conectarea indirectă a aparatelor de


măsură a tensiunilor şi curenţilor mari;

- transformatoare de putere mică, cum sunt transformatoarele de siguranţă,


de izolare, de separare, de comandă, de alimentare.

b) În funcţie de parametrul a cărei valoare o reduc există:

- transformatoare de curent(TC)- înfăşurarea primară se conectează în


serie cu circuitul primar, iar înfăşurarea secundară alimentează aparate
de măsură, relee de protecţie, etc.;

- transformatoare de tensiune(TT)- înfăşurarea primară se conectează în


paralel cu circuitul primar, iar înfăşurarea secundară alimentează aparate
de măsură, releede tensiune, etc.;

c) În funcţie de numărul de faze există:

- monofazate(TC, TT);

- bifazate(TT);
- trifazate(TT).

d) După numărul de înfăşurări secundare există:

- cu o singură înfăşurare secundară;

- cu două sau mai multe înfăşurări secundare.

e) După felul instalaţiei în care sunt destinate a se monta şi a funcţiona există:

- transformator de tip interior(I);

- transformator de tip exterior(E);

- transformator pentru instalaţii complexe(se montează în


transformatoare de putere şi întrerupere).

f) După modul de instalare există:

- transformator de trecere(T), numai pentru calea de curent;

- transformator de tip suport(S).

g) După felul izolaţiei există:

- cu aer(uscate);

- cu izolaţie în ulei(U);

- cu izolaţie de porţelan(P);

- cu izolaţie din răşini epoxidice(sintetice)(R).

h) După tensiunea înfăşurării primare există:

- transformatoare de înaltă tensiune;

- transformatoare de joasa tensiune;


- transformatoare de tensiune în cascadă(tensiune foarte înaltă, de la
220 KV în sus).

i) După destinaţie există:

- transformatoare montate în instalaţii electrice;

- transformatoare de laborator;

- transformatoare portabile;

- transformatoare montate în scheme speciale.


Datele nominale ale unui transformator sunt:
- puterea nominală-SN (VA) - reprezintă puterea aparentă la bornele circuitului
secundar;
- tensiunea nominală primară-U1N(V) - reprezintă tensiunea aplicată înfăşurării
primare în regim nominal;
- tensiunea nominală secundară-U2N(V) - este tensiunea rezultată la bornele
secundare, la mersul în gol, primarul fiind alimentat cu tensiunea U1N ;
- raportul nominal de transformare – k - este raportul între tensiunea primară
şi cea secundară la mersul în gol;
- curentul nominal ( primar şi secundar ) - curentul de linie I1N,I2N(A);
- tensiunea nominală de scurtcircuit-usc-tensiunea aplicată unei înfăşurări
cand cealaltă este legată în scurtcircuit, iar în înfăşurarea alimentată curentul are valoare
nominală;
- frecvenţa nominală- 50Hz în Europa, 60 în America de Nord;
- randamentul-η;
- schema şi grupa de conexiuni.
Capitolul 3

Transformatoarele de putere trifazate

Pentru transformatoarele utilizate in retele trifazate de curent alternativ, sunt


mai obisnuite doar doua variante constructive. Astfel, se pot folosi trei transformatoare
monofazate separate Fig 3.1. ale caror infasurari primare sa fie conectate in stea sau
triunghi si ale caror infasurari secundare sa fie de asemenea legate in stea sau
triunghi.

A a B b C c

0
0

Fig. 3.1.

Se pot, pe de alta parte folosi si constructii trifazate compacte (Fig. 3.2.si fig.3.3.
avind acelasi miez magnetic pentru toate fazele.

A B C A B C

a b c a b c

Fig. 3.2. Fig. 3.3.

Miez trifazat cu flux fortat. Miez trifazat cu cinci coloane.


Posibilitatea utilizarii, pentru toate transformatoarele trifazate, a miezurilor cu
trei coloane si doua juguri se pot lamurii cu ajutorul Fig. 3.4.

Fig. 3.4.

Daca trei transformatoare monofazate se plaseaza unul fata de altul, asa cum
este indicat in figura,atunci coloanele 1, 2 si 3, se pot reuni intr-o singura coloana. Insa
in sistemul trifazat simetric, suma fluxurilor magnetice utile a celor trei faze este nula,
„ΦA +ΦB +ΦC =0” ;de aceea in coloana comuna fluxul magnetic va fi in totdeauna
nul si necesitatea unei asemenea coloane nu mai are, in general, justificare. In felul
acesta se ajunge la constructia compacta trifazata din Fig. 3.5. cu trei coloane si sase
juguri, axele coloanelor fiind plasate in plane de 120 de grade. Daca acum desfintam
jugurile miezului magnetic al fazei „B”, atunci, obtinem o constructie si mai simpla si
mai economica cu cele trei coloane in aceles plan. Acest tip constructiv, are o mare
raspandire practica, insa conduce la o nesimetrie magnetica, ce poate avea uneori, unele
consecinte negative in exploatarea transfornatorului.

Fig. 3.5.

Transformatorul trifazat are aproximativ aceleasi elemente constructive ca si


transformatorul monofazat, singurele diferente fiind in numarul de bobine ce alcatuiesc
primarul si secundarul, si numarul de coloane ale miezului magnetic, precum si forma
acestuia, si intreg gabaritul transformatorului. Ecuatiile diferentiale sau in complex ale
transformatorului monofazat ca si diagrama de fazori, schema echivalenta si
caracteristicile sale se pot utiliza evident si pentru studiul functionarii fiecarei faze a
unui grup trifazat de transformatoare, format din trei transformatoare monofazate
separate, indicat in Fig. 3.4.

Transformatoarele cu miez magnetic compact, prezinta insa unele


particularitati constructive functionale, care trebuie luate in consideratie atunci cand este
vorba de aplicarea teoriei transformatorului monofazat la stadiul unei faze a
transformatorului trifazat.
Trebuie, deci, demonstrata valabilitatea teoriei transformatorului monofazat in cazul
transformatorului trifazat. Pentru o faza oarecare, a transformatorului trifazat cu miez
magnetic simetric compact, de exemplu, faza „A-a” din Fig. 3.5. cu sensurile pozitive
alese pentru cei sase curenti, se poate scria in felul urmator:

in care: RA este rezistenta infasurarii primare a fazei considerate Ra minus


rezistenta infasurarii secundare, Lmn inductivitatea mutuala intre infasurarile „m” si „n”,
u a reprezinta evident, tensiunea la bornele infasurarii secundare a aceleeasi faze, iar im

reprezinta curentul in infasurarea „m”.


Cu suficienta precizie, daca se neglijeaza nesimetria magnetica a fazelor, se poate scrie:

Sa presupunem ca sistemele de curenti indeplinesc conditiile:

si
care apar in cazul in care lipsesc colductoarele de nul atat in primar cit si in secundar. In
aceste ipoteze, cele doua ecuatii de mai sus se simplifica:

In aceasta forma , fazele de functionare ale unei faze a transformatorului, cu miez


magnetic compact, sunt identice cu ecuatiile uui transformator monofazat, cu singura
deosebire ca in locul inductivitatilor proprii L11 si L22 , intervin inductivitatile:

φ ,

iar in locul inductivitatii mutuale L12 intervine inductivitatea:

φ .

Dupa cum se remarca , in ecuatiile de functionare ale unei faze, in conditile de


simetrie magnetica si electrica precizate mai sus, nu intervin curentii celorlalte faze, in
schimb interactiunea cu celelalte faze se face resimtita prin modificarea inductivitatilor
proprii si mutuale ale celor doua infasurari, primara si secundara ale fazei considerate.
Aceste inductivitati derivate poarta numele de inductivitati ciclice. Inductivitatea ciclica

„φ ” nu are sensul unei inductivitati proprii comform definitiei clasice care spune ca
Inductivitatea Proprie este catul dintre fluxul total propriu si curentul care produce acest
flux.
Inductivitatea ciclica se refera de fapt la fluxul total produs de toate cale trei infasurari
primare de faza printr-una din infasurarile primare. Ea inglobeaza de fapt, actiunea
simultana asupra infasurarii primare considerate, a tuturor curentilor infasurarilor
secundare de faza.

Avantajul introducerii inductivitatilor ciclice in studiul transformatoarelor


trifazate (ca si al masinilor de curent alternativ trifazate) consta deci posibilitatea
reducerii studiului numai la una din faze, in conditii de simetrie magnetica si electrica.
Pentru a urmarii mai departe sensul acestor inductivitati ciclice, sa consuderam ca
reluctanta unei portiuni a miezului magnetic din Figura Nr. 11(b) care revine unei faze
(o coloana plus doua jiguri), este „ ”, si ca numarul de spire ale unei infasurari primare
este „ ” , iar ale unei infasurari secundare este „ ” . Nenlijand orice dispersii ale
cimpului magnetic, deci presupunand pentru mai multa simplotate ca toate liniile
unitare ale cimpului magnetic sunt concentrice, si concentrate in miezul magnetic, de
poate deduce imediat ca:

3
In expresia inductivitatii L AA intervine reactanta ℜ, fiindca fluxul „ ”
2

dupa ce strabate reluctanta ℜa fazei considerate, se ramifica prin cele doua coloane ale

celorlalte doua faze ale caror reactante fiind in paralel, echivaleaza cu 2
.

Inductivitatea mutuala

fiindca din fluxul unei faze, numai jumatate se inlantuie cu spirele altei faze (Figura 8
3
(b)). Remarcam ca inductivitatea ciclica este de 2
ori mai mare decit inductivitatea

proprie a unei infasurari primare. Mai mult, aceasta inductivitate ciclica este egala cu

inductivitatea proprie a unei infasurari monofazate cu acelas numar de spire „ ” si cu


un miez magnetic de reluctanta „ ”. Deci, un transformator monofazat cu aceleasi

numere de spire „ ” si „ ” pentru infasurarea primara , respectiv infasurarea


secundara si cu o reluctanta a miezului magnetic egala cu reluctanta portiunii din miezul
trifazat compact, care revine unei faze (o coloanea plus doua juguri), are exact aceeasi
comportare ca si o faza oarecare, a transformatorului trifazat.
In concluzie, teoria transformatorului monofazat se aplica cu succes si in cazul
transformatorului trifazat, in anumite conditii. Transformatorul trifazat, se comporta in
aceste conditii (in care lipsesc atit din primar cat si din secundar, conductoarele de nul si
conditii de simetrie magnetica si electrica) ca si cum fiecare faza ar functiona
independent, ca si cum fiecare infasurare primara de faza ar interactiona numai cu
infasurarea secundara de faza de pe aceeasi coloana.

Transformatoarele trifazate insa, prezinta unele particularitati in ceea ce priveste


conexiunile intre infasurari.

Conform STAS, bornele infasurarilor transformatorului se noteaza astfel cum


este indicat in Fig. 3.6. pentru transformatorul monofazat, si in Fig. 3.7. pentru
transformatorul trifazat.

Fig. 3.6. Fig. 3.7.

Inceputul si sfirsitul infasurarii de inalta tensiune se noteaza cu literele: „A”


si respectiv „X”. Pentru infasurarea de joasa tensiune se utilizeaza litere mici: „a”-
pentru inceput, si „x”- pentru sfirsit. Reteaua trifazata, de inalta tensiune se leaga
intotdeauna la bornele: „A, B, C” , iar reteaua trifazata de joasa tensiune se conecteaza
la bornele:”a, b, c”. Borna neutra se noteaza cu litera mare „N” , pentru infasurarile de
inalta tensiune, respectiv cu litera mica „n” pentru infasurarile de joasa tensiune.

Cunoscind notatiile bornelor infasurarilor, putem conecta in mod corect


infasurarile transformatorului trifazat, in stea sau triunghi. Acest lucru este deosebit de
important pentru functionarea in paralel a mai multor transformatoare.
Conectarea in stea de exemplu, a infasurarilor de inalta tensiune , este aratata in Fig.

3.8. Amintim ca in acest caz tensiunea intre faze este de „ ”ori mai mare decit
tensiunea pe faza, iar curentii de linie sunt egali cu cei din infasurarile de faza.
In Fig. 3.9. este redata o conexiune in triunghi a infasurarilor. De data aceasta tensiunea

intre faze este egala cu tensiunea pe faza, iar curentul pe linie este de „ ” ori mai
mare decat curentul din infasurarea de faza.

Fig. 3.8. Fig. 3.9.

Conexiunea infasurarilor in stea se noteaza cu „Yy” si se numeste „Stea-Stea”.


Conexiunile infasurarilor in stea si triunghi se noteaza cu „Yd” si se numesc „Stea-
Triunghi” Daca de la infasurarile leagate in stea se scoate de pe steaua transformatorului

si punctul neutru, atunci aceasta conexiune se noteaza cu „Y ”si se numeste conexiune


„Stea-Nul”.

Conexiunile transformatorului se deosebesc unele de altele nu numai prin felul


legaturilor dintre infasurarile de faza, dar si prin defazajul introdus intre tensiunea
primara si cea secundara, notate intre bornele omoloage. Pentru a lamuri acest lucru sa
revenim la transformatorul monofazat Fig. 3.10. ale carui infasurari au acelasi sens de
infasurare (de exemplu, in sensul acelor de ceasornic, daca privim relatiile intre
tensiunile de faza din capatul superior al infasurarii spre capatul inferior), atunci

tensiunile la transformatorului bornele lor „ ” respectiv „ ” se monofazat la


acelasi prezinta practic prin fazori suprapusi acelasi sens de infasurare (daca neglijam
micile caderi de tensiune datorita fluxului de dispersie si rezistentelor infasurarilor).
Fig. 3.10.

Un asemenea transformator face parte din grupa notata cu cifra „12”.Aceasta

cifra nu indica altceva decat faptul ca intre cale doua tensiuni „ ” si „ ” exista
practic acelas unghi de defazaj ca si intre acele ceasornicului, cind arata ora „12”. Daca
acelasi transformator va avea, de exemplu, infasurarea de joasa tensiune cu sens invers
de infasurare, sau va avea bornele notate invers fata de situatia precedenta Fig. 3.11.

atunci intre fazorii celor doua tensiuni omoloage „ ” si „ ” exista un defazaj de


„180 ”. Un asemenea transformator va apartine grupei caracteristice prin cifra „6”.
Aceasta cifra arata ca defazajul dintre tensiunile omoloage, este acelasi ca defazajul in
cazul acelor ceasornicului cind indica ora „6”. Daca transformatoarele monofazate nu
pot prezanta decit doua variante („6” sau „12”) in privinta defazajelor introduse intre
tensiunile omoloage, in cazul transformatoare lor trifazate lucrurile se
complica.

Fig. 3.11.
Relatiile de faza la sens diferit de infasurare sau borne inversate. Sa analizam mai intai
cazul transformatorului trifazat cu conexiunea „Yy” in care ambele infasurari sunt
conectate in stea. Presupunind ca cele doua infasurari au acelas sens de infasurare, si
bazandu-ne pe proprietatea demonstrata in paragraful anterior, ca fiecare faza lucreaza
independent de celelalte faze, intocmai ca un transformator monofazat, putem stabili
diagramele de tensiuni primare si secundare

Fig. 3.12.

Conexiunea Yy--12

Fig. 3.13.

Fie „ OABC ”, steaua tensiunilor primare de faza cu sens de succesiune a fazelor

identic cu sensul invartirii acelor ceasornicului. Tensiunea „ ” a fazei secundare „ax”

este in faza cu tensiunea „ ” a fazei primare cu care interactioneaza ca si cum ar


forma un transformator monofazat independent de celelalte faze. In mod analog, fazorul
U BY este in faza cu fazorul primar analog U BY si fazorul U CX , in faza cu fazorul U CZ
. In acest fel rezulta „steaua” oabc a tensiunilor secundare de faza. Urmarind defazajul

intre doua tensiuni intre fazele omoloage „ ” si , remarcam ca el este nul. Ne


convingem de acest lucru, deplasand prin translatie steaua tensiunilor pana cand punctul
„ a ” coincide cu punctul „ A ”. Prin urmare, transformatorul „ Yy ” considerat, apartine
grupei „12” .Un asemenea transformator se noteaza cu „Yy-12” Daca la transformatorul
Yy-12 se schimba intre ele inceputurile si sfarsiturile de faza de joasa tensiune, atunci se
obtine un transformator Yy-6.

Fig. 3.14. Fig. 3.15.

Sa studiem din acelas punct de vedere si conexiunea „Yd” din Fig. 3.14. Sa
reprezentam steaua OABC a tensiunilor primare de faza si sa deducem pozitia fazorilor
tensiunilor secundare de faza. Vom raiona la fel ca mai sus: pe fiecare coloana,
infasurarile primara si secundara, functioneaza la fel ca la un transformator monofazat.

Prin urmare, daca infasurarile au acelas sens de bobinare, tensiunea „ ” este in faza

cu tensiunea „ ”. Dar „ = ” si deci tensiunea „ ” este in faza cu „

Conexiunea Stea-Triunghi Yd-11.

In mod analog, „ ” este in faza cu „ ” si „ ” este in faza cu „ ”.


Pentru a stabili acum defazajul dintre doua tensiuni intre faze omoloage, de exemplu „

” si „ ”, sa facem o miscare de translatie a triunghiului „abc” pana cand varful

„a”coincide cu punctul „A Fig. 3. 16. Se remarca imediat ca unghiul dintre „ ” si „


” contat in sensul succesiunii fazelor este de , exact egal cu unghiul acelor cand
indica ora 11:00. Prin urmare, transformatorul studiat este Yd -11 .

Fig. 3.16.

Conexiunea Stea-Triunghi Yd-5

Daca la transformatorul considerat mai sus schimbam intre ele inceputurile si


sfarsiturile infasurarilor de faza de joasa tensiune, se realizeaza un transformator Yd-5
Fig. 3.15.

In Fig. 3.16. s-a prezentat schema legaturilor si diagrama fazoriala a tensiunilor


pentru conexiunea Dy-11. Retinem deci, ca cifra indicata dupa simbolurile conexiunilor
precizeaza defazajul introdus de transformator pentru tensiunile intre fazele omoloage
primare respectiv secundare. Aceasta cifra reda si ora pe ceasornic pentru care unghiul
cotat inre minutar si orar, in sensul lor de rotatie, este egal cu unghiul de defazaj dintre
tensiuni, intre fazele omoloage.

Desigur ca prin schemele studiate mai sus, nu am epuizat toate conexiunile


posibile, ale transformatorului trifazat. Astfel se pot imagina conexiunile Yy-2, Yy-4,
etc. Sau Yd-1, Yd-3, etc. Obtinute prin permutari ale bornelor. In practica . cele mai
utilizate conexiuni sunt insa Yy-12 si Yd-11.

Spre deosebire de transformatorul monofazat, pentru care raportul de


transformare al tensiunilor este egal cu raportul numerelor respective de spire, la
transformatoarele trifazate, situatia este oarecum deosebita. Raportul de transformare
(raportul tensiunilor omoloage intre faze) la mersul in gol depinde nu numai de numarul

de spire „ ” si „ ” ale infasurarilor de faza, dar si de tipul conexiunilor


transformatorului. Astfel pentru conexiunea Yy, rezulta imediat din diagrama fazoriala,
din Fig. 3.13. :

pentru conexiunea Yd , acestea rezulta din Fig. 3.15.:

iar pentru conexiunea Dy, Fig. 3.16:

S-ar putea să vă placă și