Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Disciplina: Geografie fizică a Republicii Moldova


Clasa: a VIII-a
Instituţia de învăţământ: gimnaziul Bălăşeşti
Profesor : Rotaru Dina
Subcompetenţe:
S1.Să caracterizeze particularităţile componentelor naturii;
S2.Să efectueze observaţii proprii asupra componentelor naturii;
Obiective operaţionale:
Elevii vor fi capabili:
O1-să caracterizeze anotimpurile în baza unui fragment de text;
O2-să explice schimbarea elementelor meteorologice după anotimpuri;
O3-să enumere fenomenele climatice de risc ale fiecărui anotimp;
Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor şi de aplicare a cunoştinţelor;
Metode şi procedee:
activităţi în grup; instruire reciprocă; convorbire euristică; studierea fragmentelor de text;e
xerciţii de studiere a hărţii fizice şi climatice; exerciţii de studiere a climogramelor; exerciţii
de comentare a imaginilor; alcătuirea conspectelor de reper; joc didactic, metoda
brainstorming, ghicitori.
Forma de învăţământ: activitate în grup; activitate frontală; activitate în perechi.
Materiale didactice:
Harta fizică a Republicii Moldova; harta climatică a Republicii Moldova; climograma
oraşului Chişinău; diferite imagini ale anotimpurilor; poster”Arborele anotimpurilor”; Atlas,
manualul “Geografia fizică a Republicii Moldova”; portofoliu despre protecţia aerului, fişe
de lucru.
Strategii de evaluare:
conversaţie de verificare; observarea; elaborarea schiţelor şi a desenelor; test formativ
Desfăşurarea lecţiei

Etapele lecţiei Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode,


Op procedee,
Evocarea Porfesorul organizează clasa, Se pregătesc de lecţie
Moment
organizatoric
Reactualizarea Profesorul propune un test - Elevii răspund în scris la Test, 15 min
cunoştinţelor 15 min itemii propuşi.
(Anexa nr.1)
Captarea Cum va fi vremea mâine? Elevii comentează Conversaţie
atenţiei Această întrebare ne preocupă -pentru a şti de ce euristică
permanent. De ce ? vestimentaţie avem
 Se propun elevilor câteva nevoie ...
ghicitori, pentru a determina
tema lecţiei.
1.Zăpada s-a topit, Primavara Ghicitori
Ghiocelul a răsărit,
Pomul a înmugurit.
Ce anotimp a sosit?

2.Spicele înalte şi bogate Vara


Pe câmpii stau înălţate,
Iar la munte şi la mare
Merg copiii să stea la soare.

3.Frunza-ngălbeneşte, Toamna
Vremea se răceşte,
Vacanţa s-a sfârşit,
Cine a venit?

4.Cine vine cu steluţe Iarna


Albe-n frunte
Dinspre munte?

5.Ploaie si soare, Anotimpurile


Ploaie si ninsoare
Se laie pe rand,
Zile, nopti furand

Realizarea Profesorul anunţă tema şi Elevii i-au cunoştinţă cu


sensului obiectivele lecţiei. obiectivele propuse.
Activitate în grup;
Caracterizarea anotimpurilor. Exerciţii de
O1 Se propune elevilor activitate Elevii i-au cunoştinţă cu studiere a unui
în grupuri. Fiecare grup activităţile propuse, se fragment de text;
primeşte fisa cu sarcinile mobilizează la îndeplinirea Ex. de studiere a
propuse şi va avea de sarcinilor. hărţilor fizice şi
caracterizat câte un anotimp climatice;
după algoritmul propus în fişa (4-5 minute) Ex. de studiere a
de lucru (Anexa 2) Se lucreză pe fonul unei climogramei.
Fiecare grup de elevi descrie muzici. Diamantul
anotimpul studiat.
Reflecţie O3 Consolidarea subiectului Elevii acroşează fişele Joc didactic
„Anotimpurile” se va efectua conform trăsăturilor
prin jocul didactic „Poşta anotimpurilor .
anotimpurilor”.
Pe tablă se vor acroşa 4 plicuri
cu numele fiecărui anotimp.
Fiecărei echipă se repartizează
fişe cu caracteristici ale
anotimpurilor. Pe rând se va
citi cîte o particularitate şi se
va acroşa în plicul respectiv pe
tablă.
(Modele de fişe Anexa 4)
Extindere O4 Profesorul propune elevilor
întrebarea: Utilizarea noilor tehnologii; Metoda
Ce trebuie să facem ca iarna să -utilizarea raţională a braistorming
rămână iarnă, iar vara să energiei electrice;
rămână vară? -sădirea pomilor;
-să mergem pe jos;

Bilanţul lecţiei. Concluzii generale privind Ascultă şi concluzionează.


Concluzii. subiectul lecţiei.
Aprecierea activităţii elevilor
(prin note şi calificative).
Tema pentru Notează în agende
acasă Eseu”Anotimpul preferat”sau tema pentru acasă
PPT
Anexa nr.1
Fişa de lucru la geografie,clasa a 8-a timp de lucru 15 min

1. Determinaţi principalii factori de formare a climei, completând schema de mai jos: L/0/1/2/3

Factorii de
formare a climei

2.Completați propozițiile de mai jos cu elementele climatice din lista propusă. L/0/1/2/3/4
Elemente climatice: vânt, presiune atmosferică, temperatură, precipitații atmosferice.
a. Valorile medii lunare și cele medii anuale ale___________________ diferă în funcție de latitudinea
geografică.
b. Cele mai mari cantități de__________________ se atestă în podișuri, comparativ cu regiunile de
câmpie.
c. Masele de aer cu ___________________ scăzută aduc dinspre Oceanul Atlantic vreme noroasă,
însoțită de precipitații și intensificări ale vântului.
d. ______________ este generat de diferența de presiune atmosferică.

3 . Subliniați din lista de mai jos, elementele climatice care aduc daune agriculturii de pe teritoriul țării.
L/0/1/2/3/4
Căderea zăpezilor, furtuni, polei, grindina, vînturi de 3 m/s, suhoveiurile, temperatura maximă de 24oC.

4. Formulați în scris 3 comportamente în timpul ploilor însoțite de descărcări electrice și furtună. L/0/1/2/3
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5 .Încercuieştea A-adevărat sau F-fals L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10


A F 1.Republica Moldova se află în zona climatică temperat-continentală;
A F 2.Cantitatea de radiaţie solară totală scade de la nord spre sud:
A F 3.Temperatura medie a lunii ianuarie(-30C; -50C);
A F 4.Temperatura medie a lunii iulie(+200C - +220 C );
A F 5.Un vârtej mare de aer cu presiune atmosferică scăzută în centru şi ridicată la periferie se
numeşte anticiclon;
A F 6.Un vârtej mare de aer cu presiunea ridicată în centru şi scăzută la periferie se numeşte ciclon;
A F 7.Cel mai frecvent pe teritoriul Republicii Moldova bat vânturile dinspre N-V;
A F 8.Vara ciclonul aduce timp senin şi secetos;
A F 9.Iarna ciclonul provoacă formarea ninsorilor;
A F 10.Vara anticiclonul contribuie la formarea unui timp ploios.
Fisa de activitate

Caracterizaţi anotimpul Iarna, utilizând textul din manual şi harţile: fizică, climatică a
R.Moldova, şi climatogramele, conform algoritmului:

1.Care e durata anotimpului şi lunile acestuia;


.................................................................................................................................................
2.Indicaţi temperaturile medii pentru anotimpul respectiv;
...................................................................................................................................................
3.Indicaţi temperaturile maxime şi minime;
...................................................................................................................................................
4.Masele dominante de aer, viteza medie a vântului şi direcţia predominantă;
...................................................................................................................................................
5.Cantitatea medie de precipitaţii şi tipuri de
precipitaţii ...................................................................................................................................
................
6.Fenomene climatice de risc ce au loc în perioada anotimpului respectiv.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7.Cultura plantelor şi lucrările de câmp ....................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8.Comentează proverbul: ,, Omul gospodar îşi face vara sanie şi iarna car” ...........................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
9.Alcătuieşte Diamantul cuvântului ,,Iarna”
______________________
__________________________, ________________________
___________________ ____________________, __________________________
__________________ __________________ ___________________ ________________
_________________________
Fisa de activitate

Caracterizaţi anotimpul Primăvara , utilizând textul din manual şi harţile: fizică, climatică
a R.Moldova, şi climatogramele, conform algoritmului:

1.Care e durata anotimpului şi lunile acestuia;


.................................................................................................................................................
2.Indicaţi temperaturile medii pentru anotimpul respectiv;
...................................................................................................................................................
3.Indicaţi temperaturile maxime şi minime;
...................................................................................................................................................
4.Masele dominante de aer, viteza medie a vântului şi direcţia predominantă;
...................................................................................................................................................
5.Cantitatea medie de precipitaţii şi tipuri de
precipitaţii ...................................................................................................................................
................
6.Fenomene climatice de risc ce au loc în perioada anotimpului respectiv.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7.Cultura plantelor şi lucrările de câmp ....................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8.Comentează afirmaţia: ,,Primăvara este perioada anului când la soare este vară, iar la
umbră este iarnă ”......................................................................................... ...........................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
9.Alcătuieşte Diamantul cuvântului ,,Primăvara”
______________________
__________________________, ________________________
___________________ ____________________, __________________________
__________________ __________________ ___________________ ________________
_________________________
Fisa de activitate

Caracterizaţi anotimpul Vara, utilizând textul din manual şi harţile: fizică, climatică a
R.Moldova, şi climatogramele, conform algoritmului:

1.Care e durata anotimpului şi lunile acestuia;


.................................................................................................................................................
2.Indicaţi temperaturile medii pentru anotimpul respectiv;
...................................................................................................................................................
3.Indicaţi temperaturile maxime şi minime;
...................................................................................................................................................
4.Masele dominante de aer, viteza medie a vântului şi direcţia predominantă;
...................................................................................................................................................
5.Cantitatea medie de precipitaţii şi tipuri de
precipitaţii ...................................................................................................................................
................
6.Fenomene climatice de risc ce au loc în perioada anotimpului respectiv.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7.Cultura plantelor şi lucrările de câmp ....................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8.Comentează proverbul: ,,Cine n-are vara minte, iarna nu mănâncă
plăcinte” .....................................................................................................................................
.............
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
9.Alcătuieşte Diamantul cuvântului ,,Vara”
______________________
__________________________, ________________________
___________________ ____________________, __________________________
__________________ __________________ ___________________ ________________
_________________________
Fisa de activitate

Caracterizaţi anotimpul Toamna, utilizând textul din manual şi harţile: fizică, climatică a
R.Moldova, şi climatogramele, conform algoritmului:

1.Care e durata anotimpului şi lunile acestuia;


.................................................................................................................................................
2.Indicaţi temperaturile medii pentru anotimpul respectiv;
...................................................................................................................................................
3.Indicaţi temperaturile maxime şi minime;
...................................................................................................................................................
4.Masele dominante de aer, viteza medie a vântului şi direcţia predominantă;
...................................................................................................................................................
5.Cantitatea medie de precipitaţii şi tipuri de
precipitaţii ...................................................................................................................................
................
6.Fenomene climatice de risc ce au loc în perioada anotimpului respectiv.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7.Cultura plantelor şi lucrările de câmp ....................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8.Comentează citatul: ,, Toamna este a doua primavara cand fiecare frunză este o floare."
- Albert
Camus”......................................................................................... ........................... ..................
..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
9.Alcătuieşte Diamantul cuvântului ,,Toamna”
______________________
__________________________, ________________________
___________________ ____________________, __________________________
__________________ __________________ ___________________ ________________
_________________________
Anexa 4

T0C Moină T0C


Sub 00C peste 150C

Suhovei Îngheţuri
timpurii

T0C
de la 150C -00C
Grindină

150 mm la sud
210 mm la nord La sud durata
80 zile

Secetă Mase de aer


arctic

Mase de aer
tropicale
Ploi torenţiale

Crivăţ
T0C
de la 00C – la 150C
Obiective operaţionale:
La finele lecţiei noi vom fi capabili:
O1-Să caracterizăm anotimpurile în
baza unui fragment de text;
O2-Să explicăm schimbarea
elementelor meteorologice după
anotimpuri;
O3-Să enumerăm fenomenele
climatice de risc ale fiecărui
anotimp;