Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

Profesor: Vasiliu Iulian Cătălin


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Sfântul Andrei” Tăcuta
Clasa: a VIII-a
Data: 18.12.2020
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de învăţare: Viaţa comunităţii şi sărbătorile creştine
Subiectul lectiei: Nasterea Domnului- Bucurie Sfântă
Tipul lectiei: Mixtă
Scopul lectiei: Dobândirea unor cunoştinţe despre Naşterea Domnului, în vederea cinstirii marelui eveniment din istoria mântuirii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:


O1 – să identifice în icoana Naşterii Domnului, persoane prezente la acest eveniment;
O2 – să povestească pe scurt, întâmplările legate de Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos;
O3 – să – L identifice pe Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu;
O4 – să descrie comportamentul religios – moral al unui bun creştin în preajma sărbătorii Naşterii Domnului;
OBIECTIVE FORMATIV – EDUCATIVE: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O5 – să conştientizeze importanţa praznicului Naşterii Domnului pentru creştini;
O6 – să dorească să întâmpine Naşterea Domnului ca buni creştini.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee:
– conversaţia, explicaţia, povestirea, expunerea,
– demonstraţia cu substitute, cântarea religioasă,
Mijloace de învăţământ:
– icoana Naşterii Domnului;
– ilustraţii cu evenimente importante petrecute la Naşterea Domnului;
Forme de organizare: activitate frontală online.
RESURSE BIBLIOGRAFICE:
Călugăru, Dumitru, „Hristos în şcoală”, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 1990;
Ciobanu, Olimpia, „Sunt copil, Iisuse”, Editura Sapienţa, Iaşi, 2001:
Cucoş, Constantin, „Educaţia religioasă”, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
Muha, Camelia, „Caiet de religie – creştin ortodoxă”, cls. I – a, Editura „Sfânta Mina”, Iaşi, 2004;

1
DESFĂŞURAREA DEMERSULUI DIDACTIC:

STRATEGIA PROPUSĂ Mijloace Evaluare


Nr. Etapele Metode şi
O. Timp de Forme de
crt. lecţiei PROFESOR ELEV procedee
învăţământ organizare
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Profesorul:
I. Momentul - salută, rosteşte rugăciunea împreună cu elevii; - salută, spun
organizatoric - notează absenţii – se interesează de motivul celor rugăciunea, absenţii; 2 conversaţia Frontal
care sunt absenţi, întrebând dacă nu sunt bolnavi; - se pregătesc pentru min. online
- realizează managementul clasei – pregăteşte clasa începerea orei;
pentru începerea orei;

Despre ce am vorbit ora trecută? - despre Sfânta Fecioră


Maria, Maica
Domnului; aprecieri
Cine a avut grijă de Sfânta Fecioară după moartea - bătrânul Iosif; verbale
părinţilor ei?
Verificarea Unde a locuit Sfânta Fecioară cu bătrânul Iosif? - în Nazaret; 8 Frontal
II. cunoştinţelor Cum îşi petreceau ei timpul? - munceau, se rugau min. conversaţia online
anterioare neîncetat lui Dumnezeu
Ce învăţături putem desprinde din viaţa Maicii - să fim ascultători,
Domnului? harnici, să ne rugăm lui
Dumnezeu, să fim
credincioşi;

Pregătirea
elevilor penru - că – L va naşte pe 1
III. receptarea Ce veste minunată a primit Fecioara Maria? Iisus, Fiul lui min. conversaţia Frontal
noilor Dumnezeu; online
cunoştinţe

O1 Astăzi vom vorbi despre Naşterea Domnului, care este


un prilej de bucurie pentru toţi creştinii. - elevii ascultă cu
Anunţarea O2 Vom afla cum s-a împlinit vestea îngerului Gavriil. Vă atenţie expunerea

2
IV. titlului şi a rog să fiţi atenţi laprezentarea ce urmează, fiindcă va profesorului; 1 expunerea frontal
obiectivelor O3 trebui să ştiţi de ce Iisus a fost trimis în lume, unde S-a min.
propuse născut, ce întâmplări minunate s-au petrecut la
O4 naşterea Sa, cum vestim noi Naşterea Domnului.

Profesorul va povesti elevilor Naşterea Domnului:

La câteva luni după vestea adusă Mariei de către înger,


împăratul a poruncit locuitorilor din Nazaret să meargă
fiecare să se înscrie în oraşul din care se trage neamul
lui. Sfânta Fecioară Maria şi bătrânul Iosif au mers în
oraşul Betleem. Ei s-au adăpostit peste noapte într-o
peşteră din apropierea oraşului Betleem, în care îşi
duceau păstorii turmele pe vreme rea; un staul de
animale. Naşterea Pruncului Sfânt a fost însoţită de
semne minunate ( sfinte ): cerul s-a deschis, o stea - elevii ascultă povestea
Comunicarea deosebită a apărut deasupra peşterii, o lumină Naşterii Domnului;
V. noilor puternică s-a coborât deasupra peşterii în care erau frontal
cunoştinţe Iosif şi Maria. Îngerii s-au arătat păstorilor, vestindu-le 10 Povestirea
ca li S-a născut un Mântuitor; ei coborau pe raze de min.
lumini cântând vesel: „ Mărire întru cel de sus lui Prezentare
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni powerpoint
bunăvoire.”
Păstorii din apropiere p rivind cu frică lumina cerească
ce strălucea deasupra grajdului lor, aflând de la îngeri
că S-a născut Iisus Hristos, au mers, I S-au închinat şi
I-au adus daruri. Cei Trei Crai de la Răsărit au găsit
drumul spre oraşul Betleem conducându-se după
steaua luminoasă care îi călăuzea, mergând pe cer. Ei
s-au închinat Pruncului Sfânt şi I-au dăruit aur, smirnă
şi tămâie.
Noi ne exprimăm bucuria de sărbătoarea Naşterii
Domnului (Crăciun), colindând pe la casele oamenilor
pentru a le vesti Naşterea Domnului Iisus Hristos, la
biserică, la vecini, la prieteni etc.

3
O1 - profesorul prezintă elevilor icoana Naşterii Domnului - elevii privesc icoana şi demonstraţia icoana aprecieri
şi ilustraţii cu momente importante petrecute la acest ilustraţiile şi identifică cu substitute Naşterii verbale;
mare eveniment; apoi, le cere elevilor să identifice persoanele prezente la Domnului;
persoanele prezente la acest moment mare; eveniment; frontal
ilustraţii cu
momente de
la Naşterea
Domnului;
O2 - se cere elevilor să aşeze ilustraţiile în ordinea - elevii aşează exerciţiul
desfăşurării evenimentelor; ilustraţiile în ordinea Frontal
corespunzătoare;
- apoi, profesorul îi ajută pe copii să povestească, pe - elevii, povestesc aprecieri
scurt, întâmplările legate de Naşterea lui Iisus, cu aceste evenimente, cu povestirea verbale
ajutorul ilustraţiilor ordonate mai înainte; ajutorul imaginilor
ordonate de către ei,
sub îndrumarea
profesorului;
- apoi, profesorul va purta o conversaţie cu elevii săi:
Cine a hotărât ca Iisus să se nască din Fecioara Maria? - Dumnezeu
De unde ştim de această hotărâre mare? - Dumnezeu l-a trimis
Fixarea şi pe îngerul Gavriil la aprecieri
sistematizarea Fecioara Maria, în conversaţia verbale
cunoştinţelor Nazaret;
dobândite Ce i-a zis el, Fecioarei Maria? - că a fost aleasă de
VI. Dumnezeu pentru a-L
naşte pe Iisus; 24
O3 Cine este Iisus? - Fiul lui Dumnezeu; min.
A promis Dumnezeu şi altădată că-L va trimite pe Fiul - când i-a scos pe Adam
Său în lume? şi Eva din Rai;
De ce L-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume? - pentru iertarea
păcatelor oamenilor;
Cine a aflat, mai întâi, de la îngeri, vestea naşterii - păstorii;
Domnului?
De ce a trimis Dumnezeu pe îngeri să ducă această - pentru că erau buni,
veste, mai întâi, păstorilor? aveau suflete curate;
Noi putem învăţa ceva de la păstori? - să ne păstrăm sufletul
curat;
Ce au simţit ei când au auzit de naşterea Domnului? - bucurie mare;
Ce au făcut păstorii? - au alergat la Iisus
ducându-i daruri şi au
dus vestea naşterii

4
Domnului şi altor
O4 neamuri; aprecieri
Ce învăţături desprindem noi din acestea? verbale

Cum putem noi vesti Naşterea Domnului?


- să-l primim pe Iisus
- profesorul îi va ajuta pe elevi să extragă învăţăturile: cu bucurie, în sufletele
 să ne păstrăm sufletul curat, spovedindu-ne; noastre;
 să-l primim cu bucurie pe Iisus, în sufletul - prin colinde;
nostru, împărtăşindu-ne;

- se citeşte expresiv povestirea „Sunt copil, Iisuse!”


- elevii repetă lectura frontal
(*);
- apoi, se fac aprecieri generale şi individuale, privind învăţăturile extrase
pregătirea elevilor pentru lecţie şi implicarea în împreună cu elevii;
predarea noilor cunoştinţe;

VII. Tema pentru „Desenează darul pe care ai dori să-L duci Pruncului - elevii sunt atenţi la 1 explicaţia frontal
acasă Iisus”. explicaţia profesorului; min.

- profesorul colindă împreună cu copiii; - copiii colindă; 2 cântare


VIII. Încheierea - apoi, rosteşte rugăciunea; - apoi, spun rugăciunea; min. religioasă frontal
lecţiei - salută şi iese din clasă;

5
(*) Sunt copil, Iisuse

Era ajunul Crăciunului şi, într-o casă mare şi bogată, lângă un brad frumos împodobit, Măriuţa citea o carte. Şi una din povestiri spunea:
„E ziua de naştere a Domnului Iisus Hristos. Ai vreun cadou pentru El?”
- Da, se gândi Măriuţa, am foarte multe cadouri sub brad. Aş vrea să-i dau măcar unul lui Iisus, numai dac-ar vrea El să treacă pe la
mine.. Deodată câinii din ogradă au început să latre. Era cineva la poartă. Da...un om bătrân...şi aşa de sărac... .Iute, Măriuţa s-a
dus să deschidă. Câinii nu mai lătrau şi bătrânul a spus cu glas slab:
- Domniţă, n-aveţi o bucată de pâine?
- Ba da, a răspuns ea cu bucurie. Vino înăuntru, domnule, că ninge aşa de tare!
Şi Măriuţa l-a luat de mână. Mâna lui era aşa de rece! N-avea nici pantofi. Ce milă i-a fost Măriuţei de el! Şi după ce l-a luat în casă, la
căldură, i-a dat o mulţime de cadouri pe care le primise ea în ziua aceea.
- Mulţumesc, domniţă, spuse moşul cu lacrimi în ochi. Domnul să te binecuvânteze!
Apoi, moşul a plecat, iar Măriuţa a adormit. În noaptea aceea, Iisus a venit la ea în vis şi i-a spus: „Tot ce ai dat omului aceluia sărac, mie
mi-ai dat. Îţi mulţumesc, Măriuţa!”

( Olimpia, Ciobanu, „Sunt copil, Iisuse”, Editura Sapienţia, Iaşi, 2001, pagina 124)