Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de lecţie

Profesor: Vasiliu Iulian Cătălin


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Sfântul Andrei” Tăcuta
Clasa: a VI-a
Data: 08.03.2021
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de învăţare: Viața crestinului impreuna cu semenii
Subiectul lectiei: Rugăciunea ,,Tatăl nostru”
Tipul lectiei: Achiziţionare de cunoştinţe noi
Scopul lectiei: Achiziţionarea cunoştinţelor despre sărbătorile religioase şi alte sărbători.
Timp: 50 de minute

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:


O1 - Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinţei.
O2 - Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în societate, în acord cu valorile religioase.
O3 - Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identităţii şi diversităţii religioase.
COMPETENŢE SPECIFICE:
C.S.1.1 - Prezentarea cronologica a principalelor evenimente din viata si activitatea Mantuitorului Iisus Hristos,pe baza textelor biblice.
C.S.2.1 - Prezentarea unor modele spirituale,pe baza textelor biblice,religioase,literare studiate.
C.S.3.1 - Analizarea unor moduri de manifestare a diversitatii religioase in viata personala ,a grupurilor de apartene,a comunitatii.
OBIECTIVE FORMATIV – EDUCATIVE: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1 - să cunoască conținutul rugăciunii ”Tatăl nostru”;
O2 – să știe cine este autorul rugăciunii ”Tatăl nostru”;
O3 – să descrie împrejurările în care a fost rostită rugăciunea ”Tatăl nostru”;
O4 – să explice denumirea ”Rugăciunii Domnești”;
O5 – să enunțe cele șapte cereri și să explice rugăciunea ”Tatăl nostru”;
O6 – să conștientizeze importanța rugăciunii în viața zilnică.

1
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, problematizarea, explicația,metoda exploziei stelare,lectura explicativa.
2. Mijloace de învăţământ: PPT, laptop, video-proiector, manualul, caietul elevului, fișe de lucru;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate individuală şi frontală.

Resurse:
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin Omen 3393 din 28 februarie 2017 pentru clasele V-VIII;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a;
3. Unitatea de învățare Viata crestinului impreuna cu semenii.

Temporale:
- număr de lecţii: 1 oră
- durata: 50 min.

Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982.
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999.
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998.
4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
5. Opriș, Monica, Metodologia evaluării, ediția a II-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2010.
6. Benga Cristina,s.a Manual crestin-ortodox pentru clasa a VI-a, Editura Sf. Didactica si pedagogica s.a., Bucuresti, 2018.

2
Demersul didactic

Nr Etapele lecţiei Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de Evalua
crt op. procedee învăţământ organizar re
e
1. Momentul 3` - Salutul; - Salutul;
organizatoric - Rugăciunea; - Rugăciunea;
- Notarea absenţelor; - Pregătirea elevilor pentru lecţie.
- Pregătirea elevilor pentru lecţie.
2. 3` Se adresează elevilor următoarele întrebări: Elevii dau răspunsuri:
Pregătirea -,,Ce este rugaciunea ?” -”Rugăciunea este convorbirea omului Activitat Apreci
elevilor cu Dumnezeu” Conversa e frontală eri
-,,Cate feluri de rugacine cunoasteti ?”
pentru -,,de lauda ,de multumire si de cerere” ția verbal
receptarea -,,Dar dupa locul unde este facuta?” -,,particulara si publica” e
noilor -,,Cui ne rugam?” -,, lui Dumnezeu ,Maicii
cunoștințe Domnului,ingerului pazitor ,sfintilor.”
-,,Cand ne rugam?”
-,,seara,dimineata,la masa ,cand
-,,Cum trebuie sa stam cand ne rugam? plecam intr-o calatorie,inaintea unui
-,,Ce rugaciuni cunoasteti?” examen etc”
-,,Este bine sa avem gandul la
Dumnezeu in tot ceea ce facem.Daca
suntem acasa s-au la Biserica stam in
genunchi cu capul plecat si cu mainile
impreunate.”
-,,Tatal nostru,
Imparate ceresc,
Cuvinese cu adevarat etc”
3. Precizarea 1` • Se anunţă titlul lecţiei: Tatăl nostru – - Elevii scriu data şi titlul în caiete şi - explicaţi - activitat
titlului şi a Rugăciunea Domnească si se comunică, ascultă observaţiile profesorului. a e frontală
obiectivelor într-o formă accesibilă, competenţele.
lecţiei • Se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei.

3
- Într-una din zile, când Domnul nostru
4. Comunicarea Iisus Hristos Se ruga, a venit la El unul din -,,elevii asculta la profesor ” - Manualul - activitat
/însuşirea Apostolii Săi şi I-a zis: ,,Doamne, învaţă- Povestire e frontală
noilor ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe a
cunoştinţe 20` ucenicii lui.’’ Şi le-a zis: ,,Când vă rugaţi,
ziceţi: -,,un elev rosteste rugaciunea ,,Tatal
Tatăl nostru Carele eşti în ceruri, nostru”
sfinţească-se numele Tău; vie Împărăţia
Ta; facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe
pământ; pâinea noastră cea de toate zilele Conversa
dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă ția
greşalele noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în - PPT,
ispită, ci ne izbăveşte de cel rău’’. (Luca Laptop
11,1-4) Video-
Precizari: proiector
- prima parte are un moment de invocarea -,,Elevii scriu rugaciunea in caiete dupa
Tatalui Ceresc prin cuvintele: „Tatal nostru care cu ajutorul profesorului analizeaza
care esti in ceruri”. rugaciunea subliniind cu o linie fiecare
- Această rugăciune a fost rostită chiar de ,,cerere” si cu doua ,,conditia”.”
Domnul nostru Iisus Hristos şi este
O3 alcătuită din şapte cereri.

1. În prima cerere Sfinţească-Se numele


Tău recunoaştem şi afirmăm că Dumnezeu -,,Elevii asculta explicatiile date de
este Sfânt. Tot odată Îi cerem ajutorul ca profesor. ”
numele Lui să fie sfinţit şi prin cuvintele şi
faptele noastre bune. Explicați
2. În cererea a doua: Vie Împărăţia Ta, Îl a
rugăm să reverse în lume pacea, dreptatea
şi bunăvoirea între toţi oamenii şi să ne
facă moştenitori ai Împărăţiei Sale cereşti.

4
3. În cererea a treia: Facă-se voia Ta,
O4 precum în cer aşa şi pe pământ, cerem ca
Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui
cea Sfântă, aici pe pământ, aşa cum o
împlinesc îngerii în ceruri.
4. În cererea a patra: Pâinea noastră cea de
toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, rugăm pe
Dumnezeu să ne ajute ca prin muncă
cinstită să putem avea tot ceea ce ne este de - PPT,
trebuinţă în fiecare zi. Laptop - activitat - apreci
5. În cererea a cincea: Şi ne iartă nouă Video- e frontală eri
greşalele noastre, precum şi noi iertăm proiector verbale
greşiţilor noştri, Îl rugăm să ne ierete
păcatele noastre, în măsura în care şi noi
iertăm celor ce ne greşesc nouă. - Expli -
6. În cererea a şasea: Şi nu ne duce pe noi caţia
în ispită, rugăm pe Dumnezeu să ne
ferească de păcate şi să ne ajute să le
biruim.
7. În cererea a şaptea: Ci ne izbăveşte de - Conv
cel rău, Îl rugăm să ne scape şi să ne apere - elevii subliniaza cu doua linii ersați
de cel viclean, adică de diavol. conditia...” a
Precizare:
-Rugaciunea cuprinde si o conditie:Si ne
iarta noua greselile noastre precum si noi
iertam gresitilor nostri,prin care il rugam
pe Dumnezeu ca in chipul cu care am iertat
celor ce ne-au gresit noua asa sa fim si noi -,,...noteaza in caiete ce inseamna
iertati. cuvantul ,,Amin”.”
- Rugaciunea se incheie cu cuvantul:
„Amin”-Asa sa fie! -,,...elevii asculta cu atentie.”
Precizare:

5
- Rugăciunea domnească Tatăl nostru e cea
mai cuprinzătoare rugăciune însoţită de
semne (semnul Sf. Cruci) şi acte
(îngenunchere) şi trebuie făcută cu mâinile
împreunate, cu corpul şi faţa spre răsărit, în
deplină linişte
5. Fixarea şi 12`
sistematizarea O5 • Se adreseaza elevilor urmatoarele • Elevii dau răspunsuri.
cunoştinţelor intrebari:
-,,..Rugaciunea Domneasca.”
-,,Ce am invatat astazi?” - Exerciţi
-,,De ce se numeste asa acesta rugaciune?” -,,....pentru ca a fost rostita de Insusi ul - activitat
-,,In ce imprejurari a fost rostita Rugaciunea Domnul nostru Iisus Hristos.” - e
Domneasca?” -,,....intr-o zi cand Iisus se ruga,iar individual
-,,Cum se mai numeau ucenicii lui Iisus unul din ucenicii Sai L-a rugat sa-l ă
Hristos?” invete cum sa se roage.”
-,,Dece Rugaciunea Domneasca este cea -,,..Apostoli.”
mai importanta din toate rugaciunile?”
-,,....deoarece a fost data chiar de
Domnul nostru Iisus Hristos.”

•Se impart fise de lucru cu metoda - ,,…..Ce ( este Tatăl nostru)? Metoda - activitat - apreci
,,Explozia stelara” in care elevii formuleaza Rugăciune. Explozia Anexa 1 e eri
intrebari in legatura cu tema lectiei si se pot - ,,….Cine (a spus prima data stelară individual verbale
citi intrebari le formulate de ei si da rugăciunea Tatăl nostru)? a - apreci
Iisus Hristos.
raspunsurile oral. eri
-,,….. Unde (se afla Iisus Hristos când
a spus această rugăciune)? verbale
Pe munte cu apostolii Săi.
-,,… De ce ( i-a învățat această
rugăciune)?
Pentru ca noi oamenii să știm cum să
ne rugăm.
- ,,….Când (trebuie să ne rugăm)?
Oricând.

6
• Se dă înca o fișă de lucru ce cuprinde un Elevii completeaza fisa de lucru,iar cei Exercițiu l Anexa - activitate
test cu itemi închiși cu alegere multiplă (un care completeaza totul corect primesc 2 individual
enunț cu un singur răspuns corect, la un punct la caietul profesorului. ă
alegere).

6. Asocierea şi 8` • Se cere elevilor să reflecteze şi să • Elevii reflectează apoi comentează - Lectura Anexa - activitat - apreci
generalizarea comenteze sensul următoarei istorioare din istorioara prezentata. explicativă 3 e frontală eri
pateric: verbale
- Proble
-,,Cunoasteti situatii asemanatoare din viata -,,..-elevii povestesc diferite situatii” matiza
voastra ce se potrivesc cu istorioara rea
data?”

-,,Odata find intrebat Iisus Hristos de cate


ori sa iertam aproapelui nostru El a -,, adica intotdeauna”
raspuns:,, de de 70 de ori cate 7”.
-,, Ce inseamna acest lucru?

Precizare:Iisus Hristos ne-a spus: „Dacă


veţi ierta oamenilor greşelile lor, şi vouă vi -,,. .. elevii asculta ”
se vor ierta greşelile voastre”. Conversa
• Se solicită elevii să formuleze învăţături ția
• Elevii dau raspunsuri:
spirituale:
,,- sa ne rugam si sa iertam orice avem
O6 ,..Ce invataturi desprindeti din acesta impotriva cuiva.”
povestire?”
7. Aprecierea 1` - Se fac aprecieri generale şi individuale -Elevii ascultă aprecierile făcute de -
activităţii privind, atât pregătirea elevilor pentru profesor. Activitate
elevilor lecţie, cât şi implicarea în predarea noilor frontală
cunoştinţe.
-Se notează elevii care au participat la
lecţie.

7
8. Precizarea şi 1` • Se anunţă tema pentru acasă: Exercițiul 1 • Elevii ascultă precizările Activitate
explicarea pg. 66. profesorului. fontală
temei

9. Încheierea 1` • Rugăciunea • Rugăciunea


activităţii • Salutul • Salutul

8
Anexa nr. 1
Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească

1......................................................
Ce? 2 ......................................................
3…......................................................
4.......................................................

Când? Cine?
Tatăl
1………………………………… 1......................................................
2…………………………………………
nostru 2 ..........................................................
. 3………………………………………… 3………………………………………
4…………………………………………………… 4.......................................................

De ce? Unde?

1……............................................................ 1...................................................
2......................................................... 2...................................................
3........................................................... 3....................................................
4................................................... 4………................................................
9
Anexa nr. 2
Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească
fișă de lucru

Pune ”X” în caseta din dreptul cuvintelor care completează corect enunțul:

1. Cine a rostit prima dată Rugăciunea ”Tatăl nostru”?


Apostolul Petru
Iisus Hristos
Maica Domnului

2. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat rugăciunea:


Doamne, Doamne, ceresc Tată
Îngerașul
Tatăl nostru

3. Cum se mai numește această rugăciune?


rugăciune de cerere
rugăciune de laudă
Rugăciunea Domnească

4. Care este singura cerere a rugăciunii care se referă la ”hrana noastră cea trupească”?
a doua cerere
a patra cerere
a șaptea cerere

10
Anexa nr.3

Istorioarã din pateric

Un frate din Libia a venit la Avva Siluan în Muntele Panepho și i-a spus:

„‒Avva, am un dușman care mi-a făcut mult rău. Mi-a călcat pământurile, pe când eram în lume de multe ori a
încercat să mă rănească. Acum, mai mult decât atât, mi-a pus otravă ca să mă omoare. De asta vreau să-l dau în mâinile
stăpânitorului. Cu siguranță, părinte, dacă va fi pedepsit, sufletului său îi va fi de folos.”

„‒Fă cum crezi fiule!” a spus bătrânul.

„‒Atunci să ne ridicăm părinte, să ne rugăm ca să pot pleca la stăpânitor,” a spus fratele. Așa că s-au ridicat și au
început să se roage. Însă de-ndată ce au ajuns la „iartă-ne nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri (Mt.
6, 12) bătrânul a spus: „și nu ne ierta nouă greșelile noastre precum nici noi nu iertăm greșiților noștri…”

„‒Nu așa părinte!” l-a întrerupt fratele pe bătrân.

„‒Da fiule, așa!” a răspuns bătrânul. „Dacă chiar vrei să mergi la stăpânitor să-ți îndeplinești răzbunarea, Siluan nu
se va mai ruga pentru tine.”

Atunci fratele s-a deșteptat și și-a iertat dușmanul.

11

S-ar putea să vă placă și