Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Vasiliu Iulian Cătălin


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Sfântul Andrei” Tăcuta
Clasa: a VII-a
Data: 18.12.2020
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de învăţare: Viaţa comunităţii şi sărbătorile creştine
Subiectul lectiei: Evaluare
Tipul lectiei: Verificare şi evaluare a cunoştinţelor
Scopul lectiei: Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variate;
: Argumentarea importanței participării fiecărei persoane la viața spirituală a comunității, ca membru activ al acesteia;

Competenţa generală (Obiectiv cadru):


Evaluarea cunoștinţelor despre sărbătorile creștine, în vederea formării unui comportament moral religios.

Competenţe specifice:
- să rãspundã corect la itemii testului în timpul indicat de profesor;
- să realizeze conexiuni între cunoştinţele asimilate.
DETALIERI DE CONŢINUT:
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia.
2. Mijloace de învăţământ: fişe de evaluare, imagini
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea individuală şi frontalã.

Resurse:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a VII-a;
- Planificarea calendaristică pentru clasa a VII-a
2. Temporale: - număr de lecţii: 1
- durata: 50 min
Bibliografie:
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tipărită sub îndrumarea și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Justinian, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române. Cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, ediție 1975.
2. Cristian Alexa, Sorina Ciucă, Gheorghe Dogaru, Dragoș Ioniță, Mirela Șova, Religie- cultul ortodox, clasa a VII-a, Editura
Didactică și Pedagogică S.A., 2019.
3. Florin Boldea, Violeta Boldea, Liviu Lazar și Vasile Pop, Religie, cultul ortodox, manual pentru clasa a III-a, Editura Corvin,
2005.
4. Florin Boldea, Violeta Boldea, Liviu Lazar și Vasile Pop, Religie, cultul ortodox, manual pentru clasa a IV-a, Editura Corvin,
2005.
5. Florin Boldea, Violeta Boldea, Liviu Lazar și Vasile Pop, Religie, cultul ortodox, manual pentru clasa a IX-a, Editura Corvin,
2004.
6. Sebastian Şebu, Dorin Opriş, Monica Opriş, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, ediție 2000.

Nr. Timp Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Comp. Metode şi
Crt. specifice mijloace
1. 1’ Moment - salutul, rugăciunea, prezenţa. - rãspund la salut, rostesc conversaţia
organizatoric rugãciunea şi spun absenţii.
- organizeazã clasa pentru începerea lecţiei. - se pregãtesc pentru începerea
lecţiei.

2. 3’ Precizarea, - astãzi, la ora de Religie având în vedere că am conversaţia


explicarea, terminat unitatea de învățare „Viața comunității
descrierea și sărbătorile creștine”vom da un test de
competenţelor evaluare pentru a putea observa ce competenţe
am dobândit pe parcursul lecţiilor din acest
capitol.
- testul de evaluare se va efectua online, e o
noutate pentru voi, dar nădăjduiesc că va fi o
experienţă plăcuta.
- cerinţele nu depãşesc nivelul cunoştinţelor
predate.
- testul de evaluare conţine 14 întrebări care pot
avea următorii itemi de evaluare:
 Itemi de tip pereche- itemii de tip
pereche pun elevul în situatia de a
determina corespondenta corectă între
cuvinte;
 Itemi cu alegere multiplă- elevul nu
generează un răspuns, ci alege unul
dintre răspunsurile alternative listate în
item;
 Itemi cu raspuns scurt de completare;
 Itemi cu alegere duală- adevărat sau fals.
3. 43’ Verificarea Elevii primesc fişa de evaluare şi încep să o
cunoştinţelor rezolve. Conversaţi
Timp de lucru 43 ’ C3 a
14 întrebări , 90 puncte şi 10 puncte din oficiu
Spor la lucru. C1 -fişa de
evaluare
- la sfârşit, elevii trimit testele pe adresa de email C1 conversaţia
a profesorului -fişa de
-discutã cu elevii modul în care trebuia rezolvat Dau răspunsurile pe care le-au C2 evaluare
corect testul. scris în test

4. 1’ Aprecierea -Testele se corecteazã şi se discutã împreunã cu


rezultatelor elevii, ora urmãtoare.

5. 1’ Concluzii - se analizeazã activitatea desfãşuratã


6. 1’ Activitatea Povesteşte o întâmplare în care ai avut ca model - noteazã activitatea
suplimentarã un sfânt sau elemente din viaţa unui sfânt. suplimentarã.
7. 1’ Încheierea - profesorul anunţã tema lecţiei din ora -rostesc rugãciunea şi rãspund la
urmãtoare, rosteşte rugãciunea, salute şi iese din salut.
clasã.