Sunteți pe pagina 1din 14

Profesor: Vasiliu Iulian Cătălin

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Sfântul Andrei” Tăcuta


Clasa: a VII-a
Data: 18.12.2020
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de învăţare: Viaţa comunităţii şi sărbătorile creştine
Subiectul lectiei: Evaluare
Tipul lectiei: Lecţie de evaluare a cunoștințelor
Scopul lectiei: Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variate;
: Argumentarea importanței participării fiecărei persoane la viața spirituală a
comunității, ca membru activ al acesteia;

Competenţa generală (Obiectiv cadru):


Evaluarea cunoștinţelor despre sărbătorile creștine, în vederea formării unui
comportament moral religios.
.

Număr total de elevi evaluaţi: 10


Număr de absenţi: 4

Bibliografie:
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tipărită sub îndrumarea și purtarea de grijă a
Preafericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cu aprobarea Sfântului
Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, ediție 1975.
2. Cristian Alexa, Sorina Ciucă, Gheorghe Dogaru, Dragoș Ioniță, Mirela Șova, Religie-
cultul ortodox, clasa a VII-a, Editura Didactică și Pedagogică S.A., 2019.
3. Florin Boldea, Violeta Boldea, Liviu Lazar și Vasile Pop, Religie, cultul ortodox, manual
pentru clasa a III-a, Editura Corvin, 2005.
4. Florin Boldea, Violeta Boldea, Liviu Lazar și Vasile Pop, Religie, cultul ortodox, manual
pentru clasa a IV-a, Editura Corvin, 2005.
5. Florin Boldea, Violeta Boldea, Liviu Lazar și Vasile Pop, Religie, cultul ortodox, manual
pentru clasa a IX-a, Editura Corvin, 2004.
6. Sebastian Şebu, Dorin Opriş, Monica Opriş, Metodica predării religiei, Editura
Reîntregirea, ediție 2000.

FIȘA DE LUCRU
Unitatea de învățare „Viața comunității și sărbătorile creștine”

Notă explicativă:
- Simbolul cerc ○ - răspuns unic (un singur corect);
- Simbol pătrat □ - răspuns multiplu (mai multe răspunsuri sunt corecte);
- Punctaj maxim 100 de puncte.
1. Praznicele Împărătești sunt cele mai mari sărbători creștine închinate Persoanelor
Sfintei Treimi și evenimentelor din viața pământească a Mântuitorului. Alege dintre
icoanele de mai jos pe acelea care reprezintă astfel de praznice:
4 puncte

□ a) Botezul Domnului; □ b) Sfântul Nicolae;

□ c) Nașterea Domnului; □ d) Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

2. Înălțarea Domnului la cer a avut loc pe Muntele Măslinilor, în prezența Sfinților


Apostoli și a Fecioarei Maria așa cum se observă în imaginea de mai jos. Identifică ziua din
săptămână când a avut loc evenimentul:
5 puncte
○ a); ○ b);

○ c); ○ d).

3. Biserica a luat naștere în ziua Pogorârii Duhului Sfânt asupra apostolilor. Identifică
icoana Pogorârii Duhului Sfânt sau Rusaliile:
5 puncte

○ a); ○ b);

○ c); ○ d).

4. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri:


4 puncte

Adevărat Fals
1) Sărbătoarea Botezului Domnului se mai numește și Epifanie; ○ ○
2) Mântuitorul S-a schimbat la Față pe Muntele Sinai; ○ ○
3) Adormirea Maicii Domnului este sărbătorită în fiecare an la 15 ○ ○
august;
4) Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul face parte din sărbătorile ○ ○
închinate sfinților.

5. Praznicele Împărătești ne amintesc de viața pământească a Mântuitorului. Alege ordinea


cronologică a evenimentelor prezentate în icoane:
6 puncte

○ a) 1, 2, 3, 4, 5;
○ b) 1, 3, 5, 2, 4;
○ c) 1, 4, 3, 5, 2.

6. Denumirea de „praznic” provine din limba slavă și se referă la celebrarea solemnă și


profundă a unui eveniment. Bifează modalitățile prin care creștinii sărbătoresc aceste zile
importante:
5 puncte

□ a) participă la Sfânta Liturghie; □ b) citesc din Sfânta Scriptură;


□ c) fac curățenie; □ d) lucrează în grădină.

7. În icoana Întâmpinării Domnului observăm că Maica Domnului si Iosif aduc pruncul


spre închinare, iar aici sunt întâmpinați de dreptul Simeon și prorocița Ana. Calculând
corect exercițiul următor, vei afla la câte zile de la Naștere Mântuitorul a fost adus la
Templu: 30x(17-5-11)+10=. Scrie răspunsul în spațiul liber de mai jos:
6 puncte

............................................................................................................................................................
..

8. Stabilește corespondența corectă între cele două coloane:


10 puncte
a) 6 august b) 6 decembrie c) 25 decembrie d) 8 septembrie e) 6 ianuarie
1) Schimbarea ○ ○ ○ ○ ○
la Față
2) Botezul ○ ○ ○ ○ ○
Domnului
3) Sfântul ○ ○ ○ ○ ○
Nicolae
4) Nașterea ○ ○ ○ ○ ○
Maicii
Domnului
5) Nașterea ○ ○ ○ ○ ○
Domnului

○ a) 2b, 3c, 4d, 1e, 5a;


○ b) 1a, 2e, 3d, 4c, 5b;
○ c) 1a, 2c, 3e, 4d, 5b.

9. Praznicul Bunei Vestiri (25 martie), reprezentat în icoana de mai jos, ne amintește de
momentul în care Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei Maria că Îl va naște pe Fiul lui
Dumnezeu. Marchează textul care face referire la ascultarea și smerenia Fecioarei Maria:
8 puncte

○ a); ○ b);

○ c); ○ d).

10. O modalitate de cinstire a sfinților este pelerinajul. Selectează locurile de pelerinaj cele
mai cunoscute din țara noastră
6 puncte
□ a) Moaștele Sfintei Parascheva (Iași); □ b) Peștera Sfântului Andrei (Dobrogea);

□ c) Moaștele Sfintei Filofteia (Curtea de □ d) Biserica Buna Vestire (Deva).


Argeș);

11. Ordonează cuvintele astfel încât să obții un enunț adevărat. Alege varianta corectă:
4 puncte
○ a) 3, 6, 2, 1, 4, 5;
○ b) 4, 1, 5, 3, 2, 6;
○ c) 4, 1, 3, 2, 5, 6;
○ d) 4, 6, 3, 1, 2, 5.

12. Pe toți sfinții îi cinstim în ziua în care au trecut la Domnul, ziua trecerii lor spre viața
veșnică. Există însă și sfinți a căror zi de naștere e moment de bucurie și cinstire pentru
creștini. Descoperă din filele de calendar cuprinse în gif-ul de mai jos cine sunt aceștia, apoi
selectează-i:
8 puncte
□ a) Sfântul Dimitrie cel Nou; □ b) Sfântul Ioan Botezătorul;
□ c) Sfânta Fecioară Maria; □ d) Sfântul Apostol Petru.

13. În amintirea descoperirii Crucii Mântuitorului de către împărăteasa Elena, Biserica a


rânduit o sărbătoare specială. Selectează varianta care redă un enunț corect legat de
această sărbătoare:
5 puncte

○ a) 1, 2, 3, 4;
○ b) 3, 2, 4, 1;
○ c) 4, 3, 2, 1.

14. Completează textul referitor la cinstirea sfinților cu informația care lipsește: Maicii
Domnului îi aducem preacinstire, iar sfinților le aducem .... sau venerare, deoarece ei sunt
mijlocitori între oameni și ....... .
5 puncte

Răspunsul dvs……………, …………………..


GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME
Unitatea de învățare „Viața comunității și sărbătorile creștine”

Număr întrebare Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect

1 a, c (8 p.)
4 puncte pentru 11 c (4 p.)
Întrebarea 1 Întrebarea 11
fiecare soluție corectă
(2x4p=8p)
2 c (5 p.) 12 b,c (8 p.)
4 puncte pentru
Întrebarea 2 Întrebarea 12 fiecare soluție
corectă
(2x4p=8p)
3 c (5 p.)
Întrebarea 3 Întrebarea 13 13 b (5 p.)
4 - 1A; 2F; 3A; 4A (4
p.)
14 cinstire,
Întrebarea 4 1 punct pentru fiecare Întrebarea 14
Dumnezeu (5 p.)
răspuns corect
(4x1p=4p)
5 b (6 p.)
Întrebarea 5
6 a,b (10 p.)
5 puncte pentru
Întrebarea 6
fiecare soluție corectă
(2x5p=10p)
7 - 40 de zile (6 p.)
Întrebarea 7
8 c (10 p.)
Întrebarea 8
9 a (8 p.)
Întrebarea 9
10 a,b,c, (6 p.)
2 puncte pentru
Întrebarea 10
fiecare soluție corectă
(3x2p=6p)

Total: 90 puncte, 10 oficiu


GRILA DE RĂSPUNSURI
Unitatea de învățare „Viața comunității și sărbătorile creștine”

Numele și prenumele elevului: __________________________________


Unitatea de învățământ: _______________________________________
Clasa: ______________________________________________________

Număr întrebare Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit

Întrebarea 1 Întrebarea 11

Întrebarea 2 Întrebarea 12

Întrebarea 3 Întrebarea 13

Întrebarea 4 Întrebarea 14

Întrebarea 5

Întrebarea 6

Întrebarea 7

Întrebarea 8

Întrebarea 9

Întrebarea 10

Total: 90 puncte, 10 oficiu


ANALIZA REZULTATELOR TESTULUI DE EVALUARE
Prin intermediul testului aplicat clasei a VII-a au fost avute în vedere următoarele
competenţe specifice:
 să motiveze cinstirea lui Dumnezeu și a sfinţilor;
 să recunoască sărbătorile închinate lui Dumnezeu, și a unor sfinţi;
 să recunoască data sărbătorilor religioase;
 să descrie evenimente/obiceiuri/simboluri legate de sărbători;
 să conștientizeze importanţa participării la Sfânta Liturghie;
 să pună în practică/să descopere anumite calităţi ale Sfinţilor şi ale persoanelor Sfintei
Treimi
.

În urma aplicării testului final s-au evidenţiat următoarele aspecte:


- media generală a clasei 8,80

Note Note intre Note Note Note Note de Note de 10


Sub 5 5-5,99 intre 6-6,99 intre 7-7,99 intre 8-8,99 9,5
- - - 4 3 2 1

Puncte tari
-elevii recunosc sărbătorile închinate lui Dumnezeu, și Sfinţilor
-o parte dintre elevi au reuşit să pună în practică, să descopere anumite calităţi ale Sfinţilor şi ale
persoanelor Sfintei Treimi
-majoritatea elevilor au reuşit să conștientizeze importanţa participării la Sfânta Liturghie.

Puncte slabe
- elevii nu au putut participa toţi la evaluare din cauza lipsei internetului sau a infrastructurii
necesare.

Pentru elevii cu rezultate mai slabe sau care nu au avut infrastructura necesară , se recomanda
urmatoarele masuri remediale:

1. temă pentru acasă diferenţiată


2. realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului
3. fişe de evaluare în format fizic