Sunteți pe pagina 1din 10

1.2.

Aplicaţii rezolvate

1. Se cunosc urmãtoarele date, pentru statul R, în anul 2003:

Nr. crt Indicatori u.m. valori


1. cheltuielile bugetului de stat mld. u.m. 7500
2. cheltuielile fondului securitãţii sociale mld. u.m. 3000
3. cheltuielile bugetelor locale mld.u.m. 4500
4. transferuri între bugete mld. u.m. 1200
5. produs intern brut mld u.m. 33000
6. Populaţie mil. loc 20
7. curs de schimb u.m./USD 30

Sã se determine:
a) volumul CPTN;
b) volumul CPTC;
c) ponderea CPTC în PIB;
d) volumul CPTC medii pe locuitor exprimate în USD.

Rezolvare:
a) CPTN = suma cheltuielilor bugetelor;
CPTN = 7500 + 3000 + 4500 = 15000 mld. u.m.

b) CPTC = CPTN - transferuri între bugete;


CPTC = 15000 - 1200 = 13800 mld u.m.

CPTC
c) p CPTC/PIB
=
PIB
x 100
13800
p CPTC/PIB
=
33000
x 100 = 41,82%

CPTC
d) CPTC loc/USD
=
populatie x curs de schimb

13800 mld u.m.


CPTC loc/USD
=
20 milioane x 30 u.m./USD
= 23000 USD/loc

2. Se cunosc urmãtoarele date, pentru statul R, în anul 2003:

mld. u.m.
Nr. crt. Indicatori Sume
1. cheltuieli social-culturale 5000
2. cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã 7800
3. cheltuieli cu gospodãria comunalã şi locuinţe 3500
4. cheltuieli cu apãrarea naţionalã 2000
5. cheltuieli cu ordinea publicã 1500
6. cheltuieli cu puterea şi administraţia de stat 1000
7. cheltuieli cu acţiuni economice 6000
8. alte cheltuieli 5500

Sã se determine structura funcţională a cheltuielilor publice totale.

Rezolvare:
Pentru a determina ponderea fiecãrei categorii de cheltuieli în totalul
cheltuielilor trebuie sã determinãm suma acestora.
Total cheltuieli = 5000 + 7800 + 3500 + 2000 + 1500 + 1000 + 6000 +
5500 = 32300 mld u.m.
- ponderea cheltuielilor social-culturale:

5000
p = 32300 x 100 = 15,48%
1

- ponderea cheltuielilor cu asigurãrile sociale şi protecţia socialã:

7800
p 2
=
32300
x 100 = 24,14%

- ponderea cheltuielilor cu gospodãria comunalã şi locuinţe:

3500
p 3
=
32300
x 100 = 10,84%

- ponderea cheltuielilor cu apãrarea naţionalã:

2000
p 4
=
32300
x 100 = 6,19%

- ponderea cheltuielilor cu ordinea publicã:

1500
p 5
=
32300
x 100 = 4,64%

- ponderea cheltuielilor cu puterea şi administraţia de stat:


1000
p 6
=
32300
x 100 = 3,10%
- ponderea cheltuielilor cu acţiuni economice:

6000
p 7
=
32300
x 100 = 18,58%

- ponderea altor cheltuieli:

5500
p 8
=
32300
x 100 = 17,03%

3. Se cunosc urmãtoarele date: mld u.m.

Nr. crt. Indicatori 1995 2002


1. cheltuielile bugetului de stat 50000 72000
2. cheltuielile bugetului asigurãrilor 20000 28000
sociale de stat
3. cheltuielile bugetelor locale 35000 49000
4. transferuri între bugete 13000 10000
5. produs intern brut 150000 220000
6. Indicele preturilor (in 1998 = 100) 85 107

Valorile sunt exprimate în preţuri curente. Sã se determine:


a) CPTC în anul 1995;
b) modificarea nominalã, absolutã şi relativã a CPTC, pentru perioada
considerată;
c) modificarea realã, absolutã şi relativã a CPTC, pentru perioda
considerată;
d) modificarea ponderii cheltuielilor publice în produsul intern brut.
Rezolvare:
a) CPTC = CPTN - transferuri;
CPTC = (50000 + 20000 + 35000) - 13000 = 92000 mld u.m.

b) ∆CPTC n
2002/1995 = CPTC n
2002 − CPTC n
1995

∆CPTC 2002/1995 = 139000 - 92000 = 47000 mld u.m.


n

n
∆CPTC 2002/1995
∆CPTC
n
2002/1995 (%) = n
x 100
CPTC 1995

47000
∆CPTC
n
2002/1995 (%) = x 100 = 51,09%
92000

c) Pentru a determina modificarea cheltuielilor publice exprimate în preţuri


constante trebuie sã transformãm cheltuielile publice din exprimarea în preţuri
curente în exprimarea în preţuri constante.

n
CPTC
CPTC =
r

Ip unitar

92000
CPTC 1995 = = 108235,29 mld u.m.
r

0,85
139000
CPTC 2002 = = 129906,54 mld u.m.
r

1,07

∆CPTC
r
2002/1995 = CPTC r
2002 − CPTC r
1995

∆CPTC
rn
2002/1995 = 129906,54 - 108235,29 = 21671,25 mld u.m.

r
∆CPTC 2002/1995
∆CPTC 2002/1995 (%) =
r
r
x 100
CPTC 1995
∆CPTC
r
21671,25 x 100 = 20,02%
(%)= 108235,29
2002/1995

CPTC 2002 CPTC 1995


d) ∆p CPTC/PIB = x 100 - x 100
PIB 2002 PIB 1995

139000 92000
∆p CPTC/PIB
=
220000
x 100 -
150000
x 100 = 1,85%

4. Se cunosc urmãtoarele date:


Nr. Indicatori u.m. 1995 2002
crt.
1. cheltuielile bugetului de stat mld 13500 16000
2. cheltuielile bugetului securitãţii mld 7000 8000
sociale
3. cheltuielile bugetelor locale mld 8500 10000
4. transferuri între bugete mld 2000 2500
5. populaţie mil 30 32
6. curs de schimb um/usd 150 170
7. produs intern brut mld 70000 83000

Sã se determine:
a) modificarea CPTC medii pe locuitor exprimate în USD;
b) coeficientul de corelaţie între cheltuielile publice şi produsul intern
brut;
c) coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice în raport cu produsul
intern brut.
Rezolvare:
CPTC 2002
a) ∆CPTC loc/USD = -
populatie2002 x curs de schimb 2002

CPTC 1995
-
populatie1995 x curs de schimb1995

CPTC2002 = CPTN2002 - transferuri = (16000 + 8000 + 10000) - 2500 = 31500 mld u.m.
CPTC1995 = CPTN1998 - transferuri = (13500 + 7000 + 8500) - 2000 = 27000 mld u.m.

31500 mld 27000 mld


∆CPTC loc/USD = - = - 209,56 USD/loc deci are loc o
32 mil x 170 30 mil x 150
scadere a cheltuielilor publice medii pe locuitor exprimate în USD.

C 2002
I C 2002/1995
b) K = = C 1995
I PIB 2002/1995 PIB 2002
PIB 1995

31500
1,1666
K = 27000 = = 0,98 , deci creşterea PIB devanseazã creşterea
83000 1,1857
70000
cheltuielilor publice totale consolidate.

CPTC 2002 - CPTC 1995


c) e = C 1995
PIB 2002 - PIB 1995
PIB 1995
31500 - 27000
27000 0,1666
e = =
83000 - 70000 0,1857
= 0,9

70000

1.3. Aplicaţii propuse spre rezolvare

1. Se cunosc urmãtoarele date:


Nr. crt Indicatori u.m. valori
1. cheltuielile bugetului de stat mld. u.m. 8300
2. cheltuielile fondului securitãţii sociale mld. u.m. 3800
3. cheltuielile bugetelor locale mld.u.m. 4500
4. transferuri între bugete mld. u.m. 500
5. produs intern brut mld u.m. 32600
6. populaţie mil. loc 28
7. curs de schimb u.m./USD 45

Sã se determine:
a) volumul CPTN;
b) volumul CPTC;
c) ponderea CPTC în PIB;
d) volumul CPTC medii pe locuitor exprimate în USD.
2. Se cunosc urmãtoarele date (mld. u.m.):
Nr. crt. Indicatori Sume
1. cheltuieli social-culturale 12000
2. cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã 15500
3. cheltuieli cu gospodãria comunalã şi locuinţe 10500
4. cheltuieli cu apãrarea naţionalã 12000
5. cheltuieli cu ordinea publicã 8500
6. cheltuieli cu puterea şi administraţia de stat 6500
7. cheltuieli cu acţiuni economice 16500
8. alte cheltuieli 8600
Sã se determine ponderea fiecãrei categorii de cheltuieli în totalul
cheltuielilor.

3. Se cunosc urmãtoarele date:


mld u.m.
Nr. crt. Indicatori 1995 2002
1. cheltuielile bugetului de stat 42500 67000
2. cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat 25000 30000
3. cheltuielile bugetelor locale 28000 37000
4. transferuri între bugete 6500 9000
5. produs intern brut 138000 207000
6. Indicele de pret (pentru anul 1998 este egal cu 100) 80 110
7. cursul de schimb (u.m./USD) 25,3 26,1

Valorile sunt exprimate în preţuri curente. Sã se determine:


a) CPTC în cei doi ani consideraţi;
b) modificarea nominalã, absolutã şi relativã a CPTC;
c) modificarea realã, absolutã şi relativã a CPTC;
d) modificarea ponderii cheltuielilor publice în produsul intern brut;
e) cheltuielile publice totale consolidate exprimate în USD

4. Se cunosc urmãtoarele date:


Nr. Indicatori u.m. 1995 2002
crt.
1. cheltuielile bugetului de stat mld 15800 19000
2. cheltuielile bugetului securitãţii sociale mld 9500 10000
3. cheltuielile bugetelor locale mld 9600 11000
4. transferuri între bugete mld 2000 2500
5. Populaţie mil 50 54
6. curs de schimb um/usd 230 250
7. produs intern brut mld 85500 90200

Sã se determine:
a) modificarea, în mãrime absolutã şi relativã a cheltuielilor publice
totale consolidate (exprimate nominal);
b) modificarea CPTC medii pe locuitor exprimate în USD;
c) coeficientul de corelaţie între cheltuielile publice şi produsul intern
brut;
d) coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice în raport cu produsul
intern brut.

S-ar putea să vă placă și