Sunteți pe pagina 1din 6

BUGET DEFALCAT

pe fiecare cheltuiala - pentru verificare rezonabilitate preturi

CATEGORII DE CHELTUIELI
Rata
ELIGIBILE (inclusiv TVA aferent în Val. totala
Denumire Pret Valoare cofinantare
Nr. Crt condiţiile în care TVA nu poate fi UM Cant Total eligibilă incl.
achizitie unitar TVA functie de
recuperat*) TVA (Lei) *
solicitant
1 2 3 4 5 6=4*5 7 8 9
Costurile investiţiilor în active corporale şi
I.
necorporale
1
2
3
Achiziţionarea de hardware TIC respectiv
I.1 buc.
tablete pentru uz școlar cu acces la internet

n
1
2
3
Achiziţionarea de hardware TIC respectiv
I.2 echipamente/dispozitive electronice necesare buc.
desfășurării activității didactice în mediu on-line

n
1
2
3
cheltuieli pentru realizarea reţelei LAN necesară
I.3 buc.
pentru implementarea aplicației de proiect;

n
II. Cheltuieli cu servicii de consultanţă 0

Cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru serviciu /


elaborarea tuturor documentaţiilor necesare set /
II.1
depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii pachet /
de finanţare) buc.

Cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul


managementului proiectului, inclusiv elaborarea
documentaţiilor necesare implementării serviciu /
proiectului şi/sau servicii de asistenţă juridică set /
II.2
pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea pachet /
documentaţiei de atribuire şi aplicarea buc.
procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică)

Cheltuieli de informare şi publicitate -


III.
conform prevederilor Manualului de
Identitate Vizuală și tabelului referitor la
cheltuieli de informare și publicitate

Cheltuieli de informare şi publicitate - conform serviciu /


prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și set /
III.1
tabelului referitor la cheltuieli de informare și pachet /
publicitate buc.

TOTAL GENERAL
* Pentru a stabili TVA eligibil a fi finanțat din FESI se completează Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor
fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020.
MODEL BUGET PENTRU MYSMIS
aceasta anexa nu se completeaza !!

CATEGORII DE CHELTUIELI Denumire


Nr. Crt UM Cant
ELIGIBILE achizitie

1 2 3 4
I.
Costurile investiţiilor în active corporale şi
necorporale

Achiziţionarea de hardware TIC respectiv tablete pentru


I.1
uz școlar cu acces la internet

Achiziţionarea de hardware TIC respectiv


I.2 echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării
activității didactice în mediu on-line

cheltuieli pentru realizarea reţelei LAN necesară pentru


I.3
implementarea aplicației de proiect;

II. Cheltuieli cu servicii de consultanţă

Cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea


II.1 tuturor documentaţiilor necesare depunerii proiectului
(inclusiv scrierea Cererii de finanţare)

Cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul


managementului proiectului, inclusiv elaborarea
documentaţiilor necesare implementării proiectului
II.2 şi/sau servicii de asistenţă juridică pentru realizarea
achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de
atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţie publică)
managementului proiectului, inclusiv elaborarea
documentaţiilor necesare implementării proiectului
II.2 şi/sau servicii de asistenţă juridică pentru realizarea
achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de
atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţie publică)

Cheltuieli de informare şi publicitate - conform


III.
prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și
tabelului referitor la cheltuieli de informare și
publicitate

Cheltuieli de informare şi publicitate - conform


III.1 prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și
tabelului referitor la cheltuieli de informare și publicitate

TOTAL GENERAL
Val. totala eligibilă
incl. TVA (Lei)