Sunteți pe pagina 1din 6

Cuprins

Introducere…………………………......................…………………........……………………… 2

1.Analiza analogilor………………………………………………......................……………….. 3

1.1 Automobil-refrigerator, B.I. nr. 2320500 RU…………………...............................………….3

1.2 Dispozitiv de refrigerare sau refrigerator B.I nr. 2426040 RU…….......................…........…….4

1.3 Refrigerator B.I. nr. 2369 RU…………………………………...............................………….4

1.4 Autocisterna-refrigerator B.I. nr. 97306 RU……………………...............................…………5

1.5 Transportor-refrigerator B.I. nr.94015044 RU…………………...............................…………5

2. Descrierea propunerii de invenție………………………………….......................……………6

Introducere

Lucrarea grafo-analitică la MCŞ


Mod Coala № document. Semnat Data
Executat Popusoi Victor Litera Coala Coli
Controlat Dicusara Ion 1 6
Ciobanu Oleg
Container-Refrigerator
U.T.M. F.C.I.M.
Aprobat
gr. TI-191M
 Containerul-refrigerator este un container intermodal utilizat în transportul de mărfuri
sensibile la temperatură.
În timp ce o instalatie frigorifica are o unitate de refrigerare integrala, containerele-
refrigeratoare se bazează pe sursa de alimentare externă, de la punctele de energie electrică. Ele
sunt transportate pe drum pe o remorcă în care poate fi alimentate de la generatorul diesel, care se
ataseaza la container în timpul parcursului rutier. Containerele frigorifice sunt capabile să
controleze domenii de temperatură între plus și minus 25 de grade Celsius.
Unele containere-frigorifice sunt echipate cu un sistem de răcire cu apă, care poate fi
folosit în cazul în care containerul-frigorific este stocat sub punte pe o navă, fără ventilație
adecvată pentru a îndepărta căldura generată. Sistemele de racire cu apa sunt scumpe. Navele
moderne se bazează mai mult pe ventilație de eliminare a căldurii din marfă, iar utilizarea
sistemelor de răcire a apei este în scădere.
Containerele-frigorifice sunt destinate transportului de mărfuri perisabile la temperaturi
specifice. Ele diferă de la cele mai simple, progresind la cele termoizolate și ventilate, utilizate în
mod obișnuit pentru transportul de fructe, unele dintre acestea sunt dotate cu aparate de
racire. Containerele pot fi răcite cu gheață, echipate cu o varietate de instalatii frigorifice,
cu sisteme acționate de motoare diesel, sau utilizează dioxid de carbon (fie gheață uscată sau în
formă lichidă) ca agent de răcire. Cele mai multe dintre distanțe lungi de transport frigorific se
face în camioane articulate de tragere a semi-remorcilor frigorifice .
Impactul societății asupra containerelor frigorifice este vastă, si permite consumatorilor din
toată lumea să se bucure de produse proaspete din multe alte părți ale lumii în orice moment al
anului.

Coala
Container-Refrigerator
Mod Coala № document. Semnat Data 2
1. Analiza analogilor
1.1 Automobil-refrigerator, B.I. nr. 2320500 RU
Invenția se referă la un vehicul pentru transportul de mărfuri refrigerate, în special la
frigider-auto. Frigiderul-auto include un șasiu cu un motor cu ardere internă, un organ izolat cu o
unitate de congelare și de refrigerare, caracterizat prin aceea că are o instalație GPL de absorbție.
Instalația frigorifică conține un schimbător de căldură gazos, generatoare, redresor, condensator,
vaporizator, termosifon, schimbător de căldură lichid, rezervor absorbant, bobina de absorbție, tub
capilar, tub pentru evacuarea vaporilor, țevi exterioare și interioare ale schimbătorului de căldură,
cilindru absorbant, arzător cu gaz, repartizator, supapă de pornire, un dispozitiv de aprindere.
Țevile termosifonului de refrigerare sunt plasate în schimbătorul de căldură, situat între ferestrele
de evacuare și colectorul de evacuare al motorului cu ardere internă, cu posibilitatea de încălzire
pe termosifon dispuse în schimbătorul de căldură. Traductorii de temperatură, instalați în
schimbătorul de căldură și corpul izotermic, sunt conectate la microprocesorul de control cu
moduri de program de funcționare a unității de refrigerare.
Invenția permite de a reduce consumul total de energie al frigiderului auto si de a menține
parametrii de temperatură setați in vehiculul izoterm.

Coala
Container-Refrigerator
Mod Coala № document. Semnat Data 3
1.2 Dispozitiv de refrigerare sau refrigerator B.I nr. 2426040 RU
Dispozitivul de refrigerare are un rezervor interior, precum și un strat barieră care acoperă
parțial sau în totalitate rezervorul interior. Stratul barieră este situat pe partea interioară a
rezervorului interior, care se confruntă cu spațiul din dispozitivul de refrigerare, și este făcut astfel
încât să fie impermeabil la gaze si apă.

1.3 Refrigerator B.I. nr. 2369 RU


Refrigerator, compus din corp izotermic cu instalație frigorifică cu volumul nu mai mare de
2 m3 și echipament electric, care include generator și acumulatorul automobilului, diferențiat prin
aceea ca este echipat cu un convertizor de tensiune, la care este conectată instalația frigorifică și
care este conectat la accumulator și generator.

Coala
Container-Refrigerator
Mod Coala № document. Semnat Data 4
1.4 Autocisterna-refrigerator B.I. nr. 97306 RU
Autocisterna-refrigerator, care conține o cistern cu lichid, vaporizator cu traductor de
temperatură, unitatea de control, diferențiat prin ceea că el conține adăugator un bloc-condensator,
receptor și filtru, instalat pe acoperisul automobilului, compresor, instalat pe motorul
automobilului și conectat cu arborele cotit prin intermediul transmisiei prin curea, și ventilul
termoregulator, încît vaporizatorul este instalat din partea exterioară a fundului cisternei, inauntrul
membranei izoterme. Autocisterna-refrigerator, se diferențiaza prin aceea că, compresorul, blocul
condensatorului, vaporizatorul, filtru, receptorul și ventilul termoregulator sunt conectate ermetic
cu țevile din cupru și furtunul elastic rezistent la Freon. Autocisterna-refrigerator, se diferențiază
prin aceea ca instalația frigorifică lucrează cu agentul frigorific R-134a. Autocisterna-refrigerator,
se diferențiaza prin aceea că dirijarea instalației frigorifice se realizează din cabina automobilului
prin intermediul blocului electronic. Autocisterna-refrigerator, se diferențiază prin aceea că
capilarele din cupru ale vaporizatorului, sunt fixate prin sudură de suprafata exterioară de fundul
cisternei.

Figura 3 - Transportor-refrigerator

1.5 Transportor-refrigerator B.I. nr.94015044 RU


Transportorul refrigerator se referă la tehnica frigorifică și este legat de păstrarea
produselor ușor alterabile în timpul transportării și depozitării. Invenția permite intensificarea
procesului de racire, micșorează pierderea de masă a produselor alimentare, de a crea o
temperatură constantă pe întreg spațiul.

Coala
Container-Refrigerator
Mod Coala № document. Semnat Data 5
Transportorul refrigerator are un corp izotermic. Compresorul lucrează de la motorul
automobilului, sistema de țevi conductoare, organele de blocare și de reglare, pulverizatorul, țeava
cu vîrtej, unită consecutiv cu acumulatorul și spațiul interior al corpului, care are suprafața
perforată, instalată cu un spațiu față corp. În timpul funcționării motorului, compresorul dă aer
comprimat la intrarea in țeava cu vîrtej, unde se divizează în aer cald și rece, în dependență de
necesitate se transmite în accumulator și în spațiul interior al corpului, răcindu-l și încălzindu-l, în
același timp din corp are loc selectarea aerului la intrarea in compressor. Este posibil lucrul
sistemului și de la un compresor staționar.

Coala
Container-Refrigerator
Mod Coala № document. Semnat Data 6

S-ar putea să vă placă și