Sunteți pe pagina 1din 4

ASOCIAȚIA GENERALĂ A CADRELOR DIDACTICEDINROMÂNIA

,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”
Andrășești, Str. Mihalache Georgescu ,Nr.9, Județul Ialomița,C.I.F.31247362
Cont : RO17RZBR0000060015399516, RAIFFEISEN BANK Slobozia, www.dascalimearomana.ro

❖ Titlul proiectului educațional : REVISTA INTERNAȚIONALĂ ,,SELF


MANAGEMENT”, Revistă internațională de management, teorie, practică și cultură
educațională a cadrelor didactice române din țară și de peste hotare

❖ Apariţia revistei: lunar și ediții speciale

❖ Categoria în care se încadrează: educaţie pentru dezvoltare profesională și


personală

❖ Organizator: AGCDR ,,Dăscălimea Română”

❖ Coordonator proiect: Profesor GĂLBENUŞ VICTORIANA APRILIA

❖ Parteneri / colaboratori:
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa
• Casa Corpului Didactic Ialomiţa
• Institutul de Cercetari, Politici si Evalure in Educatie- APDP
• Asociația Profesorilor din Învățământul Preuniversitar din București
• Asociația Învățătorilor Ialomițeni
• Filiala Argeș a AGCDR ,,Dăscălimea Română”
• Filiala Bihor a AGCDR ,,Dăscălimea Română”,
• Filiala Constanța a AGCDR ,,Dăscălimea Română”,
• Filiala Călărași a AGCDR ,,Dăscălimea Română”,
• Filiala Caraș - Severin a AGCDR ,,Dăscălimea Română”,
• Filiala Mureș a AGCDR ,,Dăscălimea Română”,
• Filiala Vrancea a AGCDR ,,Dăscălimea Română”,
• Filiala Mehedinți a AGCDR ,,Dăscălimea Română”,
• Școala Gimnazială ,,Sf. Andrei”, Slobozia, Ialomița
• Școala Gimnazială Nr.1 Petreu, județul Bihor
• Grădinița cu Program Prelungit ,,Rostogol”, Călărași, județul Călărași

❖ Echipa de proiect:
• Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU
• Lect.univ.dr. Adina Mihaela CHIRIMBU
• Voica TACHE, profesor Slobozia, Ialomița
• Julieta Marioara RADU, profesor Ograda, Ialomița
• Natalia CUREA, dr. profesor Chișinău, Republica Moldova
• Liliana AGAPIE, profesor Slobozia, Ialomița,
• Maria POPESCU, profesor Slobozia, Ialomița
• Cristian HOAGHEA, profesor Pitești, Argeș
• Nely – Cornelia NISTOR, profesor Tg - Ocna, Bacău
• Petrina – Ortansa PĂCURICI, profesor Tg - Ocna, Bacău
• Alexandra VIDU, profesor București
• Natalia COROIU, profesor Oradea, Bihor

1
• Lucia PUȘCAȘ, profesor Petreu, Bihor
• Daniela POTOCEAN, profesor Reșița, Caraș – Severin
• Nicoleta MARCU, profesor Reșița, Caraș – Severin
• Elena POPESCU, profesor Călărași, Călărași
• Viorica DINU, profesor Călărași, Călărași
• Raluca -Anca VSILIEV, profesor Constanța, Constanța
• Cătălina - Magdalena PEGULESCU, profesor Dej, Cluj
• Ecaterina JALBĂ, profesor Tecuci, Galați,
• Adina – Cristina IOSIF, profesor Baia Mare, Maramureș
• Alin - Marius MIHĂILESCU, Târnăveni, Mureș
• Luminița – Mariana MIHĂILESCU, Târnăveni, Mureș
• Alina PETREA, profesor Focșani, Vrancea
• Ionela Rodica CĂMPEANU, jurist București
• Ariana -Elena Gălbenuș, student UPB
• Daniel – Marian Dumitru, student UPB

❖ Referenți științifici:
• Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU
• Lect.univ.dr. Adina Mihaela CHIRIMBU
• Prof. Dr. Natalia CUREA, Chișinău, Republica Moldova
• Prof. drd Cristian HOAGHEA, Pitești Argeș
• Prof. drd Lucia PUȘCAȘ, Petreu, Bihor
• Prof. Victoriana Aprilia Gălbenuș - Ialomița
• Dr. Lector Maria DONCA, Oradea, Bihor
• Jurist Ionela Rodica CÂMPEANU, București

❖ Argument:
Ideea revistei a fost lansată în cadrul întâlnirilor cu profesorii români din țară și de peste hotare,
la școliile de vară ale profesorilor organizate de AGCDR ,,Dăscălimea Română” și a fost
îmbrăţişată de întregul Consiliu Director şi de către membrii ei fondatori.
Numele revistei am convenit să fie ,,SELF MANAGEMENT” şi dorim a fi o platformă
didactică, cu resurse didactice deschise pentru elevi și profesori, pentru promovarea bunelor practici
ale profesorilor.
Revista va apărea lunar, în format electronic, pe site-ul asociației și în format letric pentru
edițiile speciale.
Sunt invitaţi să publice articole toţi colegii învăţători, educatoare, profesori, membri ai
asociaţiei, precum şi toţi simpatizanţii AGCDR ,,Dăscălimea Română”, din țară și de peste hotare.

❖ Scopul:
Formarea continuă a profesorilor români din țatră și de peste hotare, în direcţia implementării
modernului şi eficientului în activitatea profesională şi personală.

❖ Obiective:
a) Promovarea atitudinilor pozitive a demersurilor novatoare, purtătoare de valenţe noi, europene,
privind problemele actuale ale educaţiei contemporane.
b) Realizarea unei platforme didactice, cu resurse didactice deschise pentru elevi și profesori,
pentru promovarea bunelor practici ale profesorilor.
c) Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice implicate în acest demeres educativ.
d) Cunoaşterea de către întreaga comunitate europeană a acţiunilor desfăşurate de AGCDR
,,Dăscălimea Română”, organizaţie nonguvernamentală.
e) Sprijinirea asigurării calităţii în învăţământul românesc contemporan.
f) Ridicarea prestigiului şcolii românești şi a dascălului român.

2
❖ Grupuri ţintă:
❖ Personalul didactic român de îndrumare și control, personalul didactic de predare și personalul
auxiliar din învățământul românesc și european.

❖ Resurse:
a) resurse materiale: site-ul Asociației, consumabile, laptopuri, imprimante;
b) resurse umane: cadre didactice și alți colaboratori voluntari din alte domenii de activitate;
c) resurse financiare: donaţii, sponsorizări etc.

❖ Graficul activităților 2020/2021:

Nr. Denumirea Perioada Data Tema Cine răspunde


crt. activității desfășurării evanimentului
1. Revista ,,SELF 15.10 – 10.11 15 noiembrie 2020 Managemantul clasei Ionela – Rodica
MANAGEMENT” 2020 de elevi într-o ,,Altfel de CÂMPEANU
Nr.1/noiembrie 2020 școală” Victoriana Aprilia Gălbenuș
Julieta Marioara RADU
Voica TACHE
Ariana -Elena GĂLBENUȘ
Daniel – Marian DUMITRU
2. Revista ,,SELF 18.11 – 10.12 15 decembrie 2020 Proiectarea didactică Ionela – Rodica
MANAGEMENT” 2020 în sistem online, hibrid, CÂMPEANU
Nr.2/decembrie 2020 față în față. Natalia COROIU
Lucia PUȘCAȘ
Daniela POTOCEAN
Nicoleta MARCU
Ariana -Elena GĂLBENUȘ
Daniel – Marian DUMITRU
3. Revista ,,SELF 18.12.2020 – 15 ianuarie 2021 Strategii didactice Ionela – Rodica
MANAGEMENT” 10.01.2021 utilizate la orele de curs CÂMPEANU
Nr.3/ianuarie 2021 pe timp de pandemie Nely – Cornelia NISTOR
Petrina – Ortansa
PĂCURICI
Alexandra VIDU
Ariana -Elena GĂLBENUȘ
Daniel – Marian DUMITRU
4. Revista ,,SELF 18.01 – 15 februarie 2021 Evaluarea: de la Ionela – Rodica
MANAGEMENT” 10.02.2020 evaluare inițială la CÂMPEANU
Nr.4/ februarie 2021 evaluarea finală. Elena POPESCU
Viorica DINU
Raluca -Anca VSILIEV
Ariana -Elena GĂLBENUȘ
Daniel – Marian DUMITRU
5. Revista ,,SELF 18.03 – 15 martie 2021 Activitățile extrașcolare Ionela – Rodica
MANAGEMENT” 10.04.2020 în condițiile școlii pe CÂMPEANU
Nr.5/ martie 2021 timp de pandemie. Liliana AGAPIE
Maria POPESCU
Ariana -Elena GĂLBENUȘ
Daniel – Marian DUMITRU
6. Revista ,,SELF 18.03 – 15 aprilie 2021 Opționalul Ionela – Rodica
MANAGEMENT” 10.04.2020 CÂMPEANU
Nr.6/ aprilie 2021 Cătălina - Magdalena
PEGULESCU
Ecaterina JALBĂ
Adina – Cristina IOSIF
Ariana -Elena GĂLBENUȘ
Daniel – Marian DUMITRU
7. Revista ,,SELF 18.04 - 15 mai 2021 Comunicarea școală - Ionela – Rodica
MANAGEMENT” 10.05.2020 familie CÂMPEANU
Nr.7/ mai 2021 Alin - Marius
MIHĂILESCU
Luminița –
Mariana MIHĂILESCU
Alina PETREA
Ariana -Elena GĂLBENUȘ
Daniel – Marian DUMITRU
8. Revista ,,SELF 18.05- 15 iunie 2021 Învățarea, recapitulare, Ionela – Rodica
MANAGEMENT” 10.06.2021 evaluare prin fișe de CÂMPEANU

3
Nr.8/iunie 2021 lucru, joc etc Victoriana Aprilia Gălbenuș
Julieta Marioara RADU
Voica TACHE
Ariana -Elena GĂLBENUȘ
Daniel – Marian DUMITRU
9. Revista ,,SELF 18.06 – 15 iulie2021 Învățarea, evaluare prin Ionela – Rodica
MANAGEMENT” 10.07.2021 joc și fișe de lucru CÂMPEANU
Nr.9/iulie 2021 Victoriana Aprilia Gălbenuș
Julieta Marioara RADU
Voica TACHE
Ariana -Elena GĂLBENUȘ
Daniel – Marian DUMITRU
10. Revista ,,SELF 18.07 – 15 august 2021 Proiecte/ programe Ionela – Rodica
MANAGEMENT” 10.08.2020 pentru școala de vară CÂMPEANU
Nr.10/august 2021 Victoriana Aprilia Gălbenuș
Julieta Marioara RADU
Voica TACHE
Ariana -Elena GĂLBENUȘ
Daniel – Marian DUMITRU

❖ Rezultate scontate:

• Revistă online cu accesibilitate imediată, cu materiale de calitate, care să respecte standardele


profesionale românești în context european și care să reprezinte repere didactice în activitatea
profesională.
• Promovarea tendințelor de digitalizare atât la nivelul proiectării activităților la clasă, sau la nivelul
activităților educaționale complementare, cât și în contextul serviciilor pe care școala le oferă –
înscrieri la examene, baze de date interconectate, informații, pagini de prezentare a ofertelor
educaționale, analize, comparații, interpretări din perspectiva managerilor educaționali.
• Accesul profesorilor la informații de calitate din domeniu, prin publicarea informațiilor despre
lecțiile interactive, prezentări de proiecte educaționale, teste de evaluare în variante digitale,
utilizarea aplicațiilor educaționale sau a platformelor digitale.
• Crearea unor rețele și comunități de prezentare practică, axate pe experiențele de învățare,
competențele specifice din domeniu, în scopul de a crea un trend de utilizare a noii tehnologii
digitale în vederea împărtășirii experiențelor practice, modern și temeinice.
• Promovarea valorilor de bază ale unei societăți axate pe învățare: caracterul cuprinzător,
încrederea, diseminarea, comunicarea și cooperarea.
• Încurajarea reunirii experiențelor fiecărui cadru didactic, pentru a permite progresul tuturor.
• Facilitarea inițiativelor de învățare experiențială, împărtășind cunoașterea dobândită prin proiecte
promițătoare, în beneficiul tuturor, creând ecosisteme moderne de învățare, stimulând cercetarea
pentru educație, reinventând și îmbogățind formarea continuă, prin susținerea cadrelor didactice
într-un efort de perfecționare progresivă și eficientă.
• Promovarea creativității cadrelor didactice, adaptabilității, gândirii critice, empatiei, emoțiilor
constructive și comunicării interculturale.

❖ Contact:
www. dascalimearomana.ro
dascalimeaproiecte@gmail.com