Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT EDUCATIV

DIRECTOR,

PROF. MATEI CARMEN MIHAELA

COORDONATORI PROIECT:

Prof. înv. primar. : Costan Ionela Alina


Prof. înv. primar. : Coruț Raluca
Înv.: Artenie Vasilica

MOTTO:
,,Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la
nevoie, cu jertfă.”
Mihail Sadoveanu

Argument

Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru
că ea are o semnificaţie istorică deosebită. Unirea realizată în 1918
este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru.
Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al
poporului nostru, pentru realizările istorice şi culturale, precum şi
pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile
sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm
cu ocazia acestui eveniment.
Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi
strămoşii noştri tot la fel cum este obligatoriu ca să-şi cunoască
familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai
îndepărtate.
Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte
pe teme de istorie, ocazie cu care insuflăm copiilor sentimente de
dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul
român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti,
pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor
oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară.
TITLUL PROIECTULUI: „1 Decembrie 2018 – Centenaru Marii Uniri”

LOC DE DESFĂŞURARE: ȘCOALA GIMN. ” C-TIN TOMESCU” – PLEȘEȘTI


STRUCTURA VALEA GLODULUI
- sălile de clasă

DURATA : 2 săptămâni (19 noiembrie 2018 – 3 decembrie 2018)

GRUPUL ŢINTĂ: 36 de elevi ai claselor: P, I, a II-a, a III-a și a IV-a

PARTENERII PROIECTULUI: Părinţii elevilor


Directorul şcolii: prof. Matei Carmen Mihaela
Consilier educativ: prof. Lupașcu Daniela
Prof. de istorie: Crăciun Ioan
Prof. înv. preșcolar: Stolnicu Cătălina

OBIECTIVE CADRU:

 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc


portretul spiritual al poporului român;
 Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor strămoşilor noştri şi
mândria faţă de trecutul istoric al acestor meleaguri şi oameni ;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv cu noi cuvintele întâlnite în


textele studiate;
 să recepteze textul citit, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive
şi estetice ale acestuia;
 să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit;
 să manifeste afecţiune faţă de poporul nostru, limba română, strămoşii
noştri;
 să identifice regiunile țării
 să utilizeze metode simple metode şi unelte simple în realizarea activităţii
practice propuse;
 să intoneze cântecele acompaniaţi de invatatoare;
 să acompanieze ritmic cântecele;
 să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a răspunde la diferite
ritmuri;
 să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare;

RESURSE:

UMANE: cadre didactice, părinţi, elevii claselor P-IV ai școlii Osoi și elevii clasei
a III-a ai școlii Valea Glodului.

MATERIALE: machete cu imagini reprezentând unirea, planşe cu figuri istorice


din zona noastră și nu numai, steagul Tricolor, Stema Ţării, Harta României,
volume cu povestiri istorice, CD-uri cu filme istorice, CD-uri cu muzică patriotică,
CD-Player, culori, hârtie creponată.

METODE, TEHNICI ŞI PROCEDEE:


Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea,
munca independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia.

EVALUAREA
Prezentarea unui program artistic dedicat Zilei Naţionale a României.
Portofoliul proiectului
Programul activităţilor

Nr. Loc de
Activitatea Termen Responsabil
crt. desf
Să ne cunoaştem istoria ! 19.11. prof. înv.
1 * Lecturarea unor sala de clasă 2018 primar:
povestiri cu conţinut Costan Ionela
istoric: Alina
“Moş Ion Roată şi Unirea”, prof. înv.
“Moş Ion Roată şi Cuza Vodă”, după Ion primar: Coruț
Creangă Rluca
“Trăiască România dodoloaţă!”, după înv. Artenie
Lucian Blaga Vasilica

4 Evocarea evenimentului în picturǎ, sala de clasǎ 21.11. prof. înv.


realizarea unei expoziţii cu machete 2018 primar:
realizate de elevi. Costan Ionela
Alina
prof. înv.
primar: Coruț
Rluca
înv. Artenie
Vasilica
2 Confecţionarea salǎ de clasǎ 22.11. prof. înv.
de steaguri şi 2018 primar:
de ecusoane Costan Ionela
Alina
prof. înv.
primar: Coruț
Rluca
înv. Artenie
Vasilica
3 Mândria de a fi român sala de clasǎ 23.11 – prof. înv.
*Învǎţarea unor cântece şi poezii 26.11. primar:
2018
dedicate zilei de 1 Decembrie Costan Ionela
Alina
prof. înv.
primar: Coruț
Rluca
înv. Artenie
Vasilica
5 România – ţară de flori sala de clasă 27.11. prof. înv.
*Realizarea unor lucrări din materiale 2018 primar:
sintetice – hârtia. Costan Ionela
Alina
prof. înv.
primar: Coruț
Rluca
înv. Artenie
Vasilica
6 În zi de sărbătoare Sala de 28.11. prof. înv.
*Prezentarea unui program artistic clasă 2018 primar:
închinat Zilei Naţionale Costan Ionela
* Prezentarea unor cântece şi Alina
poezii(Program artistic) prof. înv.
primar: Coruț
Rluca
înv. Artenie
Vasilica
7 1 Decembrie- Sărbătoarea românilor Sala de 29.11. prof. înv.
* Participarea la activităţile desfăşurate clasă 2018 primar:
la nivelul şcolii. Costan Ionela
Alina
prof. înv.
primar: Coruț
Rluca
înv. Artenie
Vasilica
prof. Crăciun
Ioan

DIRECTOR, CONSILIER EDUCATIV,

PROF.
MATEI PROF.
CARMEN MIHAELA LUPAȘCU DANIELA