Sunteți pe pagina 1din 3

Vanovscaia Vera11:36

2=2

(1+sqr(4))*3

a mod i + sqrt(1)

(a>8) and (2 > a mod 2+1)

Vanovscaia Vera11:38

a:=1; b:=20;

If (a+10)>(b*b) then begin write (a,b); write(2*a); writeln(b+10); end else begin writeln(a+b); write(2*a);
write(3*b); writeln(2*a+3*b);end;

Vanovscaia Vera11:41

s:=100;

for i:=1 to 5 do begin

s:=s+2*i; write(s,’ ‘);end;

Vanovscaia Vera11:44

n:=5;

for i:= 1 to n do

begin writeln;

for j:=1 to i do

write(i); end;

Vanovscaia Vera11:45

22

333

4444

55555
Vanovscaia Vera11:47

(x+2)/(x-5), pentru x>0

Y= √(x*x-811) pentru x<0

0, pentru x=0, valorile variabilei reale x se citesc de la tastatură

14.Ștefan Josanu-C-201111:50

puteți să partajați ecranul vă rog?

Vanovscaia Vera11:55

program p6;

var x:integer; y:real;

begin

writeln('introdu x');readln(x);

if (x>0)and (x<>5) then y:=(x+2)/(x-5)

else if x<-8 then y:=sqrt(x*x-81)

else if x=0 then y:=0;

if (x=5) or ((x>-9) and (x<0)) then writeln('y nu e determinat')

else writeln('y=',y:0:3);

end.

Vanovscaia Vera11:59

de la tastatura se citesc a, b - numere intregi. De afisat la ecran cel mai mare divizor comun a lui a si b si
de afisat la ecran divizoprii pari ai numarului a

si suma divizorilor numarului b

Vanovscaia Vera12:16

program p9;

var a,b,s,i,c:integer;

begin writeln('introdu a,b'); readln(a,b);

repeat
if a>b then a:=a-b else b:=b-a;

until a=b;

writeln('CMMDC=',a);

for i:=1 to a do begin c:=a mod i;

if (c=0) and (i mod 2 =0) then write(i, ' '); end;

s:=0; writeln;

for i:=1 to b do

if b mod i=0 then s:=s+i;

writeln('s=',s);

end.