Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 1.

Noţiuni generale despre Sisteme de Reglare Automată (SRA)

Fişa suport 1.3. Rolul elementelor componente

 Elementul de comparaţie (EC) are rolul de a compara permanent mărimea de


ieşire a instalaţiei tehnologice cu o mărime de acelaşi fel cu valoare prescrisă
(considerată constantă), rezultatul comparaţiei fiind semnalul de eroare ε
(abaterea); este de regulă un comparator diferenţial;

 Regulatorul automat (RA) are rolul de a efectua anumite operaţii asupra mărimii ε
primită la intrare, respectiv are rolul de a prelucra această mărime după o anumită
lege, numită lege de reglare, rezultatul fiind mărimea de comandă Xc aplicată
elementului de execuţie;

 Elementul de execuţie (EE) are rolul de a interveni în funcţionarea instalaţiei


tehnologice pentru corectarea parametrilor reglaţi conform mărimii de comandă
transmise de RA;

 Instalaţia tehnologică (IT) este în cazul general un sistem supus unor acţiuni
externe numite perturbaţii şi acţiunii comenzii generate de RA, a cărui mărime de
ieşire este astfel reglată conform unui program prescris;

 Traductorul (Tr) este instalat pe bucla de reacţie negativă a SRA, şi are rolul de a
transforma mărimea de ieşire a IT, de regulă într-un semnal electric aplicat EC;

 Convertorul electro/pneumatic sau pneumo/electric (CONV I/P sau P/I) are


rolul de a converti semnalul obţinut la ieşirea RA într-un semnal de altă natură
fizică, necesar pentru comanda EE, atunci când acestea sunt diferite; dacă
semnalul de la ieşirea RA şi cel necesar pentru comanda EE sunt de aceeaşi
natură fizică, atunci convertorul poate să lipsească;

12