Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAłIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”

LOGICĂ ŞI ARGUMENTARE
PROPOZIłII COMPUSE
I. Forma iniŃială a argumentului

„ViaŃa fericită este, se pare, cea comformă cu virtutea. Or, comformă cu virtutea este o
viaŃă ce presupune eforturi serioase şi nu una petrecută în joc. Şi trebuie să spunem că
lucrurile serioase sunt superioare celor vesele şi amuzante, iar activitatea cea mai serioasă
aparŃine totdeauna părŃii celei mai elevate din om şi omului cel mai elevat.
Prin urmare, activitatea a ceea ce este mai elevat este ea însăşi superioară şi deci cea mai
aptă să aducă fericirea.” (Aristotel, Etica Nicomahică)

II. Formalizarea argumentului:

O viaŃă este fericită dacă şi numai dacă este virtuoasă. (p≡q)


O viaŃă virtuoasă implică eforturi serioase şi lipsa jocului. (q→(r&s))
Dacă poŃi întreprinde o activitate serioasă atunci ai o viaŃă fericită. (r→p)

III. Formula argumentului:

[(p≡q)&(q→(r&s))]→(r→p)

IV. Tabel de adevăr:

p q r s p≡q r&s q→(r&s) (p≡q)&(q→(r&s)) r→p [(p≡q)&(q→(r&s))]→(r→p)


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

V. Stabilirea validităŃii:
Această propoziŃie compusă reprezintă o tautologie întrucât este adevărată indiferent de
valorile de adevăr ale componentelor sale.

Brezoiu Gabriel
Clasa a IX-a J