Sunteți pe pagina 1din 8

ACTIVITATEA NR.

2-

Operații cu numere naturale, raționale și reale

Grupul țintă: elevii claselor VI-VII


Competență vizată: Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea operațiilor cu numere reale.

Materialul propus cuprinde fișe de lucru și teste în vederea evaluării cât mai obiective a cunoștințelor, a
valorilor și atitudinilor, a deprinderilor și competențelor dobândite de elevi pe parcursul unităților de învățare
legate de mulțimea numerelor reale, în conformitate cu programa școlară, cu standardele de evaluare, respectiv
nevoile de învățare ale elevilor.
Fișa nr. 1
1).Calculați 1 + 2 + 3 + 4+ 5 + 6 + 7+ 8 + 9 + 10, asociind convenabil termenii.
Calculați S = 1 + 2 + 3 + ........ + 2007.
2) Scrieți pe 16 si 25 ca sumă de numere impare .
3) Calculați cât mai simplu:
101• 100 + 102 • 100 - 99 •100
2571• 99 + 2571•98 + 2571• 3
1771 • 51 + 1771 • 49 – 1771• 100 .
4) Aflați x dacă x•a + x •b = 72 și a + b = 9.
5) Dacă a + b = 15 și b + c = 23, calculați a + 2•b +c.
6) Calculați 2•a + 9•b + 3•c, dacă a + 3•b = 35, b + c = 17.
Fișa nr. 2
1) Completați șirul cu încă 7 termeni 3 , 6 , 9 , 12 , ................................................................................
2) Calculați 33225 : 25, 1764 : 4, 1521 : 11.
3) Un cumpărător cumpără dintr-o piață agroalimentară 3 saci de cartofi de 50 kg, 1 sac de ceapă de 15kg,
7 pungi de zahăr de 1 kg fiecare, 2 pungi de orez de 1kg și un sac de 25 kg de făină.
Câte kg de alimente a cumpărat?
4) Aflați numărul natural care împărțit la 7 dă câtul 11 și restul 2.
5) Aflați numărul natural care împărțit la 11 dă câtul cât triplul împărțitorului, iar restul cu 6 mai mic
decât împărțitorul.
6) Suma a două numere naturale este 21. La împărțirea lor se obține câtul 2 și restul 3. Aflați numerele.
Fișa nr. 3
1) Calculați pătratul următoarelor numere: 17 , 19 , 23 , 13.
2) Calculați cubul următoarelor numere: 6 , 8 , 11.
3) Comparați: 5102 si 5201 , 311 și 317 , 1612 și 323, 951 și 2717, 710 și 1110, 112007 și 132007.
4) Calculați: 20070 + 20081, 72 – 52 , 162 - 122,
50 + 51 + 52 + 53 + 54, 5•25 - 3•24 + 4•23 – 12,
3 6
(4 + 6) – ( 5 – 3) , ( 12 + 22 + 32 + 42 )2 - 12•22•3242,
{[( 32 + 42)2 : 25 ]2 – 34 - 52 } : 173.
5) Scrieți sub forma unei singure puteri:
20 • 21 • 22 • 23 2100 : (211 • 222 • 233 ) (26)5 • (2 3)5
51 • 5 3 • 55 (335 : 3 31 ) • ( 3 37 : 329 ) (72)5 • (72)3
6) Calculați:
2 + 7 •[ 22 • 23 + 610 : ( 28 • 310 )] : 9; 36 + 4 •[ 144 : (22 • 3) + 43 – 52] : 32 .
2007 2007
7) Calculați ultima cifră a numerelor: 2 ,3 , 52007 , 72007.
8) Scrieți numărul 30 ca sumă de pătrate perfecte.
9) Scrieți numărul 99 ca sumă de cuburi perfecte.
1
Fișa nr. 4
1) Rezolvați:
510 + { 5•[9600 : 30 - 15 •(54 : 9) ]}; 27 : 3 •(250 – 375 : 15 ) - 27•15
564 : {90 + 96 : [ 6 – (125 :5 +7):3 ]• 4}; 6 + 2•[ (2•53 - 23•54: 33 + 2•5) :22].
2) Dacă a = 53- 43 și b = 32 – 22, calculați a + b.
3) Aflați x din egalitățile:
___ __ __ __ ___ ___
3x1 +234 = 555 , x1 +1x1 = 142 , x0 + xx0 + xxx0 = 1230
4) Aflați x din egalitățile:
(8 + 3 •x ) • 14 – 30 = 1762 1 + { 2 •[ 3 + ( x -4) •5] :6}•7 = 8
{ [ ( x +5)•5 +5 ]•5 +5}•5 +5 = 1505
Fișa nr. 5
1. Calculaţi:

2

a) 4   7   
c) 2 6   6   
e) 3 2  10 3    
g) 3 3  2 2  5 5 

b)  3  8 
d) 2 3   3  f) 2 5  5   4 3  h) 7 2   3 5 

3
2. Să se calculeze:
 
a) 2 5  3  7 5  5 5  6 5 d)  5  7    4  2    10  2 5   2 7
b) 3 5  2   6 5  2 5   4 5   5 5  5 
e)  2  3   2 2  2   3  2   2  1
c)  2  1   3  2   6  2   1 2 

f)  3  1  2  1  5  2   2  6  2  3  1  5  1  6  3   10

g)  3  2 3  4 3    1 3    3  1  3  1   3 3  9 
3. Calculaţi:
a) 2:
1
d)
1  1 
:
g) 6 2 : 2 2 
j) 4 6 : 2 3 
2 5 

5  
h) 6 2 : 2 2  k) 4 6 : 2 6
 1
b)  3 :   
 4

e) 5 6  2 2 : 2  i) 4 6 : 3 : 2 l)

1
f) 8 
2  10 3 : 4 2  5 3 
c) 7 :
7 2 
2 3 3 : 2 2 3 3 
4. Să se efectueze:

4
a) 18  5 50  6 8 e) 56  2 7 g)
b)
c) 3 2  50  32  27
h) 4 3  0, (3) 27  1, 4 75  2 6  3 2  4
d) 18  12
3
f)
: 2  
3 147  48 
14  28  7  14 
80  75  125 5.
 9Comparaţi
5 numerele x şi y ştiind că:  2 
 5  5
  
a) x  2 2  5  3 2  2  4 2   2   y
; 5 5 
8  
 5  10 5  5 5 2 

b) x  9  3 5   3 5  2  
5  1 1 2 5 ; y   50  2 15  4 10  : 5  10
6. Ordonaţi crescător numerele: 2 5 ;3 2 ;4 2 ;3 5 ;2 13 ;5 7 ;11;2 30 .
Fișa nr. 6
OPERAȚII CU NUMERE RAȚIONALE

1) a) {150-[18-(16∙7-144):16]∙9}:15 . b) {110-[17-(18∙6-150):14]∙8}:25 .
c) 12∙{15+[(288:12-50):13-9]:7}.
2) a) {10,2-[4,84-(0,25∙1,16-1,09):5]:25}:125. b) {2,89-[4,24-(1,25∙0,16-1,4):2]:4}:8.
c) {16,01-[(0,231:0,15-1,03):3-1,88]:9}:27.
3) a) 0,1∙[1,5∙(1,25∙0,4-9,23:7,1)+0,2] . b) 0,3∙[0,01∙(3,9:2,6-1,4∙2,5)-0,08].
c) [0,5∙(0,12∙1,5-70,2:0,45)+0,91]:11.
4) a) 5∙{7,1∙[23,5-13,5∙(33,2∙4,5-150)]-22,5}. b) 6∙{2∙[6,9-3,5∙(135,3:24,6-106,5:14,2)]-30}.
2 19 3  9 5  4 2 9   4  3 15  3 5  3 9 4  
5) a)          ; b)        :   .
5  32 26 16 14  5 3 4   15  2 46  5 4  4 8 5  
60  4 8  7 7 36  1 7 11  10 
6) a) 121   21  35   2  30 ; b) 5   6   18  45   13 .
      
7) a) 0,(4)+1,(5)+5,(2)-2,(6); b) 15,(12)+23,(17)-7,(31).
8) Arătaţi că următoarele numere sunt naturale:
a) 0,(4)+1,(5)+1,(14)+0,(85). b) 15,(1)+4,(8)+3,(12)+0,(54)+0,(3).
Răspuns: 1) a) -2. b) -2. c) 120. 2) a) 0,08. b) 0,21. c) 0,6. 3) a) -0,1. b) -0,03. c) -7. 4) a) -3,2.
1 1 2 2 41 97
b) -13,2. 5) a) . b) . 6) a)  . b) . 7) a) . b) 30 . 8) a) 4. b) 24.
5 3 11 5 9 99
Fișa nr. 7
OPERAȚII CU INTERVALE
1. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:
a) – 1    1;5 A F b)     3;4 A F
 7
c)   1;3    1;3 A F d) (-∞;3]    ;  A F .
 2
2. Scrieți următoarele mulțimi ca intervale:
a) A xℝ/ 2 x 5; b)B={ zℝ /z>-3}; c) C zℝ/ z 2;
d) D tℝ /5 t 3; e) A=  x   /  4  x  5 .
3.Precizați cel mai mic număr întreg care aparține intervalului I dacă:
a)I=[-2;5); b)I=(-7;-3].
4. Precizați cel mai mare numar intreg care apartine intervalului I daca:
a)I=[-4;3); b)I=(-2;5].
5. Se dau intervalele de numere reale:
a) A =   4;4  și B =  0;5 b)A=(-1;7) și B=[5;9]; c)A=[-2;3) și B=(1;5].
Calculați : A  B; A  B; A - B; B – A.
6. Să se efectueze: a)   3;3   2;5 b)   3;3   2;5 c)   5;3   2;5
d) ( -1,7) [5,12] e) (-∞,3)\(0,∞) f) (-2,4 0,7) g) (-∞,5) (-3,∞).
7. Să se scrie ca interval mulțimea: M =  x   /  3  x  3 . Să se afle: M  N și M  Z , unde M este
mulțimea numerelor naturale și Z este mulțimea numerelor întregi .
8. Se consideră mulțimile A={ x Z /x [-2;6]} și B={ x ℝ / }
a) Scrieți mulțimea B sub formă de interval. b) Determinți cardA. c)Efectuați .
9. Se consideră D={x Z| x divide 24}
a) Enumerați elementele mulțimii D. b) Determinați Card de D. c) Efectuați:D Z.
Numele ...................................................
Prenumele ................................................
Clasa a V-a

Test

I. Completati rezultatele corecte


(5p) a) 2131 +245 = ...................
(5p) b) 333 - 39•3 – 12 • 3 = ...................
(5p) c) ( 20• 3 - 15•3) : ( 45 : 15 + 54 : 27) = ................
(5p) d) Catul impartirii numarului 781 la 11 este ...........
( 5p) e) 62 – 2 • 42 = ...................
(5p) f) Patratul numarului natural 19 este ..................

II. Incercuiti varianta corecta

(5p) 1) Daca x = 7 si a + b = 9 atunci x • a + x •b =

A) 81 B) 36 C) 63 D)16

(5p) 2) Rezultatul calculului (964 : 4 + 800: 8 • 7 – 65 •10 : 5 •3 + 2 •12) : 5

A) 200 B) 171 C) 93 D)181

(5p) 3) Valoarea lui x din egalitatea x + [ 3 + (3 • 2 – 1) ] = 15

A) 2 B) 7 C) 11 D) 0
___ ___
(5p) 4) Valoarea lui x din egalitatea 5x1 + x29 = 1300 este

A) 9 B) 11 C) 1 D) 7

(5p) 5) Valoarea calculului 30 + 330 + 3330 + 33330 este

A) 4 B) 7 C) 4444 D) 100001

III. Redactati pe foaia de test

(15p) 1) Ordonati crescator numerele 366 , 544 , 2110

(10p) 2) Calculati ultima cifra a lui 22007

(10p) 3) Daca a = [( 22 – 3) • 7 + 70] : 23 , b = (292 - 122•5) : 11 Calculati ab

Nota : Se acorda 10 puncte din oficiu


Numele ................................................................
Prenumele .........................................................
Clasa a V-a

Test

I. Completati raspunsurile corecte


(5p) 1) 2347 +2007 = ......................
(5p) 2) 7002 – 2007 = ......................
(5p) 3) ( 15 + 2) •11 = .....................
(5p) 4) 72 + 72 : 6 • 3 – 15 •3 = ......................
(5p) 5) 72 – 42 = ......................
(5p) 6) Restul impartirii lui 157 la 2 este ...........................

II. Incercuiti varianta corecta

(5p) 1) Daca a = 10 si b – c = 27 , atunci a•b -a•c =

A) 250 B) 270 C) 300 D)280

(5p) 2) Rezultatul calculului 53 - 42 - 31 - 2 este

A) 120 B)170 C) 425 D) 111

(5p) 3) Valoarea lui x din egalitatea (8 + 3•x )•14 – 30 = 1762 este

A) 40 B) 50 C) 70 D) 61
__ __
(5p) 4) Valoarea lui x din egalitatea x1 +1x =33 este

A) 2 B) 6 C) 7 D) 11

III. Redactati pe foaia de test

(15 p) Ordonati descrescator numerele 1310 , 515 , 2 35

(10p) Calculati ultima cifra a numarului 32007

(10p) Daca a = [ 72 – 52 – 23 ]2 b = (112 - 102 – 20 )2 calculati ab si ba

Nota : Se acorda 10 puncte din oficiu

S-ar putea să vă placă și