Sunteți pe pagina 1din 3

În cadrul săptămânii “Dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii”, am pregătit un material la disciplina

Științe ale naturii, având ca temă Micii fermieri. Lecția s-a bazat pe discuții despre animalele
domestice, adăpostul acestora, hrana și foloasele aduse omului, având drept scop consolidarea,
sistematizarea și verificarea cunoștințelor copiilor referitoare la animalele domestice.
Introducerea în activitate s-a realizat prin adresarea unui set de întrebări cu privire la
animalele domestice.
1. Care sunt animalele domestice?
2. Ce animale îngrijesc oamenii?
3. Unde trăiesc acestea?
4. Cu ce credeți că se hrănesc animalele domestice?
5. De ce cresc oamenii animale?
În continuare, le-am prezentat pe rând jetoane cu animale domestice, adăpostul acestora,
hrana și foloasele aduse omului.
Resursele utilizate în desfășurarea lecției: Jetoane cu animale domestice, adăpostul și hrana, foloasele lor, resurse
digitale, păpușa fermier.

 Identificarea animalelor domestice și a adăposturilor acestora


 Ce animal recunoști? Identifică animalul și denumește adăpostul lui!
Explicații: Se va organiza o vizită la o fermă sau la o gospodărie unde trăiesc animale domestice.

Preșcolarii vor observa animalele domestice și mediul lor de viață, vor recunoaște numele
fiecăruia. Copiilor de grupă mare (5-6 ani) le putem oferi o fișă pentru orientarea procesului de
observare în care să bifeze animalele identificate, să încercuiască adăposturile acestora, să pună în
corespondență animalul și hrana consumată.

 Identificarea animalelor domestice și a hranei lor


 Ce este și a cui hrană este? (joc de masă cu jetoane)
Explicaţii: Copilul numit de fermier vine la hambar, alege un jeton și răspunde la întrebarea Ce
este și a cui hrană este? și hrănește animalul identificat după hrană așezând jetonul în dreptul
lui.

 Identificarea animalelor domestice și a foloaselor acestora


 Piramida foloaselor (joc de masă cu jetoane)
Explicaţii: Copiii sunt invitați să meargă la măsuțe unde descoperă Piramida foloaselor.
Ei completează piramidele asociind foloasele cu animalele corespunzătoare.

În încheiere, pentru verificarea cunoștințelor am utilizat diverse jocuri, accesând platforma digitală
https://wordwall.net/ro.
Concluzii: În astfel de activități, copiii învață inițial prin experiență directă și își consolidează
cunoștințele despre animalele domestice, adăpostul acestora, hrana și foloasele lor în jocuri de
masă și jocuri digitale, în cadrul clasei sau acasă.

Material realizat de: Profesor itinerant și de sprijin CADAR ANA FLORINA și Profesor itinerant și de
sprijin COMAN MIHAELA