Sunteți pe pagina 1din 4

LABORATORUL 

4: RECRISTALIZAREA, SUBLIMAREA  pierderi  importante  de  substanta  care  ramâne  în  solutia  mama. 


Recristalizarea  se  prefera  în  multe  cazuri  pentru  purificarea 
 
substantelor  solide  deoarece  acest  proces  se  realizeaza  cu  usurinta 
din punct de vedere tehnic. 
Recristalizarea 
La recristalizare este foarte importanta alegerea solventului 
  cel mai potrivit. Eficienta recristalizarii depinde de urmatoarele : 
-  relatia  dintre  structura  chimica  a  substantei si  a 
Este operatia de laborator  cu  ajutorul careia  se poate realiza
solventului; 
purificarea  substantelor  chimice  solide,  obtinute  prin  sinteza  sau 
- diferenta de solubilitate a substant ei la cald si la rece; 
extrase din diferiti compusi naturali. 
-  punctul  de  topire  al  substantei  în  comparatie  cu 
Recristalizarea  unei  substante consta  în  dizolvarea  acesteia 
punctul de fierbere al solventului; 
sub  formaa  ei  bruta,  la  cald  într-un  solvent  potrivit,  purificarea  
- solventul sa nu reactioneze cu substanta de purificat; 
solutiei  prin  filtrare si  separarea  din  nou  a  substantei  din  solutie  sub 
- utilizarea unor solventi suficient de volatili pentru a  putea 
forma  cristalina,  prin  racire,  concentrare  sau  alta  metoda.  Cristalele 
fi îndepartati din substanta cristalina cât mai usor. 
obtinute  se  separa  de  solutia  mama  prin  filtare  sau  centrifugare si 
Recristalizarea  se  efectueaza  cu  atât  mai  usor  cu  cât 
apoi se spala. 
diferenta  între solubilitatea  la  cald si  la  rece a  substantei în  solventul 
Substantele  anorganice  sunt  de  obicei  impurificate  cu 
ales  este  mai  mare.  De  asemenea  este  preferabil  ca  punctul  de 
podusii  din  reactiile  secundare si  cu  substantele  initiale  neintrate  în 
fierbere  al  solventului  sa  fie  mai  scazut  decât  punctul  de  topire  a 
reactie. Pentru  separarea impuritatilor este necesara purificarea   prin 
substantei, altfel substanta se separa sub forma unui ulei. 
recristalizare,  deoarece  prezenta  impuritatilor  în  solutie,  determina 
Aparatura  necesara  operatiei  de  recristalizare  consta 
încetinirea  procesului  de  cristalizare,  favorizeaza  formarea  unor 
din: 
cristale impure,  rau formate si împiedica orientarea rapida si  regulata 
-  sursa  de  încalzire,  care  difera  în  functie  de  punctul  de 
a moleculelor substantei pe suprafata cristalului. 
fierbere  al  solventului  folosit.  Astfel  pentru  solventii  cu  puncte  de  
In mod ideal, substanta astfel obtinuta ar trebui sa  fie pura, 
fierbere  mai  mici  decât  80  se  foloseste  baia  de  apa,  iar  pentru 
impuritatile  ramânând  o  parte  pe  hârtia  de  filtru,  iar  altele  în  solutia 
solventii cu  puncte  de  fierbere  mai mari decît 90° se foloseste  sita de 
mama.  În  practica  însa,  pentru  a  ajunge  la  substanta  pura 
azbest,  baia  de  aer  sau  baia  de  ulei  –  încalzite  cu  ajutorul  plitelor 
(impuritatile  fiind  antrenate  partial  în  reteaua  cristalina),  este 
electrice; 
necesara  recristalizarea si  adesea  recristalizarea  fractionata.  Fata  de 
-vasul în  care  se  face dizolvarea substantei,  care  poate  fi  un 
alte metode de purificare a substantelor în stare solida, recristalizarea 
pahar Berzelius, un balon cu fund rotund sau un pahar Erlenmeyer; 
prezinta  avantajul  obtinerii  unor   produse  pure,  în  schimb  au  loc 
-  dispozitivul  de  condensare  al  vaporlior,  care  difera  in 

1
functie de temperatura  de  fierbere a solventului folosit. Astfel pentru  trecerea  de  solvent  fierbinte,  sau  prin  utilizarea  pâlniei  Buchner  cu 
solventii  cu  puncte  de  fierbere  mai  mari  decît  150°C  se  folosesc  pereti dublii. 
refrigerente  de  aer,  pentru  solventii  cu  puncte  de  fierbere  mai  mici  Dupa  filtrare si  spalarea  filtrului  cu solvent  fierbinte,  solutia 
decât 130°  se folosesc refrigerente de apa (Liebig, cu bule, cu spirala),  limpede  se  concentreaza  pâna  la  saturatie si  se  raceste  treptat  la 
iar  daca  solventul  nu  este  inflamabil  se  folosesc  refrigerente  temperatura  ambianta  iar  la  final,  daca  este  nevoie,  cu  amestecuri 
Ostrogovich;  racitoare. 
-dispozitivul  de  filtrare,  care  poate  fi  o  pâlnie  de  sticla  Spalarea  pe  filtru  se  face  dupa  întreruperea  vidului,  prin 
prevazuta  cu  un  filtru  cret  -pentru  filtrarea  la  presiune  normala-,  o  adaus  de  cantitati  mici  de  solvent  curat si  racit  urmat  de  tasarea 
pâlnie Buchner când e vorba de cantitati mari de substanta si o pâlnie  precipitatului  cu  ajutorul  unui  dop  de  sticla  sau  a unei  spatule.  Dupa 
Hirsch  cînd  e  vorba  de cantitati  mici de  substanta -pentru  filtrarea  la  efectuarea acestei operatii se face din nou legatura la vid, precipitatul 
presiune scazuta,o  pâlnie Buchner  cu  peretii dublii -pentru  filtrarea  la  se taseeza bine pe  filtru, se  scoate  pe o  sticla  de ceas  sau o  hârtie de 
cald.  filtru si se usuca. 
Modul  de  lucru:   substanta  de  recristalizat  se  introduce  în  In  cazul  întîrzierii  aparitiei  cristalelor  dupa  racire,  se  poate 
vasul  în  care  se  face  dizolvarea si  se  adauga  cantitatea  necesara  de  recurge  la  crearea  centrelor  de  cristalizare,  prin  însamântare - 
solvent  în  asa  fel  încât  solutia  sa  fie  concentrata  dar   nu  saturata  la  adaugarea  câtorva  cristale  din  substanta  respectiva - sau  prin 
temperatura  de  fierbere  a  solventului.  Petru  ca  recristalizarea  sa  frecarea peretilor paharului cu o bagheta de sticla. 
decurga  in  conditii bune, cantitatea  de  solvent necesara  se determina   
prin  tatonari prealabile, adaugând la început doar o mica  cantitate de  Practic: se recristalizeaza din apa NaCl, CuSO 4
·5H2 O si KNCl3 
solvent  (care  sa  acopere  complet  substanta),  aducând  amestecul  la    
fierbere si  adaugând  succesiv  mici  cantitati  de  solvent  pâna  ce  tot 
precipitatul se disolva, cu usurinta la fierbere (atentie cînd sa  lucreaza 
cu  substante  inflamabile).  Înainte  de  începerea  încalzirii  solutiei  i  se 
adauga  putin  portelan  poros,  care  împiedica  supraîncalzirile, 
determinând o fierbere uniforma a solutiei. 
In  cazul  filtrarii  la  presiunie  normala,  folosing  o  pâlnie 
obisnuita de  sticla, aoeaata poate fi mentinuta fierbinte  la etuva, sau 
când  solventul  nu  este  infamabil ,  cu  ajutorul  vaporilor  solventului 
(utilizând  un  pahar  Berzelius  mentinut  pe  o  plita  electrica  incalzita 
moderat).  In  cazul  filtrarii  la  preiune  scazuta  pe  pâlnie  Buchner 
.aceasta  ee  poata  încalzi  în  prealabil  prin  pastrarea  în  etuva,  prin 

2
Practic  :  se  va  purifica Sublimarea 
prin  sublimare  naftalina si  iod  peretii unui refrigerent Ostrogovich.  
elementar 
  Aparatul  pentru  sublimare  la  presiune  normala  poate  fi 
  compus  si  din  doua  parti  emisferice  slefuite,  cea  inferioara  servind 
Este  operatia  de  laborator  prin  care  o  substanta  cristalina  pentru  incalzirea  substantei  iar  cea  superioara  ca  refrigerent.  Cele 
este  transformata  direct  în  stare  de  vapori si  apoi  vaporii  (prin  doua emisfere în exterior sunt  tinute de un arc de otel. 
condensare) sunt adusi din nou direct în stare solida. 
Sublimarea  este  o  metoda  simpla  de  puriflcare  a 
substantelor solide,  dar se poate aplica numai  acelor substante solide 
care  au  o  tensiune  de  vapori  suficient  de  mare  la  o  temperatura 
relativ  scazuta.  Ea  permite  o  purificare  înaintata  a  substantelor 
 
sublimabile.  Cele  mai  simple  sublimatoare  de  vid  sunt  alcatuite  dintr-o 
Deoarece  timpul  de  sublimare  este  destul  de  îndelungat,  eprubeta  cu tub  lateral în  care  cu ajutorul  unui guconeu  este  asezata 
pentru  marirea  vitezei  de  sublimare,  este  foarte  importanta  o  eprubeta  mai  mica  cu  rol  de  condensator  pentru  vapori.  Racirea 
cunoasterea mai  multor  factori, si  anume  micsorarea  distantei  dintre  eprubetei  interioare  se  face  prin  umplerea  ei  cu  apa  rece,  sau  prin 
suprafata  de  volatilizare si  cea  de condenasare,  efectuarea  sublimarii  circularea de  apa  rece prin intermediul  unor tuburi de sticla necesare 
într-un  slab  curent  al  unui  gaz  inert  care  sa  antreneze  vaporii  în  alimentarii si evacuarii ei. 
spatiul de condensare, marirea suprafetei de sublimare. 
In  functie  de  rezistenta  la  temperaturi  mai  ridicate si  de 
tensiunea  de  vapori  a  substantelor  care se  supun  fenomenului  de 
sublimare,  operatia de  sublimare se efectueaza  la  presiune obisnuita 
sau la presiune scazuta. 
Aparatura  utilizata  în  laborator  este  simpla.  Ea  poate  fi   
 
alcatuita  dintr-o  capsula  de  sticla  sau  portelan,  sau  dintr-o  sticla  de 
Pentru  efectuarea  sublimarii  în  vid  se  utilizeaza  aparatul 
ceas care  se  acopera  cu  o  pîlnie  conica  de   sticla  (astupata  cu  dop de 
prezentat în figura   Substanta se introduce  în  partea inferioara a 
vata  sau  hârtie  de  filtru),  ce  serveste  condensarii  vaporilor.  Între 
aparatului.  Dupa  aplicarea  vidului  se  ridica  treptat  temperatura 
capsula si  pâlnie  se  aseaza  o  hârtie  de  filtru  perforata  care  permite 
substantei,  pâna  ce  are  loc  sublimarea  substantei  pure  pe  peretii 
trecerea vaporilor sublimati si colactarea substantei. 
condensatorului,  de  unde  este  colectata  cu  ajutorul  unei  spatule. 
Incalzirea  substantei  se  mai  poate  face într-un  pahar,  balon 
Acest  aparat  este  prevazut  cu slif  la  contactul  dintre  vasul   de 
cu  fund  plat  sau  flacon  Erlenmeyer,  iar  condensarea  vaporilor  se 
sublimare si refrigerent. 
poate  face pe  peretii  unui  balon  Wurtz racit cu  apa în  interior sau  pe 

43

S-ar putea să vă placă și