Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Data: 23 aprilie 2019


Clasa: VA
Profesor: Lefter Tatiana
Disciplina: Geografia
Tema: Populația Terrei. Rasele umane.
Tipul lecției: de însușire a noilor cunoștințe

Subcompetențe: Aprecierea aspectelor sociale, civice şi culturale ale spaţiului geografic la


nivel local, regional şi global.

Obiective operaționale:
Să definească noțiuni geografice: densitatea populației, rasă umană, popor utilizând
dicționarul și manualul
Să analizeze tabelul și harta geografică pentru a identifica teritriile cu densități mari, mici
Să distingă principalele trăsături ale raselor umane și să le identifice pe hartă

Resurse material: Manualul șoclar de cl. a V-a, Harta fizică a lumii, Harta repartiției și
densității populației, atlasul geografic, imagini cu reprezentanți ai raselor umane

Activități de predare-învățare: conversația euristică, exerciții pe hartă de identificare a


regiunilor dens și slab populate, a răspândirii raselor umane, studierea textului din manual,
lucru cu harta, Metoda Inteligenţelor Multiple

Scenariul lecției:
Etapele Activităţi de Resurse didactice
Tehnologia realizării Timp
lecţiei învăţare şi materiale
Ce se sărbătorește la 22 aprilie? 10 Conversaţie
Evocare Ce legătură are această dată cu disciplia Geografie? min. euristică Hrta fizică a lumii
Verificarea temei de acasă
- Descrierea zonelor naturale după algoritmul: tipul de
climă, specii de plante, specii de animale, tipul de sol.
-Când a apărut omul pe Terrei?
-Unde s-au aşezat cu traiul primii oameni?
-Ce ştiţi din cursul de istorie cu ce se ocupau oamenii
primitivi?
-Deci ce reprezintă populaţia?
Realizare Anunțarea temei noi și a obiectivelor
a sensului Porfesorul propune elevilor să:
*Analizeze tabelul ,,Ţările cu cel mai mare număr de 5 Lucrul cu Harta repartiţiei şi
locuitori” și să recunoască aceste ţări pe Harta politică min. manualul densităţii populaţiei
a lumii. și
*Analizeze harta de la pg.105, fig.124 (Atlas pg.18), 5 atlasul/harta
„Densitatea medie a populației pe continente” și să min. geografic Atlasul geografic
identifice:
Teritoriile cu densități mari
Teritoriile cu densități mici
Elevii, dirijați de profesor, scot în evidență cele mai Harta politică a
populate regiuni: Asia de Sud și de Est, Europa, Activităţi pe lumii
America de N-E și cea de S, Africa de S-E, etc. variante
Elevii observă pe hartă și teritoriile slab populate.
*Profsorul propune elevilor să studieze fragmentul de Lucrul cu
text despre factorii naturali care influențează repartiția 4 harta murală/
populației și să construiească în caiet o schemă min. exerciţii
„Factorii naturali de repartiție a populației”
Completare de tabel:
Relieful Apele
Completare
Factorii natuarli de tabel

Clima Solurile

*Profesorul propune Poezia de Nichita Stănescu – Poezie


Bunicul și cele patru rase. Ce informație ne prezintă
autorul despre rasele umane?
*Profesorul afișează pe tablă imagini cu reprezentanți 6
ai raselor umane și le propune elevilor să descrie min. Activitate în
trăsăturile fiecărei rase perechi Imagini
Activitate în perech/pe rânduri: Manualul
I rând – rasa europeană;
II rând – rasa mongoloidă
III rând – rasa negroidă
*Ce rase umane locuiesc în R.Moldova/orașul natal?
*Elevii, sub conducerea profesorului, identifică pe
hartă repartizarea raselor umane și cele mai mari 5 Lucrul cu Harta
popoare ale lumii – chinezii, hindustanii (India și min. harta
Pachistan), bengalezii, englezii, rușii, japonezii, etc.
*Ce limbi mondiale cunoașteți?
Profesorul analizează cele mai răspâdite limbi
mondiale:
- Chineaz – 1223 mln. de vorbitori
- Spaniolă – 332 - Engleză – 332
- Bengaleză – 199 - Hindi – 182
- Arabă – 175
- Portugeză – 170 - Rusă – 170
- Japoneză – 125 - Germană – 98
Reflecţie Scriitorii: Alcătuiţi un catren cu cuvântul „Populația”. 7
Analiștii: Descrieţi cum vedeţi situația demografică a min. Metoda
R.Moldova peste 10 ani? Inteligenţelor
Matematicienii: Calculați densitatea medie a Multiple
populației R.Moldova care are o suprafață de 33.846
mii km² și o populație de 3 550 852 locuitori.
Comparați acest indicator cu densitatea medie pe
glob. D=Np/St = 104,9 loc. km2
Reporterii: Scrieţi cinci întrebări referitor la tema de Completarea
textului
astăzi.
lacunar
*Completează frazele:ex.6/p.108
Tema De notat pe harta-contur statele cu cel mai mare număr 3 Lucrul cu
pentru de populaţie și cele mai numeroase popoare. min. harta contur
acasă. *De scris un eseu/proiect despre obiceiurile şi
tradiţiile unor popare ale lumii (la dorință).
Bunicul si cele patru rase – Nichita Stanescu
Rasa galbena, se stie,
are pielea argintie
si parul extrem de lung,
si lucreaza la un strung.

Rasa neagra, cum se stie,


are pielea alburie
si parul extrem de lung
si lucreaza la un strung.

Rasa rosie, se stie,


are pielea albastrie
si parul extrem de lung
si lucreaza la un strung.

Rasa alba, cum se stie,


are pielea visinie
si parul extrem de lung
si lucreaza la un strung.

Asta este, dragi nepoti,


Toti sunt oameni, oameni toti !
Rasa europoidă (numită și rasa albă, rasă europeană sau rasa caucaziană). Arealul ei
geografic este foarte extins, fiind răspândită pe toate continentele, proveniența fiind Europa,
Orientul Mijlociu, părți ale Asiei Centrale, și Africa de Nord. Locul de formare a rasei europoide
este Caucaz. Rasa europoidă se întâlnește și în America, inclusiv printre hispanici, ale căror
origini sunt amestecate.
Rasa mongoloidă
(mai rar, rasa
galbenă) Termenul
mongoloid
desemnează o grupă
de oameni cu
trăsături fizice
întâlnite în Asia
centrală și face
referire la grupul
etnic al mongolilor.
Membrii rasei
mongoloide
împărtășesc diverse
trăsături fizice, cele
mai des întâlnite
fiind pilozitatea*
redusă, părul negru
și drept, pliuri
epicantice care dau
ochiului un aspect
oblic, pomeții
obrajilor
proeminenți, buze
subțiri, au capul și
fața în general
rotunde, culoarea
ochilor este neagră
sau căprui închisă iar
pielea este deschisă
la culoare, având o
nuanță mai galbenă.
*PILOZITÁTE s. f. păr mult
pe față și pe corp.
Rasa negroidă (de asemenea
rasa neagră, rasa africană,
rasa congoidă). Termenul
negroid provine din lat. niger,
negru, și desemnează o
grupă de oameni cu trăsături
fizice întâlnite în Africa
Subsahariană. Deși varietatea
fizică în cadrul rasei negroide
este mare, cele mai des
întâlnite trăsături comune
sunt culoarea închisă a pielii,
părul creț cu o structură
particulară și caracteristicile
cranio-faciale specifice.
Scriitorii:
Alcătuiţi un catren cu cuvântul „Populația”.
Analiștii: Descrieţi cum vedeţi situația
demografică a R.Moldova peste 10 ani?
Matematicienii:
Calculați densitatea medie a populației
R.Moldova care are o suprafață de 33.846 mii
km² și o populație de 3 550 852 locuitori.
Comparați acest indicator cu densitatea medie
pe glob. (Densitatea = numărul populației : suprafața teritorială)
Reporterii:
Scrieţi cinci întrebări referitor la tema de astăzi.