Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum Vitae Marin Constantin-Alexandru

INFORMAŢII PERSONALE Constantin-Alexandru Marin


Strada Drumul Creţeştilor, Nr. 98-98A, Bl. 2, Sc. A, Ap. 16, Sector 4, 040172 Bucureşti
(România)
+40 0761055856

marinconstantinalexandru@gmail.com
www.linkedin.com/in/constantin-alexandru-marin-235aa5103/

Skype: marinconstantinalexandru

Sexul Masculin| Data naşterii 25/02/1995| Naţionalitatea Român

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

24/09/2018-prezent Data Analyst&Marketing Consultant


TSG euroShell Romania
SKYTOWER, Calea Floreasca 246 C, et. 21, 014476, București
www.tsg-euroshell.ro
 comunicare cu clienții pentru definirea și înțelegerea cerințelor de business;
 monitorizarea structurilor de date existente și realizarea rapoartelor periodice;

18/09/2018- Events Manager&Marketing Specialist


28/11/2019
CursDeGuvernare/Varianta Media
Bd. Regina Elisabeta, Nr. 44, Sc. 2, Et. 2, Ap. 22 – interfon 22C, Sector 5, București
www.cursdeguvernare.ro
 organizarea și coordonarea evenimentelor desfășurate în cadrul organizației;
 negocierea contractelor cu beneficiarii;
 menținerea relației cu clienții ante-eveniment;

14/07/2018- Policy Strategist


21/09/2018
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. General Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, București
www.edu.ro
 asistență în activitatea de elaborare a instrumentelor de prezentare și motivare a proiectelor de
acte
 normative;
 efectuarea studiilor și analizelor privind documentele de politici publice ce se impun a fi formulate
și implementate, în domeniul educației;
 elaborarea componentelor de management și de programare bugetară a Planului Strategic al
MEN;

Communications Assistant
10/07/2017
- Asociaţia Europeană pentru Biomasă (AEBIOM) / Bioenergy Europe
5/03/201 Str. Place du Champs de Mars, Nr. 2, 1050 Brussels, (Belgia)
8
www.aebiom.org
 organizarea conferinţelor având ca tematică principală biomasa şi tranziţia spre energia
regenerabilă la nivelul UE-28;
 elaborarea strategiilor de comunicare a organizaţiei în colaborare cu departamentele de Policy şi
Marketing Intelligence;
Policy Analyst
Asociaţia Ţine de Noi
03/10/2016-Prezent
Str. Făinari, Nr. 45, sectorul 1, Bucureşti
www.tinedenoi.ro
 realizarea comunicării cu fundaţiile din străinătate aflate în parteneriat cu asociaţia;
 elaborarea de articole şi rapoarte referitoare la politicile publice adoptate de Guvern;

Pagina1 /
EDUCAŢIE
ŞI
FORMARE
Student
02/10/2017-Prezent
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Specializarea Comunicare şi Guvernanţă Europeană în Limba
Englezã, Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Str. Bulevardul Expoziţiei, nr. 30 A, sectorul 1, 013037 Bucureşti (România)
www.snspa.ro
 Globalizare şi Integrare Europeană;
 Politicile Uniunii Europene;
 Comunicare Publică în Uniunea Europeană;

01/10/2014- Student
27/06/2017
Facultatea de Ştiinţe Politice, Specializarea Ştiinţe Politice în Limba Englezã, Universitatea din
Bucureşti Str. Negru Vodã, nr. 3, sectorul 3, 030774 Bucureşti (Români
www.fspub.unibuc.ro
 Doctrine şi ideologii politice. Politică la nivel European;
 Politicã şi societate în Europa Modernã;
 Guvernare europeanã şi comunicare politicã;
 Relaţii Internaţionale, Securitate şi Dezvoltare;

Diplomã de Bacalaureat
13/09/2010-
30/05/2014 Liceul Teoretic ''Petre Pandrea'' Balş
Str. Nicolae Bãlcescu, nr. 25, 235100, Balş, Olt
(România) www.ltbals.ro
 Medie examen de Bacalaureat: 9.53
 Profil REAL, specializarea Matematicã-Informaticã Bilingv;
Certificat de competenţã profesionalã: programator/specialist în Informaticã aplicatã, nivel 3 de calificare
profesionalã;

COMPETENΤ
E
PERSONALE

 Excelente abilităţi de comunicare dobândite printr-o experienţă largă în diverse medii socio-culturale,
echipe de proiecte dar şi în activitatea de reprezentare la nivel naţional şi internaţional;
Competenţe  Capacitatea de a comunica într-un mod eficient corelată cu răbdarea de a asculta şi înţelege ceilalţi
de interlocutori;
comunicare  Competenţa de a vorbi în public fără a resimţi presiunea factorilor emoţionali, exprimându-mi ideile cu
uşurinţă şi făcându-mă înţeles în mod rapid;

 Competenţe de leadership, time management şi muncă în echipă obţinute în urma proiectelor


care implică procese decizionale avansate;
Competenţ  Mobilitate strategică, multi-tasking, inteligenţă emoţională şi abilitatea de a atinge termene-limită;
 Atenţie sporită la detalii, capacitatea de a-mi coordona activitatea profesională cu eficienţă;
e
organizaţionale/
manageriale
Competenţe dobândite la locul de muncă
 Rezistenţă la stres şi capacitate înaltă de a lucra sub presiune, competenţe de management
al conflictelor;
 Cunoaşterea avansată a administrării şi distribuirii datelor în cadrul platformelor virtuale;
Competenţe informatice  Performant în gestionarea schimbării şi evoluţiei sistemelor şi proceselor care mă implică în
mod direct (cu o predispoziţie spre analiza contextului în care mă integrez);

 Operare: Microsoft Word, Excel, Power Point, Front Page, Publisher, Access, Office
Outlook, OneNote, OneDrive;
 Utilizare sisteme de operare: Windows, Mac OS X, iOS;
 Operare instrumente Web 2.0: Google (Docs, Calendar, Sites, Video, Blogger), Wiki-uri,
Twitter, Skype, LinkedIn, Facebook;
Alte competenţe  Cunoştinţe avansate de Photoshop, InDesign, Adobe Illustrator;
 Uşurinţa de a deprinde noi instrumente;

 Pasionat de psihologie, filosofie, studii de securitate, drept internaţional, geopolitică,


fluxuri monetare, sociologie politică, relaţii internaţionale, teoria şi practicile guvernării
europene;
 Creativitate (elaborarea de texte analitice, poeme, naraţiuni scurte, piese dramatice,
Permis de conducere pamflete, articole de presă);
 Abilitatea de a mă adapta la medii multiculturale dobândită ca urmare a schimburilor de
experienţă la nivel internaţional;
Referinţe
 B

 Valentin Sorin Popescu, Director General, Direcţia Management Strategic și Politici Publice,
MEN, e-mail: valentin.popescu@edu.gov.ro;
 Brînduşa Nicolaescu, Conferenţiar Universitar, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea
din Bucureşti, e-mail: brindusa.nicolaescu@fspub.unibuc.ro;
 Rãzvan Orãşanu, CEO al Asociaţiei Ţine de Noi, Bucureşti; număr de telefon: 0740303073; e-
mail: orasanu@hotmail.com.
 Mariana Astefãnoaie, Coordonator ERASMUS+, Universitatea Aydin din Istanbul; număr de telefon:
+90444142814908; e-mail: mariana@aydin.edu.tr.
 Jean-Baptiste Boucher, Director Departament Comunicare AEBIOM, Bruxelles, număr de telefon:
+32 2 318 40 36, e-mail: boucher@aebiom.org,
 Jean-Marc Jossart, Secretar General AEBIOM, Bruxelles, număr de telefon: + 32 2 318 41 00,
e- mail: jossart@aebiom.org.