Sunteți pe pagina 1din 21

ALCHENE

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
Clasificare. Nomenclatură
• Alchenele sunt hidrocarburi nesaturate ce conţin ca grupare funcţională o legătură C=C.
• Se numesc şi olefine de la latinescul oleum faciens (etena formează 1,2-dicloretan care este ulei).
• Alchene aciclice , cu formula moleculară, CnH2n

CH3

CH2 CH2 CH2 CH CH CH2 CH3


etena 3-metil-2-pentena
Alchene ciclice, cu formula moleculară CnH2n-2

CH3

2-metil-1-ciclohexena

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
Proprietati fizice si chimice

• Gaze pana la C4
• Solubile in solventi nepolari sau slab polari
• putin solubile in apa
• Densitate < decat a apei

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
Structura şi reactivitatea alchenelor
1.33A
H C C
1.09A
C C
orbitali nehibridizati orbitali moleculari

Rectivitate
Hidrogenarea-exoterma caldura de hidrogenare

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
Rectivitate
Aditia electrofila

Nucleofil Electrofil

H H H
H H
H
C C H C C H C C H
H H
H X X Y
Y
X Y ion carboniu

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
ALCHENE
Reacţii de oxidare ale alchenelor
Epoxidarea alchenelor

OH
C C H+, HOH
C C + RCOOH C C
O OH
oxiran trans-diol
instabil in mediu
anhidru

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
ALCHENE

Reacţia de hidroxilare

3 C C + 2 KMnO4 + 4H2O H2O C C + MnO2 + 2KOH


3
pH=7
OH OH
cis-diol

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
ALCHENE

Scindarea oxidativă cu agenţi oxidanţi ( K2Cr2O7; KMnO4/H2SO4 sau


Cr2O3/CH3COOH la cald)

K2CR2O7/H+
R HC CH R' R COOH + R'COOH
R2C CH R' R2C O + R'COOH

CH2 O
+ CO2 + H2O

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
ALCHENE
Alte reacţii ale alchenelor
Reacţii de substituţie în poziţia alilică

sp3 sp2
R CH CH CH2
H
pozitie alilica

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
ALCHENE

a)Autooxidarea cu oxigen din aer (hn) sau cu peroxizi:

hn
R CH CH CH2 + O2 R CH CH CH2
H O OH
hidroperoxid

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
ALCHENE

(din latină, poli=mult, meros=parţi).


Reacţia de polimerizare
nA An
M M = nm;
grad polimerizare n
monomer polimer m
HC CH2
R

Exemple: H2C CH2 HC CH2 HC CH2 HC CH2


etena H3C propena C6H5 stiren Cl
clorura de vinil
HC CH2 HC CH2 HC CH2
NC H3COCO H3COOC
acrilonitril acetat de vinil acrilat de metil
chimie organica anul I/ FSIA/Rodica
Dinica
ALCHENE

R
H2C C
R

CH3 CH3 CH3


Exemple: H2C C H2C C H2C C
C6H5 CH3 COOCH3
metil-stiren izobutena metacrilat de metil

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
ALCHENE

hormoni, vitamine
Reprezentanţi
feromoni
CH3
CH3
H
C O H
H HO
C C O
CH3 CH3 H3C CH3
CH3
feromon de alarma feromonul de aparare ipsodienol
al larvelor de gandaci feromonul sexualal
din familia crysomelide gargaritei sfredelitoare
H
NO2

feromon de aparare al termitelor H


chimie organica anul I/ FSIA/Rodica
Dinica
ALCHENE
O
O C CH3

H H
cis-3-tetradecenilacetat
H
18 18
CH3 CH3
H O C CH3
trans-3-tetradecenilacetat O Acid elaidic
feromonul activ al gărgăriţei europene a porumbului este izomerul cis. Izomerul trans

1200 10 H H
C C
Izomerul cis
C C
9 H
H

1100
Acid oleic

1
chimie organica anul I/ FSIA/Rodica COO COO
Dinica
ALCHINE

HC CH HC C CH2 CH3 H3C C C CH3


denumire IUPAC etina 1-butina 2-butina
denumire uzuala acetilena etilacetilena dimetilacetilena

Structura şi reactivitate
C C

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
ALCHINE
Proprietăţi chimice

I. reacţii de adiţie la legătura triplă


II. reacţii ale hidrogenului acetilenic
III. reacţii ale poziţiei propargilice
IX.

1.Reacţii de adiţie
Hidrogenarea alchinelor
HC CH Ni, Pt sau Pd/H2
RCH2CH2R

H2, Pd/Pb(OAc)2
(catalizator Lindlar) R R
C C
H H
cis-alchena
R C C R 1.Na, NH3 lichid
R
2. H+, H2O H
C C
H R
trans-alchena
chimie organica anul I/ FSIA/Rodica
Dinica
ALCHINE
Adiţia halogenilor are loc în fază gazoasă sau în solvent inert (CCl4), printr-un mecanism de adiţie
electrofilă.

Br2 R Br Br2
R C C R C C RCBr2CBr2R
AE anti Br R
Adiţia de hidracizi

R X
HX HX
R C C R C C RCH2CX2R
H R dihaloalcani
geminali

Adiţia apei la alchine are loc în prezenţa acidului sulfuric şi a sărurilor de mercur(Kucerov) când are loc o
tautomerie ceto-enolică.

R H
R C C R +H2O R C CH2 R
C C
HO R O
cetona
enol

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
ALCHINE

Adiţia acidului cianhidric conduce la monomeri vinilici utilizaţi în polimerizare:

CuCl, NH4Cl CH CH
H C C H + HCN 2
CN
acrilonitril

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
ALCHINE
Compuşi cu structură alchinică ce se găsesc în natură

H3C C C H CH3 OH
3 H OH
C C
H
O
ihtiotereol HO
substanta activa al ortavii din varful sagetilor
utilizate de indienii din Bazinul Amazonului 17-etinilestradiol
anticonceptional

O
H3C C C C C C C H
C C H3C C C C C
H C OCH3 capilin
O antifungic
esterul metilic al acidului 2-decen-4,6,8-triin-oic
hipnotic

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
ALCADIENE
Nomenclatură Hidrocarburile nesaturate cu mai multe duble legături pot fi:

Cu legături duble conjugate: H2C CH CH CH2


1,3-butadiena

H2C CH CH2 CH CH2


Cu legături duble izolate:
1,4-pentadiena
Cu legături duble cumulate: H2C C CH2
1,3-propadiena
(alena)

H H
C C H CH3
H3C CH CH2 C C
H2C HC H
(3Z)-1,3-pentadiena
(3E)-1,3-pentadiena

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica
ALCADIENE
Structură şi proprietăţi caracteristice
Cel mai simplu reprezentant al dienelor conjugate este 1,3-butadiena, care are patru atomi de carbon
hibridizaţi sp2, uniţi între ei prin legături sp2-sp2.

1,34A
H H H H
120o 1 2 H
C1 C2 3
C3 C4 H H 4
H 1,48A
H H
H H
1,34A
Metode de sinteză
Eliminarea apei din compuşi hidroxilici,

H2C CH2 100oC 300oC CH3 CH3

H2C CH2 -H2O Al2O3 H3C


-H2O H3C C C CH3
O 4200C H3C
OH HO
1,4-butandiol tetrahidrofuran OH OH
1,3-butadiena pinacol

chimie organica anul I/ FSIA/Rodica


Dinica