Sunteți pe pagina 1din 8

economie

Cererea  consumatorilor

1)   Legea cererii , cererea si cantitatea ceruta

2)   Factorii determinanti ai cererii

3)   Noi elemente ale teoriei consumatorului

1)   Legea cererii , cererea si cantitatea ceruta

 Trebuintele sau nevoile oamenilor care reprezinta rati 20220c216u unea


de a fi a oricaruei activitati economice se regasesc pe piata sub forma
decerere de bunuri si servicii.

Cererea exprima deci trebuintele satisfacute prin intermediul pietei in


conditii de restrictie impuse de marimea si dinamica preturilor .

     Pretul

                                                                                     Cerere = Trebuinte

                                       D - miscarea cererii

              0                  

                          Cantitatea

Trebuintele vor fi satisfacute in functie de restrictie .

Cererea se poate defini ca fiind cantitatea totala dintr-o anumita marfa


sau bun dorit ce poate fi cumparata pe piata intr-o anumita perioada de
dimp data si un pret dat .

 Cerere - expresia  trebuintelor
 Cantitatea - marimea cu care se acopera nevoile

Daca cererea este mare cantitatea este mica si invers

Pe o curba a cererii fiecare punct reprezinta o cantitate din bunul


respectiv care se obtine ca urmare a unor restrictii .

Cerere individuala (Ci)

Cerere totala( Ct)

Cererea individuala este cantitatea pe care o obtine un individ dintr-un


anumi bun.

Ci =

Cererea totala este suma cantitatilor individuale sau cererea pitei din acel
bun

Ct = Σ Ci  = pietei

Studiul economiei este pe piata cererii .

2)   Factorii sau conditiile cererii

Marimea cererii pentru un anumit produs si dinamica acesteia sunt


determinatede nivel si dinamica pretului bunului respectiv .

-         pretul propriu (P)

-         pretul alttor marfuri (M)

-         gustul cumparatorilor (G)

-         veniturile (V)

-         anticiparile (A)

-         riscurile de pe piata (R)


Cererea este o functie de mai multe variabile C = f (P,M,G,V,A,R)

Raportul de cauzalitate dintre modificarea factorilor ( a pretului) si


schimbarea cantitatii cerute constituie continutul legii generale a
cererii .

Raportul dintre pret si cantitate este si functional nu numai cauzal .

Cererea reprezinta relatia completa dintre cantitatea solicitata dintr-un


bun si pretul acelui bun .

Cererea este o functie  de pretul propriu .

          C= f(Pp) ne indica ce cantitate se poate obtine atunci cand


pretul ei se modifica

Consideram ca bunul este ,,x"

    X = f(P/Px,G,V,X,R)    factorul cauzal este pretul     

                                                                                          C

Cererea de pret  Cp = 40-


2p                                                     Q

Curba cererii este expresia functiei cererii

care este cantitatea ceruta  la fiecare nivel de pret care este de cumparare
si a pietei

 Cererea pietei (Cp)

Cererea pietei este o suma a cererilor individuale .


                                C(p1)                   C(p2)                 
C(p3)

                                             x
1                      x2                        xF(x1+x2)

                                         

Ct = Cp1 + Cp2

Cererea si elasticitatea

Formele elasticitatii

Elasticitatea reprezinta sensibilitatea cererii la modificarile legate de


factorii de influenta .

Masura elasticitatii se face prin coeficientutii care sau gradul de


sensibilitate a cererii la pret si intensitatea corelatiei dintre pret si
cantitate .

η= - Δ x : ΔP   =    Δ x P               formula elasticitatii

     x      P           x ΔP

Δx = x - x

ΔP = P - P

Formulele elasticitatii

Elasticitatea punct

Elasticitatea arc

Tipurile de cerere in functie de coeficientul de elasticitate :


-         cerere perfect inelastica - coeficientul de elasticitate este egal cu 0

-         cerere inelastica - coeficientul de elasticitate este cuprins intre 0<


η <1

-         cerere inelastica unitara - coeficientul este egal cu 1

-         cerere elastica  coeficientul de elasticitate este egal cu X

-         cerere perfect elastica - coeficentul de elasticitate este cuprins intre


0<η<1

perfect inelastica               inelastica         elastica               perfect
elastica

     C                           C                         C                        C

                 Q                             
Q                         Q                            Q

Felul cererii          Nivelul cererii           Relatia                  Decizia


optima privind

                              (coeficientul)        pret - venit                    evolutia
pretului 
perfect inelastica          0               direct proportionala     creste pretul

inelastica                 0< η<1                   directa                 cresterea
pretului

unitara                          1                    venit maxim           mentine pretul

elastica                         x                        inversa                scade pretul

perfect elastica        0< η<1                   inversa                scadere


puternica a pretului

Evolutia relatiei venit - pret  in functie de coeficientul de elasticitate

                       

Spatiile  in care se prezinta elasticitatile marfurilor respective pe baza


corelatiei dintre pret si calitate .

Curba cererii consum - venit (curba Enghel ) poate avea forme diferite
si arata in ce spatiu se incadreaza puterea de cumparare a fiecarui individ
.

Modificarea cererii determinata de modificarea venitului si elasticitatea


cerere- venit .
Ct = f(Preturi mari / Pretul altor marfuri  , G,V,A,R )

Cv = f(v)

Este diferenta in functie de relatia cu:

-         bunuri normale

-         bunuri inferioare

-         bunuri de calitate de lux, superioare

Daca relatia dintre cerere si bun este directa atunci avem bun normal
(cand creste venitul creste si cererea )

Daca relatia este inversa avem un bun inferior sau bun de lux

  Δ x  >= 0 avem bun normal                  Δx < 0  avem bun inferior

  Δ P                                                        ΔP

Efectul  Giffel dinamica cererii bunurilor inferioare cu cat venitul se


mentine la un nivel scazut cu atat efectul Giffel este mai

Monomaniac - venit mare si bunuri scumpe

                      - venit mic si bun inferior

 Elasticitatea incrucisati si relatia cerere - cantitate

Elasticitatea incrucisata este este produsa de pretul altor marfuri   C =


f(M)

Piata este mai ales influentata de preturile deferitelor bunuri si nu numai


de pretul bunului pe care il cerem .

 x = f(Px,Py)

η   = Δ x    Py         elasticitatea incrucisata


         xPy   Px   

S-ar putea să vă placă și