Sunteți pe pagina 1din 10

CONSULTANȚĂ PENTRU EVALUAREA PSIHOSOCIOLOGICA A

RESURSELOR UMANE

RAPORT DE CONSULTANTA – HEWLETT PACKARD


ENTERPRISE

MELINTE LIVIU – GABRIEL


CUPRINS
1. INTRODUCERE................................................................................................................3

2. ANALIZA SWOT..............................................................................................................4

2.1. OPORTUNITATI........................................................................................................4

2.2. RISCURI SI AMENINTARI......................................................................................4

3. PERSPECTIVA DE ANSAMBLU A STRUCTURII SI DINAMICII PIETEI LOCALE 5

4. PORTRETUL CLIENȚILOR POTENȚIALI....................................................................6

5. CONCLUZII.......................................................................................................................9
1. INTRODUCERE

Trăim într-o lume în care tehnologia, aplicațiile și informația au devenit motorul


transformării digitale, modificând piața și schimbând modul în care trăim și lucrăm. Odată cu
schimbările de amploare din industria IT, viitorul aparține companiilor care își depășesc
limitele.

Hewlett – Packard Enterprise este o companie multinațională americană specializată în


oferirea soluțiilor IT pentru business. HPE oferă companiilor oportunitatea de a accelera
inovarea și productivitatea în același timp cu îmbunătățirea mediului de lucru.

In prezent, HPE sprijină trei mari divizii de afaceri:

1. Enterprise Group (Hybrid IT) – furnizează produse hardware pentru a sprijini


arhitectura si sistemele informatice ale clienților.
2. Enterprise Services (HPE PointNext) – oferă servicii de consultanță și suport tehnic
pentru întreg portofoliul de produse.
3. Serviciile financiare (HPE Financial) – oferă soluții de investiții, modele de consum
IT și arhitecturi financiare.

Prin utilizarea soluțiilor de tip Hybrid IT, datele și aplicațiile sunt mereu optimizate și
actualizate fără a compromite performanta, securitatea sau controlul. Cu ajutorul setului
potrivit de soluții de tip hardware, susținut de soluții software proiectate special pentru a
susține o arhitectura scalabila, inclusiv de serviciile de suport oferite, compania consumatoare
va fi pregătită să inoveze prin tehnologie și să aibă succes în lumea digitală actuală.

Mai mult, HPE utilizează in mod eficient conceptul de Intelligent Edge în era dispozitivelor
mobile, permițând astfel transformarea experienței clienților, mediul de lucru și operațiunilor
cu scopul de a spori vizibilitate, eficienta și profitabilitatea afacerii.

2. ANALIZA SWOT

2.1. OPORTUNITATI
 Utilizarea in mod eficient a nodului rutier aflat pe traseul atât al rețelei transeuropene
de transport rutier TEN-R, cât și al coridorului paneuropean de transport inter-modal
IX: TEN – R – IX – HELSINKI – VYBORG – ST. PETERBURG – PSKOV –
MOSCOVA – KALININGRAD – KIEV – CHIȘINĂU –VRANCEA – BUZĂU –
BUCUREȘTI – DIMITROVGRAD – ALEXANDROUPOLIS, din punct de vedere
logistic. Acesta poate contribui la creșterea accesibilității rutiere la nivel național și
internațional, având ca scop diminuarea timpilor de livrare al produselor in zona
estica si centrala a Europei prin întemeierea unui hub logistic in aceasta zona;
 Dezvoltarea parteneriatelor public – privat, predominant stabilirea unor parteneriate
cu sectorul public,   cu scopul promovării cooperării între instituții publice, agenții
guvernamentale sau non-guvernamentale cu scopul încurajării unui flux puternic de
idei și schimb de resurse;
 Companiile locale, instituțiile publice, agențiile guvernamentale sau non-
guvernamentale utilizează tehnologii învechite. In urma parteneriatelor, respectiv
prin prezenta HPE la nivel local, putem modela propriul business in funcție de
necesitățile pieței locale;

2.2. RISCURI SI AMENINTARI


 Inexistența unui aeroport în municipiu și implicit accesibilitate aeriană deficitară;
 Amplasare dezechilibrată în teritoriu a municipiului – spre extremitatea sud‐estică a
județului;
 Infrastructura rutiera a municipiului Focșani este in mare parte nemodernizata;
 Lipsa forței de muncă calificate și a cursurilor de formare profesională. Tendința de
creștere a numărului tinerilor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii
superioare sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul
excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate;
 Inexistența colaborării între instituțiile de învățământ și mediul de afaceri pentru
formarea resurselor umane în funcție de nevoile pieței muncii locale;
 Migrația forței de muncă și a tinerilor calificați spre principalele poluri de influenta
ale tarii – București, Iași.
 Lipsa de motivare a tinerilor pentru dezvoltarea unei afaceri, deci micșorarea gradului
de sustenabilitate a mediului de afaceri pe termen mediu si lung.

3. PERSPECTIVA DE ANSAMBLU A STRUCTURII SI DINAMICII PIETEI


LOCALE

O indicație majoră despre cât de bine performează un stat din punct de vedere economic este
dată de nivelul său actual de dezvoltare, de productivitatea afacerilor și, într-o lume a piețelor
integrate, de capacitatea sa de a exporta bunurile și serviciile pe care le produce.
Industria contribuie la crearea de locuri de muncă, inovare și exporturi și este interdependentă
cu activitățile de servicii. Multe activități de servicii, cum ar fi transport, informații și
comunicații, depind de industria care produce echipamente și tehnologii pe care ulterior le
folosim în diferite servicii. Piața internă a mărfurilor este unul dintre cele mai importante
priorități ale UE, scopul ei major fiind crearea unui mediu prietenos pentru întreprinderi și
consumatori. Crearea unei piețe unice pentru sectorul serviciilor - unul dintre principalele
motoare ale economiei UE - se bazează în mare măsură pe oportunitățile disponibile pentru
persoanele juridice de a presta servicii pe întreg teritoriul Uniunii, precum și pentru alte
întreprinderi și persoane fizice de a accesa astfel de servicii.

Economia municipiului este caracterizată in general de preponderența firmelor în sectorul de


servicii. Cu toate acestea, viticultura reprezintă un important sector economic cu potențial
insuficient dezvoltat în comparație cu importanța acestuia, care poate conduce, cu accent pe
exploatarea specificului regional, la obținerea unor venituri substanțiale. Deși agricultura
poate fi sector economic de bază, proprietatea în agricultură este fragmentată excesiv, iar
majoritatea persoanelor care își desfășoară activitatea în acest sector nu sunt și angajați. Se
practică agricultura de subzistență, neputându‐se asigura baza pentru procesul de
standardizare a pieței și controlul de calitate al produselor.

Dezvoltarea economică este încă defectuoasă, datorită lipsei unei strategii de dezvoltare a
întreprinderilor, a managementului, a resurselor de menținere a investițiilor, împreună cu
pierderea piețelor de desfacere și reducerea nivelului de competitivitate al produselor.
Repartiția întreprinderilor din județul Vrancea pe sectoare ale economiei respectă următoarea
distribuție:

Fig. 1. Repartiția întreprinderilor din Județul Vrancea pe sectoare ale economiei 1

Activitățile economice sunt majoritar concentrate în sectorul terțiar – servicii, ocupând


80,07% din sectoarele economice, sectorul secundar – industrii și construcții – are o pondere
de 17,94%, pe când restul de întreprinderi de 1,99% își desfășoară activitatea în sectorul
primar – agricultură, silvicultura și pescuit.

Fig. 2. Numărul întreprinderilor din Municipiul Focșani după numărul de salariați 2

Mai mult, potrivit datelor statistice, ponderea în economia municipiului o dețin


microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii. Majoritatea întreprinderilor mari
activează în industria prelucrătoare – textilă, iar restul în sectorul viticol, comerț si utilități
publice.

1
Oficiul National al Registrului Comerțului - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani
2014 – 2023)
2
Ibidem.
4. PORTRETUL CLIENȚILOR POTENȚIALI

Înainte de a prezenta o imagine de ansamblu a clientului potențial, as vrea sa înțelegem ce


reprezintă mai exact acesta. Clientul potențial este acea entitate susceptibila sa devina
cumpărător real al unui produs sau serviciu, care, in prezent, nu este un consumator sau
consuma produsele competiției.

Concret, in cazul de fata, portretul principalului client potențial îl reprezintă statul prin
instituțiile publice, agențiile guvernamentale si alte instituții adiacente statului. Statul este un
client cu un capital financiar enorm, grad de încredere ridicat si cu o nevoie de extindere
constanta. Mai mult, toate aceste entități experimentează zilnic un flux de date uriaș, care cu
ajutorul soluțiilor hardware si software HPE pot atinge o performanta inimaginabila,
performanta care se reliefează ulterior in rezultate palpabile. Mai mult, securitatea datelor
este o necesitate in aceasta era tehnologica, mai ales ca vorbim de documente cu grade
diferite de sensibilitate si secretizare.

Un alt client potențial îl reprezintă întreprinderile mici, mijlocii si mari din domeniul
informațiilor si comunicațiilor, predominant cele care provin din sectorul serviciilor.

Astfel, in Municipiul Focșani am identificat următorii potențiali clienți din sectorul public:

 PRIMARIA FOCȘANI
 INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA VRANCEA
 INSPECTORATUL DE POLIȚIE/JANDARMI JUDEȚEAN VRANCEA
 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
 CENTRUL MILITAR ZONAL SI UNITATILE AFERENTE
 CNAIR
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 ȘCOLI PUBLICE

Clienți potențiali din sectorul privat:

 SC ENET SA FOCŞANI
 SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA SA
 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE FOCSANI
 VRANCART
Fig. 3. Clasificarea firmelor din Municipiul Focșani în funcție de numărul de angajați 3

3
Oficiul National al Registrului Comerțului - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani
2014 – 2023)
5. CONCLUZII

Conform datelor prelucrate anterior de catre Oficiul National al Registrului Comerțului si


avand in vedere specificul pietei analizate, putem concluziona ca, din punct de vedere
economic, piata locala nu poseda un capital financiar necesar care sa suplineasca nevoia HPE
de extindere pe piata locala.

Astfel, ideea extinderii a HPE in Focșani nu este oportunitate fezabila de afaceri. Aceasta
concluzie este susținută prin gradul redus de tehnologizare/dezvoltare in sectorul public,
implicit si prin potențialul mic de clienți din sectorul privat..

S-ar putea să vă placă și