Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU TEHNIC

Instalatii electrice

In prezentul proiect se trateaza in faza P.Th.+D.E. instalatiile electrice aferente


investitiei EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE IN SATUL CANDESTI, COM.
ALBESTII DE MUSCEL, JUD.ARGES

1. STATIA DE POMPARE SP

Alimentarea cu energie electrica nu face obiectul prezentului proiect .


Ea se va realiza de catre S.C. ELECTRICA S.A. in baza unei comenzi din partea
beneficiarului .

Putere electrica , pentru care va fi dimensionat racordul electric este :

Pi = 3,80 KW
Pa = 3,80 KW

Tabloul electric T.E. SP va fi de tip metalic , cu grad de protectie IP65 si se va


monta pe picioare metalice in fundatie de beton ( picioarele metalice vor fi de minim
0,5 m deasupra solului ) .
Din tabloul electric T.E. SP se vor tabloul electric al grupului de pompare T.GP.
( tablou care se va livra odata cu grupul de pompare ) si priza pentru interventii
montata in tablou .
Legarea la pamant a sasiului grupului de pompare se va realiza de catre
furnizorul de echipament.
Instalatia de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere, se va realiza
prin legarea la nul a partilor metalice ale instalatiei care in mod normal nu sunt sub
tensiune dar care ar putea fi puse in urma unui defect de izolatie. Se vor lega la
pamânt: tablourile electrice, prizele bipolare cu contact de protectie etc.
Instalatiile electrice nou proiectate se vor lega la priza de pamant exterioara
propusa. La exterior se va realiza o priza de pamant artificiala . Priza de pamânt
artificial va fi compusa din platbanda OL-Zn 40x4 mm si electrozi din teava OL Ø 2 ½”-
l = 2m.
Dupa legarea la priza de pamant nou proiectata, aceasta va fi masurata si in
cazul in care nu se obtine o rezistenta de dispersie sub 4 ohm se va contacta
proiectantul de Instalatii Electrice pentru stabilirea unei solutii care sa asigura valoarea
dorita .

CERINTE DE CALITATE A INSTALATIILOR ELECTRICE.


Solutiile adoptate la proiectarea instalatiilor electrice corespund prescriptiilor din
normativul I7/2011, atât din punct de vedere tehnic , cât si din punct de vedere a
materialelor si aparataje-
lor propuse.
1.Rezistenta mecanica si stabilitatea.
Solutiile adoptate pentru circuitele electrice (trasee, materiale si montaj) cât si
pentru aparatajul electric (materiale si montaj) au fost astfel alese incât sa respecte
cerintele:
* asigurarea solutiilor care sa nu afecteze rezistenta si stabilitatea
construtiei (ex: strapungeri prin grinzi , spargeri ulterioare in elementele prefabricate).
Instalarea tuburilor si tevilor pe sau in structura de rezistenta a constructiilor se
realizeaza doar in conditiile prevazute de normativul P 100 , cu acceptul proiectantului
de Rezistenta.
* rezistenta la eforturile de deformare, rupere la tractiune si lovituri
mecanice a circuitelor electrice.
* protectia antiseismica (ex: legaturile de prindere trebuie sa asigure
tablourile electrice contra rasturnarii in timpul exploatarii sau a cutremurelor).
* rezistenta la agenti chimici, temperatura, umiditate, agenti biologici

2. Securitatea la incendiu.
Instalatiile electrice trebuie realizate astfel incât sa se evite riscul de aprindere a
unor materiale combustibile datorita temperaturilor ridicate sau arcurilor electrice .
Aceasta se poate obtine prin respectarea urmatoarelor cerinte:
* adaptarea instalatiei la gradul de rezistenta la foc a constructiei (nivelul
combustibilitatii materialelor constituiente ale instalatiei electrice
* echiparea circuitelor electrice cu intrerupatoare usor de manevrat in caz
de incendiu.

3. Igiena vizuala, sanatate si mediu.


Confortul vizual se realizeaza prin asigurarea unui iluminat artificial adecvat
fiecarei incaperi, cu realizarea tuturor parametrilor necesari : nivel de iluminare, grad de
uniformitate, grad de luminanta.
Se vor avea in vedere urmatoarele cerinte:
* asigurarea iluminatului natural

4. Siguranta in exploatare.
Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor
impotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii
prin:
- electrocutare
- contactul cu elemente ale instalatiei
* siguranta cu privire la riscul de electrocutare
Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor
impotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii
prin
- protectia la suprasarcina si la scurtcircuit ( cu interupatoare automate) .
Caracteristicile aparatajului de protectie s-au determinat prin calcule ce pot fi
urmarite in breviarul de calcul.
- siguranta la alimentare prin distribuirea consumatorilor pe circuite separate ,
astfel incât in caz de defect acesta sa poata fi izolat imediat, mentinându-se in
functiune restul instalatiei.
- protectie contra electrocutarii prin atingere directa sau indirecta prin legarea la
pamânt , legarea la nul si izolarea suplimentara de protectie. Alegerea aparatajului si
echipamentelor electrice se va face functie de categoria de pericol de incendiu a
incaperilor.
- alegerea caracteristicilor si gradului de protectie a aparatelor si echipamentelor
electrice functie de caracteristicile externe (Normativ I7/2011)
- protectia instalatiilor electrice contra persoanelor neautorizate si antivandalism
(dispozitive cu chei la usile tablourilor electrice, placute avertizoare).

La executie se vor respecta Normativul I 7/2011 , NTE 007/08/0, STAS 12604.


Orice neconcordanta intre partea de constructie si instalatii se va aduce la
cunostinta proiectantului de specialitate .

BORDEROU PIESE DESENATE

1. IE 01 – INSTALATII ELECTRICE SP CANDESTI SC. 1:20


2. IE 02 – SCHEMA MONOFILARA SP CANDESTI SC. 1:50
3. IE 03 – PRIZA DE PAMANT SP CANDESTI SC. 1:50
4. IE 04 – PLAN SITUATIE SP CANDESTI SC. 1:200

Intocmit
Ing. Mereu Corina

S-ar putea să vă placă și