Sunteți pe pagina 1din 17

Grădinița cu program prelungit nr.

31, Oradea

Grupa: mică

Tema anuală:,,Când/cum și de ce se întâmplă?”

Tema săptamânii: ”În ogradă la bunici”

Proiect de activitate integrată

Profesor pentru inv.preșcolar: Cheregi Roxana Andreea

2020
Proiect didactic

Data: 12.02.2020

Unitatea de învățământ: L.T.G. ,,F. Schiller”, structură G.P.P. nr. 31 Oradea

Grupa: mică

Profesor: Cheregi Roxana Andreea

Tema anuală de învățare:,,Când/cum și de ce se întâmplă?”

Tema săptămânii: ”În ogradă la bunici”

Tema activității: ”În lumea celor care nu cuvântă”

Tipul activității: fixare și consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi, dobândire de noi


cunoștințe

Modalități de realizare: activitate de tip integrată ”În lumea celor care nu cuvântă”

Modelul integrării:

 polarizarea: toate demersurile întreprinse pe parcursul zilei polarizează către finalul


zilei

Domenii ale dezvoltării:

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE


A.1. Subdomeniul: Dezvoltarea fizică
A.1.2. Aspect specific: Motricitate fină
Reper 3: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze mâinile și degetele pentru
scopuri diferite
Indicator 55. Realizează puzzle-uri de 3,4,6 piese.
Indicator 58. Utilizează diverse materiale din centrul de artă (creioane, pensule,
bureți, pictură cu degetele etc.)
A.1.3. Aspect specific: Dezvoltare senzorio-motorie
Reper 4: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze utilizarea simțurilor(văzul,
auzul, simțul tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul pentru a-și orienta
mișcările
Indicator 76. Demonstrează coordonare oculo-motorie în jocurile de
cosntrucție, în realizarea puzzle-urilor, în înșirarea de obiecte pe ață etc.
A.2. Subdomeniul: Sănătate și iginenă personală
A.2.3. Aspect specific: Promovarea practicilor privind securitatea personală
Reper 8: Copilul ar trebui să demonstreze conștientizarea și înțelegerea regulilor
de securitate personală.
Indicator 135. Anticipează și înțelege consecințele nerespectării regulilor
Indicator 139. Relatează unde și când trebuie să se adreseze pentru ajutor

1
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
B.1. Subdomeniul: Dezvoltare socială
B.1.1. Aspect specific: Abilități de interacțiune cu adulții
Reper 1: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste încredere în adulții cunoscuți
și să interacționeze cu aceștia
Indicator 149. Interacționează pozitiv și se joacă împreună cu adulții.
Reper 2: Copilul ar trebui să fie capabil să ceară și să primească ajutorul când are
nevoie
Indicator 166. Începe o activitate după ce primește sugestii sau indicații din
partea adultului (de ex. să găsească o piesă lipsă la o jucărie).
Indicator 168. Urmează indicațiile adulților în ceea ce privește
comportamentul adecvat în diverse situații.
Indicator 170. Urmează instrucțiunile sau se supune unei figuri cu autoritate,
având încredere în aceasta (”Așa a spus mama”, ”dna educatoare nu...”).
B.1.4. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social
Reper 5: Copilul ar trebui să fie capabil să perceapă regulile și efectele acestora
Indicator 219. Își așteaptă rândul la joc.
Reper 7: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste empatie față de celelalte
persoane
Indicator 248. Remarcă dacă ceilalți copii sunt triști sau veseli.
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
C.1. Subdomeniul: Curiozitate și interes
Reper 1: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste curiozitate și interes să
experimenteze și să învețe lucruri noi.
Indicator 309. Își conturează incipient domenii de interes (dinozauri, animale,
eroi ca Spiderman, Țestoasele Ninja, păpuși Barbie, etc.)
C.2. Subdomeniul: Inițiativă
Reper 2: Copilul ar trebui să fie capabil să aibă inițiativă în interacțiuni și activități
Indicator 323. Găsește și utilizează materiale pentru a pune în practică o idee
(cuburi pentru o construcție).
C.3. Subdomeniul: Persistență
Reper 3: Copilul ar trebui să fie capabil să continue realizarea sarcinii, chiar dacă
întâmpină greutăți
Indicator 333. Finalizează proiecte simple (de exemplu puzzle din 3-5 piese).
Indicator 338. Persistă în rezolvarea unei sarcini chiar dacă nu a reușit (să facă
un puzzle, să construiască un turn din cuburi).
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI
SCRIERII
D.1. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului și comunicării
D.1.1. Aspect specific: Dezvoltarea capacității de ascultare și înțelegere(comunicare
receptivă)
Reper 1: Copilul ar trebui să fie capabil să înțeleagă semnificația limbajului vorbit
Indicator 366. Ascultă povești și povestiri scurte, simple pe care le preferă cu
final fericit.
Indicator 369. Dobândește informații prin ascultare utilizându-le apoi în
contexte adecvate.
2
D.1.2. Aspect specific: Dezvoltarea capacității de vorbire și ascultare(comunicarea
expresivă)
Reper 3: Copilul ar trebui să fie capabil să comunice efecient
Indicator 409. Își exprimă propriile opinii folosind cuvinte, gesturi sau diferite
semne.
Reper 5: Copilul ar trebui să fie capabil să-și extindă progresiv vocabularul
Indicator 449. Comunică folosind propoziții de 2, 3 cuvinte
Indicator 453. Adresează frecvent întrebările ”De ce?”, ”Pentru ce?”, ”Unde?”,
”Când?”ca expresie a curiozității crescute care conduce la extinderea
vocabularului.
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii și scrierii
D.2.2. Aspect specific: Dezvoltarea capacității de discriminare fonetică; asociere
sunet-literă
Reper 8: Copilul ar trebui să fie capabil să identifice diferite sunete ale limbii
Indicator 501. Recită sau cântă rime familiare individual sau împreună cu alți
copii.
D.2.3. Aspect specific: Conștientizarea mesajului scris/vorbit
Reper 10: Copilul ar trebui să fie capabil să aprecieze și să folosească limbajul
scris și tipăritura în fiecare zi
Indicator 523. Înțelege faptul că limbajul scris ia forme diferite (semne, litere,
ziar, reviste, cărți, meniu, mesaje prin internet).

Strategia de integrare:

 Parcurgerea intermediară a fragmentelor de conținut specific ALA, ADP în


ansamblul ADE, precum și a activității plastice în structura activității de dezvoltare a
limbajului și comunicării;
 Armonizarea obiectivelor și conținuturilor într-un tot unitar, asigurându-se astfel
coerența și logica desfășurării activităților.

Elemente ale activității integrate

ALA I:

 Construcții: ”Adăpost pentru animale din ogradă” – construire prin îmbinare,


alăturare și suprapunere;
 Joc de masă: ”Descoperă animalul domestic” – puzzle;
 Știință: ”Mama își caută puiul” – fișă de lucru;
 Artă: ”Animale din fermă” – lipire;

ADE: DLC + DEC

 DLC: Educația limbajului: joc didactic : ”Ferma Veselă”;


 DEC: Educație artistico-plastică: dactilopicură: ”Vaca”.

3
ALA II:

”Umple cana cu lapte”

ADP

 Tranziții:
o ” Rățuștele mele”;
o ”Animalele”;
o ”Azi Grivei e mânios!”;
o ”Un motan cât un pisoi!”
 Rutine:
o ”Bună dimineața, prieteni ai animalelor !” – activitate de socializare;
o ”Prietenii mei din ogradă” – expunere de sentimente, formarea deprinderii de
a iubi animalele.

Scopul activității:

Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor


structurilor verbale orale.
Stimularea expresivității și creativității de a compune în mod original și personal o temă cu
ajutorul deprinderilor plastice formate.

Obiective operaționale:

 𝐎𝟏 – să denumească animalul domestic prezentat;


 𝐎𝟐 – să descrie corect părțile componente ale fiecărui animal domestic;
 𝐎𝟑 – să denumească corect foloasele de pe cubul magic, identificând corespunzător
animalele domestice cărora le aparțin;
 𝐎𝟒 – să audieze onomatopeele specifice animalelor domestice, recunoscându-le și
denumindu-le;
 𝐎𝟓 – să aplice corect culoarea pe suprafața indicată, cu degetul arătător, respectând
indicațiile primite.

Strategii didactice:

 Metode și procedee:
o conversația, expunerea, explicația, demostrația, exercițiul,observația,
povestirea, turul galeriei,metoda cubului, lucru individual, brainstormig-ul;

 Mijloace didactice:
o Panou ”Întâlnirea de dimineață”, Personajul ”Văcuța Paula”, fișa de lucru,
puzzle cu animale domestice, cuburi din truse de construcții, lipici, siluete cu
animale domestice, planșă cu ferma, flipchart, jetoane cu animalelor
domestice, laptop, CD cu onomatopee, expresii faciale, jetoane, plicuri
surpriză,cubul magic, planșă model a educatoarei, acuarele , foi de desen,
etapele de lucru, decor, lapte, căni, recompense.

4
Forma de organizare: frontal, pe grupe, idividual.

Sarcini didactice:

 să identifice corect animalul domestic din imagine;


 să denumească animalul domestic prezentat în imagini;
 să descrie corect părțile componente ale fiecărui animal domestic;
 să denumească corect foloasele de pe cubul magic , identificând corespunzător
animalele domestice cărora le aparțin;
 să audieze onomatopeele specifice animalelor domestice, recunoscându-le și
denumindu-le;

Regula jocului:

 jocul constă în 4 probe, fiecare probă având sarcini de lucru diferite;


 educatoarea adresează întrebarea tuturor copiilor și prezintă suport intuitiv pentru
răspunsurile date(fețe vesele);
 educatoarea stabilește care copil va oferi răspunsul;
 răspunsul corect aduce cu el un zâmbărici;
 înscrirea la răspuns se va face prin ridicarea mâinii.

Elemente de joc:

 surpriza, aplauze, mișcarea, mânuirea materialului didactic (animale domestice în


miniatură, jetoane cu animalelor), audierea vocilor, recompensele,cubul magic,

Modalități de evaluare:

 observația directă, chestionarea orală, analiza răspunsurilor copiilor, analiza lucrărilor,


aprecieri globale și individuale, acordarea de recompense.

Durata: 1 zi;

Resurse bibliografice:

Oficiale :
 Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019;

Științifice:
 Laurenția Culea și colaboratorii – ”Activitatea integrată din grădiniță. Ghid pentru
cadrele didactice din învățământul preuniversitar”, Editura Didactica Publishing
House, București, 2008;
 Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga – ”Metode interactive de
grup. Ghid metodic”, Editura
 Laurenția Culea și colaboratorii – ”Aplicarea noului curriculum pentru educația
timpurie – o provocare ?”, Editura Diana, Pitești, 2008;

5
”În lumea celor care nu cuvântă”

6
Scenariul zilei

Ziua începe la „întălnirea de dimineață”.Debutul intalnirii se face prin gimnastica de


înviorare.

,,Ca sa fiu copil voinic


Eu fac sport încă de mic,
Merg în pas alergător
Sar apoi într-un picior,
Ma opresc,respir usor,
Întind brațele să zbor”.
Copiii se vor așeza in semicerc,pentru a stabili un contact vizual cu toți preșcolarii grupei!
Copiii sunt salutați de educatoare „Bună dimineață”, prieteni ai animalelor !”

”Dimineața a sosit
Toții copiii au venit
În cerc se ne adunăm
Pe scaun să ne-așezăm
Cu toții să salutăm
Bună dimineața, dragi pitici
Mă bucur că sunteți aici”

Copiii salută musafirii și se salută reciproc.

„Prezența”:

Se strigă catalogul grupei, fiecare copil îți asează fotografia la panou.

„După ce ne-am adunat


Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?”

Un copil asează la panou fotografiile colegilor absenți

„Calendarul naturii”:

„Ziua, luna, anul


Anotimpul ni-l arată
Deci , calendarul naturii
Să-l completăm îndată!”

Se îndreaptă atenția copiilor spre „calendarul naturii” - se va completa împreună cu copiii ajutați de
intrebările: „În ce anotimp suntem?”, „Cum e vremea?”, „Care este tema săptămânii?”

„Activitatea de grup”:

Vom purta discuții cu privire la tema săptămânii. Le voi adresa copiilor întrebări despre animalele
din ograda bunicilor .

7
„Noutatea zilei”:

Ne vom juca jocul „Adevărat sau fals”, în care le voi spune propoziții adevărate sau false despre
animalele domestice cunoscute, iar ei vor recunoaște în care dintre ele am încercat să-i păcălesc:
 ”Vaca ne dă lapte”;
 ”Porcul face ouă”;
 ”Câinele e apărătorul casei”;
 ”Pisica face ham-ham”;
 ”Oaia ne dă lână”;
 ”Calul face be-he-he”

„Captarea atenției”:

Se va realiza prin apariția neașteptată a ”Văcuței Paula”, care dorește să-i introducă pe copii,
într-o lume magică, de vis, la ferma bunicilor.

Văcuța Paula are nevoie de ajutor, pentru a se întoarce din nou la fermă, lângă suratele ei, iar
noi va trebui să o ajutăm. Ea este convinsă că voi sunteți cei mai isteți copii, care o iubesc și care o
vor ajuta să se reîntoarcă în ferma ei.

Tranziție: „Spre centru noi păsim ...”


Pe Văcuța Paula să o ajutăm!”

În cadrul ALA I, vom descoperii cele 4 centre, fiecare dintre acestea cu câte o sarcină, pe care o vom
realiza și cu ajutorul cărora îi vom ușura drumul Văcuței Paula către fermă.
În sectorul Construcții vom îmbina piese tip Lego pentru a obține adăposturi pentru animalele din
ograda bunicilor. La sectorul Joc de masă copiii vor asambla piesele de tip puzzle într-o imagine
corectă, reprezentând animale din curtea bunicilor.
Mergem la sectorul Știință, unde vor avea de rezolvat o fișă de lucru, respectând indicațiile primite.
La sfârșit, Artă, aici copiii vor alege animalele din fermă pentru a le lipi pe planșa pregătită,
simbolizând ograda bunicilor.
Tranziție: „Un motan cât un pisoi !”

Activitate pe domenii experențiale:

Tranziție: „Animalele !”

Domeniul limbă și comunicare (DLC) : joc didactic: ”Ferma veselă”

Văcuța Paula trebuie ajutată să ajungă la fermă. Pentru a o ajuta mai avem de trecut câteva
probe și va fi din nou lângă suroriele ei. Ea are câteva plicuri cu probe, iar copiii vor trebui să răspundă
corect la aceste probe. Pentru aceasta voi propune un joc numit : ”Ferma Veselă”.
La fiecare răspuns corect copiii vor primi câte o față veselă. În cadrul jocului vom descoperi
diferite jetoane reprezentând animale domestice, denumindu-le; vom extrage din săculețul Văcuței
Paula , diverse animale domestice în miniatură și le vom spune părțile componente, iar în cele din
urmă vom identifica diverse jetoane,aflate pe cubul magic, cu produse obținute de la animale, iar
copiii vor identifica produsul si vor spune ce animal ni-l oferă. Ultima probă va fi să recunoască
vocile animalelor domestice, al audierea CD-ului.
La finalul jocului copiii vor fi recompensați corespunzător.
8
Tranziție: „Bat din palme”

Domeniul Estetic și Creativ (DEC): dactilopictură: ”Vaca”.

Tranziție: „Vaca Muu”

Și pentru că Văcuța Paula e atât de fericită că ați ajutat-o atât de mult, mai are nevoie de un
singur lucru.
Ea dorește să o pictați și astfel se va putea îndrepta spre fermă. Haideți să o pictăm, cu ajutorul
degetului arătător, pe Văcuța Paula.
Copiii vor avea pregătite pe masă următoarele materiale: pahar cu apă, acuarele, șervețele și
foaia de desen. Cu ajutorul degetului arătător vom picta văcuța. Mai întâi vom pune degetul în apă,
apoi în culoare și în cele din urmă vom pune degetul cu acuarelă pe planșă, pictând vaca. La sfârșitul
activității copiii vor fi recompensați cu etichete cu fețe expresive.

Tranziție: „Vaca” – poezie

In cadrul ALA II copiii vor participa la un joc distractiv numit: ”Umple cana cu lapte”. În
cadrul acestui joc, copiii vor primi un pahar cu lapte pe care îl vor duce la cana pentru lapte și-l vor
goli în ea. Ei vor trebui să ducă laptele din pahar, fără să îl răstoarne și să-l golească cu grijă în cană.
La sfârșitul activității copiii vor fi recompensați cu un pahar de lapte și câte un corn.

9
Desfășurarea activității

Secvența Conținutul științific Strategii didactice


didactică
Metode Mijloace

1. Momentul Asigurarea condițiilor optime


organizatoric pentru desfășurarea activităților

2. Captarea Se va realiza prin apariția


atenției neașteptată a ”Văcuței Paula” , care - Conversația
dorește să-i introducă pe copii, într-o - Surpriza
lume magică, la fermă. - Vacuța Paula
”Vacuța Paula” are nevoie de -plicurile cu
ajutor pentru a se întoarce din nou la surpriza
fermă, lângă suratele ei. Aceasta s-a
rătăcit, iar noi va trebui să o ajutăm să
se întoarcă la fermă. - Conversația
Pentru a o putea ajuta, haideți să
vedem ce are Văcuța Paula legat de - Observația
codiță ei: are câteva plicuri pe care le directă
vom desface pe rând și îi vom
demonstra văcuței noastre cât de isteți
suntem noi.

3. Anunțarea Astăzi vom descoperi împreună


temei animalele aflate ,,În ogradă la bunici”.
Cum se numește tema noastră de azi
?
1-2 copii repetă tema

Intuirea materialului, explicarea


4. Reactualizarea modului de lucru:
cunoștințelor ”La centru noi ne-așezăm, - Conversația
Sarcinile le ascultăm
Noi creăm și ne distrăm
Bucuria să ne-o arătăm
Pe Văcuța Paula să o ajutăm!”

Fiecare copil se așează ordonat la


unul din centre. Îi solicit pe copii în
alegerea sectoarelor. Se
familiarizează cu materialele avute la
dispoziție și se anunță sarcina fiecărui
grup, după care fiecare copil începe să
lucreze.

Sectorul ”Construcții”
”Adăpost pentru animalele din
ogradă” -piese de tip lego
- Conversația
Dragii mei, Văcuța Paula dorește - Explicația
să construim adăposturi pentru - Exercițiul
animalele din ogradă. Se vor îmbina

10
piese de LEGO pentru a obține
adăposturi pentru animalele
domestice.

Sectorul ”Joc de masă”


,,Descoperă animalul domestic”
În acest sector va trebui să
descoperim animalul domestic. Copiii -puzzle
vor asambla piese de tip puzzle într-o - Conversația
imagine corectă, reprezentând - Explicația
- Exercițiul
animale din curtea bunicilor.

Sectorul ”Artă”
”Animalele din fermă”
( anexa 1)
În cadrul acestui sector copiii vor
acea de lipit animale domestice aflate
în gospodărie, la locul potrivit pe -lipiciul
planșa fiecăruia de lucru. -foi de lucru
- animale
Sectorul ”Știință”
”Mama își caută puiul” -fișa de
lucru(anexa 2 )
Aici copiii vor realiza o fișă de - Conversația -creioane
lucru respectând indicațiile date. - Explicația -fișe de lucru
”Dar să-ncepem lucrul - Exercițiul individuale
Și s-avem mult spor
Azi lucrează fiecare
Cu ce are în sector”

Exerciții de încălzire a mușchilor


mici ai mâini:
”Bate palmele ușor”

Copiii execută sarcinile de la fiecare


sector. Voi trece pe la fiecare,
îndrumându-i sau ajutându-i, după
caz. Voi insista să păstreze poziția
corectă la măsuțe, să lucreze cu
atenție, îngrijit, să păstreze curățenia
și să ducă la bun sfârșit lucrarea.

Evaluarea:
Copiii vor aprecia propriile lucrări,
dar și ale celorlalți. Voi face câteva
aprecieri privind modul de lucru și - Turul galerie -panou pentru
comportamentul copiilor pe parcursul -aprecieri globale și expunerea
activității. individuale lucrarilor

11
5. Prezentarea Tranziție: ”Un motan cât un pisoi”
conținutului și
dirijarea Organizarea activității pe domenii
învățării experențiale

Tranziție: ”Animalele”

Captarea atenției
La intrarea în grupă, copiii vor găsi -Vacuța Paula,
lângă Văcuța Paula o cutie, iar lângă - Conversația -cutia,
cutie un plic mare cu o scrisoare în el. -scrisoarea,
”Pentru că i-am demostrat Văcuței -plicuri cu probe,
Paula că sunteți cei mai isteți copii și
pricepuți, ia uitați ce surpriză ne-a
pregătit. În scrisoarea Văcuței Paula
ne roagă să descoperim ce animale
vom avea în imaginile din plicuri,
părțile componenete ale acestora și ce
anume primim noi de la ele ”

Anunțarea temei:
Astăzi, la activitatea de dezvoltare a
limbajului, vom desfășura jocul: - Conversația
Ferma veselă, în care, cu ajutorul
materialelor pe care le avem la
dispoziție vom repeta cunoștințele
noastre despre animale domestic.
2-3 copii vor repeta numele jocului

Explicarea regulilor jocului:


Pentru a observa Văcuța Paula cât de
isteți sunteți, va trebui să veniți, rând
pe rând în fața și să oferiți răspunsuri
corecte. Pe parcursul jocului vom
avea 4 probe, fiecare va fi diferită. Voi
va trebui să oferiți răspunsuri corecte, -jetoane,
la întrebările adresate de mine. - Explicația -animale in
Fiecare copil care va da raspunsul miniatura,
-observația directă
corect va primi o față veselă. -fete vesele
Pe parcursul jocului, înainte de
începerea fiecărei probe, voi explica
clar și concis regulile jocului, ceea ce
au de făcut copiii în cadrul respectivei
probe.
Pentru început, în cadrul jocului de
probă, copiii vor recunoaște imaginile
prezentate (2), denumind animalul
domestic din ogradă.

Jocul de probă:
Se execută un joc de probă, pentru - Demonstrația
a vedea dacă au înțeles.

12
Va veni un copil și va extrage de pe
masă un plic. El va trebui să desfacă
plicul și să spună ce animal a găsit în - Exercițiul
plic, numindu-l. Voi repeta procedeul
cu încă un copil.
După ce mă asigur că au înțeles
regulile jocului, vom începe jocul.

Executarea jocului propriu-zis:


1. ”Spune cine sunt...?”
În această probă voi avea 7 plicuri de
culori diferite, în interiorul cărora
vom avea diferite animale domestice - Explicația -plicuri cu jetoane,
din ogradă (vacă, oaie, cal, iepuraș, - Exercițiul -fete vesele,
porc, câine, pisică), iar copiii vor veni
pe rând și vor extrage câte un plic. Ei
va trebui să îl desfacă și să ne spună
cum se numește animalul din imagine. - Analiza
La fiecare răspuns corect vor primi o raspunsurilor
față veselă. corecte

2. ”Sacul fermecat”
Vom avea un sac în care sunt animale -saculeț,
domestice, în miniatură. Copii vor -animale in
veni rând pe rând și vor extrage din miniatură,
sac, cu ochii închiși, un animal -fete zambitoare,
Explicația
domestic: vacă, oaie, cal, câine, porc, -
- Exercițiul
pisică, iepure. Aceștia vor trebui să îl - Analiza
descrie, să spună părțile lui răspunsurilor
componente. La fiecare răspuns corecte,
corect vor primi o față veselă.

3. ”Cubul animalelor”
Copiii vor rostogolii cubul, idenifică - cub magic
imaginea de pe cub(foloasele -jetoane cu animale
animalelor domestice) și denumesc - Metoda cubului si produsele
animalul care ne dă acele foloase. - Conversația obtinute de la ele,
- Explicația
Odată identificat animalul, pe acea - Fete vesele
- Brainstorming
imagine de pe cub se atașa și jetonul
cu animalul domestic corespunzător.

6. Obținerea Complicarea jocului:


performanței 4. ”Ascultă cu atenție”
Cu ajutorul laptopului, pe un CD vor - Conversația -laptop
fi înregistrate onomatopee, - Explicația -CD onomatopee
reprezentând animalele din ograda - Problematiza-
bunicilor. Copiii vor asculta vocile pe rea
rând și va trebui să recunoască - Observația
animalul pe care-l aud și să-l
denumească.

13
Evaluarea intermediară - Fețe vesele
La sfârșitul jocului voi face aprecieri Aprecieri verbale
întregii activități, atât colective, cât și Aprecieri colective
individuale. Copiii vor primi fețe
vesele.
Traziție:”Bat din palme”

7. Asigurarea Conținutul activității DEC – activitate


retenției și a plastică
transferului Traziție:”Vaca” – poezie

Și pentru că i-am demostrat Văcuței


Paula că suntem cei mai pricepuți
copii, haideți să vedem: Ce știm noi - Conversația
despre vacă?
Atunci, astăzi vom realiza: ”Vaca” –
dactilopictură.
Ce vom realiza noi astăzi ?
-2 copii vor repeta tema activității

Prezentarea modelului educatoarei și


intuirea materialului
- Expunerea
Se prezintă plansă model – „Vaca” și -Flipchart,
se analizează. - Observatia -Plansa model,
Pentru a realiza această planșă avem -acuarele,
nevoie de anumite materiale. - Conversație -servetele umede,
Ce aveți voi pe măsuțe? - pahar de apa
- Acuarele - foi de desen
- Pahar cu apă
- Șervețele
- Foi de desen

Explicarea și demonstarea tematicii


de lucru:
Acum voi explica modul de realizare
a lucrării: - Demonstrația
- Pentru început vom pune degetul - Explicația
aratător în apă, iar apoi în culoare.
Aveți grijă să nu aveți prea multă
apă în culoare. Vom mișca degetul
în culoare , iar apoi vom pune
culoarea de pe degetul arătător în
interiorul văcuței, având grijă să
nu depășim conturul.
- În timpul executării, trebuie să
avem grijă să nu pătăm lucrarea și
să nu depășim contrul.

Exerciții de încălzire a mușchilor


mâinii mici - Conversația
”Mișcăm degețelele,
Batem bine palmele,

14
Învârtim morișca,
Zboară rândunica!”
Închidem, deschidem pumnii, cuib de
păsărele, acoperiș, plouă, cântăm la
pian, etc.

Executarea temei de către copii


Supraveghez modul de execuție,
corectând eventualele greșeli sau - Exercițiul
dând unele indicații. În cazul în care
observ aceleași greșeli la mai mulți
copii, opresc activitatea și reiau - Observarea
explicațiile necesare corectării comportamentu
greșelilor. lui
Voi asigura un fond muzical adecvat
activității.

Evaluare intermediară DEC


- Conversația
Se va realiza cu ajutorul metodei -fete vesele,
”Turul galeriei” unde copiii vor spune
- Turul galeriei
ce lucrare le place cel mai mult sau cel
mai putin si de ce.
Copiii vor fi recompensați cu buline
roșii.

Tranziție: ”Cine face muu?”

ALA 2
”Umple cana cu lapte”
Anunțarea Văcuța Paula ne roagă să o ajutăm și - Conversația
temei la ultima probă numită:,, Umple cana - Explicația
cu lapte”. Trebuie să transportăm
laptele dat de la ea într-o cană mare.
Laptele trebuie să-l ducem în așa fel
încât să nu-l răsturnăm. Îl vom
Desfășurarea transporta cu ajutorul paharelor.
propriu-zisă a Când vor ajunge cu paharul în fața
jocului distractiv cănii vor turna laptele în cana așezată
pe masă.
- cani,
Jocul de probă - lapte,
Vom face un joc de proba mai întâi, - pahare
pentru a vedea dacă au înțeles sarcina. -Exercitiul

Jocul propriu-zis: -aprecieri globale și - aplauze


Voi urmări participarea activă si individuale
afectiva a copiilor, stimulându-i.
Copiii vor primi aplauze pentru a-i
încuraja.
8. Evaluarea Copiii vor primi drept recompensă o
activității cană de lapte proaspăt și fețe vesele. - Conversația -lapte proaspat
Văcuța Paula îi va felicita pentru -fete vesele
istețimea lor și modul în care au lucrat

15
și s-au descurcat pe parcursul întregii
zile.
Cu ajutorul lor, Văcuța Paula se
reîntoarce la fermă, lângă suratele ei.
9. Încheierea Îi voi felicita pe copii pentru
activității activitatea din această zi minunată și
pentru raspunsurile corecte de la jocul
didactic. - Conversația
Copiii vor primi stimulente. - Apreciere
Copiii își vor saluta oaspeții și vor ieși verbala
încântați din sala de clasă:
”Rândul iute să-l formăm
Lângă ușă ne-așezăm
Și cuminți să așteptăm
Înspre baie să plecăm
Pe mâini o să ne spălăm
Este timpul să mâncăm”

16

S-ar putea să vă placă și