Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 12.01.2021
GRUPA: mică “Puișorii jucăuși”
EDUCATOARE: Kurtuhuz Rodica
DURATA: 15-20 minute
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul estetic și creativ
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educație muzicală
TEMA ACTIVITĂȚII: Cântec “Cerne iarna” – predare cântec
Joc muzical-“Bate cum cânți”-repetare
TIPUL DE ACTIVITATE: Activitate mixtă (predare și consolidare); proiectare pe disciplină (neintegrat)
FORMA DE REALIZARE: frontal şi pe grupuri
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
 Activarea și manifestarea potențialului creativ;
 Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării.
COMPORTAMENTE VIZATE:
 Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans, etc.;
 Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
-Formarea deprinderii de a intona corect, expresiv cântecul, respectând poziția corectă a corpului, tonul, semnalul de început,
dicția și respirația în emiterea sunetului;
-Consolidarea deprinderii copiilor de a bate ritmul cerut de cântec cu diferite obiecte.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

- să interpreteze melodia, respectând durata şi înălţimea sunetelor muzicale, ritmul şi intensitatea lor;

- să bată cu bețe în ritmul melodiei;

STRATEGII DIDACTICE
a) Metode/procedee/tehnici: conversaţia, exercițiul muzical, explicaţia, demonstrația, interpretarea model, interpretarea pe grupe.
b) Mijloace de învăţământ: fulg de zăpadă, planșe cu imagini sugestive, ecran pt sistem de operare pt accesare youtube, bețe
c) Forme de organizare: frontal, pe echipe.
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
Continuă – formativă: orală, observarea sistematică a comportamentelor copiilor.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Curriculum pentru educatia timpurie, 2019, MEN
Elena Mosor, Victoria Tomescu – „Metodica educaţiei muzicale pentru învăţământul preşcolar”, Editura Pildner& Pildner,
Târgovişte, 2005

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
EVENIMENT CONȚINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
UL/ ȘTIINȚIFIC
Metode Material Forme
SECVENȚA
și procedee Didactic de
DIDACTIC/Ă
organizare
1.Moment Se vor asigura condițiile necesare pentru desfășurarea optimă
organizatoric a activității. Se va aerisi sala de grupă. Se așează copiii pe
scăunelele care sunt dispuse sub formă de semicerc.

2. Captarea Se face prin prezentarea sub formă de surpriză a unui fulg de Conversația Fulg de Frontală Observare
atenției zăpadă de la care va începe o scurtă povestioară: “Într-o zăpadă conduita de
dimineață m-a trezit din somn un zgomot care venea de la ascultare atentă
fereastră. Când am privit spre fereastră, am văzut un fulguleț
care era tare supărat pentru că era singur și nu avea mai mulți
frați, fulgușori. I-am spus să nu fie trist că vom învăța un
cântecel care-l va înveseli și care îl va ajuta să-și întâlnească
frățiorii”.
3. Anunțarea Se anunță copiii că vor învăța cântecul “Cerne iarna”și că vor Conversația Frontală Observare
temei și a bate ritmul acestuia cu ajutorul unor bețe. conduita de
obiectivelor ascultare atentă

4.Prezentarea Se amintește copiilor ca poziția corectă în timpul cântatului


optimă a este cu spatele drept, rezemat de scaun și privirea inainte.
conținutului și Pentru a avea o activitate cât mai reuşită va trebui să se facă
dirijarea câteva exerciţii de încălzire şi omogenizare a vocii.
învățării Exerciţii pentru pregătirea interpretării melodiei:
1. Exerciţii de respiraţie: Conversația
a) „Suflăm spre fulgul care cade din cer”- se trage aer adânc Frontală
în piept şi se suflă uşor spre o fulg imaginar; Explicația
b) „Umflăm baloane colorate pentu sărbătoarea Crăciunului”- Observarea
se trage aer adânc în piept şi se elimină puternic aerul printr-o Demonstrația sistematică a
singură expiraţie; comportamentu-
c) „Facem valuri în paharul cu apă”- se trage aer adânc în lui
piept şi se suflă uşor într-un pahar cu apă, imaginar. copiilor
2. Exerciţii de dicţie: Exercițiul
„Pică ploaia pe burlane:
Pic,pic,pic!
Cad castane dolofane:
Poc,poc,poc!
Cârâie în pom o cioară:
Câr,câr,câr!
Vai ,ce frig este afară!
Bârr,bârr,bârr!.”
Pe timpul 1 se trage aer în piept , iar pe timpul 2 se spun
versurile respective.
3.Exerciţii melodice:
a) de încălzire a vocii:
- sunete joase: ”Bate toba!”

Bum, bum, bum!


-sunete înalte:”Clopoţelul”

Cling, cling, cling, ciing, cling,cling.


b) de omogenizare a vocilor:
-se folosesc fragmente dificile din cântecul nou cu silaba
neutră „la”.
Exerciţiile se vor face cu întreaga grupă de copii, respectându-
se gesturile dirijorale.
După efectuarea acestor exerciţii se va trece la învăţarea
cântecului.
Audierea cântecului:
Copiii vor audia cântecul integral prezentat de pe youtube, pe Ecran
TV. audio-
Familiarizarea cu textul cântecului: video si
După audierea integrală a cântecului se va face familiarizarea acces la
copiilor cu conținutul printr-o povestioară și prezentând internet pt
imagini sugestive. Se vor explica cuvintele necunoscute: canalul
mantie (pelerină); nea (zăpadă); derdeluș ( loc de dat cu yuoutube
sania); căuș ( vas de lemn sau metal). Orală
Interpretarea model a cântecului:
Se cântă model cântecul de educatoare de 2-3 ori. Imagini
Învățarea cântecului cu copiii: sugestive
Se execută cântecul cu toată grupa, urmărindu-se intonația și cu
dicția. Învățarea cântecului se face pe fragmente: conținutul
- se cântă de către educatoare prima stofă + refrenul, apoi se cântecului
repetă cu copii de 2-3 ori;
- se cântă a doua strofă + refren după care se repetă cu copiii
de 2-3 ori;
-se repetă cântecul de 2,3 ori, fără a obosi prea mult copiii.

5. Obținerea Se împarte grupa de copii în două echipe. Copiii vor interpreta


performanței cântecul pe echipe, fiecare echipă făcând aprecieri despre cum Conversația Pe echipe Observarea
au cântat colegii lor. conduitei
Explicația Orală

Exercițiul
6. Evaluarea În timp ce copiii interpretează cântecul, vor fi înregistrați pe Conversația Telefon Orală
activității telefon. Se ascultă împreună cu copiii înregistrarea și vor Frontală
aprecia modul cum ei au cântat cântecul.

7. Asigurarea Apoi se va desfășura jocul muzical în cadrul căruia copiii Conversația Bețe Orală
retenției și a vor executa bătăi din bețe în ritmul liniei melodice a Observarea
transferului cântecului „Cerne iarna”. Se explică copiilor că în timp ce vor Explicația Frontală sistematică a
cânta, vor bate din bețele pe care le-au primit, în ritmul Demonstrația comportamentu-
cântecului. Se demonstrează o dată modul cum trebuie lui
realizate bătăile, apoi se va desfășura împreună cu copiii. Jocul copiilor

8. Încheierea Se fac aprecieri asupra modului de desfășurare a activității. Se Conversația Stickere Frontală
activității oferă recompense-stickere cu emoții potrivit stării pe care o au
la finele activității.
Anexa 1
Imagini sugestive
Anexa 2
Cerne iarna- Lollipops

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rQ45C8Y4Byo

Cerne iarna, cerne, cerne


Fulgușorii argintii,
Mantia de nea se-așterne
Peste case și copii.
Refren: Cad fulgii de nea
Și căciula mea
Seamănă c-o acadea.

Săniuțele se-adună
Colo sus pe derdeluș.
Râde omul de zăpadă
Sub căciula de căuș.

Refren: Cad fulgii de nea


Și căciula mea
Seamănă c-o acadea.

S-ar putea să vă placă și