Sunteți pe pagina 1din 247
VASILE HOBJILA, MIHAIL LUCA ‘AMEDEO MITROL REZERVOR CIRCULAR DIN BETON PRECOMPRIMAT CU FASCICULE POSTINTINSE SEGMENTATE ° ELEMENTE DE CALCUL HIDRAULIC $1 STATIC D-ba'prefwe Dumifeu Hesenie ce mallealime recon sictir od Cf Editura CERMI Iasi Str, Curelari nr. 16 6600 Iasi Tel./Fax 032/116604 Mobil 092533257 VASILE HOBJILA, MIHAIL LUCA, AMEDEO MITROL REZERVOR CIRCULAR DIN BETON PRECOMPRIMAT CU FASCICULE POSTINTINSE SEGMENTATE (© ELEMENTE DE CALCUL HIDRAULIC $1 STATIC Consilier editorial: Prof. dr. ing, Emanoil BARSAN COPYRIGHT © 1999 Toate drepturile asupra acestei edifii sunt rezervate autorilor. ISBN 973-9378-97-8 973-9378-98-6 Vasile Hobjila, Mihail Luca Amedeo Mitroi REZERVOR CIRCULAR DIN BETON PRECOMPRIMAT CU FASCICULE POSTINTINSE SEGMENTATE VOL. 1 ELEMENTE DE CALCUL HIDRAULIC $I STATIC Editura si Tipografia CERM! lagi, 1999 Contributiile la elaborarea lucrarii: Prof. univ. dr. ing. Vasile Hobjili © Prof. univ. dr. ing. Mihail Luca - capitolele 4,5 gi 6; - capitolele 1,2 gi 3; * Sef lucr. drd. ing. Amedeo Mitroi - partial, capitolele 2 5i 4. Referenti stiintifi * Prof. univ. dr. ing. losif Bartha * Prof. univ. dr. ing. Marcel Patras Universitatea Tehnicd “Gh. Asachi” lagi Lucrare editata cu sprijinul material al Societatii “POLIASCAS” S.A. lasi. societal Comerciale Tehnoredactare computerizata: ** Fizician licentiat cu studii aprofundate luli “* Tehnician Ana Didea a hana Minaela Luca Grafica: “* Inginer licentiat cu studii aprofundate Carmen Arsenie lagi, august, 1999 2 Rezervor circular din beton precomprimat. Elemente de calcul hidraulic si static PREFATA Lucrarea ‘REZERVOR CIRCULAR DIN _BETON PRECOMPRIMAT CU — FASCICULE —_POSTINTINSE SEGMENTATE”, structuraté in 3 volume diferentiate prin continut, este destinata studentilor de la sectiile CONSTRUCT! HIDROTEHNICE si INGINERIE SANITARA $I PROTECTIA MEDIULU! ale Facultatii de HIDROTEHNICA din cadrul Universitatii Tehnice "Gh. Asachi" din lasi. Lucrarea, care este adresatd mai ales studentilor din anil terminali, poate fi util si inginerilor de profil care activeaza in domeniui de proiectare, cercetare si exploatare a lucrarilor hidroedilitare Autorii au dorit sé sistematizeze bazele teoretice si practice de proiectare, in concordant& cu cele mai noi metode do calcul pentru rezervoarele din beton armat si beton precomprimat, precum si pentru instalatiile hidraulice aferente. Totodata, lucrarea pune la dispozitia viitorilor ingineri un material unitar (pentru proiectare integrala), bazat pe elemente teoretice si tehnologice, respectiv simulari numerice adecvate, efectuate manual sau cu programe de calcul automat. Domeniul abordat in lucrare, care cuprinde parti din proiectele de an gi licenté ale studentilor de la sectiile mentionate, este de strict& actualitate pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa din Romania, cu referire in principal la rezervoarele din beton armat si beton precomprimat. Constructiile de acest tip, care detin 0 pondere importanté din investitia initialé si conditioneaza calitatea serviciilor oferite de sistemul de alimentare cu apa, implica solutii constructive capabile s& asigure preluarea actiunilor previzibile si a celor aleatoare.