Sunteți pe pagina 1din 7

„After school” - proiect de prevenire a abandonului şcolar

Elevii proveniţi din familii defavorizate, în pericol de abandon şcolar


şi fără posibilităţi materiale de a fi îndrumaţi şi supravegheaţi la lecţii, au
o nouă şansă prin ajutorul acordat de Centrele „After school” înfiinţate de
Primăria Sectorului 2 în unităţile de învăţământ ale sectorului.
Modernul proiect, aplicat cu succes în numeroase ţări europene, a
fost primul dezvoltat de o administraţie locală în Capitală şi presupune
realizarea în şcoli a unor spaţii destinate acelor elevi care, după
terminarea orelor de curs, găsesc aici o alternativă de a petrece timpul
până la sosirea părinţilor, studiind sau doar recreeîndu-se.
Primăria sectorului 2 urmăreşte astfel reducerea posibilităţilor ca
elevii să ajungă pe străzi, în găşti de cartier ce-i pot influenţa negativ,
într-o perioadă în care pericolul drogurilor şi al altor „miraje” au devenit
de maximă actualitate.
În aceste spaţii, destinate petrecerii timpului după finalizarea orelor
de curs, copii sunt îndrumaţi de cadrele didactice participante la proiect
să- şi pregătească temele, să practice diverse alte activităţi în funcţie de
aptitudinile fiecăruia (ore de desen, muzică, etc), sau doar să socializeze
într-un cadru adecvat.
Primele două centre after school au fost inaugurate de către
primarul Neculai Onţanu încă din anul 2003, iar până în 2010 numărul
acestora a ajuns la 19 asemenea centre, situate în următoarele unităţi de
învăţământ preuniversitar de stat:
1. Şcoala nr. 62 – anul 2003,
2. Colegiul Tehnic Traian – anul 2003,
3. Şcoala nr. 58,
4. Şcoala nr. 25,
5. Şcoala nr. 4,
6. Şcoala nr. 26,
1
7. Şcoala nr. 19,
8. Şcoala nr. 30,
9. Şcoala nr. 85,
10. Şcoala nr. 28,
11. Şcoala nr. 71,
12. Şcoala nr. 56,
13. Şcoala nr. 51,
14. Şcoala nr. 32,
15. Şcoala nr. 39,
16. Şcoala nr. 41,
17. Colegiul Naţional Emil Racoviţă,
18. Şcoala nr. 24
19. în incinta Bisericii Sfânta Treime Tei, în colaborare cu
Şcoala nr. 31.

Obiectivul general
Prevenirea abandonului şcolar de către copii proveniţi din familii
defavorizate.
Proiectul îşi propune prevenirea abandonului şcolar prin activităţi
de consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi
orientare şcolară.
În centrele de zi, activităţile organizate pentru şcolari le permit
acestora să-şi petreacă timpul liber într-un mod deosebit de plăcut şi
atractiv ( pictură, ore de muzică, ore de informatică) şi în acelaşi timp să-
şi pregătească lecţiile cu personal specializat.

Justificarea proiectului

Primăria Sectorului 2 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi


Protecţia Copilului Sector 2 a hotărât să i-a măsuri în vederea stopării
2
pericolului de abandon şcolar prin înfiinţarea de servicii sociale, simultan,
în mai multe unităţi de învăţământ, care respectă standardele minime
obligatorii şi care funcţionează în regim de centre de zi.
Programul after - school reprezintă o alternativă pentru părinţi care
se află în situaţia de a decide supravegherea copilului de către vecini,
bunici sau bonă sau dacă efectuarea temelor şcolare constituie un motiv
de stres, dacă doresc să-i supravegheze şi instruiască însă timpul le este
limitat.
Absenteismul este frecvent şi nu de puţine ori este încurajat chiar de
părinţi, care lasă fraţii mai mici în grija fraţilor de vârstă şcolară, sau le
încredinţează sarcini domestice pe care trebuie să le îndeplinească în
timpul programului şcolar, în detrimentul efectuării temelor.
Şcolaritatea reprezintă o perioadă extrem de importantă şi de aceea
Primăria, pentru a se asigura de cel mai bun start al copiilor defavorizaţi
din sectorul 2, s-a mobilizat în vederea inaugurării primului aster-school în
regim de stat, destinat numai pentru copii care provin din familii
defavorizate, familii monoparentale, familii cu mulţi copiii.
Sălile de primire a micuţilor au fost dotate corespunzător şi
conform vârstei lor cu mobilier modern, material didactic bogat, folositor
în diversele tipuri de activităţi, care corespund standardelor
internaţionale, asigurând un climat primitor şi deschis prin organizarea
mediului educaţional cât mai eficient şi stimulator.

Grupul ţintă
Criteriile care se aplică pentru selectarea grupului ţintă sunt:
- Copii a căror părinţi au o situaţie financiară precară,
- Copii care provin din familii dezorganizate,
- Copii care provin din familii cu mai mulţi membri,
- Copii care au părinţii plecaţi în străinătate la muncă.

3
Activităţi
Proiectul are în vedere desfăşurarea unor activităţi care să
corespundă dorinţelor părinţilor şi să fie în beneficiul copiilor şi al şcolii.
Având în vedere ca beneficiarii vin la “After School” după
terminarea orelor de scoală şi sunt deja obosiţi, le sunt propuse activităţi
specifice nivelului de dezvoltare al copiilor, care să-i solicite într-un mod
plăcut, recreativ, distractiv. Forma predominantă a activităţilor vor fi deci
ludice şi chiar activităţile noastre cu scop educativ vor lua forme uşoare
de joc şi distracţie.
Activităţi educative
Activităţile educative realizate de instructorii de educaţie sub
coordonarea specialiştilor (psiholog / psihopedagog), în esenţă, constau
în :
• ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare,
• integrarea copilului în programul zilnic,
• facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii,
• dirijarea jocului individual si colectiv în atmosfera de comunicare
stimulativă,
• susţinerea performantelor şcolare pentru dezvoltarea individuală a
personalităţii copiilor,
• stimularea creativităţii, aptitudinilor şi talentelor copiilor, însuşirea
unor abilităţi în domeniu utilizării computerului, limbii engleze, muzicii,
precum şi a jocurilor logice, distractive.
• dezvoltarea capacităţii de comunicare, constituirea şi dezvoltarea
limbajului activ,
• formarea şi lărgirea orizontului de cunoaştere, formarea şi
dezvoltarea conduitei de explorare a mediului înconjurător,
• formarea conduitei de joc individual şi colectiv, a deprinderilor
igienice şi de autoservire.

4
Activităţi ludice
Activităţile ludice reprezintă un element de sprijin în educaţie, la
copilul şcolar, multe deprinderi şi cunoştinţe fiind dobândite prin joc, iar
valorificarea acestui instrument informativ-formativ presupune atribuirea
unui conţinut cu programate finalităţi de dezvoltare a potenţialului de
cunoaştere afectiv şi volitiv al personalităţii, având astfel un incontestabil
rol terapeutic..
Activităţi de formare şi dezvoltare a autonomiei personale au
caracter permanent şi sunt desfăşurate de personal, pe cât posibil, cu
implicarea activă a copiilor în funcţie de vârsta.
• activităţi de recreere - socializare: plimbări în parc, vizite la muzee,
Circ, Grădina zoologica, Grădina Botanică, vizionare de spectacole,
teatru, participare la târguri, festivaluri sau expoziţii pentru copii;
• organizarea zilelor de naştere;
• serbări şcolare: Serbarea de toamna, Serbarea de Crăciun, Serbarea
de Paste, Serbarea de 8 Martie si serbarea de sfarsit de an.

Alte genuri de activităţi


• asigurarea mesei sau gustării de către cele două fundaţii
participante la proiect Organizaţia Suedeză de Ajutor Umanitar
Individual I.M., Asociaţia Hrăniţi Copiii – Feed the Children;
• testare psihologică în vederea optimizării ritmului de dezvoltare a
personalităţii;
• părinţii vor participa la lecţii deschise, pot solicita realizarea unor
cursuri opţionale şi vor beneficia de informaţii complete asupra
evoluţiei şcolare a elevului;
• asistenţă medicală, asigurată prin intermediul Serviciului Intervenţie
şi Urgenţe Sociale (Ambulanţa Socială) şi a cabinetelor medicale din
unităţile de învăţământ;

5
• asistenţa psiho-pedagogică a copiilor cu risc de abandon şcolar, cu
dificultăţi de învăţare, carenţe informaţionale şi adaptare şcolară;
• participarea părinţilor la lecţiile deschise stimulează emoţii şi interese
comune şi întăreşte sentimentul participării la un proces instructiv-
educativ de calitate şi mândria de a fi printre "copiii grădiniţei". La
sfârşitul fiecărei săptămâni, părinţii primesc informaţii despre
activităţile desfăşurate în săptămâna respectiva.
• suport financiar şi material (alimente, îmbrăcăminte, rechizite şcolare)
pentru copil şi familie.

EXEMPLU DE ORAR ZILNIC


• 12.00 – 12.30 masa de prânz
• 12.30 – 14.30 activităţi recreative
• 14.30 – 15.30 - activităţi educaţionale suplimentare
- calculator
- limbi străine
- pictură
- desen
- modelaj
- şah
- alte activităţi
• 15.30 – 17.30 pregătirea temelor şi exerciţii suplimentare
• 17.30 – 18.00 preluarea copiilor de către părinţi.

Rezultate aşteptate
¾ reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala;
¾ creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară;
¾ explorarea relaţiei dintre nivelul de educaţie şi şansele de realizare
a obiectivelor personale;
¾ învăţarea responsabilităţii implicate de asigurarea, prin eforturi
6
proprii, a unui nivel de trai decent;
¾ copii îşi vor însuşi deprinderile de autonomie personală şi
independenţă;
¾ o capacitate mai mare de autogospodărire,
¾ sporirea capacităţii de relaţionare unii cu alţii şi cu ceilalţi colegi,
prieteni, vecini
¾ reducerea comportamentelor şi atitudinilor negative la copii şi
formarea unor comportamente apropiate de cele obişnuite, normale;
¾ creşterea pregătirii tinerilor privind orientarea şi formarea
profesională;
¾ tinerii se vor apropia mai mult de standardul normalizării
funcţionale în societate, ceea ce însemnă că vor dispune de cunoştinţele
necesare pentru a putea beneficia de o gamă largă de servicii din
societate
¾ la finalul proiectului va scădea sentimentul marginalizării şi
excluderii copiilor care provin din familii defavorizate ;
¾ dezvoltarea autonomiei personale copiilor defavorizaţi din sector;
¾ ridicarea nivelului de şcolarizare în sectorul 2
¾ diversificarea şi dezvoltarea serviciilor pe care le oferă
Învăţământul Românesc.

Partenerii proiectului alături de Primăria Sectorului 2:


• Organizaţia Suedeză de Ajutor Umanitar Individual I.M.,
• Asociaţia Hrăniţi Copiii – Feed the Children,
• Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 2.

S-ar putea să vă placă și