Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova

Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica


Catedra: Sisteme informaţionale

Raport
practica la calculator 2
Programul: Electronics Workbench

A elaborat Lupu Cătălin


Elevul grupei AT-0119

A verificat: Litvin Nicolaie

Chișinău 2021
Tema: “Utilizarea programului Electronics Workbench la crearea circuitelor electrice”
Scopul: - De a însuși caracteristicile programului Electronics Workbench;
- De a depista și utiliza diverse aparate și componente electrice în cadrul circuitelor
electrice;
- De a construi circuite perfect funcționale, în baza standartelor;
- De a ridica diversele mărimi măsurabile și a face niște concluzii;

U1sc U1 R R1 R2 I1 I1mg I1sc I2 I2mg I2sc U2 U2mg U2sc Rin


U1mg V KΩ KΩ KΩ mA mA mA mA mA mA V V V KΩ
7.06 0.8
Exp. 21 0.82 7.15 3 3 0.54 2 1.56 1.54 0.6 0.55 2.97
3 2
Calc
- - - - - - - - - - - - - 7.41
.
1.1. Schemă de ridicare a curentului în trei cazuri: circuit normal, scurtcircuit și mers în
gol

Rin.exp = U1 / I1 = 21/(7.06*10-3)=2.97 KΩ;

Rin.calc = R1 + R · (R2 + Rs) / (R1 + R2 + Rs) = 7150+825 · (3000+412)/(7150+3000+412)


1.2. Schemă de cercetare a legilor lui Kirchhoff

Pentru nodul A: I1 – I2 + I3 + I5 = 0;
Verificare: -0.09-0.08+0.03+(-0.02)=-0.16
Pentru nodul B: - I1 – I3 – I4 = 0;
Verificare: -0.09-0.03-(-0.5)=0.38
Pentru conturul ABFA: E1 + E3 = I1R1 – I3R3;
Verificare: 12+5=-0.09*165-0.03*45
Pentru conturul ABCA: E3 = -I3R3 + I4R4 + I5R5;
Verificare: 17=-0.03*45+0.05+0.02*165

1.3. Schemă de principiu (1)


Când S2 pe poziția 2 și S1 pe poziția 2, I = .A, U = .V;
Când S2 pe poziția 2 și S1 pe poziția 1, I = .A, U =. V;
Când S2 pe poziția 1, I =. A, U = .V;
1.6. Scheme de cercetare a curentului și tensiunii pentru rezistoarele conectate în serie
La conectarea rezitoarelor în serie, curentul Itot. = I1 = I2 = 20.Ma (schema 1), iar tensiunea Utot. =
U1 + U2 = 6 + 6 = 12 .V (schema 2);

1.7. Schemă de cercetare a curentului pentru rezistoarele conectate în paralel

La conectarea rezistoarelor în paralel, Itot. = I1 + I2 = 1+ 0.2 = 1.2 A;

1.8. Schemă de cercetare a căderilor de tenisiune pe diferiți consumatori

În prima schema consumatorul este reprezentat de un resistor R2 = 50 Ω, a cărui cădere de


tensiune este U2 = 3,333V. În cea de-a doua schemă consumatorul este reprezentat de un tub cu
incandescență cu o putere de 2W și o tensiune de lucru de 3V. După cum se poate vedea,
căderea de tensiune este U2 = 2,903V, adică necesarul becului este asigurat. Cu ajutorul
comutatorului S1 se poate conecta și deconecta circuitul, respectiv tubul luminează sau nu.
1.9. Schemă de cercetare a curentului la conectarea mixtă a rezistoarelor

În serie, Itot = I1 = I2; în paralel Itot = I1 + I2;


I1 + I2 = I3 + I4; 3,978 + 27,84 = ~ 10,61 + 21,21;
1.10. Schemă de cercetare a capacității condensatoarelor conectate în serie

În serie Ctot = (C1 · C2) / (C1 +


C2), Ctot = (1µF · 1µF)/(1µF + 1µF) = 0,5 µF;
Itot = 22,5 A; U = 7,07 V;
1.11. Schemă de cercetare a bobinei de inducție

f (kHz) I (mA)
100 11,11
200 5,55
300 3,7
400 2,77
500 2,22
600 1,85
700 1,58
800 1,388
1.12. Schemă de cercetare a unei diode la osciloscop

1.13. Schemă de cercetare a unui circuit oscilant cu diodă

1.14. Schemă de principiu (3)


1.15. Schemă de cercetare a tranzistorului bipolar în conexiunea EC

Nr. R1 (kΩ) UB (mV) UB (V)


1 40 823,3 0,114
2 60 827,8 0,137
3 80 827,5 0,171
4 100 824,9 0,9
5 120 820,1 2,097
6 140 816,1 2,947
7 160 812,6 3,586
8 180 809,5 4,082
9 200 806,7 4,48
10 220 804,2 4,805
11 240 801,9 5,076
12 260 799,8 5,305
13 280 797,8 5,502
14 300 796 5,673
Concluzie: Programul Electronics Workbench s-a dovedit a fi destul de ușor de însușit. Este
foarte util și ușor de utilizat, în baza lui putându-se creea diverse simulări de circuit etc. Însă
acesta poate fi utilizat doar la construcția de circuite și simularea acestora, fără a avea
posibilitatea de a le transfera în formatul cablajelor imprimate. De asemenea, numărul de
elemente prezente este foarte restrâns, astfel încât posibilitatea de a crea un circuit complex cu
diverse aparate de măsură este minimă. Însă este binevenit pentru circuitele simple.

S-ar putea să vă placă și