Sunteți pe pagina 1din 8

CONTABILITATE

FINANCIARĂ, TC5

Coef. 13,662

Contabilitatea produselor şi a producţiei în curs de execuţie

1. S.C. Flaro S.R.L. (plătitoare de TVA) care ţine evidenţa stocurilor de produse la cost efectiv de producţie şi
utilizează metoda inventarului permanent deţine la începutul lunii februarie 200N un stoc de produse finite de 200
bucăţi, înregistrate la costul de producţie de 122,958 lei/bucată. Pentru realizarea de produse finite, firma
efectuează în cursul lunii februarie următoarele cheltuieli de producţie: cu materii prime 23.225.40 lei, cu materiale
auxiliare 2.732,40 lei, cu personalul 10.929,60 lei şi cu energia (facturată de furnizor) 4.098,60 lei (plus TVA 19%).
Inventarul de la sfârşitul lunii indică (în afara celor 200 bucăţi existente în stoc la începutul lunii) 300 bucăţi de
produse finite obţinute în luna februarie (recepţionate la depozit), evaluate la cost efectiv de producţie de 109,296
lei/bucată. În luna martie 200N firma vinde cu încasare ulterioară (în contul bancar) 400 bucăţi de produse finite la
preţul de vânzare de 204,93 lei/bucată (plus TVA 19%). La descarcarea gestiunii se aplica FIFO.

R1.
Consum materii prime 601 = 301 1,700.00 23,225.40
Consum materiale auxiliare 6021 = 3021 200.00 2,732.40
Cheltuieli salariale 641 = 421 800.00 10,929.60
Factură energie electrică % = 401 357.00 4,877.33
605 300.00 4,098.60
4426 57.00 778.73
Obţinere produse finite pe baza inventarului 345 = 711 2,400.00 32,788.80
de la sfârşitul lunii februarie
Înregistrare producţie în curs la sfârşitul lunii 331 = 711 600.00 8,197.20
februarie
Stornare stoc produse neterminate la 711 = 331 600.00 8,197.20
începutul lunii martie
Vânzare produse finite 4111 = % 7,140.00 97,546.68
701 6,000.00 81,972.00
4427 1,140.00 15,574.68
Descărcare din gestiune produse finite 711 = 345 3,400.00 46,450.80
vândute
Încasare creanţă prin bancă 5121 = 4111 7,140.00 97,546.68

2. S.C. Davos S.R.L. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa stocurilor de produse la cost de producţie şi utilizează
metoda inventarului permanent deţine la începutul lunii în stoc 300 bucăţi de semifabricate la costul de 136,62
lei/bucată. În această lună sunt eliberate pentru prelucrare în alte secţii 200 bucăţi de semifabricate. Procesul de
producţie generează în luna curentă următoarele cheltuieli: cu materii prime 13.662,00 lei, cu energia (facturată de
furnizor) 2.732,40 lei (plus TVA 19%) şi cu personalul 8.197,20 lei. Inventarul de la sfârşitul lunii indică 200 bucăţi de
produse finite obţinute (recepţionate la depozit), evaluate la cost efectiv de producţie de 218,592 lei/bucată.
Producţia neterminată se evaluează după metoda contabilă (indirectă). Procesul de producţie se continuă în luna
următoare.

R2.
Eliberare semifabricate pentru prelucrare 711 = 341 2,000.00 27,324.00
Cheltuieli materii prime 601 = 301 1,000.00 13,662.00
Factură energie electrică % = 401 238.00 3,251.56
605 200.00 2,732.40
4426 38.00 519.16
Cheltuieli salariale 641 = 421 600.00 8,197.20
Obţinere produse finite pe baza inventarului 345 = 711 3,200.00 43,718.40
de la sfârşitul lunii
Înregistrare producţie neterminată la 331 = 711 600.00 8,197.20
sfârşitul lunii
Stornare stoc produse neterminate la 711 = 331 600.00 8,197.20
începutul lunii următoare

3. S.C. Crio S.A. (plătitoare de TVA) care utilizează metoda inventarului permanent deţine la începutul lunii mai 200N
un stoc de produse finite de 300 kg, înregistrate la preţul (costul) standard de 163,944 lei/kg, diferenţele de preţ
aferente stocului iniţial fiind de 5.464,80 lei. În cursul lunii firma efectuează cheltuieli cu materii prime 68.310,00 lei,
cu materiale auxiliare 19.126,80 lei şi cu salariile 22.678,92 lei, obţinând 700 kg de produse finite. Societatea livrează
400 kg produse finite la preţul de vânzare de 204,93 lei/kg (plus TVA), încasarea efectuându-se prin bancă.

R3.
Consum materii prime 601 = 301 5,000.00 68,310.00
Consum materiale auxiliare 6021 = 3021 1,400.00 19,126.80
Cheltuieli salariale 641 = 421 1,660.00 22,678.92
Obţinere produse finite 345 = 711 8,400.00 114,760.80
Înregistrare diferenţe de preţ aferente 348 = 711 340.00 4,645.08
intrărilor de produse finite
Vânzare produse finite 4111 = % 7,140.00 97,546.68
701 6,000.00 81,972.00
4427 1,140.00 15,574.68
Descărcare din gestiune produse finite 711 = 345 4,800.00 65,577.60
livrate
Încasare creanţă 5121 = 4111 7,140.00 97,546.68
Repartizare diferenţe de preţ aferente 711 = 348 24.00 327.89
ieşirilor

4. S.C. Amad S.R.L., care ţine evidenţa produselor obţinute la cost de producţie cu ajutorul inventarului intermitent
prezintă la începutul lunii martie 200N un stoc iniţial de produse finite 1000 kg, evaluat la 2.459,16 lei/kg şi stoc
iniţial de produse reziduale 50 kg, evaluat la 273,24 lei/kg. În cursul lunii se efectuează cheltuieli cu materii prime
1.366.200,00 lei şi cu salariile 502.215,12 lei şi sunt obţinute 800 kg produse finite, la cost de producţie de 2.322,54
lei/kg, şi 40 kg produse reziduale, la cost de producţie de 259,578 lei/kg. Firma vinde 900 kg produse finite la preţ de
vânzare de 3.415,50 lei/kg (plus TVA 19%) şi 30 kg produse reziduale la preţ de vânzare de 341,55 lei/kg (plus TVA
19%). Stocul final stabilit prin inventariere este de 900 kg produse finite, şi 60 kg produse reziduale. Pentru ieşirile
din stoc se aplică metoda LIFO.

R4.
Stornare stoc iniţial de produse finite la 711 = 345 180,000.00 2,459,160.00
începutul lunii martie
Stornare stoc iniţial de produse reziduale la 711 = 346 1,000.00 13,662.00
începutul lunii martie
Consum materii prime 601 = 301 100,000.00 1,366,200.00
Cheltuieli salariale 641 = 421 36,760.00 502,215.12
Vânzare produse finite 4111 = % 267,750.00 3,658,000.50
701 225,000.00 3,073,950.00
4427 42,750.00 584,050.50
Vânzare produse reziduale 4111 = % 892.50 12,193.34
703 750.00 10,246.50
4427 142.50 1,946.84
Înregistrare stoc final produse finite 345 = 711 162,000.00 2,213,244.00
Înregistrare stoc final produse reziduale 346 = 711 1,190.00 16,257.78

Contabilitatea stocurilor aflate la terţi

1. S.C. Construct S.A. (plătitoare de TVA) trimite la terţi pentru reparare un aparat de măsură în valoare de
13.662,00 lei, costul reparaţiei achitat cu un avans de trezorerie fiind de 4.098,60 lei, plus TVA 19%. După reparare,
aparatul este adus în unitate.

R1.
Trimiterea aparatului de măsură la reparat 351 = 303 1,000.00 13,662.00
Achitarea reparaţiei % = 542 357.00 4,877.33
611 300.00 4,098.60
4426 57.00 778.73
Aducerea aparatului reparat 303 = 351 1,000.00 13,662.00

2. Din cauza lipsei spaţiilor de depozitare S.C. Prodcom S.R.L. (neplătitoare de TVA) trimite la terţi pentru depozitare
temporară produse finite în valoare de 68.310,00 lei. Chiria percepută este de 2.732,40 lei plus TVA 19% şi se achită
în numerar. Ulterior, produsele sunt aduse în unitate.

R2.
Trimiterea produselor finite pentru 354 = 345 5,000.00 68,310.00
depozitare temporară
Achitarea chiriei % = 5311 238.00 3,251.56
612 200.00 2,732.40
4426 38.00 519.16
Aducerea produselor în unitate 345 = 354 5,000.00 68,310.00

Contabilitatea mărfurilor
1. S.C. Aramis S.R.L. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa mărfurilor la cost de achiziţie cumpără la 15.04.200N
mărfuri la preţul de 546.480,00 lei plus TVA 19%. Datoria faţă de furnizor se achită la 25.04.200N prin bancă.
Angrosistul livrează la 1.06.200N unui detailist (care practică un adaos comercial de 25%) jumătate din mărfuri
(achiziţionate la 15.04. 200N) cu plata în patru rate lunare la preţul de 341.550,00 lei, TVA 19%. Dobânda lunară e
de 1%. Decontările se efectuează prin bancă la sfârşitul fiecărei luni. Să se efectueze înregistrările aferente atât în
contabilitatea angrosistului cât şi în contabilitatea detailistului.

R1.
a) contabilitatea angrosistului
Achiziţie mărfuri % = 401 47,600.00 650,311.20
371 40,000.00 546,480.00
4426 7,600.00 103,831.20
Achitare furnizor prin bancă 401 = 5121 47,600.00 650,311.20
Vânzare în rate 4111 = % 30,375.00 414,983.25
707 25,000.00 341,550.00
4428 4,750.00 64,894.50
472 625.00 8,538.75
Dobânda cuvenită: 341.550,00x1%
+256.162,50x1%+170.775,00x1%
+85.387,5x1%
Descărcare din gestiune a mărfurilor 607 = 371 20,000.00 273,240.00
vândute
Încasare rată 1 5121 = 4111 7,687.50 105,026.63
Includerea la venituri a dobânzii aferente 472 = 766 250.00 3,415.50
ratei încasate
TVA colectată (exigibilă) aferentă ratei 4428 = 4427 1,187.50 16,223.63
încasate
Încasare rată 2 5121 = 4111 7,625.00 104,172.75
Includerea la venituri a dobânzii aferente 472 = 766 187.50 2,561.63
ratei încasate
TVA colectată (exigibilă) aferentă ratei 4428 = 4427 1,187.50 16,223.63
încasate
Încasare rată 3 5121 = 4111 7,562.50 103,318.88
Includerea la venituri a dobânzii aferente 472 = 766 125.00 1,707.75
ratei încasate
TVA colectată (exigibilă) aferentă ratei 4428 = 4427 1,187.50 16,223.63
încasate
Încasare rată 4 5121 = 4111 7,500.00 102,465.00
Includerea la venituri a dobânzii aferente 472 = 766 62.50 853.88
ratei încasate
TVA colectată (exigibilă) aferentă ratei 4428 = 4427 1,187.50 16,223.63
încasate

b) contabilitatea detailistului

Achiziţie mărfuri cu plata în rate % = 401 30,375.00 414,983.25


371 25,000.00 341,550.00
4428 4,750.00 64,894.50
471 625.00 8,538.75
Adaos comercial şi TVA neex. aferente 371 = % 166,505.63
mărfurilor intrate 12,187.50
378 6,250.00 85,387.50
4428 5,937.50 81,118.13
Plată rată 1 401 = 5121 7,687.50 105,026.63
Includerea la cheltuieli a dobânzii aferente 666 = 471 3,415.50
ratei plătite 250.00
TVA deductibilă (exigibilă) aferentă ratei 4426 = 4428 16,223.63
plătite 1,187.50
Plată rată 2 401 = 5121 7,625.00 104,172.75
Includerea la cheltuieli a dobânzii aferente 666 = 471 2,561.63
ratei plătite 187.50
TVA deductibilă (exigibilă) aferentă ratei 4426 = 4428 16,223.63
plătite 1,187.50
Plată rată 3 401 = 5121 7,562.50 103,318.88
Includerea la cheltuieli a dobânzii aferente 666 = 471 1,707.75
ratei plătite 125.00
TVA deductibilă (exigibilă) aferentă ratei 4426 = 4428 16,223.63
plătite 1,187.50
Plată rată 4 401 = 5121 7,500.00 102,465.00
Includerea la cheltuieli a dobânzii aferente 666 = 471 853.88
ratei plătite 62.50
TVA deductibilă (exigibilă) aferentă ratei 4426 = 4428 16,223.63
plătite 1,187.50

2. S.C. Exalt S.A. (plătitoare de TVA), care are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor cu ridicata,
achiziţionează la 12.04.200N mărfuri în valoare de 20.493,00 lei, plus TVA 19%. Societatea livrează intracomunitar
aceste mărfuri la data de 20.04.200N la preţul extern de 13.662,00 euro (curs valutar 3,2 lei/euro). La acelaşi curs se
achită în numerar (euro) asigurarea pe parcurs extern de 546,48 euro şi transportul pe parcurs extern de 819,72
euro. Factura privind mărfurile se încasează prin bancă la 05.05.200N (curs valutar 3,3 lei/euro).

R2.
Achiziţie mărfuri % = 401 1,785.00 24,386.67
371 1,500.00 20,493.00
4426 285.00 3,893.67
Livrare intracomunitară de mărfuri 4111 = 707 3,200.00 43,718.40
Descărcare gestiune mărfuri vândute 607 = 371 1,500.00 20,493.00
Achitare în valută asigurare externă 613 = 5314 128.00 1,748.74
Achitare în valută transport extern 624 = 5314 192.00 2,623.10
Încasare creanţă externă 5124 = % 3,300.00 45,084.60
4111 3,200.00 43,718.40
765 100.00 1,366.20
3. S.C. Nordic S.A. (plătitoare de TVA), care are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor cu amănuntul,
deţine la începutul lunii un stoc de marfă evaluat la preţul de vânzare cu amănuntul de 9.754,668 lei (Sid371 =
9.754,668 lei, Sic378 = 1.366,20 lei, Sic4428 = 1.157,468 lei). Societatea achiziţionează de la un angrosist (cu plata
prin virament bancar) mărfuri la preţul de cumpărare de 20.493,00 lei, plus TVA 19%. Cota de adaos comercial este
de 30%. Ulterior detailistul returnează furnizorului 1/3 din mărfurile achiziţionate (încasarea efectuându-se în
numerar). Societatea vinde în cursul lunii în numerar mărfuri în valoare de 13.006,224 lei (inclusiv TVA 19%). La
inventariere se constată o lipsă de mărfuri (articolul A), evaluate la preţ de vânzare cu amănuntul de 3.251,556 lei,
care se impută vânzătorului (la aceeaşi valoare) şi un plus de mărfuri (articolul B), evaluat la preţul de vânzare cu
amănuntul de 1.625,778 lei.

R3.
Achiziţie mărfuri % = 401 1,785.00 24,386.67
371 1,500.00 20,493.00
4426 285.00 3,893.67
Adaos comercial şi TVA neexigibilă aferente 371 = % 820.50 11,209.67
mărfurilor intrate
378 450.00 6,147.90
4428 370.50 5,061.77
Achitare datorie prin bancă 401 = 5121 1,785.00 24,386.67
Retur 1/3 din mărfurile achiziţionate % = 401 595.00 8,128.89
371 500.00 6,831.00
4426 95.00 1,297.89
Stornare adaos comercial şi TVA neexigibilă 371 = % 273.50 3,736.56
aferente mărfurilor returnate
378 150.00 2,049.30
4428 123.50 1,687.26
Încasare în numerar valoare mărfuri 5311 = 401 595.00 8,128.89
returnate
Vânzare mărfuri 4111 = % 952.00 13,006.22
707 800.00 10,929.60
4427 152.00 2,076.62
Încasare în numerar contravaloarea 5311 = 4111 952.00 13,006.22
mărfurilor vândute
Descărcare gestiune mărfuri vândute % = 371 952.00 13,006.22
607 631.60 8,628.92
K378=(1.366,2+6.147,9+2.049,3): 378 168.40 2,300.68
(9.754,668+20.493+11.209,67-6.831-
3.736,56-1.157,468-5.061,77+1.687,26)
=0,207
4428 152.00 2,076.62
Lipsă mărfuri la inventar (articol A) % = 371 238.00 3,251.56
607 157.90 2,157.23
378 42.10 575.17
4428 38.00 519.16
Imputare lipsă vânzătorului 4282 = % 238.00 3,251.56
7581 200.00 2,732.40
4427 38.00 519.16
Plus mărfuri la inventar (articol B) % = 371 119.00 1,625.78
607 78.95 1,078.61
378 21.05 287.59
4428 19.00 259.58
Contabilitatea ambalajelor

1. S.C. Helas S.R.L. (plătitoare de TVA) achiziţionează materii prime la preţul de 8.197,20 lei, TVA 19%, ambalate în
lăzi, care se facturează distinct în valoare de 273,24 lei, TVA 19%. Ulterior ambalajele se vând la costul de achiziţie.

R1.
Achiziţie materii prime şi ambalaje % = 401 737.80 10,079.82
301 600.00 8,197.20
381 20.00 273.24
4426 117.80 1,609.38
Vânzare ambalaje 4111 = % 23.80 325.16
708 20.00 273.24
4427 3.80 51.92
Descărcare de gestiune ambalaje vândute 608 = 381 20.00 273.24

2. S.C. eurodrinks S.A. (plătitoare de TVA) vinde mărfuri în valoare de 13.662,00 lei, plus TVA 19%. Pe un aviz de
însoţire a mărfii se înregistrează ambalajele aferente (care circulă în sistem de restituire), în valoare de 546,48 lei.
Clientul reţine pentru sine ambalaje în valoare de 136,62 lei, pe care furnizorul le facturează ulterior. Costul
mărfurilor la vânzător este de 10.929,60 lei.

R2.

a) În contabilitatea vânzătorului

Livrare mărfuri împreună cu ambalajele 4111 = % 1,230.00 16,804.26


707 1,000.00 13,662.00
4427 190.00 2,595.78
419 40.00 546.48
358 = 381 40.00 546.48
Descărcare de gestiune mărfuri vândute 607 = 371 800.00 10,929.60
Restituirea ambalajelor de către client 419 = 4111 30.00 409.86
381 = 358 30.00 409.86
Facturare ambalaje nerecuperabile 419 = 708 10.00 136.62
4111 = 4427 1.90 25.96
Scoatere din evidenţă a ambalajelor 608 = 358 10.00 136.62
nerestituite

b) în contabilitatea cumpărătorului

Achiziţie mărfuri împreună cu ambalajele % = 401 1,230.00 16,804.26


371 1,000.00 13,662.00
4426 190.00 2,595.78
409 40.00 546.48
D8033 40.00 546.48
Restituirea ambalajelor 401 = 409 30.00 409.86
C8033 30.00 409.86
Primire factura pentru ambalajele 381 = 409 10.00 136.62
nerestituite
4426 = 401 1.90 25.96
Scoatere din evidenţa extracontabilă a C8033 10.00 136.62
ambalajelor nerest.

Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor

1. Se achiziţionează materii prime în cantitate de 1.000 kg înregistrate la costul de achiziţie de 273,24 lei/kg plus TVA
19% care se achită prin bancă. În cursul anului se dau în consum 400 de kg. La sfârşitul anului se constată că preţul
materiilor prime respective a scăzut la 245,916 lei/kg. La sfârşitul anului următor, preţul materiilor prime urcă la
286,902 lei/kg.

R1.
Recepţia materiilor prime % = 401 23,800.00 325,155.60
301 20,000.00 273,240.00
4426 3,800.00 51,915.60
Achitarea materiilor prime 401 = 5121 23,800.00 325,155.60
Consumul de materii prime în anul curent 601 = 301 8,000.00 109,296.00
6814 = 391 1,200.00 16,394.40
Constituirea unei ajustări pentru
deprecierea materiilor prime (273,24-
245,916) x 600=16.394,4
Anularea ajustării la sfârşitul anului următor 391 = 7814 1,200.00 16,394.40
datorită creşterii preţului