Sunteți pe pagina 1din 7

Acesta este un exemplu si trebuie considerat ca atare, structura de proiect

fiind însă respectată după recomandarea din acest fișier inclusiv.

Fiecare student va trebui sa modifice textul in raport cu tema sa, respectiv să


completeze cu informații corespunzătoare reperului său, cu aspecte
menționate la ședința de predare a etapei de proiect.

Menționările ce sunt marcate in albastru se vor elimina din proiectul încărcat


de student.

Proiect disciplina TF

TEMA 2 – Proiectarea tehnologiei de fabricație pentru un reper de


tip arbore

Să se proiecteze tehnologia de fabricație a reperului din anexa 1, în condițiile unei


producții de serie mijlocie, pe mașini de prelucrat prin așchiere cu comanda numerică.

I. ANALIZA DATELOR INIŢIALE

1.1. Analiza desenului de execuție

Definire desen de execuție – din cărți de desen tehnic

Definire desen de ansamblu – din cărți de desen tehnic

Realizarea desenului de execuție, in program de proiectare 2D, cu respectarea tuturor


condițiilor specifice, se va face in Autocad.

1.1.1. Notarea suprafețelor


Aici se poate insera si imaginea inițială cu numerotarea suprafețelor

1
Fig.1.A Piesa de tip bucșă…. EXEMPLU 1 - (Atenție! O regula a desenului tehnic spune ca liniile
pentru numerotare in desenul tehnic nu trebuie sa fie paralele intre ele, iar numerele, simbolurile S1,
S2… trebuie sa fie aliniate pe aceeași linie orizontală sau verticală)

1. suprafață frontală;
2. suprafață cilindrică exterioară;
3. suprafață frontală;
4. teșitură exterioară;
5. suprafață cilindrică;
6. suprafață frontală;
7. suprafață cilindrică exterioară;
8. teșitură exterioară;
9. suprafață frontală;
10.suprafaţă conică interioară;
11. suprafață cilindrică interioară;
12. suprafață cilindrică interioară;
13. teșitură interioară;
14. 6 găuri echidistante x Φ6;
15. suprafață filetată interioară;
16. suprafață frontală interioară.

2
Fig. 1. Piesa de tip arbore - Notarea suprafețelor

Din analiza desenului de execuție se disting următoarele tipuri de suprafețe:

S1 – Suprafață frontală;
S2 – Suprafață frontală;
S3 – Suprafață filetată exterioară Tr.16x4 mm, pe care se va monta….;
S4 – Suprafață filetată M14;
S5 – Suprafață cilindrică longitudinală pentru fixarea roții dințate Φ 10;
S5’ – Suprafață cilindrică longitudinală fus pentru rulment Φ 10;
S6 – Suprafață cilindrică pentru rulment Φ 10;
S7 –Suprafață cilindrică;
S8 – Canal de pană exterior;
S9 – Degajare exterioară profilată pentru rectificare
S10 – Teşitură1x45o;
S11 – Teșitură 1x45o;
S12 – Degajare exterioară profilată pentru rectificare

1.1.2. Descrierea reperului pentru elaborarea desenului de execuție

- Rol în ansamblu (ce rol poate avea piesa într-un ansamblu)


- Ajustaje pe care le formează – respectiv menționarea posibilelor piese conjugate
- Solicitări la care poate fi supus reperul în timpul funcționării/exploatării ansamblului.

“Reperul din anexa 1 reprezintă un ax……./arbore, șurub conducător ….., având rol de
susținere a ???, fixare???, rol funcțional de transmitere a mișcării de rotație dintre….,
respectiv a unui moment de torsiune…etc?? In timpul funcționării arborele… este
solicitat la încovoiere? torsiune? întindere? compresiune?”

1.1.3. Materialul piesei

3
Majoritatea desenelor nu au materialul inclus, se va face apel la conținutul cursului si alte
surse privind recomandarea alegerii materialului pentru piesa avuta ca tema.

Materialul recomandat de proiectant pentru reperul dat, extras din tabelul de componentă al
desenului de ansamblu este un oțel laminat de calitate/ un oțel laminat/ un oțel aliat… (se
trece simbolul).

Caracteristici tehnologice ale materialului din care se realizează piesa sunt (ar trebui
extrase din standardul de oțeluri), conform SR EN 10083/1:
— Rezistență la rupere la tracțiune: ?????? [MPa];
— Limita de curgere: ??????????/ [MPa];
— Limita la oboseală:????????/ [MPa];
— Duritate: ?????? HB;
— Tratamente termice caracteristice: - cementare??? Călire si revenire…. ( se pot
consulta tabelele 2.1-2.3/ pag. 137 – Picos, vol. I.)

1.1.4. Recomandări pentru desenul de execuție


- Se vor alege valori pentru rugozitatea generală Ra …..µm și cea prescrisă,
respectiv pentru toleranța cotelor (se vor completa în tabelul 1.1.)
Desenul de execuție se va realiza pe format standardizat A4 (210x297)?, A3
(420x297) ?, la scara ….?, având în vedere faptul că dimensiunile de gabarit ale piesei
sunt….
Pentru explicitarea corectă și completă a piesei în desen sunt necesare două/ trei?
vederi, respectiv … detalii pentru evidențierea….geometriei și dimensiunilor găurilor de
centrare ?, a degajărilor recomandate pentru rectificare/ filetare....
- Se recomandă completarea desenului de execuție cu :…..
- abateri de forma de tip…. pentru suprafața…. Întrucât.....???
- abateri de poziție de tip …. între suprafețele….. (spre exemplu de
coaxialitate între fusurile arborilor!)

Se recomandă menționarea următoarelor condiții tehnice specifice desenului de


execuție :
Muchiile ascuțite se vor teși la 0,1X45° sau 0,5x45° pentru piesele mici sau 1x45
pentru piesele mijlocii (pe desen se vor reprezenta și cota doar teșiturile ce sunt de altă
dimensiune).
Racordările necotate se vor realiza cu r=0,8mm??!? (dacă o piesă prezintă mai multe
racordări similare, acestea nu se vor cota pe desen, ci se va menționa raza de racordare o
singură dată în condițiile tehnice).
Toleranțele pentru cotele vor fi conform SR EN ISO 22768 mK (clasă mijlocie??).

Tabelul 1.1. Analiza suprafețelor piesei


Suprafa Forma/ti Dimensiuni Toleranțe Toleran Toleran Toleran Toleran Rugozitate Ultima Observații
ța pul nominale dimensiona țe țe țe de țe prelucrare ??
suprafețe le de formă de orientar de bătaie aplicată

4
i Din desen sau poziție e
din tab 2.15
Picos/pag.170
S1, S6 frontale L…….
S2 cilindrică Φ …….
S3 degajare
S4
S5

Stabilirea cotei libere pentru închiderea lanțului de dimensiuni . De regulă se alege o treaptă a
cărei lungimi, respectiv ale cărei abateri sunt mai puțin importante pentru asamblarea și
funcționarea dispozitivului/ansamblului din care face parte piesa (reamintire de la TCD
despre lanțul de dimensiuni pentru piesele de tip arbore, de exemplu).

1.2. Analiza tehnologicităţii piesei

Prin tehnologicitatea de fabricație unei piese se înțelege .................... (a se găsi capitolul


aferent la pagina 133, în îndrumar Picoş, suport curs TCM1 – prof. Tăbăcaru etc.)
Factorii care influențează tehnologicitatea construcției sunt:
-prelucrabilitatea prin așchiere;
-forma constructivă a piesei;
-gradul de normalizare și de unificare a piesei.
-stabilirea bazelor tehnologice și de cotare ale piesei;
-gradul de precizie și cel de rugozitate impus suprafețelor;

Se vor formula fraze privind caracteristicile piesei prin luarea in considerare a


criteriilor mai sus menționate.
Din punct de vedere al prelucrabilității prin așchiere (…..) a materialului utilizat (oțel
laminat de calitate OT 400, STAS 880-88).......pag.134
Din punct de vedere al formei constructive, piesa fiind alcătuită din suprafețe plane și de
revoluție ce pot fi ușor obținute prin așchiere, deci nu (sau ba da??) necesită prelucrarea
pe mașini unelte speciale.
Forma constructivă a piesei asigură numeroase posibilități de strângere și fixare în
dispozitiv:
- Pentru operația de strunjire piesa va fi fixata in….
- Pentru operația de frezare??? piesa va fi fixata in….
- Pentru operația de ??? rectificare piesa va fi fixata in….
-
Avand in vedere dimensiunile de gabarit ale piesei, se poate considera ca fiind o piesa
grea/mijlocie/usoara.

5
Producția este de serie mijlocie, iar pentru un reper de gabarit ……. presupune un numar
de …..??? ( buc/an) - Tabelul 3.14 TCM (Îndrumar de proiectare – Pruteanu,1980).
Caracterul Gabarit piese
producției Grele mijlocii ușoare
buc/an buc/an buc/an
Producție Până la 5 Până la 10 Până la 100
individuala
Producție de serie 5-100 10 ÷200 100÷500
mica
Producție de serie 100÷300 200÷500 500÷1000
mijlocie
Producție de serie 300÷1000 500÷5000 1000÷50000
mare
Producție de masă Peste 1000 Peste 5000 Peste 50000

Caracteristici ale producției mijlocii


-------

1.3. Alegerea semifabricatului

Având în vedere dimensiunile de gabarit, formă și precizie impusă prin desenul de


execuție de către proiectant, mărimea producției (tabel 2.12/157) de…. piese/an se alege un
semifabricat laminat tip bară cu secțiune circulară.

SAU proiectantul impune utilizarea unui semifabricat turnat, materialul folosit fiind
OT 400 cu următoarele caracteristici:
- rezistența la rupere la tracțiune Rm=390 N/mm2;
- duritatea 110 HB.

6
Ținând cont de tipul producției, de forma piesei și de material, se alege un
semifabricat turnat ce are o formă asemănătoare cu piesa finită.

Dimensiunile efective ale semifabricatului turnat sunt determinate după etapa de


calcul a adaosurilor de prelucrare.

Din tab. 8.5. [1] se alege clasa de precizie a turnării ca fiind III, iar din tab. 8.2. [1] se
extrag abaterile pentru semifabricat:

- diametrul exterior ± 0,8 mm;


- diametrul interior ± 0,7 mm;
- lățimea ± 0,5 mm.

Din îndrumarul Picos, vol. I, a se vedea capitolul 4 pentru semifabricate laminate,


capitolul 5 pentru semifabricate forjate in matriță, capitolul 8 pentru semifabricate turnate.
Capitolul 7 este pentru semifabricate forjate liber, însă înclin să cred că nimeni nu are,
în acest an, semifabricat forjat liber.

Se vor păstra doar informațiile adecvate piesei – temă, se vor introduce câteva elemente
specifice obținerii semifabricatului ales (maxim o jumătate de pagina).
Informații despre piesele de tip arbore găsim si in cărțile de organe de masini.
A se scrie bibliografia la fiecare etapa, ca la final sa avem o bibliografie pe proiect.

Semifabricate:
Laminat (sub forma de bara cu sectiunea …., tip placa)
Turnat: chiulasa, bloc motor, piston
Forjat in matrita (matritat la cald): biele, arbore cotit, chei fixe
Forjat liber

S-ar putea să vă placă și