Sunteți pe pagina 1din 2

Axion

tradus de diac. Adrian Butuc după marele


Iacov Nafpliotul
(1864 - 1942)
Ήχος Πα

C u vi i ne se cu u u a a a de vă ă ra at să

te e fe e ri i ci i im Năs că toa a a a re e

de e e e Dum ne e ze eu cea pu u ru rea fe ri ci i i

i i tă și prea ne vi no va a a a a a tă și

Ma a a ai ca Dum ne ze e u u lui no o o o o o

o o o o os tru u u Ce ea ce ești mai cin

sti i i i i i tă ă de cât He ru u u vi mii

și mai prea slă vi i i i i i tă făr de-a se mă na a

a a re e de e cât Se e e ra a a fi i i i i

mi i i ca re fă ră stri că ciu u ne pe Dum

1
ne zeu Cu vâ â â â ân tu ul a a ai nă ă ă ă

ăs cu u ut pe e ti ne cea a cu u a a de vă ra at

Năs că toa a a re de Dum ne e ze e e e e eu te

e e e e mă ă ă ă ă ri i i i i i i

i im te e e e mă ă ă ri i i i im