Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2019

Valoare totală estimată a


contractului/acordului -cadru Data estimată pentru
Tipul și obiectul Modalitatea de
Data estimată atribuirea
contractului de Sursa de derulare a
Nr. Procedură de pentru contractului de Persoana responsabilă de
achiziție Cod C.P.V. finanțare procedurii de
crt. atribuire aplicată inițierea achiziție desfăşurarea procedurii
publică/acordului- LEI (fără T.V.A.) (art.bugetar) atribuire
procedurii publică/acordului
cadru online/offline
cadru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

72610000-9 Negociere fără


Mentenanța, adaptare
-Servicii de publicare prealabilă
1 și dezvoltare pentru 75,000.00 20.01.09 iunie 2019 iunie 2019 offline Luisa POPA
asistență a unui anunț de
aplicația CAPESARO
informatică participare

Mentenanță și
asistență tehnică
aferente anului 2019
pentru sistemul 72261000-2- Negociere fără
informatic de gestiune Servicii de publicare prealabilă
2 37,000.00 20.01.09 iunie 2019 iunie 2019 offline Luisa POPA
financiar-contabilă SNI asistență pentru a unui anunț de
Manager și SNI Sal - software participare
Sistemul informatic
integrat de salarizare
și resurse umane

TOTAL 112,000.00
ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE PUBLICE AFERENTE PENTRU ANUL 2019

Nr. Valoarea estimată Data estimată pentru


Obiectul achiziției directe COD CPV Sursa de finanțare Data estimată pentru finalizare
crt. (LEI, fără TVA) inițiere

1 Chirie si intreținere pentru locuința de serviciu 25,210.00 RON 10.02.04 - Locuinta de serviciu folosita de salariat si de familia acestuia aprilie 2019 decembrie 2019
55250000-7 - Servicii de inchiriere de locuinte mobilate pe termen scurt
22612000-3 - Tuş, 22816100-4 - Blocnotesuri, 22816300-6 - Post-it, 22819000-4 -
Agende, 22852000-7 - Dosare, 22853000-4 - Suporturi de dosare, 30140000-2 - Maşini
de calcul şi de contabilitate, 30191130-4 - Clipboarduri, 30192000-1 - Accesorii de
birou, 30192100-2 - Radiere, 30192121-5 - Pixuri, 30192123-9 - Carioca, 30192125-3 -
Carioca permanente, 30192131-8 - Creioane cu mină reîncărcabilă, 30192132-5 -
Mine de rezervă pentru creioane, 30192134-9 - Suporturi de creioane, 30192700-8 -
Papetărie, 30192800-9 - Etichete autocolante, 30192910-3 - Peliculă sau bandă
corectoare, 30192920-6 - Lichid corector, 30193200-0 - Tăviţe sau organizatoare de
birou, 30197000-6 - Articole mărunte de birou, 30197110-0 - Capse, 30197210-1 -
Bibliorafturi, 30197220-4 - Agrafe de birou, 30197310-2 - Cuţite de deschis scrisori,
30197320-5 - Capsatoare, 30197321-2 - Decapsatoare, 30197330-8 - Perforatoare,
30197621-5 - Bloc de hârtie pentru flipchart, 30197642-8 - Hartie pentru
fotocopiatoare si xerografica, 30197643-5 - Hartie pentru fotocopiatoare, 30199230-
3 Diverse rechizite 1 - Plicuri, 30199500-5 - Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole 42,016.00 RON 20.01.01 - Furnituri de birou aprilie 2019 decembrie 2019
similare, 30199600-6 - Separatoare pentru papetărie, 30199792-8 - Calendare,
30233180-6 - Dispozitive de stocare cu memorie flash, 30234300-1 - Compact-discuri
(CD-uri), 30234400-2 - Discuri digitale polivalente (DVD-uri), 30237220-7 - Suport
pentru mouse, 30237410-6 - Mouse pentru computer, 31411000-0 - Baterii alcaline,
44424200-0 - Bandă adezivă, 44617100-9- Cutii mari de carton

33711900-6 - Sapun , 33761000-2 - Hartie igienica, 39514200-0 - Prosoape,


3 Diverse materiale pentru curatenie 39831500-1 - Produse pentru curățat automobile, 39831240-0 - Produse pentru 16,806.00 RON 20.01.02 - Materiale pentru curatenie aprilie 2019 decembrie 2019
curățenie,3372000-2- Articole de unică folosință din hârtie
4 Energie electrica, gaze, energie termica 09300000-2 - Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara 252,100.00 RON 20.01.03 - Incalzit, iluminat si forta motrica aprilie 2019 decembrie 2019

5 Apa, canal, salubritate sediu ANMCS 70,588.00 RON 20.01.04 - Apa, canal si salubritate aprilie 2019 decembrie 2019
41110000-3 - Apă potabilă / 65100000-9 - Distribuţie de apă şi servicii conexe
6 Carnete bonuri valorice de carburant 09130000-9 - Petrol si produse distilate 42,016.00 RON 20.01.05 - Carburanti si lubrifianti aprilie 2019 decembrie 2019

7 Diverse piese de schimb 30237000-9 Piese şi accesorii pentru computere, 30125000-1 Piese şi accesorii pentru 25,210.00 RON 20.01.06 - Piese de schimb aprilie 2019 decembrie 2019
fotocopiatoare,

8 Servicii de telefonie fixa, internet, telefonie mobila, posta 50,420.16 20.01.08 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet aprilie 2019 decembrie 2019
64212000-5 - Servicii de telefonie mobila, 64210000-1 - Servicii de telefonie si de
transmisie de date, 64100000-7 - Servicii postale si de curierat

79530000-8 - Servicii de traducere,30125100-2 - Cartuse de toner, 30124200-6 -


Kituri pentru cuptor (fuser), 72540000-2 - Servicii de actualizare informatica,
9 Materiale si prestari servicii cu caracter funcțional 98390000-3 - Alte servicii, 75122000-7 Servicii administrative în domeniul 7,791,361.34 RON 20.01.09 - Materiale si prestarii servicii cu caracter functional aprilie 2019 decembrie 2019
sănătății(Anexa nr .2), 31224810-3 - Cabluri prelungitoare, 39541100-7- Sfori,
cânepă, frânghie, 228522100-8-Coperți de dosare (arhivare), 48760000-3 - Pachete
software de protecție antivirus, 85147000-1- Servicii de medicica muncii, 44423000-
1-Diverse articole, 50323000-5- Servicii de reparare si de întreținere a
echipamentelor periferice, 71317000–3-Servicii de consultanţă în protecţia contra
riscurilor şi în controlul riscurilor, 71317100-4- Servicii de consultanţă în protecţia
contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor,
64216120-0 Servicii de poșta electronică, 91400000-5 - Servicii de agenții de
presă,79823000- 9 - Servicii de tipărire și livrare, 72500000-0- Servicii informatice
90511300-5 - Servicii de colectare a deşeurilor dispersate
Nr. Valoarea estimată Data estimată pentru
Obiectul achiziției directe COD CPV Sursa de finanțare Data estimată pentru finalizare
crt. (LEI, fără TVA) inițiere

79341000-6 - Servicii de publicitate, 44160000-9 - Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje,


tuburi şi articole conexe, 44531300-4 - Șuruburi cu autfiletare, 32421000-0 -
Cabluri de reţea, 63712400-7 - Servicii de parcare, 50413200-5 - Servicii de reparare
și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor, 71631200-2 - Servicii de
inspecţie tehnică a automobilelor, 72540000-2 - Servicii de actualizare informatică,
79132100-9 - Servicii de certificare a semnăturii electronice, 50112000-3 - Servicii
de reparare si de intretinere a automobilelor, 50112300-6 - Servicii de spălare a
automobilelor şi servicii similare, 22453000-1 – Viniete de automobile, 50116500-6 -
Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare şi echilibrare, 66514110-0 - Servicii
de asigurare a autovehiculelor, 71317210-8 Servicii de consultanța sanitară și de
siguranță, 31421000-3 -Baterii auto, 45331000-6 Lucrări de instalare de
10 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare echipamente de încălzire, de ventilare şi de aer condiţionat; 50730000-1 Servicii de 84,033.00 RON 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare aprilie 2019 decembrie 2019
reparare şi de întreţinere a grupurilor de refrigerare; 34351100-3- Pneuri pentru
autovehicule;31400000-0- Acumulatori, pile galvanice și baterii primare, 90900000-6
- Servicii de curățenie și igienizare, 79132000-8- Servicii de certificare

30232110-8 - Imprimante laser, 39717200-3 - Aparate de aer condiţionat,


32252110-8- Telefoane mobile, 30192153-8-Ștampile cu text, 42622000-2- Mașini de
11 Alte obiecte de inventar filetat și de găurit,30191400-8- Dispozitiv de distrugere a documentelor,30233132-5- 168,067.00 RON 20.05.30 - Alte obiecte de inventar aprilie 2019 decembrie 2019
Unități de hard disk, 35111300-8 - Extinctoare , 33141620-2- Truse
medicale,32422000-7- Componente de rețea,22462000-6- Materiale publicitare

12 Deplasari interne 60400000-2 - Servicii de transport aerian, 98341000-5 - Servicii de cazare (Anexa 336,134.00 RON 20.06.01 - Deplasări interne, detaşări, transferuri aprilie 2019 decembrie 2019
nr.2);

13 Deplasari externe 168,067.00 RON 20.06.02 - Deplasări în străinătate aprilie 2019 decembrie 2019
60400000-2 - Servicii de transport aerian, 98341000-5 - Servicii de cazare (Anexa 2);
14 Cărți, publicații și materiale documentare 22100000-1- Cărți, broșuri și pliante tipărite 16,806.00 RON 20.11-Cărți, publicații și materiale documentare aprilie 2019 decembrie 2019

15 Pregatire profesionala cf. Plan anual 80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Anexa 2), 55100000 – 1- Servicii 218,487.00 RON 20.13 - Pregatire profesionala aprilie 2019 decembrie 2019
hoteliere

16 Protocol și reprezentare 15981000-8-Apă minerală, 15860000-4 Cafea,Ceai și produse conexe 15831000-2- 12,605.00 RON 20.30.02-Protocol și reprezentare aprilie 2019 decembrie 2019
Zahăr,395142000-0- Hîrtie prosop

17 Servicii de consultanță în domeniul sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență 71317210-8 Servicii de consultanță sanitară și de siguranță, 22451000-6 -Pașapoarte 16,806.00 RON 20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii aprilie 2019 decembrie 2019

18 Contributii si cotizatii la organisme internationale 80561000-4 - Servicii de formare în domeniul sănătăţii 42,016.00 RON 55.02.01 - Contributii si cotizatii la organisme internationale aprilie 2019 decembrie 2019

Laptopuri, Reţea intranet (execuție rețea extindere și reconfigurare rețea Lan), 30213100-6 - Computere portabile, 32412120-1 - Reţea intranet (materiale realizare
19 168,067.00 RON 71.01.03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale aprilie 2019 decembrie 2019
Multifunctionale, Flipcharturi rețea XI, XII) 30195913-5- Șevalete pentru flipcharturi

Total 9,546,815.50 RON

Propun spre aporbare,


Cristian Toma
 
Director General

S-ar putea să vă placă și