Sunteți pe pagina 1din 3

Spețe (seminar II)

Speța nr. 1

AB, cetățean francez, va fi detașată, începând cu data de 1.03.2020, de la societatea X, cu


sediul în Franța, la societatea Y din România, care face parte din același grup de societăți cu
societatea X.

Nu se intenționează încheierea unui contract de muncă local pe teritoriul României. Pe


durata detașării, AB va ocupa funcția de director general pe teritoriul României, în baza
scrisorii de detașare încheiată cu societatea Y, iar contractul de muncă va rămâne activ în
Argentina.

În ce privește structura remunerației de care va beneficia AB, sunt analizate două variante,
și anume:

a) Salariul de bază si alocațiile specifice detașării (alocație pentru părăsirea domiciliului,


diurnă) să fie plătite de către Societatea mamă;
b) Salariul de bază să fie plătit de către Societatea mamă și alocațiile specifice detașării
de către Societatea Gazdă.

Indiferent de modalitatea de structurare a remunerației, se intenționează ca AB să presteze


munca exclusiv în favoarea Societății Y și toate costurile salariale asociate cu detașarea vor
fi suportate de către Societatea Y.

Având în vedere cele de mai sus, precizați:

- În ce condiții poate plăti societatea Y parte din drepturile salariale la care este
îndreptățită AB direct către AB și care sunt riscurile asociate cu implementarea unei
asemenea structuri?

Speța nr. 2

Salariata AB a încheiat un contract individual de muncă cu societatea Y, fiind prevăzut în


contractul de muncă că locul muncii se află pe teritoriul Germaniei, la sediul societății. Soțul
salariatei AB, angajat al altei societăți din Germania, a fost detașat pe teritoriul României pe
o perioadă de 3 ani.

În acest context, salariata AB a solicitat angajatorului său să fie de acord ca, pe durata
detașării soțului său, să presteze munca de pe teritoriul României.

Precizați care sunt potențialele implicații ce decurg din prestarea muncii pe teritoriul
României, din perspectiva dreptului muncii și a principiilor de coordonare a sistemelor de
securitate socială.

1
Speța nr. 3

Mai mulți salariați români, angajați ai unei societăți din România în baza unor contracte
individuale de muncă, sunt trimiți să presteze activitatea pe teritoriul Turciei în favoarea
unui alt angajator în baza unui contract de închiriere a personalului încheiat între
angajatorul român și societatea din Turcia.
Potrivit acestui contract, angajații prestează munca după următorul tipar:
- Timp de 28 de zile prestează munca pe teritoriul Turciei, câte 12 ore pe zi, în fiecare zi;
- La finalul celor 28 de zile, beneficiază de 28 de zile de concediu.

Salariații prestează munca exclusiv în favoarea entității turce, însă contractele de muncă
rămân active în România și drepturile salariale sunt plătite de către entitatea din România.

Precizați care sunt implicațiile acestei structuri din perspectiva dreptului muncii și a dreptului
securității sociale.

Speța nr. 4

Societatea W, companie străină de transport aerian, intenționează să își stabilească o bază


pe teritoriul României și să colaboreze cu mai mulți piloți, respectiv membrii ai echipajului
de cabină români.

În acest scop, dorește să implementeze următoarea structură:

- Piloții și membrii echipajului de cabină să se înregistreze ca persoane fizice autorizate;


- Aceștia să încheie contracte de prestări servicii cu o altă entitate străină din același grup,
care, la rândul său, să pună la dispoziția societății W, piloții și membrii echipajului;
- Se intenționează ca acordurile încheiate între piloți/membrii echipajului și entitatea din
Polonia să fie guvernate de lege poloneză.

Potrivit art. 3 din Legea 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant
profesionist din aviaţia civilă din România, „Personalul aeronautic civil navigant profesionist
este categoria profesională din aviaţia civilă care, după absolvirea unei forme de învăţământ
recunoscute şi certificate de către instituţiile abilitate ale statului, obţine licenţă şi calificare
pe tip/clasă de aeronavă civilă, emise sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă
Română, având atribuţii la bordul unei aeronave civile în timpul zborului, şi care este
remunerat pentru executarea de activităţi aeronautice civile, în baza unui contract individual
de muncă încheiat cu un angajator având sediul sau filială în România.”

Având în vedere cele de mai sus, precizați:

- Dacă piloții/membrii echipajului de cabină pot presta activitatea în calitate de persoane


fizice autorizate?
- Care este legea aplicabilă raporturilor încheiate între aceștia și entitatea din Polonia, în
scopul prestării activității în favoarea Societății W, din perspectiva dreptului muncii și a
dreptului securității sociale?
- Care sunt aspectele care ar trebui avute în vedere în acest context, din perspectiva
legislației muncii și a legislației de asigurări sociale?

Speța nr. 5

2
Societatea XY, o companie română care are ca obiect de activitate prestarea de servicii de
transport internațional are încadrați în muncă 200 de salariați și 4 camioane în proprietate.

În ce privește modul de organizare al afacerii, societatea XY are încheiat un contract de


prestării servicii cu o altă societate din grup, cu sediul în Olanda, W, al cărui obiect este
reprezentat de prestarea de servicii de transport cu salariații săi și prin utilizarea bazei
materiale a W. De asemenea, potrivit contractului de prestări servicii, societatea W
coordonează activitatea șoferilor, dându-le instrucțiuni cu privire la rutele de urmat, precum
și organizarea activității lor.

Prețul contractului este stabilit prin raportare la cuantumul salariilor și diurnelor la care sunt
îndreptățiți salariații societății XY, implicați în activitatea de transport.

XY a solicitat Casei de pensii eliberarea certificatelor A1 pentru detașarea salariaților săi pe


teritoriul altor state, care a fost respinsă.

Arătați motivele pentru care Casa de Pensii a respins cererea de eliberare a certificatelor A1.

În acest context, argumentați cu privire la:

- Determinarea statului în care angajații ar trebui să fie asigurați și să plătească


contribuții sociale obligatorii, în baza legislației europene;
- Comentarii privind obligațiile de asigurări sociale datorate în statul în care contribuțiile
ar trebui plătite, precum și implicații ce ar trebui luate în considerare în celelalte
state
- Determinarea legislației aplicabile contractelor de muncă încheiate cu salariații, prin
raportare atât la prevederile Regulamentului UE Roma I privind legea aplicabilă
obligațiilor contractuale, cât și a legislației române.