Sunteți pe pagina 1din 13

ÎNGRIJIREA

PACIENTULU
I
ÎN HEMOTRANSFUZIE

Dimova Alexandra
Grupa 334
OBIECTIVE DE CERCETAT

• Hemotrasfuzia •
Indicații
• Contraindicații •
Complicații
• Îngrijirea pacientului în hemotransfuzie •
Concluzie
HEMOTRASFUZIA

• Administrare pe cale
intravenoasă a unei cantităţi
de sînge, proaspăt sau
conservat, recoltat de la un
donator, în funcţie de
compatibilitatea între grupa
sangvină a primitorului şi cea
a donatorului.
INDICAȚII

• ▪Hemoragia acută - cu instalarea anemiei acute.


• ▪Hemoragia masivă şi rapidă care se poate solda cu deces.
• ▪Hipoxia anemică în stările normo- şi hipovolemice.
• ▪Pregătirea pacienţilor anemizaţi către intervenţiile chirurgicale majore.
• Concentrat eritrocitar: - Hb<70 g/l sau 70 – 100 g/l – decizia pentru
transfuzie se ia în favoarea pacienţilor cu pierdere majoră de sânge şi la
care există semne sau simptome de hipoxie;
• Concentrat trombocitar: - Hemoragie/transfuzie masivă – când numărul
trombocitelor <50x109/l (<100x109/l) în prezenţa sângerării difuze
microvasculare
• Plasma proaspăt congelată: - Coagulopatii cauzate de patologia hepatică;
• - Coagulopatii neidentificate
• - CID acut – în prezenţa sângerării şi coagulopatiei.
CONTRAINDICAȚII

• Contraindicaţiile către transfuzia de sânge:


• •Insuficiență cardiacă decompensată.
• •Insuficiență hepato-renală severă.
• •Maladii alergice (astm bronşic, exema, edem Quinke).
• •TBC activ stadiu infiltrativ (insuficiență respiratorie
severă).
• Notă: În prezența indicațiilor absolute pentru transfuzia de
sânge, în unele situații se impune transfuzia de sânge chiar
şi în prezența contraindicațiilor.
• 1)Argumentarea necesităţii pentru transfuzia
componentului respectiv.
• 1)Informarea pacientului despre necesitatea
tratamentului transfuzional, scopul acestui
tratament, riscul posibil şi tratamentul de
alternativă.
• Acordul pacientului la hemotransfuzie trebuie să
P R OTO C O L U L fie documentat!!!
H E M OT R A N S F U Z I E I
• 3)Se determină grupa de sânge şi factorul Rhezus
ale pacientului.
• 3)În fişa de observaţie se înregistrează indicaţiile
pentru transfuzie şi se argumentează remediul
transfuzional necesar pentru pacient.
5)Se completează formularul cerinţei pentru
componentul de sânge cu argumentarea
indicaţiei pentru transfuzie.

5)Se colectează şi se marchează corect proba P


ROTOCOLUL HEMOTRANSFUZIEI de sânge pentru testare la compatibilitate, în
volum de 10 ml într-o eprubetă fără
anticoagulant.

5)Se trimite cererea pentru componentul de


sânge şi proba de sânge colectată de la pacient
în secţia de transfuzie a sângelui.
• 8) Controlul containerului cu sânge:
• -eticheta cu datele de compatibilitate şi identitatea
pacientului, fixată pe containerul cu sânge;
- inspecția vizuală la prezența:
• -semnelor de hemoliză în plasmă;
• -semnelor de contaminare (schimbarea culorii
eritrocitelor care devin mai întunecate sau negre);
PROTOCOLUL HEMOTRANSFUZIEI • -prezența cheagurilor care pot fi un semn de
contaminare bacteriană.
• Containerul afectat – transfuzia nu va fi efectuată!!!
• 9) Nemijlocit înainte de începerea transfuziei se
efectuează controlul final al identității bolnavului şi
verificarea corespunderii datelor de pe containerul cu
sânge şi eticheta compatibilității cu cele din cererea
pentru componentul de sânge.
10) Medicul care transfuzează este obligat:

•Să se convingă că în faţa lui este pacientul pentru


care a fost primit remediul transfuzional necesar.
PROTOCOLUL HEMOTRANSFUZIEI

•Să determine grupa de sânge a recipientului şi să


controleze corespunderea cu rezultatul determinării
grupei de sânge din fişa de observaţie.

•Să determine grupa de sânge din container şi


coincidenţa ei cu rezultatul fixat pe eticheta
containerului.
•Să efectueze proba de compatibilitate individuală de grup
Imediat înaine de transfuzie
După sistemul ABO
15-250C
- 1pic ser pacient + 1pic sînge
Aglutinare ---- Nu este compatibil!!!

PROTOCOLUL HEMOTRANSFUZIEI
•Să efectueze proba biologică.

În timpul transfuziei
15 ml de în jet
Supraveghere – 3min (se repetă de 3 ori)
Semne de hemoliza – Stopată transfuzia!!!
Anestezie generală – supravegherea Ps, T/A, culoarea tegumentelor,
Semne de hemoliză – hematurie, tahicardie, hipotonie
PROTOCOLUL HEMOTRANSFUZIEI

• 11) Hemotransfuzia propriu-zisă:

• •40 – 60 picături pe minut

• •CE (timp de 4h), PPC (20min)

• •Control starea bolnavului: acuze,TA, Ps, t0C corpului

• primele 15 min (obligator) !!!

• 12) Înregistrarea transfuziei în fişa pentru hemotransfuzie

• 13) Supraveghere clinică post-transfuzională

• - peste 24h AGU, AGS

• Apar efecte adverse - stopată transfuzia!!!

• PASTRAREA CONTAINER 48H

• ❖Suspiciune la complicaţie posttransfuzională?

• - containerul se trimite în secţia de transfuzie a sângelui


CONCLUZIE

• Transfuzia de sînge este


o metodă activă de
tratament biologic, care
constă în întroducerea
de sînge sau
componenţi sangvini în
sistemul circulator al
pacientului.
BIBLIOGRAFIE

• 1. ACALOVSCHI I. Transfuzia de Sânge şi terapiile adjuvante. Ghiduri şi protocoale; Timişoara 2007 2. American National Red Cross.
Practice Guidelines for Blood Transfusion: A Compilation from Recent. Peer-Reviewed Literature. Second Edition, 2007, 64

• 3. CRISTOPHER J. GRESENS. Directive pentru transfuzia sângelui şi a componentelor sanguine: Pacienţii pediatrici şi nou născuţi. 2008

• 4. Ghidul C naţional de perinatologie. „Protocoale de îngrijire şi tratament în obstetrică şi neonatologie 2005; vol. II; 159-164

• 5. Guidelines for policies on alternatives to allogenic blood transfusion. 1. Predeposit autologous blood donation and transfusion.
Transfusion medicine. 2007. 17:354-365

• 6. Guidelines for autologous transfusion. II. Perioperative haemodilution and cell salvage. British Journal of Anaesthesia. 1997. 78: 768-
771

• 7. KAREN SCRUGGS, MICHAEL T. JOHNSON. Pediatric Treatment Guidelines, 2004 Edition

• 8. PETRA SEEBER, ARYEH SHANDER. Basics of Blood Management, First Edition. 2007, 389

• 9. ROBERT J. ARCECI, IAN M. HANN, OWEN P. SMITH. Pediatric Hematology, Third Edition, 2006. 826

• 10.SPIESS, BRUCE D.; SPENCE, RICHARD K.; SHANDER, ARYEH. Perioperative Transfusion Medicine , 2nd Edition. 2006. 614

• 11.The Clinical Use of Blood. 2002. World Health Organization, Blood Transfusion Safety, Geneva. 220

• 12.Transfusion guidelines for neonates and older children. Blackwell Publishing Ltd, British Journal of Haematology; 124: 433-453

S-ar putea să vă placă și