Sunteți pe pagina 1din 3

Numele: Prenumele: Clasa: a VIII- a

TEST DE VERIFICARE

Subiectul I – Pe foaia de răspuns scrieţi numai rezultatele. (5px10=50p)

1. Rezultatul calculului 7 a  10a  9a  5a este egal cu ... .

 
2
2. Efectuând calculul 3x 2 :  3 x  se obţine ... .

3. Rezultatul calculului 3 x 2  5  4 x  2 x 2  2  6 x este egal cu ... .

4. Rezultatul calculului 3 x  1 este egal cu ... .


2

5. Forma descompusă a expresiei 27 x 2  18 x este egală cu ... .

6. Forma descompusă a expresiei x 2  18 x  81 este egală cu ... .

7. Forma descompusă a expresiei x 2  4 x  5 este egală cu ... .

8. Forma descompusă a expresiei x 3  3 x 2  x  3 este egală cu ... .

9. Forma descompusă a expresiei 16 x 2  25 este egală cu ... .

10. Dacă E x   22 x  1  x  3x  3, atunci E 2  are valoarea ... .


2

Subiectul al II -lea Pe foaia de răspuns scrieţi rezolvările complete. (15p, 25p)

1. Fie expresia E x   x  2   x  1 , x  R.
2 2

a) Verificaţi egalitatea: E x   2 x  3, oricare ar fi x  R.

b) Calculaţi produsul E  3 2 E   3 1 .
2. a) Arătaţi că 4x  5  x  3  x  7 3 x  13.
2 2

b) Efectuaţi 5 x  3  62 x  32 x  3 xx  1.


2

1 1 1
c) Dacă x   3 , calculaţi x 2  2 şi x 3  3 .
x x x

 Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.
 Toate subiectele sunt obligatorii.
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I
Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte. Nu se
acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea
Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.

Subiectul I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

a  3x 3 x 2  2 x  3 9 x 2  6 x  1 9 x3 x  2  x  92 x  1x  5 x  1x  1x  5 4 x  54 x  5 23

Subiectul al II-lea

1. a ) Calculul:  x  2 2  x 2  4 x  4 2p

2p
 x  12  x 2  2 x  1

3,5p
Finalizare: x 2  4 x  4  x 2  2 x  1  2 x  3

2p
   
b ) Calculul E 3  2  2 3  2  3  2 3  4  3  2 3  1
2p
   
E 3 1  2 3 1  3  2 3  2  3  2 3 1

Finalizare: E   
3 2 E    
3  1  2 3  1  2 3  1  4  3  1  12  1  11 3,5p

2. a ) Calculul:
 
4 x  5   4 x 2  10 x  25  4 x 2  40 x  100
2 2p

2p
 x  32  x 2  6 x  9
4 x  5    x  3  4 x 2  40 x  100  x 2  6 x  9 
2 2
1p
3 x  34 x  91 
2
1p
 x  7   3 x  13 
1,5p

b ) Calculul 5 x  3  25 x 2  30 x  9
2
2p
 
62 x  32 x  3  6 4 x 2  9  24 x 2  54 2p

x  x  1  x 2  x 2p

Finalizare:  31x  63 1,5p

c ) Calculul:
2 3p
1  1
x  2 x  2 
2

x  x 2p
32  2  9  2  7
3
1  1  1 3p
x  3   x    3 x   
3

x  x  x
2p
3  3  3  27  9  18
3

S-ar putea să vă placă și