Sunteți pe pagina 1din 3

Numele: Prenumele: Clasa: a VI -a

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul al II-lea


Subiectul I
Pe foaia de răspuns scrieți numai rezultatele. (45 puncte)
1. Opusul numărului -7 este ... .

x 6
2. Numărul x din proporția  este ... .
10 5
3. 5% din 300 este egal cu .... .
4. Dacă 9 m de stofă costă 360 lei, 8 m de stofă de același fel costă ... .

  
5. Dacă în ∆ABC, m Aˆ  610 și m Bˆ  530 atunci m Cˆ este ... .

6. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este ... .


7. Punctul de concurență al înălțimilor unui triunghi se numește ... .

8. Rezultatul calculului  2   3  2  7 este ... .

9. Rezultatul calculului  5   12  17 este ... .

Subiectul al II -lea
Pe foaia de răspuns scrieți rezolvările complete. (45 puncte) (20p, 10p, 15p)

1,2 0,5
1. a) Să se afle x din proporția 
2 x  0,2 2
x 2 2x  y
b) Dacă  , să se calculeze .
y 5 x y

2. În triunghiul ABC medianele [AD] şi [ BE] se intersectează în G. Dacă DG = 6 cm şi BG=10 cm.


Calculaţi AD + BE.

3. Să se afle măsurile unghiurilor unui triunghi știind că ele sunt direct proporționale cu numerele
2,3,5.

 Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.
 Toate subiectele sunt obligatorii.
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
Clasa a VI -a
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I
Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea
Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.

Subiectul I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

7 12 15 320 660 1800 Ortocentru 4 0

Subiectul al II-lea

1. a) Aplicarea p.f.p. 2p
Formarea ecuației x  0,1  2,4 3p

Aflarea lui x  2,5 2p

b) Aplicarea proporțiilor derivate cu


aceeași termeni

x y 3p
 k
2 5
2p
x  2k , y  5k

2 x  y 4k  5k
  4p
x y 7k
 k 1

7k 7 4p

2. 1 2p
Relația GD   AD
3
2p
Determinarea AD  6  3  18 cm
2 2p
Relația BG   BE
3
Determinarea BE  15 cm 2p

Calculu AD  BE  12  15  27 (cm) 2p

3. Formarea șirului de rapoarte egale 3p

Formarea ecuației 2k  3k  5k  1800 3p

Determinarea k  180 3p

Determinarea măsurilor unghiurilor: 2px3=6p


360 ,540 ,900 .

S-ar putea să vă placă și