Sunteți pe pagina 1din 1

Scrisoare de motivare

Subiect : Obținerea unui post de _________

Stimate domnule Director,

Studiile mele în _________________, din cadrul Universitatii ______________, mi-au


permis să dobîndesc cunoștințe aprofundate în (domeniul de studiu).Proaspăt absolvent
și tînăr specialist în (domeniul), sînt în căutarea unui prim loc de muncă, cu intenția de a
mă perfecționa într-o meserie motivantă. Numeroasele stagii/conferințe/proiecte la
care am participat în timpul facultății mi-au permis să-mi dezvolt spiritul de inițiativă,
capacitatea de a rezolva probleme concrete și de a oferi soluții pertinente.
Aprofundarea și analizarea problemelor, căutarea și propunerea de soluții pertinente,
comunicarea, evaluarea într-un mediu internațional, sînt de asemenea criterii care
răspund foarte bine aspirațiilor mele. Vă rog să aveți în vedere și competențele mele
umane și profesionale, rigurozitatea și calitățile relaționale, dinamismul meu, dar și
capacitatea foarte bună de adaptare, atunci cînd analizați prezentările potențialilor
angajați. În speranța unui răspuns pozitiv, vă rog să primiți salutările mele,

Cu stimă,
Andrei Ciobanu