Sunteți pe pagina 1din 3

Numărul 24

Problema 1. Ştiind că multiplicatorul bazei monetare faţă de masa monetară în sens larg este 4.35 , conturile
curente ale instituţiilor de credit la banca centrală reprezintă 28% din baza monetară, iar numerarul în circulaţie se
ridică la suma de 15000 mld. lei. În condiţiile în care PIB-ul este 314500 , să se calculeze:
a. masa monetară în sens larg;
b. viteza de rotaţie a masei monetare în sens larg;
c. modificarea procentuală a masei monetare în ses larg, dacă banca centrală decide realizarea unei
emisiuni de numerar de 5000 mld. lei.

a) m=4,35
PIB=314.500
Ncirculație=15.000 mld. Lei
Cc=28% din M0  72% reprezintă numerar în circulație 15.000 mld. Lei reprezintă 72% din total bază
monatară  M0=20.833,33 mld. lei
M3
m= = 4,35  M3 = 4,35 x 20.833,33=90.624,99 mld. Lei
M0

PIB 314.500
b) Vr= = =3,47rotații/an
M 3 90.624,99

M3 M3
c) m=  m=  M 3 = 4,35 x 5.000 = 21.750 mld. Lei
M0 M0

M3 21.750
%M 3 = = = 24%
M 3 t 0 90.624,99

Problema 2. Se cunosc următoarele informaţii: rata rezervelor minime obligatorii este 21%, raportul numerar-
depozite este 1/5, raportul exces de rezerve-depozite este 0.05. Determinaţi:
a. multiplicatorul monetar;
b. care este modificarea procentuală a masei monetare în sens larg, dacă raportul numerar- depozite
creşte la 2/5, iar modificarea procentuală a bazei monetare este 10%?
c. cum se modifică multiplicatorul monetar şi masa monetară în sens larg dacă rata rezervelor minime
obligatorii scade cu 2 puncte procentuale, restul elementelor rămânând constante?

N 1
+1 +1
M3 N+D D 5 1,2
a) m 3inițial= = = = = =2,61
M 0 N + RM 0+ ER N RM 0 ER 1 21 5 0,46
+ + + +
D D D 5 100 100

2
+1
N 2 5 1,4
b) =  m 3 final= = =2,121
D 5 2 21 5 0,66
+ +
5 100 100
M3 inițial = m3 inițial x M0 inițial  M3 inițial = 2,61 x M0 inițial
M3 final crește cu 10%  M0 final crește cu 10% = 1,1 M0 inițial
M3 final = m3 final x M0 final  M3 final= 2,121 x 1,1M0 inițial  M3 final= 2,333M0 inițial
M 3 final 2,121 x 1,1 M 0inițial
(M3) = –1= −1=−10,6 %
M 3 inițial 2,61 M 0 inițial

c) Dacă rRMO1= rRMO0 – 2  rRMO1 = 21-2 = 19% M0 inițial = M0 final


1,2
m 3inițial= =2,61
0,2+0,21+0,05

1,2
m 3 final= =2,727
0,2+0,19+0,05

M3 final= m3 final x M0 final = 2,727 M0 inițial


M3 inițial= m3 inițial x M0 inițial = 2,61 M0 inițial
M 3 final 2,727 M 0 inițial
%M3 = −1= −1=4,5 %
M 3 inițial 2,61 M 0 inițial

Problema 3. Pentru anul următor, banca centrală A previzionează o creştere economică de 3.24% şi o inflaţie de
2.2 % şi decide ca prin politica sa monetară să genereze o creştere a masei monetare de 2.68%.
a. Stabiliţi dacă aceste valori sunt consistente cu teoria cantitativă a banilor.
b. Considerând că banca centrală îşi păstrează decizia de a genera o creştere a masei monetare de doar
2.68%, iar obiectivul de politică monetară este de a obţine o inflaţie de 2.2%, determinaţi sacrificiul de
creştere economică pe care ar trebui să îl accepte banca centrală în condiţiile în care teoria cantitativă a
banilor se respectă.

a) Δ%𝑀 + Δ%𝑣 = 𝑟infl + Δ%𝑌 Δ%𝑀 = modificarea masei monetare


Δ%𝑣 = modificarea vitezei de circulatie a banilor
Δ%𝑌 = modificarea cresterii economice potentiale
Verificăm dacă Δ%𝑣 = 0
Δ%𝑣 = 𝑟infl + Δ%𝑌 - Δ%𝑀
Δ%𝑣 = 2,2 + 3,24 – 2,68 = 2,76 ≠ 0  nu este verificată teoria cantitativă a banilor

b) Dacă teoria cantitativă a banilor se verifică (viteza de rotație a banilor este constantă) 
Δ%𝑌 = Δ%𝑀 + Δ% - 𝑟infl  Δ%𝑌 = 2,68 + 0 – 2,2 = 0,48%
Creșterea economică poate să fie de 0,48% pentru a fi verificată teoria cantitativă a banilor (față de ținta
initial de 3,24% (cu 0,48% mai puțin)).

Problema 4. Cererea de monedă(L) este redată de relaţia L= 0.3Y- 1350r, unde Y reprezintă nivelul PIB-ului real, iar
r-rata dobânzii.
a. Cum se modifică cererea de monedă în condiţiile unei creşteri de 115 de unităţi monetare ale PIB-ului
real, iar rata de dobândă nu se modifică?
b. Între oferta agreagată de bunuri şi servicii(Y) şi rata dobânzii(r) este de asemenea o relaţie inversă:
Y=8500-1200r. În condiţiile în care oferta de monedă este egală cu cererea de monedă, determinaţi cu cât
ar trebui să se modifice oferta de monedă astfel încât PIB-ul real să crească cu 520 u.m.?

a) L=0,3Y – 1350r  cererea de monedă este direct proportională cu PIB și invers proportional cu rata
dobânzii
PIB crește cu 115 um  ΔL=0,3 x ΔY = 0,3 x 115 = 34,5 um (cererea crește cu 34,5 unități)
b) Y=8500 – 1200r
PIB crește cu 520 um
0,3 1
L=M  M=0,3Y-1350r 1350r=0,3Y-M  r= Y− M
1350 1350
0,3 1
Y=8500-1200( Y− M)
1350 1350
Y= 8500-0,267Y+0,889M
1,267Y=8500+0,889M Y=6708,761 + 0,702M
Yinițial=6708,761 + 0,702 Minițial
Yfinal=6708,761 + 0,702 Mfinal
Yfinal - Yinițial = 6708,761-6708,61+0,702 M final - 0,702 Minițial
ΔY
ΔY=0,702ΔM  ΔM= 
0,702
520
ΔY=520 um  ΔM=  ΔM = 740,74 um
0,702

S-ar putea să vă placă și