Sunteți pe pagina 1din 1

NORME REFERITOARE LA INFORMAREA ȘI EDUCAREA

ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CONSUMATORILOR


Consumatorii au dreptul de a fi informați în mod complet, corect și precis asupra caracteristicilor
esențiale ale produselor și serviciilor oferite, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere
rațională, în conformitate cu interesele lor, iar produsele să poată fi folosite conform destinației lor și
în deplină siguranță, precum și dreptul de a fi educați în calitatea lor de consumatori.
Informațiile trebuie sa fie transcrise în limba română indiferent de țara de origine a produsului.
Prețurile și tarifele trebuie afișate în mod vizibil și într-o formă ușor de citit. Obligația de a informa
consumatorul nu poate fi înlăturată prin invocarea secretului comercial sau profesional.
Consumatorii au dreptul de a fi informați despre:
- Denumirea produsului
- Denumirea și/ sau marca producătorului
- Cantitatea
- Termenul de garanție
- Termenul de valabilitate/ data limită de consum
- Durata medie de utilizare
- Principalele caracteristici tehnice și calitative
- Compoziția chimică
- Aditivii folosiți
- Instrucțiuni de utilizare/ cartea tehnică
- Avertizări împotriva utilizării necorespunzătoare
- Mod de instalare
- Certificate și condiții de garanție
Agenții economici trebuie:
- Să afișeze în mod vizibil numele societății comerciale, codul unic de înregistrare la Registrul
Comerțului
- Să afișeze orarul de funcționare
- Să comercializeze produsele alimentare în condiții igienico - sanitare prevăzute de lege
- Să informeze consumatorii și autoritățile competente asupra pericolelor de care sunt conștienți
că pot apărea după ce produsul a fost scos la vânzare
- Să retragă produsele cu defecte identificate sau care pot fi identificate
- Să nu condiționeze vânzarea unui produs solicitând consumatorilor să cumpere o cantitate
impusă de produse sau să cumpere alt produs
- Să nu impună consumatorului vânzarea unui produs
- Să nu modifice termenul de valabilitate/ durata durabilității minimale imprimate pe produse,
etichete sau ambalaj
- Prețurile și tarifele trebuie indicate în mod vizibil, clar, ușor de citit
Dreptul la informare este menționat în categoria drepturilor de care beneficiază consumatorii, dar
este prevăzut și cadrul obiectivelor statului unde, figurează și educarea consumatorilor( Legea nr.
296/ 2004 și în Ordonanța de Guvern nr.21/19992)