Sunteți pe pagina 1din 3

Monedă și Credit, Științe Economice, an II

Grupa ___________
Nume și Prenume ___________________________________

SEMINAR 8
FIȘĂ DE LUCRU

Rezolvați, consultând suportul de curs, capitolul 6 (Creditul și dobânda) și materialul cu


probleme rezolvate aferent acestui capitol, următoarele cerințe:
1. Definiți și apoi evidențiați principalele asemănări și deosebiri dintre următoarele tipuri de
credite: comercial, bancar și public.

2. Ce este dobânda? Definiți și exemplificați cele două tipuri de dobândă (bonificată și


percepută) specificând factorii care le influențează.

3. Evidențiați efectele favorabile/nefavorabile ale creditului.

4. Ce reprezintă Centrala Incidentelor de Plăți (CIP)? Dar Centrala Riscului de Credit


(CRC)?

5. O persoană juridică din România, Gigel Ixulescu SRL, contractează un credit în valoare
de 70.000 RON pentru o perioadă de 7 ani la o rată a dobânzii de 10% pe an.
Rambursarea creditului se realizează prin metoda amortismentelor constante. Întocmiți
tabloul de rambursare al creditului.

Luna Mărimea creditului de Mărimea dobânzii Amortismentul Anuitatea


rambursat
1
2
3
4
5
6
7

1
Total

Anuitatea = Amortismentul + Mărimea dobânzii percepute


Mărimea creditului de rambursat în anul t+1 = Mărimea creditului de rambursat în anul t –
Amortismentul

6. Un credit în valoare de 120.000 RON este contractat de către un antreprenor român pe un


termen de 6 ani, la o rată anuală a dobânzii de 12%. Exemplificați modalitatea de
rambursare a creditului prin anuități constante.

An Mărimea creditului de Mărimea dobânzii Amortismentul Anuitatea


rambursat
1
2
3
4
5
6
Total

i
Anuitatea = C ×
1−(1+i)−n
C – mărimea creditului contractat
i - rata anuală a dobânzii
n – numărul de ani de rambursare
Amortismentul = Anuitatea – Mărimea dobânzii percepute

7. Vă adresaţi băncii pentru a contracta un credit în valoare de 45.000 lei pentru o perioadă
de 5 ani şi jumătate (doriți să vă achiziționați o mașină nouă). Banca vă propune o rată
anuală fixă a dobânzii de 9%. Având în vedere că rambursarea creditului şi plata
dobânzilor se fac o singură dată, la scadenţa finală, să se calculeze mărimea obligaţiilor de
plată şi a dobânzii.

2
8. Un credit în valoare de 120.000 RON este contractat de către un antreprenor român pe un
termen de 6 ani, la o rată anuală a dobânzii de 12%. Exemplificați modalitatea de
rambursare a creditului prin anuități constante dacă antreprenorul beneficiază de o
perioadă de grație de 2 ani.

An Mărimea creditului de Mărimea dobânzii Amortismentul Anuitatea


rambursat
1
2
3
4
5
6
Total

9. O cambie cu valoarea nominală de 25.000 RON emisă pe 10 aprilie 2020 cu scadența pe


24 iulie 2020 este prezentată la scontare pe 4 mai 2020. Ştiind că rata scontului este de
10% pe an, calculaţi mărimea scontului şi valoarea reală a cambiei.

Notă: Se va folosi convențional 30/360, i.e. luna are 30 de zile, iar anul bancar 360 de
zile.

10. Să se calculeze mărimea dobânzii pentru un depozit bancar în valoare de 20.000 lei, pe
termen de 48 luni, cu o rată anuală a dobânzii de 3%, ştiind că dobânda se capitalizează:
a) lunar;
b) trimestrial;
c) semestrial;
d) anual;
e) lunar în primul an, semestrial în al doilea și trimestrial în ultimii doi ani;
Care dintre variante este mai avantajoasă și de ce?

S-ar putea să vă placă și