Sunteți pe pagina 1din 1

Aviz/Accept conform Legii nr.

230/2007

I.
(1)
1. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI / LOCATARI Bloc nr. . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . , localitate . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . .

2. La cererea Domnului / Doamnei. .GHEORGHIU


. . . . . . IOANA
.......................................................,
domiciliat(ă) în .BOTOSANI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. .CALEA
. . . NATIONALA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. .99. . . . . .,
bloc .H4. . . . . . ., sc. B. . . . . ., et. .7 . . . . ., ap. 19. . . . . , în calitate de(2) Reprezentant
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
în temeiul art. 42 din Legea nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari având
acceptul proprietarilor şi al titularilor contractelor de închiriere din locuinţele cu care se învecinează pe plan orizontal şi
vertical,
3. Asociaţia avizează stabilirea sediului social/secundar în spaţiul situat în str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . , bloc . . . ., sc. . . . . . , et. . . . . ., ap. . . . . . ,
localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în care,
4. firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
cu nr. de ordine în registrul comerţului(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi cod unic de înregistrare(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
5. urmează să-şi desfăşoare activităţile(4): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Preşedinte / Administrator,
(Nume, prenume, semnătura, ştampila asociaţiei)

Data . . . . . . . . . . .

II. ACCEPTUL PROPRIETARILOR / TITULARILOR DE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE DIN


LOCUINŢELE ÎNVECINATE
Confirmăm că spaţiul, a cărui destinaţie se schimbă, se învecinează(5) :
1. pe plan orizontal:
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ;
2. pe plan vertical:
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . ;
Notă: (1) În situaţia în care imobilul nu are constituită asociaţie de locatari/proprietari se va bara caseta I şi se va prezenta o declaraţie pe
propria răspundere din care să rezulte acest fapt;
(2) Se completează cu: asociat/administrator/împuternicit/reprezentant;
(3) Se completează în cazul în care firma este înmatriculată;
(4) Se completează, după caz, cu: activitate de birou sau activităţile pe care le va desfăşura conform obiectului de activitate;
(5) Se completează în funcţie de numărul locatarilor cu care se învecinează.
cod : 11-10-160

S-ar putea să vă placă și