Sunteți pe pagina 1din 1

8.

Foaia de parcurs seria: nr:


FACTURĂ FISCALĂ Seria AE Nr.0002398 Data eliberării/data livrării 19 mai 2020 9. Transportator c.f./nr. TVA
1. Furnizor: „Doc-Prim” mun. Chișinău, str. V. Alexandri 25; c.f./nr. TVA 7800000640/0002561
2. Cumpărător: „OMEGA” mun. Chișinău, str. I. Vieru. c.f./nr. TVA 7800000640/0002561
3. Delegație data
delegatul 4. Documente anexate
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirijări
10.8
10.3Cantita 10.4 10.5
10.1 Denumirea mărfurilor, 10.6 10.7 Valoarea 10.10 10.11 10.12
tea Preț Valoarea 10.9
serviciilor și cod nomenclator 10.2 Unitate de Cota Suma mărfurilor Tip Numă Masa
mărfurilor, unitar totală Altă
al mărfii măsură TVA, totală a , ambala r brută,
volumul fără fără TVA, informație
% TVA, lei serviciilor, j locuri tone
serviciilor TVA, lei lei
lei
Delegații Buc. 200 210 42000 20% 8400 50400    
Facturi de expediție Buc. 50 145 7250 20% 1450 8700    
   

11. TOTAL (pe pagina) 49250 x 9850 59100 x x x  


12. TOTAL (pe factura fiscală):  x x x x
13. Permis eliberarea: Olaru
L.Ș.
14. Predat bunurile ( serviciile) :
15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: L.Ș.

S-ar putea să vă placă și