Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa: III – a

Disciplina: Matematica
Nr. lecției: 16(3)
Subiectul lecției: Adunarea și scăderea cu o trecere peste ordin. Consolidare.
Tipul lecției: lecție de formare a capacităților de aplicare a conoștințelor.
Unități de competențe:
2.1 Efectuarea adunării și scăderii în concentrul 0 – 1000, fără și cu trecere peste ordin.
2.4 Rezolvarea problemelor, cu plan sau cu justificări, prin exercițiul.
Obiectivele lecției:
La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil:
O1 – să efectuieze operațiile de adunare și scădere în concentrul 0 – 1000 cu și fară trecere peste ordin, respectând cerințele și criteriile stabilite;
O2 – să aplice operațiile de adunare și scădere în rezolvarea exercițiilor de decodificare a cuvântului propus;
O3 – să rezolve o problemă compusă de aflare a sumei ce cuprine o problemă simplă de mărire a unui număr cu câteva unități, cu plan și prin
exercițiul;
O4 – să explice modul de aflare a unui termen, descăzut, scăzător necunoscut, rezolvând ecuațiile propuse;
O5 – să ordoneze crescător șirul de numere propus excluzând numărul deprisos, explicând.
Strategii didactice:
forme de organizare: frontal, individual
metode și procedee: enunț lacunar, exercițiul, dictare matematică, conversația, decodificarea, problematizarea, analiză-sinteză, Știați că, explicația,
lucru cu manualul, ordonarea, completarea lacunară, Eu știu că...
mijloace didactice: manual, caiet, pix, tablă, televizor, PPT, fișe individuale, fișe cu litere, frunze cu numere.
Strategii de ECD: aprecieri verbale, EFI, EFP
Produsul evaluat P4: Criterii de succes:
Calcul în coloniță 1. Aranjez corect numerele în
coloniță.
2. Efectuez calcule și scriu
fiecare cifră a
rezultatului.
3. Efectuez proba (la necesitate)

Bibliografie:
1. Curriculum pentru învățământul primar. Chișinău: Lyceum, 2018.
2. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: Lyceum, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării prin descriptori, clasa a III-a, Chișinău: MECC, IȘE, 2017.
4. Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi. Matematică, manul pentru clasa a III-a. Chișinău: Prut Internațional, 2016.
Elemente de conținut Strategii didactice Strategii
Ob. T` de
Activitatea învățătorului Activitatea elevilor Forme Metode Mijloace
evaluare
1. Organizarea clasei
Organizarea clasei. Își pregătesc lucrurile.
Salutul.
Afară este anotimpul________. 3` Frontal Enunțul Calculator
Suntem în a 2 zi a săptămânii. Elevii completează spațiile lacunar
Astăzi este data de ____, luna a ____, libere.
anul _____.

2. Verificarea temei pentru acasă. Reactualizarea cunoștințelor și a capacităților.


Pentru a verifica tema pentru acasă, Câte un elev citesc exercițiile, 5` Frontal
rog câte un elev să citească câte un tema pentru acasă, restu verifică Individual Exercițiul Caiet Aprecieri
exercițiu, iar restul verifică în caiete. în caiete. verbale
Dictare matematică:
Ascultăm atent, răspunsul îl scriem
în rând în caiet.
O1 1. Numerele la adunare sunt... Termen, termen, sumă
2. Descăzut, scăzător și diferență
sunt numerele operației de... Scădere Frontal Dictare Caiet
3. Dacă numărului 555 îi mai 755 matematică Pix
adaug 2 sute obțin numărul... Individual PPT
4. Din numărul 749 iau 40, 709
atunci rămân...
5. 8 sute, 9 zeci și 2 unități 892
formează numărul...
6. Ce număr este format din 5 115
zeci, 1 unitate și 1 sută?
Astăzi la lecția de matematică vom Ascultă și descoperă ce vor face Frontal Conversația PPT
continua să efectuăm operații de pe parcursul lecției de
adunare și scădere cu o trecere peste matematică.
ordin, vom rezolva probleme, vom
ordona numere.
3. Consolidarea materiei și formarea capacităților la nivel: a) productiv; b) de transferuri în alte domenii.
Decodificați denumirea fluturului. 25`
Elevii realizează calculele din manual
(exercițiul 1, pag. 45)
2 +888 = 890 H Elevii rezolvă exercițiile din
617 – 570 = 47 E manul pentru a putea decodifica Frontal Exercițiul Manul
O2 485 + 84 = 569 P denumirea fluturelui. (ochi de Individual Decodificarea Caiet Aprecieri
910 – 807 = 103 D păun) Pix verbale
306 + 268 = 574 I Tablă
600 – 260 = 340 Ă Fișe cu litere
271 + 519 = 790 C
454 – 80 = 374 N
290 + 290 = 580 U
802 – 382 = 420 O

Rezolvați problema. (problema 3,


pag 45)
Se rezolvă problema cu plan și prin
exercițiul. Frontal Problemati-
În baza întrebărilor se completează Iulie ... 380 v. Individual zarea Televizor
O3 schema. August ... ? v., cu 58 m.p. Exercițiul Caiet
Conversația Manual Aprecieri
Se face rezolvarea cu plan și prin Rezolvare (cu plan): Pix verbale
exercițiul. 1)Câți vizitatori au fost în luna Analiză Tablă
august? sinteză
380 – 58 = 322 (v.)
2)Câte persoane au vizitat
muzeul în ambele luni?
380 + 322 = 702(v.)
Rezolvare (prin exercițiu):
380 + (380 – 58) = 702
Răspuns: 702 vizitatori

Știați că..... prezint elevilor câteva Ascultă informația propusă de Frontal Știați că... PPT
informații/ curiozități despre Muzeul învățător.
de Arte Plastice.
Aflați numărul necunocut. 325 + a = 394 b + 294 = 557
O4 Exercițiul 5 (a, b, c) pag. 45 a = 394 – 325 b = 557 – 294 Aprecieri
a = 69 b = 263 verbale
325+69=394 263 + 294 = 557 Frontal Exercițil Manul
394 = 394 (A) 557 = 557 (A) Individual Explicația Caiet
Lucru cu Tablă
n – 107 = 604 510 – m = 356 manualul
n = 604 + 107 m = 510 – 356
n = 711 m = 154
711–107=604 510 – 154 = 356
604 = 604 (A) 356 = 356 (A)

Ordonează numelere.
O5 La tablă sunt niște frunze pe care sunt
scrise numere, ordonați numerele și
eliminați numărul care nu se potrive-
ște.
a) 332, 308, 348, 328, 316, 340, 308, 316, 324, 328, 332, 340, Frontal Ordonarea Frunze cu
324. 348 numere
b) 270, 530, 180, 0, 360, 90, 450 0, 90, 180, 270, 360, 450, 530.
4. Evaluarea curentă, instructivă.
Fiecare pe masă are câte o fișă, acolo 5`
sunt câteva exerciții mai jos, în colo-
niță le calculați, după care la ecran Primesc fișele, ascultă instrucțiu- Individual
O1 vor apărea rezultatele iar voi vă veți nile învățătorului Fișe
autoverifica, autocorecta și autoeva- individuale EFP
lua. Mai întâi să ne amintim ce crite- Exercițiul (P4)
rii vom respecta:
1. Aranjez corect numerele în colo- Enumeră criteriile de succes.
niță.
2. Efectuez calcule și scriu fiecare
cifră a rezultatului.

După reazlizarea sarcinilor la ecran Realizează sarcina de pe fișă Frontal


apar rezultatele și elevii autoverifică,
autocorectează și autoevalează.
5. Bilanțul lecției. Concluzii.
Continuă gândul. 4`
Eu știu că...
Numerele la adunare se numesc.... ...termen, termen, sumă Frontal Completarea Televizor Aprecieri
Pentru a afla un termen.... din sumă scad termenul cunoscut Individual lacunară PPT verbale
Numerele la scădere sunt.... descăzut, scăzător, rest/diferență Eu știu că...
Dacă din descăzut scad diferența aflu. scăzătorul
Pentru a afla descăzutul trebuie să... adun diferența și scăzătorul
6. Anunțarea temei pentru acasă.
Anunț tema pentru acasă. 3`
Exercițiul 2(e,f), pag. 45 Își notează în caiete tema pentru
Explic elevilor exercițiul ce îl au acasă. Ascultă ce au de făcut.
pentur acasă.

S-ar putea să vă placă și