Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE INTERASISTENŢĂ

Şcoala ..........................………………………………………………………………………………….
Data ……………………........
Clasa …………......................
Numele şi prenumele cadrului didactic asistat ……....………………………………………………
Disciplina ..............................................................................……………………………………………
Conţinutul .....................................………………………………………………………………………
Tipul lecţiei.................................................................... ………………………………………………...

NR. INDICATORI / DETALII DA/NU RECOMANDARI


CRT.
I. PROIECTAREA LECŢIEI
Stabilirea obiectivelor de referinţă
Stabilirea conţinuturilor
Operaţionalizarea obiectivelor
Resurse procedurale
Strategia didactică Resurse materiale
Resurse organizatorice
Tipul de evaluare
II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Eficienţa secvenţierii lecţiei
Ritmicitatea etapelor
Dinamismul lecţiei
Caracterul ştiinţific al conţinuturilor
Accesibilizarea conţinuturilor prin corelaţii
intradisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare
Asigurarea caracterului preactic-aplicativ al conţinuturilor
Strategii didactice active
Metode/procedee didactice cu caracter formativ
Mijloace de învăţământ adecvate şi diversificate/soft
educational
Forme de organizare
Modalităţi de evaluare
III. COMPORTAMENTUL CADRULUI DIDACTIC
Asigurarea climatului favorabil
Monitorizarea elevilor
Relaţiile cu elevii
Stăpânire de sine
Consecvenţă, prezenţă de sine
Elemente de creativitate educaţională
Calitatea limbajului
Ţinuta vestimentară
IV. AUTOEVALUARE ŞI AUTOANALIZA
Autoevaluare formativă
Autoevaluare sumativă

APRECIERE GENERALĂ ..................................................................................................................


..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nume si prenume prof. asistent ..................................................... Semnătura................................
Nume si prenume prof. asistat ..................................................... Semnătura................................
SCOALA GIMNAZIALA COMUNA STANESTI
COMUNA STANESTI,JUDETUL VALCEA
ANUL SCOLAR 2020-2021/SEMESTRUL I

GRAFIC ASISTENTE ORE INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR

ANUL SCOLAR 2020-2021/SEMESTRUL I

Nr.cr Nume observator Profesor observat Clasa /Grupa Data


t.

TOMESCU ALINA/CHIREA ANDRONACHE Grupa combinata 14 octombrie 2020


1. LUMINITA LUIZA

TOMESCU ALINA/CHIREA DINU ADRIAN CP-I-II 21 octombrie 2020


2. LUMINITA

TOMESCU ALINA/CHIREA ANDRONACHE Grupa combinata 11 noiembrie 2020


3. LUMINITA LUIZA

TOMESCU ALINA/CHIREA DINU ADRIAN CP-I-II 18 noiembrie 2020


4. LUMINITA

TOMESCU ALINA/CHIREA ANDRONACHE Grupa combinata 9 decembrie 2020


5. LUMINITA LUIZA

TOMESCU ALINA/CHIREA DINU ADRIAN CP-I-II 16 decembrie 2020


6. LUMINITA

Director, Responsabil Comisie Metodica,


SCOALA GIMNAZIALA COMUNA STANESTI
COMUNA STANESTI,JUDETUL VALCEA

GRAFIC ASISTENTE ORE INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR


ANUL SCOLAR 2020-2021/SEMESTRUL II

Nr.crt. Nume observator Profesor observat Clasa /Grupa Data

TOMESCU ALINA/CHIREA ANDRONACHE Grupa combinata Ianuarie 2021


1. LUMINITA LUIZA

TOMESCU ALINA/CHIREA DINU ADRIAN CP-I-II Ianuarie 2021


2. LUMINITA

TOMESCU ALINA/CHIREA ANDRONACHE Grupa combinata Februarie 2021


3. LUMINITA LUIZA

TOMESCU ALINA/CHIREA DINU ADRIAN CP-I-II Februarie 2021


4. LUMINITA

TOMESCU ALINA/CHIREA ANDRONACHE Grupa combinata Martie 2021


5. LUMINITA LUIZA

TOMESCU ALINA/CHIREA DINU ADRIAN CP-I-II Martie 2021


6. LUMINITA

TOMESCU ALINA/CHIREA ANDRONACHE Grupa combinata Mai 2021


7. LUMINITA LUIZA

8. TOMESCU ALINA/CHIREA DINU ADRIAN CP-I-II Mai 2021


LUMINITA

Director,
Resp.Com.Met.