Sunteți pe pagina 1din 1

STRUCTURA INTERNĂ A TERREI

1. STRUCTURA INTERNĂ A TERREI


- la exteriorul planetei noastre, elementele din natură formează învelişuri sau geosfere între
care există legături foarte puternice:
- litosfera reprezintă învelişul solid sau „de piatră” al planetei.
- atmosfera este învelişul de aer al Pământului.
- hidrosfera este învelişul de apă al planetei, cuprinzând apa din mări şi oceane, apa
de pe continente, ghețarii.
- biosfera este învelişul viu al planetei, format din totalitatea viețuitoarelor – plante
şi animale;
- litosfera reprezintă învelișul extern solid al Pămîntului, format din minerale și roci.
- structura internă a Terrei este:
- nucleul
- mantaua
- scoarţa terestră
- nucleul. În interiorul Pământului, la cea mai mare adâncime (între 2900 şi 6370 km), se
găseşte nucleul. Acesta are ceavmai mare grosime. Aici materia este extrem de grea, iar
temperaturile variază între 3000 şi 10 000°C.
- mantaua. În jurul nucleului extern, între 70 şi 2900 km adâncime, se găseşte un alt strat
denumit mantaua. Având o temperatură de 1000°C, iar materia aceasta vâscoasă este
denumită magmă.
- scoarța terestră. La exterior, aproape de suprafață, se află scoarţa terestră. Materia din care
este alcătuită este solidă. Scoarța terestră nu are aceeaşi grosime pe toată suprafața planetei, ci
este mai subțire (5–10 km) sub oceane (scoarţă oceanică) şi mai groasă (20–80 km) sub
continente (scoarţă continentală).

2. COMPOZIȚIA SCOARȚEI TERESTRE


- scoarța terestră este alcătuită din minerale şi din roci. Rocile sunt alcătuite din minerale şi,
în funcție de modul în care au luat naştere, se împart în trei categorii:
- rocile magmatice sunt cele formate prin răcirea şi întărirea magmei sau a lavei. Cele mai
cunoscute roci magmatice sunt granitul şi bazaltul.
- rocile sedimentare s-au format fie prin sfărâmarea altor roci – nisip, pietriş, fie prin
cimentarea altor roci – gresia şi conglomeratele, sau prin acumularea şi descompunerea unor
resturi vegetale (cărbunii) şi animale (petrolul, calcarul).
- rocile metamorfice sunt roci care au ajuns în apropiere de manta, s-au topit, iar când au
ajuns din nou spre suprafața scoarței terestre, prin răcire, s-au transformat. Acestea sunt cele
mai dure tipuri de roci. Cea mai cunoscută rocă metamorfică este marmura.