Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială comuna Stanesti

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR COMISIEI METODICE


A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI A EDUCATOARELOR
AN ŞCOLAR 2016 – 2017

Nr. Crt. Activitatea Perioada Responsabil


1 Analiza activităţii membrilor comisiei (2015-2016); stabilirea activităţilor care se septembrie Chirea Emilia
vor desfăşura în 2016-2017; reactualizarea bazei de date; graficul testărilor Luminita
iniţiale; propuneri de activităţi 2016-2017
2 Despre clasa I – masă rotundă octombrie Chirea Emilia
Luminita
3. Tratarea diferenţiată…. noiembrie Dascălu Elena
Lectorat, exemple de bune practici
4. Joc şi mişcare / Muzică şi mişcare decembrie Droaşcă Elena
Exemple de bune practici privind dezvoltarea prin mişcare şi joc
5 Educaţia şi provocările lumii moderne - noile educaţii” ianuarie Învățătorii
Educaţia ecologică în şcoală
6 Educaţia şi provocările lumii moderne - noile educaţii” februarie Învăţătorii
Educaţia pentru sănătate în şcoală
7 Educaţia şi provocările lumii moderne - noile educaţii” martie Droaşcă Elena
ABC-ul circulației
8 Tradiţii şi obiceiuri de Paşte aprilie Chirea Emilia
Luminţa
9 Activitate în cadrul cercului pedagogic mai Toţi membrii
10 Activitatea comisiei – masă rotundă: testările finale, finalizarea portofoliilor, iunie Chirea Emilia
inventarierea activităţilor Luminţa
Director, Resp.com.met.

1
2